Anda di halaman 1dari 8

BAHAGIAN PEMBANGUNAN DAN PENILAIAN KOMPETENSI

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA


INSTRUMEN KEBERHASILAN
KUMPULAN GURU (PdP)
NAMA CALON:
SEKOLAH:
SESI PENILAIAN:

BIL PERKARA
1

CHU SIEW KHENG


SMK DATO MAHMUD PADUKA RAJA (2)
2014

KT

KS

Skor

1.1 Peningkatan Pembelajarana

80

90

95

1.2 Pencapaian Akademik

14

59

64

Petunjuk:

PEMBELAJARAN MURID

DG44

GRED:

KOKURIKULUM

- Tahap/Peringkat

- Peratus/Band

CATATAN
b

2.1 Penglibatan Kokurikulum

60

79

85

KT- Kitaran Terdahulu (TOV Tak

2.2 Pencapaian Kokurikulumb

28

30

29

S - Sasaran (ETR Estimated Ta

KS- Kitaran Semasa (AR Acquire

SAHSIAH

3.1 Kesedaran Intrapersonala

18

19

22

3.2 Kesedaran Interpersonal

85

90

100

Hasil dibandingkan denga

KHIDMAT KAUNSELING

4.1 Kaunseling Kelompok

Skor adalah merujuk kepada beza

4.2 Kaunseling Individub


5

Beza = KS S

JURULATIH

SKOR
1

Tidak Mencapai Sasaran (beza


adalah melebihi 10%/0.1)

Hampir Mencapai Sasaran (be


adalah dalam julat 3% hingga 1

Mencapai Sasaran (beza adala


kurang/lebih 3% ( 3%/0.03)
Melepasi Sasaran (beza yang
3%/0.03)

5.1 Pencapaian Individub


5.2 Pencapaian Pasukanb
Perhatian :
- Perkara 1, 2 dan 3 khusus untuk Guru Akademik
- Perkara 2, 3, dan 4 khusus untuk Guru Kaunseling
*Ko-Kurikulum bagi Guru Kaunseling adalah PRS

PENGESAHAN

- Perkara 2, 3, dan 5 khusus untuk Jurulatih Sukan dan Seni Jawatan Hakiki

Penilai 1

Tandatangan :
Nama
Tarikh

Pengerusi JK Kompetensi Org


Tandatangan :
Nama
Tarikh

TARIKH:

11/16/2014

n Terdahulu (TOV Take off Value)

an (ETR Estimated Target Result)

n Semasa (AR Acquired Result)

sil dibandingkan dengan S

h merujuk kepada beza tersebut.

Mencapai Sasaran (beza yang kurang (negatif)


melebihi 10%/0.1)

Mencapai Sasaran (beza yang kurang (negatif)


dalam julat 3% hingga 10%/(0.03-0.1)

pai Sasaran (beza adalah dalam julat


lebih 3% ( 3%/0.03)
si Sasaran (beza yang lebih adalah melebihi
3)
PENGESAHAN

K Kompetensi Organisasi

BAHAGIAN PEMBANGUNAN DAN PENILAIAN KOMPETENSI


KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
INSTRUMEN KEBERHASILAN
KUMPULAN KAUNSELING
NAMA CALON:
SEKOLAH:
SESI PENILAIAN:

BIL PERKARA
1

HIDAYU BINTI ARIFFIN


SMK DATO MAHMUD PADUKA RAJA (2)
2014

KT

KS

Skor

Petunjuk:

PEMBELAJARAN MURID

1.1 Peningkatan Pembelajarana


1.2 Pencapaian Akademik
2

KOKURIKULUM

- Peratus/Band

KT- Kitaran Terdahulu (TOV Tak

S - Sasaran (ETR Estimated Ta

KS- Kitaran Semasa (AR Acquire

SAHSIAH

3.1 Kesedaran Intrapersonala


3.2 Kesedaran Interpersonal

Beza = KS S

Hasil dibandingkan denga

KHIDMAT KAUNSELING

Skor adalah merujuk kepada beza

4.1 Kaunseling Kelompok

4.2 Kaunseling Individub


5

- Tahap/Peringkat

CATATAN
b

2.2 Pencapaian Kokurikulumb

2.1 Penglibatan Kokurikulum


3

DG41

GRED:

JURULATIH

SKOR
1

Tidak Mencapai Sasaran (beza


adalah melebihi 10%/0.1)

Hampir Mencapai Sasaran (be


adalah dalam julat 3% hingga 1

Mencapai Sasaran (beza adala


kurang/lebih 3% ( 3%/0.03)
Melepasi Sasaran (beza yang
3%/0.03)

5.1 Pencapaian Individub


5.2 Pencapaian Pasukanb
Perhatian :
- Perkara 1, 2 dan 3 khusus untuk Guru Akademik
- Perkara 2, 3, dan 4 khusus untuk Guru Kaunseling
*Ko-Kurikulum bagi Guru Kaunseling adalah PRS

PENGESAHAN

- Perkara 2, 3, dan 5 khusus untuk Jurulatih Sukan dan Seni Jawatan Hakiki

Penilai 1

Tandatangan :
Nama
Tarikh

Pengerusi JK Kompetensi Org


Tandatangan :
Nama
Tarikh

TARIKH:

11/9/2014

n Terdahulu (TOV Take off Value)

an (ETR Estimated Target Result)

n Semasa (AR Acquired Result)

sil dibandingkan dengan S

h merujuk kepada beza tersebut.

Mencapai Sasaran (beza yang kurang (negatif)


melebihi 10%/0.1)

Mencapai Sasaran (beza yang kurang (negatif)


dalam julat 3% hingga 10%/(0.03-0.1)

pai Sasaran (beza adalah dalam julat


lebih 3% ( 3%/0.03)
si Sasaran (beza yang lebih adalah melebihi
3)
PENGESAHAN

K Kompetensi Organisasi

Anda mungkin juga menyukai