Anda di halaman 1dari 36

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SULTAN MIZAN

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN


( PISMP )

KERJA KURSUS TUGASAN PROJEK


BUDAYA DAN PEMBELAJARAN
EDU 3063
NAMA PELAJAR

: AMIR AIMAN BIN ZURAIDI

NO. KAD PENGENALAN

: 930801-03-5985

UNIT

: 5 PISMP PSV 2 (SK)

NAMA PENSYARAH

:DR. RAZALI BIN SHAFIE

TARIKH HANTAR

: 22 MAC 2015

HALAMAN PENGAKUAN

Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan
ringkasan yang telah saya nyatakan sumbernya

Tandatangan : ..................................................................................................

Nama

: AMIR AIMAN BIN ZURAIDI

No. K/P

: 930801-03-5985

Program

: IJAZAH SARJANA MUDA PENGAJARAN DENGAN KEPUJIAN

Unit

: PENDIDIKAN SENI VISUAL 2

Ambilan

: JANUARI 2013

Subjek

: EDU3063: BUDAYA DAN PEMBELAJARAN

Tarikh
:
SENARAI KANDUNGAN
4

Penghargaan
Analisis Video
Refleksi
Lampiran
Bibliografi

PENGHARGAAN
Bismillahirahmanirahim.
Alhamdulillah
Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Selawat dan
salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad S.A.W serta ahli keluarga baginda
kerana dengan limpahan rahmat dapat kita mengecap erti kemanisan iman serta
kehangatan Islam.
Pertama sekali, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada DR Razali Bin
Shafie kerana memberi tunjuk ajar dan bimbingan untuk saya menyiapkan tugasan ini.
Tanpa tunjuk ajar dan bimbingan dari beliau tentu saya tidak dapat menyiapkan tugasan
ini dengan baik dan sempurna. Tunjuk ajar dari beliau mengenai budaya dan
pembelajaran banyak membantu saya, beliau memberikan tips-tips untuk mendapatkan
maklumat untuk menyiapkan tugasan ini. Terima kasih juga diucapkan kepada semua
pensyarah yang terlibat secara langsung mahupun tidak langsung kerana turut memberi
tunjuk ajar sehingga tugasan ini disiapkan.
Akhir sekali , saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat
rakan- rakan IPG yang banyak membantu dan turut berkolaborasi dan membantu saya
dalam menyiapkan tugasan ini. Terima kasih. Segala jasa tuan saya kembalikan kepada
Allah Rabbul Jalal untuk membalasnya

Analisis Video
Mak Yong : Muzikal, drama dan tari

Sejarah Mak Yong

MAK YONG merupakan satu-satunya kesenian Malaysia yang diiktiraf oleh


UNESCO se bagai warisan pada 25 November 2005. Makyong (atau Mak Yong atau
Makyung) merupakan sejenis tarian Melayu traditional. Drama tari Mak Yong ini
merupakan sebagai suatu bentuk drama-tari Melayu yang menggabungkan unsur-unsur
ritual, lakonan dan tarian yang digayakan, muzik vokal dan instrumental, lagu, cerita
dan teks percakapan yang formal dan bersahaja. Drama-tari ini dipertontonkan
terutamanya di Terengganu, Patani, Kelantan, Kedah, Perlis serta di Kepulauan Riau Indonesia.
Mak Yong dipersembahkan sebagai hiburan dan juga sebagai cara perubatan. Mak
Yong dipercayai wujud sebelum kedatangan Islam lagi. Ia dipentaskan sebagai
pementasan Diraja di bawah naungan Kesultanan Kelantan sehingga 1920-an. Dengan
itu, tradisi ini dikekalkan dalam bentuk asal tanpa meninggalkan peningkatan yang
terdapat di istana seperti pakaian yang berhias cantik.
Persembahan Mak Yong biasanya dibuka dengan lagu "Mengadap Rebab" diikuti
dengan tarian, lakonan dan muzik. Setiap satu cerita mampu dipersembahkan
merentasi beberapa amalan dalam siri pertunjukkan tiga jam. Dalam persembahan
tradisi di kampung, ia dilakukan dipanggung terbuka yang berlatarkan daun kelapa.
Penonton akan duduk di tiga sisi panggung, sisi yang ke empat dikhaskan bagi orkestra
yang terdiri dari pemain rebab, gendang kepala dua dan tetawak. Kebanyakan peranan
dilakukan oleh wanita dan ceritanya berasaskan cerita rakyat tradisi dengan watak raja,

dewa dan pelawak. Mak Yong di kaitkan dengan upacara di mana pawang cuba
menyembuhkan pesakit yang dirasuk melalui nyanyian, tarian bersawai dan menurun.

Asal-Usul Mak Yong


Mak yong diasaskan di Kerajaan Pattani yang kini merupakan sebahagian daripada
Thailand. Oleh kerana ia diwarisi secara lisan dikalangan kampung, usia sebenar Mak
Yong tidak dapat dipastikan. Bagaimanapun, fakta yang ia bebas daripada pengaruhpengaruh luar menunjukkan ia sekurang-kurangnya berusia 800 tahun dan hampir pasti
lebih awal lagi. Menurut Hikayat Patani Mak Yong dibawa ke Kelantan lebih 200 tahun
dahulu. Dari situ ia berkembang ke Kedah dan negeri-negeri lain.
Lagenda biasanya mengaitkan tarian dengan semangat padi yang digelar Mak
Hiang tetapi yang lain mempercayai ia dicipta oleh makluk digelar Semar. Para
sejarahwan tidak pasti samaada Mak Yong berasal dari tradisi rakyat atau teater istana.
Sungguhpun begitu ia ditonton oleh semua lapisan masyarakat untuk menghormati
semangat padi, berterima kasih bagi tuaian atau merawat penyakit.
Semasa di Patani, Mak Yong biasanya dipersembahkan di istana sehingga 1920 di
mana ia sering dipertontonkan dikalangan orang biasa.
Pada awal abad ke-20, tarian Mak Yong mula berkembang ke merata-rata
kampung tanpa naungan istana. Punca utamanya adalah kerana kedatangan British ke
Kelantan telah mengurangkan kedudukan ekonomi raja-raja ini. Faktor inilah yang
mengakibatkan kemerosotan mutu persembahan dalam generasi kedua, iaitu zaman
selepas Bah Air Merah pada tahun 1926 hinggalah tahun-tahun 1950-an. Unsur-unsur
komersil pertunjukan Mak Yong telah memperalatkan nilai-nilai estetik klasik yang ada
dalam Mak Yong. Persembahan Mak Yong yang diadakan dengan cara pemajakan
akan bermula dari pukul 8.30 malam hingga pukul 11.00 malam sahaja. Kemudian,
persembahan diberhentikan dan alat-alat muzik biola dan akordion menggantikan rebab
dan serunai untuk memainkan lagu-lagu joget. Penonton-penonton akan naik pentas
untuk menari joget dengan penari-penari Mak Yong.

Nilai moral penari-penari Mak Yong juga mula merosot. Banyak sekali kisah-kisah
sumbang di antara penari-penari Mak Yong dengan penonton-penonton selepas selesai
persembahan Mak Yong, dan perceraian di kalangan suami isteri dan anak-anak Mak
Yong merupakan satu perkara yang biasa sahaja. Malah ada di kalangan penari Mak
Yong yang berasa bangga dengan jumlah bilangan suami yang dapat dikutip oleh
mereka. Pandangan masyarakat terhadap penari-penari Mak Yong mula merosot dan
mula hilang kepercayaan terhadap moral mereka. Keadaan ini mempercepatkan lagi
kejatuhan imej Mak Yong.

Pada akhir-akhir 1960-an, sudah tidak banyak lagi kumpulan Mak Yong yang wujud,
dan tidak banyak lagi orang yang berminat mempelajari seni tari ini. Kemasukan
pengaruh-pengaruh kebudayaan Barat yang meluas menggelapkan lagi permainan Mak
Yong. Kalau ada pun persembahan Mak Yong pada masa perayaan seperti Hari
Keputeraan Sultan, persembahan itu hanya dikerumuni oleh orang-orang tua.

Kumpulan generasi ketiga tarian Mak Yong telah dipelopori oleh Kumpulan Seri
Temenggung, sebuah kumpulan belia. Guru-guru Mak Yong yang terdiri daripada orang-

orang lama dari generasi pertama telah diambil untuk melatih mereka dalam tariantarian dan nyanyian-nyanyian Mak Yong yang asli seperti yang terdapat pada masa
generasi yang pertama dulu. Dengan latihan itu, unsur-unsur yang asli mula dihidupkan
kembali.

Jenis-Jenis Mak yong

Terdapat 5 jenis persembahan Makyong yang pernah wujud. Tiga daripadanya terdapat
di Malaysia. Setiap jenis persembahan Makyong mempunyai perbezaan yang
membezakan di antara satu dengan yang lain. Jenis-jenis Makyong tersebut ialah:a. Makyong Patani - ditemui di Pattani, Yala dan Narathiwat, tiga buah wilayah di
selatan Thailand yang dahulunya merupakan wilayah Kesultanan Melayu Patani.
b. Makyong Kelantan - ditemui di negeri Kelantan dan Terengganu, Malaysia.
c. Makyong Kedah - ditemui di negeri Kedah, Malaysia.
d. Makyong Laut - ditemui di negeri Perlis (Malaysia) dan wilayah Satun (Thailand).
e. Makyong Riau - ditemui di Wilayah Riau, Indonesia.

Mak Yong Kelantan : Cerita, Struktur dan Muzik

10

Cerita Mak Yong Kelantan


Cerita-cerita Mak Yong (asal abad ke 17, di zaman kegemilangan islam di Nusantara)
diambil dari Menora(abad-abad terdahulu, mungkin zaman kedatangan ugama Buddha
dari India/ Sri Lanka) atau dipinjamkan dari cerita-cerita Wayang Kulit (Hikayat Seri
Rama dari Jawa dan Cerita Mahraja Jawa dari Kemboja) dan daripada cerita
bangsawan(persembahan abad ke 19 dan 20) kerana ini merupakan rumpun genre
teater tradisional. Bagi Makyong di Kelantan tajuk cerita adalah berkait dengan nama
watak utama dalam cerita. Contohnya Dewa Muda, Anak Raja Gondang, Raja Bongsu
Sakti, Raja Tangkai Hati dan lain-lain.
Satu cerita dalam persembahan Mak Yong adalah hasil dari gabungan gerak tari,
nyanyian, muzik dan teks. Tema yang mendasari cerita-cerita Mak Yong adalah
merupakan mitos percintaan anak-anak raja dan dewa-dewa, kisah pengembaraan dan
juga kehidupan di istana, misalnya cerita Raja Tangkai Hati. Sungguhpun di tengahtengah masyarakat petani dan nelayan mengatakan cerita-cerita Mak Yong juga
berkaitan dengan dua alam iaitu alam dunia dan alam ghaib (alam kayangan DewaDewi). Cerita-cerita Mak Yong membawa penonton untuk meneroka kehidupan di bumi,
di laut dan di kayangan. Orang Kelantan berpendapat bahawa semua cerita Mak Yong
mempunyai hubungan yang erat dengan dewa-dewa, tentang pengembaraan dewadewa atau anak-anak raja serta seringkali menyelitkan peristiwa-peristiwa ghaib. Oleh
kerana itu cerita-cerita ini dianggap sebagai cerita roman dan saga. Sebagaimana yang
dijelaskan tadi bahawa kisah dalam persembahan Mak Yong adalah berkisar kepada
kisah raja-raja.
Mak yong sendiri telah mengalami proses Islamisasi sewaktu islam menyerap
masuk ke nusantara dan istana-istana seawal 1028 di Champa, 1198 di Pattani. Pattani
dan Kelantan pula adalah satu negeri sebelum Perjanjian Bangkok 1909. Cerita-cerita
mak yong yang dikembangkan dan diperkemaskan oleh Tengku Temenggung Kelantan
pada awal 1900 memang terpengaruh dengan cerita Ramayana, Cerita Panji dan
cerita-cerita dari pelajaran Islamnya(tasauf) dan dekat dengan kitab Al-Ghazali yang
membicarakan tentang penyakit-penyakit hati. Setiap cerita mempunyai watak baik dan
jahat seperti semua cerita tradisional dan ada sebab dan akibat.
11

Mak Yong yang lengkap, asli dan autentik dipersembahkan dalam permainan Mak
Yong. Perkara ini dibuktikan melalui senarai cerita yang direkodkan oleh Mubin
Sheppard yang mencatatkan bahawa Cerita Makyong bermula dengan satu cerita
Dewa Muda lalu berkembang kepada cerita Anak Raja Gondang, Bongsu Sakti, Raja
Tangkai Hati, Indera Dewa-dewa Indera, Puteri Timun Muda, Raja Muda Laleng, Raja
Muda Lembek, Gading Bertimang dan Raja Dua Serupa.
Sementara itu menurut kajian Mohamed Afandi Cerita Makyung terbahagi kepada 5
kumpulan cerita.

Kumpulan 1:
1. Cerita Anak Raja Gondang
2. Cerita Bongsu Sakti
3. Cerita Tuan Bijak Laksana.

Kumpulan 2 - Cerita DewaTujuh


1. Bisnu Dewa
2. Cerita Dewa Indera
3. Andera Dewa
4. Cerita Dewa Sakti
5. Cerita Dewa Pechil
6. Cerita Dewa Samar Daru
7. Cerita Dewa Muda

12

Kumpulan 3:
Cerita Raja Muda Laleng

Kumpulan 4:
Cerita Raja Muda Lembek

Kumpulan 5:
Cerita Raja Tangkai Hati

Dari sini jelas memperlihatkan kesinambungan cerita-cerita tersebut antara satu sama
lain. Mak Yong yang lengkap dan autentik ialah: Dewa Muda, Dewa Pecil (dan Dewa
Samadaru sebagai suatu versi lain), Dewa Sakti (Raja Sakti), Dewa Indera-Indera
Dewa
Dewa Panah (Anak Raja Panah), Anak Raja Gondang (mengandungi Bongsu Sakti dan
Bijak Laksana), Gading Bertimang, Raja Tangkai Hati, Raja Muda Lakleng, Raja Muda
Lembek, Raja Besar dalam negeri Ho Gading, dan Bedara Muda

Cerita Mak Yong sebagai sebuah hasil sastera rakyat, cerita-cerita Mak Yong
diperturunkan secara lisan. Dalam proses penyebarannya ia mengalami pindaan dan
tokok tambah pada jalan cerita, teks dan juga tajuk. Sehingga kini masih belum dapat
dikenal pasti berapa lamakah cerita-cerita Mak Yong yang dipersembahkan telah wujud.
Kesukaran juga dihadapi dalam usaha menyenaraikan tajuk cerita-cerita Mak Yong

13

kerana terdapat tajuk yang berlainan tetapi mempunyai isi cerita yang sama.
Walaubagaimanapun cerita-cerita Mak Yong adalah sebenarnya berada dalam
lingkungan atau rumpun yang sama. Persembahan Mak Yong biasanya berlanjutan tiga
hingga lima malam. Ini menepati salah satu ciri sastera rakyat. Ia juga boleh dianggap
sebagai penglipur lara.
Cerita Mak Yong mempunyai struktur yang tersendiri dan bentuknya. Walaupun cerita
berbeza sekalipun strukturnya adalah sama. Di antara Strukturnya ialah:
Struktur dalam cerita Mak Yong
1. Bertabuh
2. Mengadap rebab
3. Raja atau Pak Yong keluar dan berdialog dengan Mak Yong.
4. Pak Yong Muda atau Puteri Mak Yong akan menyanyi.
5. Dialog Pak Yong memanggil pengasuh.
6. Yanyian Pak Yong Tua- Sendayong Pak Yong.
7. Dialog
8. Nyanyian Peran
9. Dialog antara Pak Yong dengan Peran
10. Pak Yong menyanyi lagu berkhabar.
11. Dialog
12. Nyanyian Peran
13. Dialog
14. Nyanyian Peran
15. Dialog

14

16. Lagu barat cepat


17. Dialog Peran 1 dan 2
18. Lagu Tok wak
19. Dialog Pak Yong
20. Lagu Ela oleh Pak Yong membawa cerita yang akan di persembahkan.
Selepas dengan persembahan Rebab, segmen memperkenalkan diri disembahkan
sebelum pecah cerita . Segmen ini merupakan satu segmen yang memberi penjelasan
dan pemahaman kepada khalayak agar dapat memahami dan mengenali watak bagi
menghayati segmen-segmen berikutnya.
Pak Yong selaku watak utama atau teraju dalam persembahan akan
memperkenalkan dirinya, negaranya, asal usulnya, istananya dan mimpinya melalui
Lagu Ela.Ini merupakan satu cara bagi mendekatkan penonton dengan watak dan
memudahkan penonton memahami jalan cerita. Dengan cara ini penonton dapat
menghayati cerita yang dipersembahkan dengan mudah.

Sinopsis Cerita Hikayat Dewa Muda


Dewa Muda bermimpi didatangi seorang lelaki tua memintanya memburu kijang
ucana (emas). Jika tidak tertunai, negeri Selindungan Bulan akan ditimpa bencana.
Setelah terjaga, Dewa Muda memanggil pengasuh antara kedua iaitu Peran Tua &
Peran Muda bertanyakan maksud mimpinya. Kedua peran sukar menfsirnya lalu
memanggil Tok Nujum & menurutnya Dewa Muda perlu mematuhi arahan mimpinya.
Dewa Muda & pengasuh keduanya berangkat ke hutan lalu terpandang kijang ucana
namun ghaib tiba-tiba namun diteruskan perburuan hingga tersesat di sebuah tasik
yang indah. Sewaktu Dewa Muda membasuh muka, muncul wajah Puteri Ratna Emas
dalam bayangan air dan mengarahkan agar semua syarat dipatuhi jika ingin bertemu
dengannya seperti bermain wau beremas. Dewa Muda lantas pulang menemui bonda &
menyatakan hasrat lalu diberitahu bahawa wau tersebut di Tanah Jawa.
15

Wau berjaya ditemui, malangnya tersangkut atas dahan (bumbung istana bota).
Awang Sejambul Lebat dipanggil membantu Dewa Muda untuk meneruskan niat
menemui Puteri Ratna Emas dengan meniti tali yang diikat pada busut rumput. Di
pertengahan jalan, Dewa Muda ditakuti oleh suara Bota yang garang dan Dewa Muda
berasa takut, lantas Dewa Muda turun ke bumi tetapi telah dipukul oleh Awang Si
Jambul Lebat dengan Lintang 40 membujur 40 sehingga Dewa Muda sanggup mendaki
semula. Mereka berasa amat penat lalu menjamah sedikit makanan dan tertidur di situ.
Pada waktu itu, Puteri Ratna Emas dan Inang Bongsu sedang bermain di taman istana.
Mereka terkejut melihat tanaman di makan orang. Namun apabila ternampak Dewa
Muda dan Awang Sejambul Lebat mereka pun berkenalan. Berputiklah cinta antara
Dewa Muda dan Puteri Ratna Emas. Sewaktu hendak di bawa ke dalam istana, Dewa
Muda telah ditukarkan rupanya oleh Puteri Ratna Emas menjadi sekuntum Bunga Putih
bagi mengelak diketahui asal usul kekasihnya itu oleh ayahanda Raja Bota dan Inang
Bongsu yang curiga.

Alat Muzik Mak Yong


Alat-alat Muzik Dalam Mak Yong Muzik adalah begitu penting dalam persembahan
Mak Yong. Tanpa muzik, maka sesuatu tarian ibarat tidak mempunyai nyawa. Maka,
dalam persembahan Mak Yong, muzik adalah begitu pentingnya. Alat muzik utama
yang dimainkan dalam persembahan Mak Yong adalah rebab tiga tali, sepasang
gendang, dan sepasang tetawak. Namun, terdapat alat tambahan juga dimainkan
dalam muzik Mak Yong untuk menambahkan kesedapan alunan melodinya. Antara alatalat tersebut adalah canang, kesi, serunai.

Serunai selalunya lebih sinonim dengan persembahan wayang kulit dan Rebab
sinonim dengan mak yong. Walubagaimanapun, mungkin ada kumpulan dan
persembahan yang menggunakan serunai dalam mempelbagaikan kreativiti.

16

Rebab merupakan alat yang paling penting dalam muzik Mak Yong. Rebab
mempunyai 3 bahagian iaitu pucuk rebung, batang dan muka. Tempurung muka dibuat
daripada kayu nangka atau sena dan ditutupi dengan kulit lembu. Terdapat susu pada
muka di penjuru kiri. Fungsinya adalah untuk mengimbangkan tekanan udara dalam
dan luar. Masa dahulu, tali rebab diperbuat daripada benang besar dan kemudian
menggunakan benang kasar. Sekarang pula mengunakan tali gitar, tali gambus atau tali
biola. Penggesek rebab diperbuat daripada kayu dan tali tangsi. Ahli muzik yang
terpenting dalam kumpulan muzik Mak Yong ialah pemain rebab dan juga dikenali
sebagai Tok Minduk. Beliau adalah ketua dan juga "pemimpin" kumpulan muzik itu.
Beliau memulakan semua lagu sepanjang 8 hingga 16 bar dan selepas itu diikuti oleh
gendang, gong, suara penyanyi solo dan korus.
Unsur nyanyian dalam Mak Yong diselenggarakan oleh kesemua pelakon dan juga
ahli-ahli muzik. Pelakon utama akan mula menyanyi empat atau lapan bar selepas

17

pendahuluan dilakukan oleh tok minduk. Rangkap ini akan dinyanyikan semula oleh
korus dan juga ahli-ahli muzik. Biasanya melodi pendek akan digunakan berkali-kali.

Rebab - alat muzik utama dalam Mak Yong


Beliau juga memberi isyarat memulakan lagu, menukar rentak dan hal-hal lain
mengenai aspek muzik. Tok minduk dan ahli muzik lain menghafal kesemua lagu-lagu
Mak Yong. Ia juga menjalankan istiadat buka panggung. Ahli-ahli muzik ditempatkan di
sudut kiri pentas dan tok minduk duduk mengarah barat.

Gong atau tetawak turut memainkan peranan yang penting. Gong ibu adalah lebih
besar dari gong anak yang diperbuat dari tembaga. Bunyian gong ibu lebih rendah dari
bunyian gong anak. Kedua-dua digantung dan dipisahkan oleh 2 batang kayu yang
dinamakan mengembang. Pemukul diperbuat daripada kayu yang dinamakan
mengembang. Pemukulnya diperbuat dari kayu yang hujungnya dibalut dengan kain
atau kepingan getah Gong besar akan berbunyi pada setiap bit terakhir sesuatu lagu
manakala gong anak akan menentukan bit-bit tertentu. Pic gong yang menentukan form
dalam muzik Mak Yong.

Gendang anak dan gendang ibu diperbuat dari kayu nangka dan muka gendang
ditutupi dengan kulit lembu dan kulit kambing. Pemukulnya diperbuat dari rotan dan
kayu. Gendang digunakan untuk mengawal tempo sesuatu lagu.

Kesi juga merupakan alat tambahan dalam muzik Mak Yong. Terdapat dua bahagian
pada kesi iaitu empat piring dan dua kicah dan diperbuat dari besi ataupun tembaga.
Suara yang dihasilkan oleh kesi adalah memecah dan gemersik.

18

Canang merupakan suatu alat tambahan dalam muzik Mak Yong. Terdapat canang ibu
dan canang anak. Perbezaaan canang boleh didengar melalui bunyi. Jika bunyinya
adalah kuat maka itu adalah canang ibu dan sebaliknya. Canang digunakan untuk
mengawal bit sesuatu lagu.
Repertoire muzik Mak Yong terdiri daripada lagu-lagu paluan dan lagu-lagu
nyanyian. Lagu - lagu paluan dimainkan untuk beberapa kegiatan tertentu, termasuk
lagu yang bertajuk Pak Yong Turun untuk mengiringi pelakon-pelakon ke atas panggung
pada permulaan persembahan, lagu Barat yang biasanya perjalanan dalam cerita, dan
lagu yang bertajuk Sang atau Penyudah untuk menyudahi sesuatu persembahan.
Walau bagaimanapun, kebanyakkan muzik Mak Yong adalah muzik vokal yang
dimainkan dengan tujuan tertentu berasas kepada keadaan cerita tertentu.
Pada permulaan persembahan dramatari Mak Yong, lagu (serta tarian) yang
sangat penting ialah lagu yang bertajuk Menghadap Rebab apabila semua pelakon
member hormat kepada alat muzik rebab. Lagu khas ini memberi aspek ritual yang
penting kepada pelakon-pelakon dan pemain-pemain muzik dalam rombongan Mak
Yong. Tetapi dalam konteks cerita, lagu yang bertajuk Ela dinyanyikan untuk
menyampaikan berita, manakala lagu Mengulit Raja Nak Tidur dimainkan untuk masa
tidur atau untuk membangkitkan perasaan yang halus.
Untuk suasana sedih lagu Jembar atau Mengambul biasanya dimainkan,
manakala untuk kegiatan berjalan lagu yang sesuai ialah Timang Welu dan Kijang
Emas. Lagu-lagu yang bertajuk Sedayung Mak Yong dan Sedayung Pakyung kerapkali
digunakan untuk berbagai tujuan. Adalah dipercayai bahawa lagu Sedayung Pakyung
dikaitkan dengan kuasa yang luar biasa terutama kuasa yang bersifat sakti dan lagu ini
digunakan khususnya untuk mengubah atau menjelma rupa atau bentuk watak atau
sesuatu yang lain dalam cerita. (dipetik dari buku Muzik Malaysia: Tradisi Klasik Rakyat
dan Sinkretik oleh Patricia Matursky dan Tan Sooi Beng m.s 29)
Watak Dalam Mak Yong
Watak-watak yang dimainkanWatak - watak penting dalam sesebuah cerita makyung :-

19

1. Pak Yong - Menjadi raja atau pemerintah dan menjadi tulang belakang cerita
makyung
2. Pak Yong Muda - Walak utama atau hero dalam cerita makyung. Watak inilah yang
mengalami berbagai-bagai peristiwa dari saat ia dilahirkan hingga dewasa semasa
cerita berkisar di sekitar kehidupan Pak Yung Muda.
3. Mak Yong - Juga permaisuri dan dalam setengah cerita mengambil peranan yang
penting sebagai watak utama.
4. Puteri Mak Yong - Sebagai heroin dalam cerita makyung
5. Peran - Terdapat beberapa orang peran atau pelawak dalam cerita makyung. Peran
tua biasanya memegang watak yang lebih penting daripada peran-peran lain dan
bertindak sebagai orang suruhan raja. Lain-lain peran adalah watak kelakar.
6. Dayang - dayang - Terdiri daripada gadis-gadis manja yang juga bertindak sebagai
penari atau pengiring Mak Yung atau Puteri Mak Yung.

Selain daripada watak-watak yang tersebut di atas, watak-watak jahat tidak


ketinggalan, seperti raja jin dan sebagainya yang merupakan pihak lawan kepada
watak-watak baik di atas.

20

Struktur Mak YongCerita makyung mempunyai struktur yang tersendiri. Bentuknya


adalah sama dalam semua cerita Tang dimainkan. Setiap cerita bermula dengan
upacara mengadap rebab di mana watak utama akan menyanyi solo dan diikuti oleh
korus. Pelakon-pelakon akan membuat gerak seni jari, bahu dan badan sambil
menyanyi. Akhimya mereka bangun secara perlahan dan berdiri tegak sebaik sahaja
habis nyanyian solo. Mereka kemudian mengelilingi pentas dengan tarian perlahan dan
salah seorang akan memulakan nyanyian solo. Nyanyian di sini adalah 'sedayong
Makyung'.
Contoh lagu mengadap rebab:
Bong wei... membalik tipo gakDage membue silolah cik weiDage membue silolah cik
weiAyuhlah cik weiSeperti suloh memain angin la...Eh... bemban gugor di tapokSelude
cik wei... meningga maye la...Ayuh tue weiSeperti aur menarik suse IaEh.., sawo kami
menggorok likagheAur cik wei menarik suse la...Ayuh tue weiLiuk litok tekula blalai la...
Eh... liuk ko kiriLuk ko kaneLiuk ko kiri kulai ko kane laAyuh tue weiSeperti denok
menanti la...Eh... berdiri kami tapok tigoKami nok adap ke timorJagolah...Ayuh tue wei
Kami nok pecah lakoh lima la...
Repertoire Lagu Dalam Mak Yong

1. Lagu Menghadap Rebab - terpanjang & terpenting, simbol penghormatan kepada


rebab.
2. Lagu Kijang Mas - dimainkan sebagai lagu instrumental sebelum bermula
persembahan Mak yong.
3. Lagu Sindung - dinyanyi oleh Pak Yung semasa hendak memberi arahan dan
mendedahkan emosinya, juga dinyanyi oleh peran tua dan dimain sebagai lagu
selingan sebelum persembahan.
4. Lagu Sedayung - lagu yang menyampaikan maklumat @ arahan kepada peran @
watak lain.

21

5. Lagu Mengambul - dinyanyi oleh watak utama dalam adegan sedih untuk
menyampaikan berita sedih.
6. Lagu Saudara - dinyanyi berselang-seli dengan lagu Kijang Mas oleh seorang inang.
7. Lagu Pak Yong Muda - dinyanyi oleh Pak Yong menyampaikan berita negeri semasa
adegan sedih.
8. Lagu Mak Yong Muda - dinyanyi oleh Mak Yong pada pertengahan cerita dalam
adegan sedih.
9. Lagu Tuk Wok - dinyanyi oleh peran tua semasa menyampaikan berita @ meluah
perasaan.
10. Lagu Barat - terdapat 4 versi iaitu Barat Anjur, Kisah Barat, Barat Cepat dan
Gunung Barat.
11. Lagu Pikir - dinyanyi oleh watak untuk meluahkan perasaan dan mengiringi tarian.
12. Lagu Yur - dinyanyi oleh peran @ Pak Yong untuk menyampaikan berita.
13. Lagu Balik Padi - dinyanyi ketika gembira semasa dalam perjalanan.
14. Lagu Berkhabar - dinyanyi Pak Yong @ peran untuk menyampaikan berita.
15. Lagu Gading Timah - dinyanyi Pak Yong dalam cerita Tuan Puteri Bergading Timah.
16. Lagu Kojol - dinyanyi oleh peran untuk mengambarkan aksi fizikal seperti
mendayung sampan.
17. Lagu Buluh Seruas - menggambarkan suasana.
18. Lagu Jamba (Gembal) - menggambarkan suasana.
19. Lagu Yo Peran - dinyanyi Pak Yong untuk memanggil peran tua pada permulaan
cerita, peran juga menyanyi lagu ini.
20. Lagu Anak Kumbang - dinyanyi semasa gembira oleh Pak Yong, Mak Yong, Puteri
dan Putera.

22

21. Lagu Sri Gunung - dinyanyi Peran @ Pak Yong untuk menyampaikan berita. juga
dinyanyi semasa selingan sebelum persembahan cerita.
22. Lagu Menguli - lagu timang-timagan untuk kanak-kanak dewasa.
23. Lagu Dayung Sampan - dinyanyi semasa melakukan aksi mendayung sampan.
24. Lagu Mak Puyuh - dinyanyi oleh Peran semasa bergurau.
25. Lagu Tari Inai - mengiringi tarian inai.
26. Lagu Kisah Puteri Mak Yong - dinyanyi oleh Puteri @ Mak Yong untuk meluahkan
perasaan.
27. Lagu Menghadap Raja - dinyanyi peran dalam perjalanan menghadap raja.
28. Lagu Sabar - dinyanyi semasa melakukan aksi seperti membaca surat untuk
mendedahkan maklumat.
29. Lagu Berlari Hambat Rusa (Lagu Berjalan) - mengiringi dalam perjalanan @
semasa memburu.

Analisis Kelemahan Video Mak Yong


Persembahan Mak Yong sememangnya satu persembahan yang menarik akan
tetapi rata-rata penonton yang terdiri daripada pelbagai kaum, ada yang dewasa, ada
yang kanak-kanak, ada yang warga emas dan penonton kurang memahami bahasa
perantara yang digunakan. Biasanya bahasa perantara yang digunakan adalah dialek
Kelantan pekat jika Mak Yong tersebut berasal dari Kelantan. Maka penonton tidak

23

dapat memahami keseluruhan dialog ketika persembahan diadakan. Berkaitan dengan


Pengajaran dan Pembelajaran(PdP), guru boleh mempraktikkan gaya Mak Yong di
dalam kelas bagi menarik minat murid, tetapi apabila guru menayangkan video original
persembahan Mak Yong, guru perlu memberikan penerangan perihal dan cerita
persembahan Mak Yong yang sarat dengan nilai-nilai murni masyarakat kita.
Seterusnya, kenapa kita lihat jarang sekali persembahan Mak Yong diadakan?
Mengapa kita lihat dikir barat lebih menonjol berbanding seni persembahan Mak Yong
ini? Pada hemah saya, hal ini demikian kerana kurangnnya dana persembahan. Mak
Yong memerlukan sedikit kos untuk membiayai sesebuah persembahan meliputi
bayaran kepada pelakon persembahan, sewa tapak persembahan dan juga hal-hal lain.
Pihak kerajaan juga tidak menggerakkan satu jawatankuasa untuk memberikan dana
supaya aktiviti kesenian Mak Yong diteruskan dengan aktif untuk tatapan generasi
muda pada masa kini. Dalam Pdp pula, guru sukar untuk membawa murid-murid untuk
menonton persembahan live mak Yong ini. Hanya dapat diceritakan secara lisan dan
melalui tayangan video sahaja.
Selain itu, kurangnnya dana penyelidikan adalah salah satu punca Mak Yong
semakin dilupakan oleh masyarakat kita pada masa kini. Tanyalah pada anak-anak
muda tentu mereka tidak tahu dengan lebih mendalam apa itu seni Mak Yong bahkan
ada segelintitr yang tidak tahu langsung apa itu Mak Yong. Kurangnnya dana
penyelidikan dari segi untuk memantapkan seni Mak Yong supaya tak lapuk dek zaman
menyebabkan guru pada masa kini sukar mencari sumber yang boleh dipercayai untuk
diterapkan dalam PdP. Ini merupakan satu kerugian yang besar dalam dunia seni
negara kita memandangkan saya fikir Mak Yong begitu menarik untuk diterapkan dalam
PdP.
Selain itu, Mak Yong mempunyai kurang individu yang berminat tentang seni Mak
Yong ini. Seperti yang kita lihat dalam video kurangnnya penonton yang membanjiri
persembahan Mak Yong. Selain itu juga, penggiat seni Mak Yong yang semakin
berkurangan menyebabkan Mak Yong semakin dilupakan. Seterusnya, Mak Yong
merupakan seni yang jarang sekali kita lihat promosi persembahannya tidak seperti
seni yang lain seperti dikir barat dan sebagainya. Kurangnya promosi serta kurangnya
24

pendedahan media seni Mak Yong menyebabkan ramai yang tidak mengenali Mak
Yong yang sebenarnya tersohor di serata dunia dengan mendapat pengiktirafan
UNESCO.
Selepas itu, apabila kita menonton video Mak Yong Dewa Muda- Panggung Beringin
Emas, kita terpinga-pinga akan watak yang dilakonkan. Mana satukah watak yang
sedang dilakonkan menyebabkan kita susah memahami keseluruhan cerita Mak yong
tersebut.

Analisis Kekuatan Video mak Yong Dewa Muda- Panggung Beringin Emas

Tarian tradisional Melayu ini dipersembahkan beberapa watak seperti Pak Yong, Pak
Yong Muda, Mak Yong, Puteri Mak Yong, Peran dan watak Dayang-Dayang. Keunikan

25

Mak Yong disenaraikan UNESCO sebagai Masterpieces of the Oral and Intangible
Herritage of Humanity, pengiktirafan tertinggi warisan dunia bagi seni budaya. Kita patut
berbangga dengan tahap kesenian seni Mak Yong negara kita diiktiraf di peringkat
dunia. Persembahan Mak Yong merupakan satu persembahan yang ada kaitan dengan
teater muzikal yang mana ada diselitkan lagu-lagu nyanyian yang diiringi oleh tarian
para pelakon Mak Yong. Jenis tariannya juga adalah unik mampu menarik minat
penonton. Melalui penggunaan kostum menarik, tarian yang unik serta diserikan
dengan alunan muzik seperti rebab, tawak, gendang, canang, kesi dan serunai tidak
hairanlah tarian ini menjadi kegilaan masyarakat dahulu. Selain itu, Mak Yong juga telah
menjadi antara medium hiburan utama kepada masyarakat dan seringkali mendapat
tempat untuk dipersembahkan pada sesuatu majlis. Namun, zaman silih berganti
warisan tarian tersebut kini dilihat semakin tenggelam dan kurang mendapat tempat di
hati masyarakat. Jika tarian berkenaan tidak dipertahankan dan tidak ada usaha-usaha
dilakukan untuk mengembangkannya, tidak mustahil satu hari nanti ia akan terus
lenyap dan bakal pupus begitu sahaja
Menyedari hakikat tersebut, guru seharusnya tampil menghidupkan semula Mak
Yong ini. Walaupun tidak secara keseluruhan persembahan, guru boleh menjiwai seni
tarian Mak Yong dan diajar kepada murid-murid agar dapat mengekalkan seni tarian
Mak Yong. Di samping itu, dengan menubuhkan kumpulan seni tari Mak Yong,
kumpulan yang guru asaskan ini dapat membuat persembahan pada majlis-majlis rasmi
di sekolah dan sebagainya. Selain itu, melalui video tersebut kita dapat mendengar
alunan muzik yang merdu dan unik serta melambangkan keaslian warisan kesenian
negara kita. Guru muzik boleh menjiwai sebagai contoh alunan serunai dalam
persebahan Mak Yong dan diterapkan dalam PdP sebagai satu tajuk yang perlu
dipelajari oleh murid. Dengan ini barulah lahir murid yang pandai bermain dengan alat
muzik tradisional seterusnya mengekalkan warisan muzik dalam Mak Yong.
Selain itu, dalam video mak Yong Dewa Muda-Panggung Beringin Emas dapat kita
lihat cerita yang berkaitan dengan pengembaraan yang penuh dengan nasihat,
hubungan dengan masyarakat dan agama yang akan saya hurai dengan lebih lanjut
selepas ini. Salah satu contoh yang jelas kita dapat lihat dalam video tersebut ialah

26

pengasuh menasihati Dewa Muda iaitu kalau kita ambil barang kepunyaan orang lain,
kita akan masuk api neraka. Di sini jelas menunjukkan bahawa hal ini adalah berkaitan
dengan perintah agama, mengambil sesuatu barang kepunyaan orang lain adalah tidak
wajar dilakukan. Melalui babak ini juga guru dapat menerapkan nilai nasihat ini kepada
murid-murid agar mesej daripada persembahan Mak Yong dapat sampai kepada muridmurid dalam PdP.

Di samping itu, dalam video tersebut kita dapat lihat pesembahan tersebut
menekankan nilai pendidikan kepada generasi muda. Ini adalah salah satu cara untuk
menarik golongan muda seperti murid sekolah untuk menonton persembahan Mak
Yong ini. Sebagai contoh Mak Yong menerapkan nilai ketaatan kepada Allah dan
dilarang

meningkari

perintahNya.

Persembahan

mak

Yong

sememangnya

mementingkan nilai-nilai dan mesej yang disampaikan dan bukan untuk hiburan
semata-mata. Oleh itu kita perlulah berfikir dan mengambil mesej-mesej kebaikan
tersebut sebagai satu benda yang positif dalam kehidupan seharian kita seterusnya
menyemai nilai-nilai murni tersebut kepada anak didik kita.
Kita juga dapat lihat cara rakyat biasa berhadapan dengan raja dalam video
tersebut. Meskipun raja boleh di ajak bergurau namun adab-adab dari segi pertuturan
dijaga. Di sini kita dalapat mentafsirkan kita seharusnya menjaga adab dengan orang
yang lebih tinggi tarafnya berbanding kita sebagai contoh guru perlu menerapkan adabadab antara murid dan guru kepada murid. Selain itu, kita perlu menghormati
kedudukan individu dalam masyarakat. Dalam struktur organisasi masyarakat Melayu
terdapat kedudukan dan peranan yang dimainkan oleh setiap indivdu. Struktur yang
paling kecil ialah keluarga. Dalam struktur kekeluargaan, bapa merupakan kedudukan
yang paling tinggi diikuti ibu. Oleh yang demikian setiap ahli keluarga perlu
menghormati bapa sebagai ketua keluarga sebagaimana perkara ini ditonjolkan dalam
cerita Mak Yong. Dalam cerita Dewa Muda, Raja amat dihormati oleh permaisurinya
dan putera-puterinya. Penghormatan ini ditonjolkan melalui gaya pertuturan, perkataan
dan tindakan seperti meminta izin sebelum menghadap dan merapat sembah apabila

27

bertemu. Dalam konteks pemimpin dengan rakyat, jelas tergambar adab kesopanan ini
sebagaimana gaya pengucapan, gerak dan aksi apabila berhadapan dengan raja.
Selain itu, persembahan Mak Yong ini mampu membawa kita mengembara secara
imaginasi terutama dalam pengembaran dalam dunia lain. Ini merancakkan lagi
pemikiran kreatif murid dalam berimaginasi dalam pendidikan sebagai contoh murid
berimaginasi akan benda yang hendak dihasilkan dalam sesuatu mata pelajaran.
Dalam cerita Mak Yong sering ditampilkan mengenai dua alam yang berbeza iaitu alam
nyata dan alam ghaib. Alam nyata ialah alam yang dihuni oleh manusia, haiwan dan
tumbuh-tumbuhan manakala alam ghaib ialah alam yang tidak dapat dilihat dengan
mata kasar dan dihuni oleh makhluk yang tidak dapat dilihat dengan mata kasat seperti
jin, hantu, dewa, syaitan dan lain-lain makhluk yang dikategori sebagai makhluk halus.
Pemaparan isu kedua-dua alam ini dan hubungannya menggambarkan masyarakat
pada masa itu mempercayai tentang kewujudannya. Dalam Islam sendiri pun
menyatakan bahawa wujudnya alam ghaib yang tidak diketahui oleh manusia
melainkan Allah sendiri yang mengetahui isi kandungan alam ghaib. Dalam Islam,
selepas alam kehidupan dunia ialah alam akhirat, guru harus memberikan nasihat dan
penerangan mengenai unsur agama kepada murid agar sama-sama dapat mematuhi
suruhan Tuhan seiring dengan perjalanan kita ke alam tersebut.
Seterusnya, persembahan Mak Yong sedikit sebanyak dapat mengelakkan murid
pada masa kini lali dengan hiburan kemodenan dunia seperti Kpop, Hip Hop, muzik
yang melalaikan, permainan video dan sebagainya. Melalui Mak Yong murid dapat
menghargai warisan kesenian nenek moyang kita yang sarat dengan kisah-kisah
tauladan di samping dpaat mengekalkan minat terhadap Mak Yong.

Penambahbaikan Analisis Video

28

Persembahan Mak Yong perlu dikekalkan sebagai satu hiburan tauladan kepada
masyarakat terutama murid sekolah. Oleh itu, pihak kerajaan seharusnya mengambil
inisitaif dalam menonjolkan Mak Yong dalam pendidikan pada masa kini termasuklah
dari segi dana untuk persebahan, dana untuk penyelidikan dan dana untuk
membukukan serta mendokumentasikan warisan Mak Yong sebagai satu elemen
pendidikan. Hal ini demikian kerana Mak Yong merupakan satu persembahan yang
sarat dengan nilai-nilai murni serta tauladan yang selaras dengan masyarakat kita.
Guru perlu mendalami situasi serta cerita Mak Yong agar dapat memberitahu
dengan lebih jelas mesej yang hendak disampaikan dalam persembahan kepada murid.
Hal ini kerana dialek dan gaya pertuturan dalam Mak Yong adalah begitu klasik dan
perlu penghayatan untuk memahaminya.Seterusnya guru boleh mewujudkan kumpulan
seni tarian Mak yong di sekolah bagi mengekalkan dan mewarisi seni tariannya yang
agak unik serta pakaian tradisional Mak Yong yang menggambarkan pemakaian
masyarakat pada masa dahulu. Seni tarian Mak yong di sekolah perlu disokong dan
dibantu oleh Jabatan Warisan Negara yang sedia menghulurkan dana untuk menjalani
latihan dan persembahan Mak Yong. Jika kena dengan cara, kumpulan seni tarian Mak
Yong yang ditubuhkan oleh guru akan mendapat sambutan dan mendapat undangan
persembahan pada majlis-majlis penting kerajaan, selain turut giat mengadakan
persembahan di seluruh negara dan juga luar negara. Tetapi harus diingat guru perlu
bijak mengajar murid agar pelajaran mereka tidak terganggu walaupun mereka aktif
dalam seni tarian Mak Yong.
Selain itu, dalam video tersebut dapat kita lihat dialek dan gaya percakapan sukar
difahami. Oleh itu, penambahbaikan perlu dibuat dari segi bahasa perantaraan dalam
persembahan supaya mudah difahami oleh masyarakat akan tetapi tetap mengekalkan
keaslian Mak Yong itu sendiri. Hal ini menyebabkan Mak Yong boleh menarik minat
murid kerana muda difahami dialog persembahannya. Tetapi, pengenalan kepada
bahasa perantara mestilah diberitahu semasa permulaan persembahan.
Selepas itu, keaslian costume perlu dikekalkan namun pengembangan costume
perlu dibuat agar selesa dengan mata masyarakat yang menonton mak Yong. Hal ini
termasuklah pakaian perlulah menutup aurat dan tidak terlalu ketat selari denganajaran
29

agama Islam, dengan cara ini Mak Yong akan dihormati dan dapat diangkat sebagai
seni warisan yang mementingkan nilai-nilai pemakaian yang sopan dan buka sekadar
hiburan. Dalam memartabatkan seni Mak Yong pelbagai cara boleh difikirkan
munasabah dengan masyarakat dan dunia sekarang. Cerita yang ditonjolkan tidaklah
menunjukan Mak Yong itu menggambarkan masyarakat pada masa dahulu terlalu
mempercayai animisme tetapi masyarakat yang mementingkan nilai-nilai agama yang
sesuai untuk tontonan segenap lapisan masyarakat.
Selain itu, pengembangan cerita Mak Yong juga boleh dibuat dengan menambah
cerita dan kisah tauladan dengan lebih menarik dengan tidak meninggalkan situasi
lakonan yang lebih kepada kisah raja-raja dalam Mak Yong itu sendiri. Kisah-kisah yang
berunsurkan jenaka boleh menarik minat murid untuk menonton Mak Yong.

Pengajaran Dan Iktibar Video Mak Yong.


Mendengar nasihat

30

Masyarakat Melayu sebagaimana dibincangkan tadi amat menghormati kedudukan


individu dalam masyarakat dan saling menghormati. Orang yang lebih tua dihormati
manakala orang yang lebih muda mesti mendengar nasihat orang yang lebih tua.
Perumpamaan melayu berbunyi orang yang lebih tua lebih dahulu makan garam. Ini
melambangkan mereka banyak pengalaman hidup dan telah melalui apa yang telah
dilalui oleh orang muda. Asam garam kehidupan hanya diperoleh melalui pengalaman.
Sebagai contoh dalam video, Dewa Muda mendengar nasihat oleh orang yang lebih tua
iaitu mengambil barang orang lain adalah salah dan masuk dalam neraka. Di sini jelas
menunjukkan kita perlu mendengar nasihat daripada orang yang lebih tua.
Hidup Bermuafakat
Masyarakat Melayu tradisi mempercayai akan kewujudan makhluk lain yang boleh
mempengaruhi kehidupan manusia. Oleh itu kerjasama dan saling bergantungan antara
satu sama lain dapat ditonjolkan dalam pengembaraan Raja ke alam kayangan untuk
mencari wau Beringin Emas. Dari sini jelas apa yang cuba disampaikan adalah
hubungan antara kedua-dua dunia supaya sentiasa berbuat baik antara satu sama lain
serta menghormati makhluk lain. Sesuai dengan corak kehidupan masyarakat Melayu
tradisi yang mengamalkan system ekonomi bersama, maka berbaik-baik semasa
makhluk perlu dipraktikkan dalam kehidupan.

Aplikasi Mak Yong dalam Pengajaran Dan Pembelajaran.


Pengenalan Bagi Set Induksi

31

Mak Yong dapat dijadikan sebagai elemen set induksi guru untuk manarik minat
murid pada permulaan kelas bermula. Guru perlu menonjolkan unsur jenaka diselarikan
dengan nilai tauladan semasa set induksi.

Mempraktikkan Seni Tarian Mak Yong


Guru boleh menubuhkan kumpulan seni tarian Mak Yong di sekolah dengan
mempraktikkan seni tari ini. Dengan ini kumpulan seni tari ini boleh membuat
persembahan pada majlis-majlis penting sekolah seterusnya membuat persembahan di
peringkkat yang lebih tinggi. Keaslian seni tarian perlu dikekalkan dengan alunan muzik
mak Yong yang asli dapat menambahkan lagi pengahayatan terhadap tarian tersebut
Mak Yong Sebagai Alat Perpaduan
Mak Yong boleh menarik minat murid pelbagai kaum sekiranya bahasa perantara
yang digunakan dapat difahami oleh pelbagai kaum. Oleh itu, guru perlu bijak
menggunakan mak Yong sebagai alat untuk memupuk perpaduan antara kaum sesama
murid. Sebagai contoh apabila persembahan Mak Yong, guru memastikan penglibatan
murid pelbagai kaum samada menjadi sebahagian daripada ahli persembahan ataupun
sekadar penonton sahaja.
Mak Yong Sebagai Pencetus Untuk Kemahiran Berfikir, Psikomotor Dan Motor Serta
Manipulasi Alatan
Mak Yong boleh menjadi pencetus untuk murid berfikir dimana cerita-cerita yang
ditonjolkan mengandungi nilai dan unsur pengajaran serta moral. Ini menjadikan murid
berfikir serta menilai cerita yang mereka lihat seterusnya mengambil iktabar daripada
Mak Yong. Murid yang menyertai persembahan dapat mempraktikkan pergerakan
psikomotor dan motor dalam persembahan dimana pergerakan tubuh badan diperlukan
sebagai contoh dalam tarian Mak Yong.

32

Kesimpulan
Makna merupakan jiwa kepada karya. Daripada perbincangan di atas jelas
menunjukkan bahawa persembahan Mak Yong sememangnya menekankan kepada
estetika makna jiwa karya cerita Mak Yong menyerlahkan nilai-nilai murni dari sudut
moral masyarakat. Tanpa melibatkan emosi dan penghayatan, khalayak tidak akan
mampu menyelami jiwa kesenian Mak Yong. Oleh demikian hubungan antara karya
dengan emosi khalayak membantu khalayak menyelami dan memahami makna yang
cuba diketengahkan oleh pengkarya.
Manfaat bukan sahaja dari segi hiburan malahan memberikan pengalaman kepada
penonton. Dalam cerita Mak Yong, makna atau jiwa karya memperlihatkan pemikiran
masyarakat Melayu tradisi dan membicarakan nilai-nilai moral yang baik untuk diambil
ingatan dan dipraktikkan oleh masyarakat. Ini akhirnya mampu menerapkan nilai-nilai
murni dalam kehidupan masyarakat.

REFLEKSI (AMIR AIMAN BIN ZURAIDI)


Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Illahi kerana dengan limpah dan kurnianya
saya dapat menyiapkan tugasan projek yang diberikan ini dengan tempoh masa yang

33

ditetapkan. Projek Tugasan yang diberikan pada kali ini bagi saya ianya merupakan
satu cabaran kerana tugasan ini memerlukan saya meneliti tajuk yang kami pilih iaitu
Mak Yong yang mana ini adalah kali pertama saya belajar subjek ini.
Terima kasih kepada kedua ibu bapa saya kerana mendidik saya dengan baik
sehingga saya mengesyorkan profession guru sebagai pilihan utama.

Seterusnya

jutaan terima kasih kepada Dr Razali Bin Shafie yang telah banyak memberikan tunjuk
ajar dan input yang berguna untuk saya menyiapkan tugasan projek ini. Sememangnya
tugasan

ini

memerlukan

pandangan

dari

pensyarah

yang

lebih

luas

ilmu

pengetahuannya.
Kekuatan
Sepanjang saya menyiapkan tugasan ini, terdapat banyak hasil pembelajaran yang
telah saya perolehi. Setelah menyiapkan tugasan ini dan mendengar pembentangan
serta

penerangan

semasa

kuliah

yang

diberikan

oleh

pensyarah-pensyarah,

pembentangan topik-topik oleh rakan-rakan dan saya mendapati tugasan ini tidaklah
begitu sukar. Melalui tugasan ini saya dapat mendalami subjek ini dengan lebih
mendalam. Setelah mendapat tugasan ini, saya segera mendapatkan maklumat dan
bahan-bahan tugasan dari Internet, dan pusat sumber. Saya juga berkongsi maklumat
dengan rakan-rakan yang lain dan saling bertukar pendapat. Terlebih dahulu saya
memahami apa yang perlu dilakukan dan membaca segala maklumat yang dicari. Saya
juga telah berjumpa dengan senior saya untuk bertanyakan pendapat dan tunjuk ajar
mereka serta bertanyakan apa yang perlu ditambah lagi dalam tugasan saya ini, kerana
saya ingin mendapatkan kepastian supaya tugasan yang saya siapkan ini lebih
sempurna. Di dalam proses mencari bahan tugasan ini, saya telah dapat mengukuhkan
pengetahuan saya dalam subjek ini bagi memantapkan pengajaran saya pada masa
hadapan.

Kelemahan

34

Namun begitu, terdapat beberapa kelemahan dalam saya menyiapkan tugasan


ini, yang pertama ialah kekurangan sumber. Oleh itu saya perlu meneliti tajuk Mak Yong
di internet dan buku Mak Yong. Jadi kami perlu mencari dengan lebih teliti antara bukubuku, rujukan internet, dan jurnal. Justeru kami cuba sedaya upaya untuk
melengkapkan tugasan saya dengan meneliti bahan sumber yang saya cari di gudang
ilmu. Kelemahan tajuk yang kami pilih ialah

susah untuk mendapat maklumat

mengenai Mak Yong berbanding tajuk yang lain. Oleh itu kami berusaha keras untuk
mencari maklumat yang diperlukan bagi melengkapi tugasan projek saya pada kali ini.
Akhir sekali daripada saya, ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan ribuan
terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat secara langsung mahupun secara
tidak langsung dalam membantu saya menyiapkan tugasan ini.

Bibliografi
35

Buku
Siti Zainon Ismail (1985), Percikan Seni, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.
Abdullah Mohamad (Nakula)(1991), Akademi Seni Tengku Temenggung: Satu Aspek
Dari Sejarah Sosial Kelantan 1879-1935, Warisan Kelantan X, Perbadanan Muzium
Kelantan, Kota Bharu, Kelantan
Zulkifli Mohamad (1994), Cempaka Emas: Mak Yong Suasana, Seminar Antarabangsa
Mak Yong, Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang.

Internet
http://makyong-dancetheatre.blogspot.com/
Makyong Harus Tetap Ada Senin, Sijori Mandiri.net
http://mimbarkata.blogspot.com/2013/04/mak-yong-muzikal-drama-dan-tari.html
http://adisaufi.blogspot.com/2010/05/mak-yong-sejarah-dan-asal-usul.html

36