Anda di halaman 1dari 4

KERTAS KERJA

CERAMAH
KURSUS BINA INSAN GURU
(BIG)
_________________________________________________________

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN


AMBILAN JANUARI 2013
____________________________________________

Tarikh: 06 April 2015

HARI: ISNIN
Tempat: Auditorium Tun Ahmad Zaidi Adruce
(TAZA)
IPGKBL

TAJUK: FUNGSI-FUNGSI DAN PERANAN PEJABAT


PENDIDIKAN DAERAH (PPD) & PUSAT KEGIATAN
GURU(PKG)
1.0 Pengenalan
Program Bina Insan Guru (BIG) dilaksanakan atas kesedaran bahawa profesion
keguruan adalah mulia dan guru merupakan tunggak utama pembentukan generasi
masa hadapan. Program BIG ini dilihat dapat menyediakan bakal guru dalam
menghadapi cabaran era globalisasi pada masa hadapan. Oleh itu, banyak aktiviti
dirangka untuk mencapai matlamat sebenar program BIG yang dijalankan. Melalui
kesemua aktiviti yang dirangka khas dalam program ini, pelajar dapat mengenal diri
dan seterusnya mengaplikasi pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh kearah
pembangunan modal insan yang cemerlang selaras dengan Falsafah Pendidikan
Kebangsaan.

2.0 Matlamat
Terdapat tiga matlamat utama yang ingin dicapai untuk mencapai objektif bagi
kursus Bina Insan Guru ini:1. Peserta-peserta dapat belajar mengenai fungsi-fungsi dan peranan PPD dan
PKG.
2. Peserta peserta menjadi lebih peka dan berpengetahuan tentang aspek
pengurusan yang melibatkan profesion perguruan.
3. Membina insan guru yang bersopan dan beretika secara keseluruhan dan
mempunyai nilai-nilai seorang guru.
4. Melahirkan guru yang berkualiti selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara.

3.0 Objektif Aktiviti


Objektif BIG adalah seperti berikut:
1. Meningkatkan kefahaman dan penguasaan pelajar berkaitan domain kandungan
kurikulum Bina Insan Guru (BIG)
2. Membina kualiti peribadi dan profesional sebagai insan guru yang mulia, peranan
guru sebagai pendidik dan agen perubahan masyarakat.
3. Meningkatkan tanggungjawab guru dalam memberi perkhidmatan yang berkualiti
dalam menjayakan dasar-dasar serta wawasan pendidikan negara.

4.0 Jadual Pelaksanaan/Tarikh


Tarikh: 06 April 2015
Hari: Isnin
Masa: 2.00 petang-5.00 petang
5.0 Tempat
Tempat Perlaksanaan: (Auditorium Tun Ahmad Zaidi Adruce, TAZA)
6.0 Kumpulan Sasaran
Kumpulan Sasaran: Semua pelajar PISMP Ambilan Januari 2013
7.0 AHLI JAWATANKUASA KELAS
(Rujuk Lampiran 1)
8.0 Senarai Nama Peserta Kumpulan (Mengikut Kelas)
(Rujuk Lampiran 2)

9.0 Penutup/Kesimpulan
Program Ceramah Bina Insan Guru ini diharapkan dapat mencapai kesemua objektif
dan memberi perubahan kepada guru-guru pelatih.

Selain itu, program ini juga

diharapkan untuk dapat mengajar guru-guru pelatih tentang cara-cara menjaga etika
perguruan di khalayak ramai.

Segala ilmu dan tunjuk ajar yang diperoleh akan

dimanfaatkan sepenuhnya untuk membentuk anak-anak didik kami nanti sebagai


insan yang berperibadi mulia selaras dengan matlamat pendidikan Negara serta
untuk mencapai Wawasan 2020.

Anda mungkin juga menyukai