Anda di halaman 1dari 10

Koleksi Soalan Laras Bahasa Istana.

Segala perintah tuanku akan.. laksanakan dengan segera,


sembah Panglima Nayan.
A beta
B saya
C patik
D hamba

Ampun .., persiapan untuk berangkat ke Langkasuka telah pun


disiapkan, kata bendahara kepada sultan.
A patik
B tuanku
C baginda
D tuan hamba

berharap agar semua rakyat bersatu padu mempertahankan


kedaulatan negara, titah Sultan Iskandar.
A Beta
B Hamba
C Baginda
D Tuanku

Bendahara, berikan persalinan ini kepada laksamana, .. Sultan


Muhammad Al-Fateh.
A kata
B titah
C sabda
D perintah

Ampun tuanku, puteri Balqis..mengadap, sembah bendahara


1

kepada Sultan Mansyhur Shah.


A minta
B mohon
C hendak
D datang
6

Sultan Malikul Salleh berdiri lalu turun daripada. menuju ke


kamarnya.
A kerusi
B tandu
C balairung
D singgahsana

Barang siapa dapat menyembuhkan puteri beta yang..ini, beta


akan jadikan dia tabib diraja, titah Sultan Masai.
A bersiram
B beradu
C gering
D murka

Dayang istana membawa sepersalinan kain cindai untuk dipersembahkan


kepada permaisuri yang sedang..di kamar mandi.
A beradu
B bersiram
C bercanda
D bersantap

. sultan telah menganugerahi kelima-lima orang panglima yang


2

berjasa itu sebilah keris berhulukan gading.


A Beta
B Patik
C Hamba
D Baginda
10

Sultan Mahmud menjadi..apabila melihat gajah kesayangannya


belum lagi diberikan makanan walaupun hari sudah petang.
A berang
B marah
C murka
D gundah

11

Sultan Shahrul Alam berkenan.duli untuk menyaksikan Hang Tuah


dan Badang beradu tenaga di gelanggang silat negara.
A menganugerahkan
B mengalungkan
C mencemar
D memberi

12

Anakanda berharap janganlah ayahanda .mendengar berita sedih


ini, kata Putera Sakti.
A sugul
B murka
C dukacita
D masyghul

13

Wahai, permaisuri..., janganlah adinda berdukacita. Sepurnama lagi

kembalilah anakanda kita! beritahu sultan kepada permaisurinya.


A beta
B diraja
C istana
D negara

14

berehatlah dulu, biar hamba mengawal tempat ini, kata


Panglima Awang kepada sahabatnya.
A Patik
B Tuanku
C Bendahara
D Tuan hamba

15

Ampun tuanku,.patik pohon diampun. Patik datang mengadap,


kata temenggung kepada Sultan Mahkota Alam.
A dosa
B salah
C salam
D sembah

16

Putera

Mahkota

Shahjehan

telah

menaiki

takhta

ayahandanyasebulan yang lalu.


A mangkat
B gering
C mati
D uzur

17

Sambutan ulang tahun.Sultan Akhbar yang ke-50 tahun akan


4

setelah

diadakan selama tujuh hari tujuh malam.


A hari jadi
B kelahiran
C kedaulatan
D keputeraan
18

Setelah selesai bermesyuarat, maka hidangan pun diangkat dayangdayang untuk Sultan Jati dan para pembesarnya.
A makanan
B minuman
C santapan
D persalinan

19

Setelah selesai bersidang para .. mengangkat semua alatan


kebesaran negeri turun daripada balairung.
A biduanda
B panglima
C pengawal
D pahlawan

20

Maka mahkota yang..ratna mutu manikam dan mutiara itu


dipersembahkan kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan.
A bertakhtakan
B bersadurkan
C bersalutkan
D bertatahkan

21

Ampunkan..kerana tidak dapat melaksanakan perintah...itu,


5

kata Dang Wangi kepada Permaisuri Bariah.


A hambabeta
B patiktuanku
C hamba..baginda
D tuankutuan hamba
22

Sultan menangguhkan hasrat.untuk menemui rakyat jelata kerana


.nya sedang gering. kata bendahara.
A beta.....permaisuri
B bagindaputera
C nya...laksamana
D tuankuputeri

23

Sultan Ahmad . apabila diberitahu oleh Bendahara Riau bahawa


peminangan .. ditolak oleh Sultan Acheh.
A murkabaginda
B masyghulbeta
C gusartuanku
D sugulnya

24

Baginda permaisuri pun .... menaiki gajah .. duli untuk


merasmikan pesta menuai itu.
A beradumelamar
B berangkatmencemar
C berarak.menjunjung
D bersiram.membasuh

25

Semua pendekar yang terdiri daripada . dan . Melaka


6

diperintahkan mengadap untuk mempertahankan negeri daripada serangan


tentera Portugis.
A hulubalangpanglima
B perajuritbiduanda
C pahlawan..hamba
D pengawalrakyat
26

Setelah istana baharu itu siap, ingin segera di situ


kerana istana yang sedia ada ini agak uzur, ujar bendahara kepada
temenggung.
A bagindabersemayam
B sultanberkampung
C tuanku..diam
D raja..tinggal

27

Setelah sultan mendengar..laksamana itu makapun tersenyum


tanda syukur kepada Allah di atas kejayaan angkatan perang Melaka.
A titahbeta
B salam..tuanku
C bicara.sultan
D sembahbaginda

28

Permaisuri Balqis telah memilih beberapa orang wanita sebagai ...


untuk mengasuh putera dan puteri
A inangdabaginda
B dayangbeliau
C tabib.nya
D bidan..raja

29

Setelah terjaga daripada . putera Lang Buana pun segera keluar


7

daripadanya.
A bersiram..kolam
B beradu...kamar
C berperi..taman
D bertitah..istana

30

Setelah putera Sallehuddin mengikat .. di kepalanya .. pun


dibunyikan mengiringi keberangkatan baginda ke medan perang.
A tengkolokseruling
B mahkota.serunai
C bengkongnafiri
D dastarnobat

JSI

Bil

Nombor

Jawapan

Aras

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

soalan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Susah
C
B
A
B
B
D
C
B
D
C
C
D
A
D
D
A
D
C
A
A
B
B
A
B
A
A
D
A
B
D

=
=
=
=

Senang
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
10 soalan

Rumusan Jawapan
A
B
C
D

Sederhana

9
8
5
8

10

10 soalan

10 soalan