Anda di halaman 1dari 2
 
;
1
=
Bes
.I
=
80
414
Bb
em
-
S
3
. 5
.
4
34
A
3
. 5
..
34
T
o
o o
o
B
o
0 0
o
&a
-
pa.
kah
Rku
Gm
GmIF
S 1 . 1
1.7
. 5
-;--:=
A 1 . 1
1.7
. 5
T
o o o
o
B
o
o
0
o
kah
ar·
ti .
ku
ba
-gi
Mu, ein -
ta
s
Bb
3 Pan
em
5 4
.
-
tas -
Kah
BbID
Eb
~
51654
.."
'ku menyambut Tu-buh Oa-rah
4
-Mu.
A
1
6
.
T
3
4
B
1
Uuu
o
Gm
s
1
ku
A
1
.2
3
.
T
1
B
65
Uuuu
......
-7
JAOIKJ'H
H.tITIKU
ISlA.NA
CINTA.MU
(Lsgu Kcvnulli)
.
Bb/D
Eb
--;
--===
5
 
1
<554
4
..
-=-==:7
5 55
IS
54
i 4
.....
'
ooo
o
o o o
o
di·
hadap-anMu Tu -
han,
Eb
--=-
--u::=;r
.
566
71
.....
.
566
71
....
o
o
o
o
0
o
o
11
5
6 3
4
o
. .
1
o
71
o
Lagu
Tata $vara
iab
Cm C7
3
· 5
432
. 1
3
·
432
. 1
o
o o
o
o
o o o
Kau
curahkan cin
ta
BbIO
C7
-...-.
5
A 6
-
. 6
5
A 6
.
6
o o o
o
.0
o
o
o
-
Mu setya
se
-
Ia
Bb
CmC7
F
07
3
ill
-.-1
I
2
o
~I
 
kat' -
na
blIr.yak
do sa -ku?
Se-ring •
1 2 2
1
7
.
5
6
7
6
I: :
 
7
3
4
5
4
3
BbID
5
·
.
1
.
1
Cm F
7
Bb
.
1
I
Iaog
· kah
hi -
dup
ku.
3
· 3
4 4
3
I
5
5
G
5
5
3 . 3
2 5 ct..
lam
tang
-
btl
hi
dup
L
Putut Pudyantoro
L
Putul Pf..'dyantoro
F
2 2
D7
o o
3
3
2
2
1
o
o
o o
o
o
o
o
Mu?
A·
pa
Fsus
F
5
o
5
o
o o o
o
o
o
o
o
-
lu?
17
 
'
..
_'
_-
 
.••....
_-...,.......-:---.
__
--
..
-
.
------_._-----_
...
-
_.

Puaskan Keingintahuan Anda

Segala yang ingin Anda baca.
Kapan pun. Di mana pun. Perangkat apa pun.
Batalkan Kapan Saja
576648e32a3d8b82ca71961b7a986505