Anda di halaman 1dari 12

Program

Pemulihan Khas
KIA 2M
PRA

Nama________________________
Kelas

________________________

Sekolah ________________________

SENARAI SEMAK KEMAHIRAN MENGEJA (KV+KV)

Nama murid ..........................................................................................


Mula mengikuti Program ini ........................hingga............................

Tajuk
Huruf

KV

KV+KV

Kemahiran
Menamakan Huruf Kecil
Mengenal Huruf Kecil
Menulis Huruf
Menamakan Huruf Besar
Menamakan Huruf vokal
Membunyikan Huruf Vokal
Membaca suku kata KV
Mengeja suku kata KV
Menulis suku kata KV
Membaca gabungan suku kata KV
Membaca gabungan 2 suku kata
KV + KV
Membaca perkataan KVKV
Menulis perkataan KVKV
Membaca ayat pendek

M/TM

Catatan

Mula mengikuti Program ini dengan Tajuk______________________


KEMAHIRAN___________________________________________________
T/Tangan Guru

(Nama:
M
= Menguasai
T/M = Tak menguasai

HURUF
1.1

Menamakan Huruf

Murid baca dari kiri ke kanan


Catatan:____________
1.2 Mengenal Huruf
Murid baca dari atas ke bawah/ baca apa yang guru tunjuk
catatan: _____________
1.3 Menulis Huruf
Murid tulis apa yang guru sebut
catatan: _____________

a b c d e f g
h i j k l m n
o p q r s t u
v w x y z
Huruf Besar
1.4 Menamakan Huruf Besar
Murid baca dari atas ke bawah

catatan:__________________

A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
VWX Y Z

1.5

Huruf Vokal

1.5 Menamakan Huruf Vokal


catatan: ___________________
1.6 Membunyikan Huruf Vokal
catatan:___________________

Suku kata KV
(Betul 6 daripada 8 menguasai)
i. Baca (murid baca dari atas ke bawah)
catatan:________________
ii. Eja (murid eja apa yang guru sebut)
catatan:________________

u
o

iii Tulis (murid tulis apa yang guru sebut)


catatan:________________

ka

ki

ku

ke

ko

ba

bi

bu

be

bo

ga

gi

gu

ge

go

ma

mi

mu

ne

no

da

di

ju

je

to

ca

ci

lu

le

ro

wa

wi

pu

pe

ho

ya

yi

du

de

zo

/8

/8

/8

/8

/8

KV+KV
Gabungan suku kata KV
(Betul 6 daripada 8 menguasai)
Catatan: ______________________

ku ku

gi gi

da da

ti ti

ko ko

su su

cu cu

yo yo

Perkataan/suku kata KV+KV


(Betul 6 daripada 8menguasai)
i. Baca
catatan: _____________
ii. Eja (murid eja apa yang guru sebut mengikut suku
kata)
catatan:______________
iii Tulis (murid tulis apa yang guru sebut -mengikut suku
kata)

catatan:________________

ba pa

ci

li

bu ku

ba ju

si

ku

gu li

ro

ti

me ja

Lengkapkan dan tulis di bawah gambar


catatan:______________
1

ma___

ja___

ro___

na___

ku___

me___

Perkataan KVKV
(Betul 7 daripada 10menguasai)
i.Baca ( murid baca dari kiri ke kanan)
catatan_________________
ii. Eja (murid eja apa yang guru sebut-perkataan)
catatan_________________

mata

bola

nasi

milo

guru

beca

siku

ceri

sudi
iii-

kera

Tulis perkataan di bawah gambar


catatan:______________

Ayat pendek/rangkai kata


Baca (murid baca dan sebut ayat)
Catatan _________________________

kaca mata
nasi basi

Kaki Sani luka .


Beca ada tiga roda .
Mama cuti pada hari Rabu.