Anda di halaman 1dari 1

Ketaksamaan Peluang Pendidikan

Konsep Ketaksamaan Peluang Pendidikan

pendidikan
tidak sama rata
untuk semua
penduduk
kerana faktor
seperti
kedudukan
sekolah, latar
belakang
pelajar, status
sosioekonomi,
pencapaian
akademik, minat
pelajar, peluang
hidup,
sosialisasi dan
perbezaan

Kelas Sosial

Golongan
atasan:
mampu
membiayai
segala
pendidikan
anaknya
(tuisyen)

Golongan
bawahan:
tidak mampu
membiayai
segala
pendidikan
anaknya
(kewangan
tidak kukuh)

Jantina

tanggapan
bahawa pelajar
perempuan
kurang
berminat dalam
bidang Sains &
Matematik

Penyelesaian:
perubahan
amalan
pedagogi
( Gaya
pembelajaran)

Unsur-unsur Pewujudan Ketaksamaan Peluang


Pendidikan.

Kumpulan
Minoriti
Definisi: Golongan kecil
orang yang sama
keturunan, agama dan
budaya yang tinggal di
sebuah tempat yang
majoriti
Sebab berlaku
ketidaksamaan:
- Lokasi (pendalaman)
- Perhubungan
- Pengangkutan
- Infrastruktur
-Kemudahan asas
- Kelengkapan sekolah
Kesan ketidaksamaan:
- Kadar keciciran tinggi
- Jurang pencapaian murid
minoriti
- Jurang digital

Kumpulan Murid
Berkeperluan

Isu-isu Ketaksamaan
Peluang Pendidikan Murid
Orang Asli, Peribumi dan
Murid di Pedalaman.

Orang asli:
Kurang
mementingkan
pendidikan
Kurikulum tidak sesuai
untuk mereka
Jarak tempat tinggal jauh
dari sekolah
Miskin
dan
tidak
kemampuan
Peribumi :
Kekurangan kemudahan
asas
Motivasi rendah & tidak
minat untuk sekolah
Pedalaman:
Kekurangan guru yang
berpengalaman
Masalah
kekurangan
kemudahan asas