Anda di halaman 1dari 3

KUIZ PENDIDIKAN MORAL

TINGKATAN TIGA
NAMA:
TINGKATAN :
B1D1E1 : Boleh menyenaraikan etika kerja rakyat Malaysia.
Boleh menyenaraikan cara hidup sihat.

1. Berdasarkan gambar di atas, nyatakan etika kerja rakyat Malaysia. ( B1D1E1. 1.2)

a)

..

b)

c)

d)

Amalan gaya hidup sihat merupakan salah satu kunci kejayaan. Senaraikan amalan gaya hidup
sihat yang mesti diamalkan supaya sihat dari segi mental dan fizikal. ( B1D1E1. 1.3)

a) ..
b) ..
c) ..
d) ..

Berdasarkan kerjaya dibawah, nyatakan tugas yang dijalan oleh pekerja tersebut. ( B1D1E1. 1.4)
i.
ii.
iii.

Tugas seorang guru

Tugas seorang jurutera penyenggaraan pesawat


Tugas seorang anggota keselamatan