Anda di halaman 1dari 13

TENGKU MENTERI

Buku ini secara keseluruhannya adalah mengisahkan mengenai Kesan dan


Penghayatan mengenai Novel sejarah Tengku Menteri yang ditulis oleh Dr Talib Samad
yang menceritakan mengenai sejarah Tengku Menteri Ngah Ibrahim dan Long Jaafar.
Pelbagai pengalaman suku duka Dr Talib dalam menghasilkan dan menerbitkan buku
Novel Tengku Menteri dan ditulis semula pen
galaman tersebut di dalam buku ini.Dr Talib menulis buku tersebut pada tahun
1997 dan hanya Berjaya menerbitkan buku tersebut setelah 6 tahun di dalam simpanan
beliau kerana kesusahan mencari penerbit yang sanggup menerbitkan buku tersebut.
Dan Akhirnya penerbit Karisma Publication Sdn. Bhd di Shah Alam, Selangor sudi
menerbitkan kerana salah seorang pengurusnya iaitu Encik Anuar Mohd Noor berasal
daripada Lenggong, Perak dan bersedia untuk menerbikan novel Sejarah Tengku
Menteri tersebut.
Dr Talib sangat menghargai usaha dan pengorbanan ngah Ibrahim dan Long
Jaafar terhadap negeri Perak. Dr Talib beranggapan bahawa dua orang tokoh di Perak
ini sewajarnya dijadikan idola kerana pengorbanan yang telah dilakukan oleh mereka
terhadap negeri Perak.Pelbagai cara untuk mempromosi buku yang telah dihasilkan
oleh Dr Talib, antaranya pembentangan kertas kerja bertajuk Menjejak Watak dan
Warisan Perjuangan Long jaafar dan Ngah Ibrahim dalam novel Tengku Menteri: Suatu
Pengalaman Kreatif. Di seminar warisan peradaban Perak di Ipoh, pada 23, dan 24
Julai 2002. Seminar tersebut dianjurkan oleh Fakulti Bahasa dan Komunikasi.Universiti
Pendidikan Sultan Idris dan Pejabat Kebudayaan Negeri Perak.

Selain itu melalui buku ini , ada peristiwa di dalam buku ini yang menceritakan
mengenai kegunaan dan kebaikan buku Novel Tengku Menteri dalam pengajaran
beberapa kursus Kesusasteraan melayu, Fakulti bahasa di UPSI. Dr Talib
menggunakan novel ini untuk mencelikkan mata para pelajar UPSI agar mengenali
tokoh yang seharusnya menjadi idola dalam sejarah negeri Perak iaitu long Jaafar dan
Ngah Ibrahim.Mereka merupakan pejuang kemerdekaan terawal ini yang menentang
pencerobohan penjajah Inggeris pada abad ke -19. Selain itu Novel Tengkuy Menteri ini
juga turut d tulis dalam bentuk skrip drama pentas yang diusahakan oleh Dr Mohd Rosli
Saludin.Tetapi sehingga kini masih tiada siapa yang mementaskan drama tersebut.
Di dalam buku Kesan dan Penghayatan novel Tengku Menteri ini juga Dr Talib
juga menerapkan unsur-unsur budaya yang ketara dan bersejarah yang sesuai untuk
golongan dewasa. Novel ini diterapkan unsur-unsur melayu dan budaya masyarakat
melayu. Dikatakan dalam novel Tengku Menteri ini, Di dalam ini terdapat juga
masyarakat bukan melayu yang mempunyai nilai-nilai budaya yang tersendiri.Budaya
yang dimaksudkan antaranya adalah melalui prosa dan puisi yang ditulis di dalam
Novel Tengku Menteri.Kebanyakan disertai dengan bahasa kiasan yang yang lembut
yang bertujuan menjadi alat hiburan kepada masyarakat melayu daripada zaman
tersebut.Unsuir puisi adalah seperti syair, peribahasa dan sebagainya.Manakala unsur
prosa adalah seperti mitos.
Pengarang juga turut menulis mengenai budaya masyarakat bukan melayu yang
bertujuan untuk memberi kesedaran kepada masyarakat mengenai kaum yang
berbilang bangsa dan pengaruh bukan melayu amat kuat mempengaruhi masyarakat
kini dan kesusasteraan.Budaya bukan melayu yang sangat ketara adalah budaya
3

masyarakat cina.Masyarakat Cina digambarkan mengamalkan kegiatan kongsi gelap,


sering bergaduh dan gemar berjudi pada era tersebut. Kebanyakan budaya yang
dibawa oleh masyarakat cina adaalah budaya negative yang memberikan imej buruk
kepada masyarakat melayu.Selain daripada masyarakat Cina, terdapat juga unsurunsur Barat yang dituli dalam novel Tengku Menteri.Kepelbagaian budaya yang
terdapat di dalam novel Tengku Menteri ini jelas menunjukkan citra masyarakat pada
zaman dahulu. Walaupun terdapat sedikitperubahan yang diamalakan pada kini tetapi
ia dilihat bersesuaian kerana budaya itu sendiri akan berubah mengikut kesesuaian dari
semasa ke semasa
Jelaslah peribahasa ini menggambarkan masyarakat melayu yang tabah dalam
menjalani kehidupan mencapai kejayaan.Penggunaan peribahasa ini yang bertujuan
untuk mendidik masyarakat melayu agart tidak jemu dalam melakukan setiap pekerjaan
sehingga selesai.Di sini jelas pengajaran yang diberikan di dalam buku tersebut.
Walaupun sesuatu pekerjaan itu sukar , namun sekiranya dilakukan dengan tekun ,
pasti akan mencapai kejayaan.Contohnya , kejayaan yang dimiliki oleh Long Jaafar
adalah hasil daripada ketekunan beliau dalam melakukan

setiap pekerjaan yang

diamanahkan kepadanya sehingga membawa kejayaan beliau membina sebuah kota di


Larut dan diwarisi oleh anaknya menteri Ngah Ibrahim. Kota it uterus berkembang
dengan pesat sebagai tempat pengeluaran bijih timah yang lumayan. Secara halusnya
peribahasa melayu mengambarkan jiwa masyarakat Melayu yang lembut dan Kreatif
sehingga dapat menghasilkan bahasa yang unik bagi meyatakan maksud kerajinan
mereka.

Pelbagai bahagian yang diceritakan di dalam buku Kesan dan Penghayatan


Novel Tengku Menteri yang dikaji dari keseluruhan aspek oleh Dr Talib Samat, dari
aspek suka hinggalah aspek duka turut diceritakan dalam buku Kesan dan
Penghayatan Novel Tengku Menteri karya Dr Talib Samat.Pelbagai peristiwa penting
dan bersejarah ditulis dalam Novel dan Kesan dan Penghayatan Novel tersebut. Yang
secara langsung dan tidak langsung memberi masyarakat panduan agar mengenali
sejarah tokoh-tokoh di Perak.
Di dalam bahagian 10 buku kesan dan Penghayatan novel Tengku menteri ini
ada dinyatakan pengalaman suka duka penulis Dr Talib dalam menghasilkan buku
tersebut.

Pelbagai kisah suka dan duka dinyatakan di dalam buku tersebut.Antara

kisah Suka dalam penghasilan buku Kesan dan Penghayatan Novel tengku menteri
adalah pertamanya buku Novel tengku Menteri akhirnya diterbitkan setelah 6 tahun
berada di simpanan penulis iaitu Dr Talib.Akhirnya ada yang sudi untuk menerbitkan
Novel tersebut kerana pengurusnya berasal dari negeri Perak dan ingin menerebitkan
buku tersebut.
Selain itu, perkara gembira yang dilalui oleh penulis sepanjang usahanya untuk
menulis, dan menerbitkan serta mempromosikan buku tersebut adalah Penerbit
Selamat Pagi Malaysia TV1 mengundang Dr Talib untuk memperkenalkan buku Novel
Tengku Menteri tersebut dan diulas oleh Prof. Khoo kay Kim dari Universiti Malaya pada
6 september 2003. Manakala peristiwa lain adalah Dr Talib dan Dr Mohd Rosli Saluddin
dan rombongan empat buah bas UPSI mengadakan majlis pelancaran buku itu di Kota
Ngah Ibrahim, Matang, Taiping, Perak pada 1 Julai 2004 untuk menghidupkan semula

kota itu dan memperkenalkanya kepada pelajar UPSI dan generasi kini yang masih
kabur mengenai sejarah perjuangan mereka yang digelar tokoh di Perak.
Selain itu , terdapat seorang pembaca novel itu, Encik Harifuddin kamarudin dari
Ipoh, Perak yang sudah dua kali membaca novel tersebut bekerjasama dengan Tentera
Laut Diraja Malaysia yang berpengkalan di Lumut Perak untuk mengerakkan meniti
arus Bahtera Bayu menggunakan kapal KD Fajar Samudera untuk memperingati kapal
Bahtera bayu dan SS Indera Bayu milik Ngah Ibrahim. Selain itu Penulis turut berasa
gembira kerana waris-waris dan cucu cicit Ngah Ibarahim sudi untuk membaca novel
tersebut dan berusaha untuk mencari pusara Ngah Ibarahim, dan akhirnya pusar itu
ditemui oleh cicitnya iaitu Datuk Wan Mohd . Isa bin Wan Ahmad, orang besar jajahan
dan Selama
Antara peristiwa duka yang dialami oleh penulis adalah penerbit karisma
Publication Sdn., Bhd masih belum membayar royalty buku itu walaupun sudah dicetsk
sebanyak dua kali.malah penulis yang terpaksa berhutang dengan penerbit buku itu
kerana banyak mengambil buku untuk disedekahkan dan diberi dengan percuma
kepada kawan-kawan , pelajara , atau pihak-pihak tertentu. Sebenarnya

itulah

pengorbanan yang dilakukan oleh penulis untuk mengenang jasa tokoh Ngah Ibrahim
dan anaknya Long Jaafar. Penulis beranggapan tiada satu pun gambar Ngah Ibrahim
dan Long Jaafatr diletakkan di dalam muzium untuk dikenang dan dingati
Selain itu, Semasa seminar lain iaitu seminar khas untuk menilai semula
kedudukan Ngah Ibrahim dalam sejarah Malaysia akan diadakan oelh Persatuan
Sejarah Malaysia, DBP,UPSI untuk memartabatkan kembali jasa tokoh ini pada tahun

2005di Taiping atau di UPSI . Jasa dan pengorbanan yang dicurahkan oleh Ngah
Ibrahim dalam memperkukuhkan ekonomi,, keselamatan, martabat dan maruah orang
melayu akan sentiasa disanjung oleh orang Melayu.

KEPENGARANGAN
TIGA ORANG SASTERAWAN NEGARA

Buku Kepengarangan Tiga Orang SasterawanFELDA : Abu Hassan Morad,


Gunawan Mahmood dan Ramli Daud dan menghimpunkan

kertas kerja ketiga-tiga

penulis yang merupakan anak FELDA. Buku tersebut mengupas karya-karya mereka
bertiga bagi memudahkan pembaca untuk menilai karya-karya mereka. Buku ini
mengangkat ketiga-tiga penulis ini melalui pemikiram mereka dalam menghasilkan
karya-karya bermutu.
Dr Haji Talib bin Samat telah berusaha menyunting bersama Dr Haji Abdul Ghani
Hj. Abu yang merupakan Pensyarah Kanan Fakulti Bahasa dan Komunikasi , Universiti
Pendidikan Sultan Idris. Tanjung Malim. Ramai penulis yang merupakan anak FELDA,
antarany adalah Abu Hassan Morad yang berasal dari Felda Guar Napai, Jitra
Kedah.Allahyarham Gunawan Mahmood (Felda Ulu Tebrau, Johor) Talib Samat Dan
ramai lagi.
Sasterwan felda yang pertama yang dikaji oleh penulis dan penyunting adalah
Allahyarham Gunawan Mahmood .mereka telah berkwan sejak kecil serta bersekolah di
sekolah yang sama, kemudian berhijrah ke Kuala lumpur dan tinggal di rumah bujang
yang sama. Penulis juga bersama-sama Gunawan mahmood terlibat di dalam
Persatuan Persatuan Penulis KEMUDI .Persatuan kebajikan Selangoir mengadakan
sesi pertemuan dan pembacaan puisi di Tasik Titiwangsa , beliau mengajak Dr Talib
pergi dan berkenalan dengan penulis-penulis veteran sambil mengetahui sekiranya ada
peluang-peluang penulisan yang boleh diketahui.
Selain itu, terdapat juga pelbagai program yang dianjurkan oleh KEMUDI.
Melaluyi program inilah, penulis dan Gunawan mahmood menjadi semakin rapat dan

menceburi pelbagai aktiviti yang dianjurkan oleh pihak tersebut.KEMUDi juga sering
melalkukan pelbagai aktiviti seperti meluis puisi, menghasilkan buku dan sebagainya
yang secara tidak langsung menyuburkan dan memantapkan minat kepada ahli
KEMUDI untuk lebih meminati bidang sastera,.Pengibatan penulis dalam KEMUDI
menyebabkan

dia

lebih

mengenali

penulis

penulis

veteran.Penulis

berpengalaman bertugas sebagai pensyarah Ksusasteraan melayu di UPSI.

sudah
Dan

meminta para pelajar mengkaji buku-buku hasil dar Gunawan mahmood seperti
Renyah, CIinta Daerah, Perjuangan , Tanah ini dan lain-lain.
Penulis beranggapan beliau wajib mengangkat karya-karya Gunawan Mahmood
adalah merupakan tanggungjawab berliau sebagai seorang sahabat Pelbagai aspek
yang disentuh oleh Alllahyarham Gunawan mahmood dalam penghasilan karya-karya
beliau. Gunawan mahmood melalui karyanya sendiri sedang membina naratif dan
bahasanya sendiri. Ia sebenarnya

seorang relis tetapi mempunyai sentuhan jiwa

romantic , gabungan ini telah melahirkan sentuhan jiwa romantis, dan gabungan ini
telah melahirkan gaya personal dan unik terhadap karya-karya beliau.Kebanyakkan
cerpen-cerpen beliau menghiburkan , moralistic, juga nasinalistik dan penuh vitalistik.
Gunawan mahmood juga pernah dilantik menjadi Pemimpin untuk Persatuan
Penulis Johor kerana ramai yang memberi kepercayaan kepada beliau.Allaahyarham
bergerak aktif semasa memimpin PJJ terutamanya di dalam persatuan KEMUDI. Beliau
mengamalakna sikap kepimpinan melaui teladan iaitu .Gunawan tidak meletakkan
dirinya untuk diteladani tetapi beliau dianngap menjadi teladan bagi ahli-ahli
KEMUDI.Gunawan telah membuktikan bahawa beliau boleh diteladani walaupun pada
hakikatnya beliau tidak menyatakan perkara tersebut. Gunawan mengundurkan diri
10

beliau sebagai pemimpin PJJ pada 18 September 2005.. Timbalanya menelefon beliau
dan meminta beliau agar meneruskan jawatan tersebut , namun selepas mendapat
penjelasan yang panjagn lebar dari Gunawan, skhirnya timbalanya akur dengan
pengunduran

beliau.

Bagi dunia sastera , pemergian Allahyarham merupakan

kehilangan penulis yang berwibawa dan sasterawan serba boleh Allahyarham bukan
sahaja seorang penulis tetapi penggerak organisasi

dan aktivis politik. Beliau

mempunyai gaya hidup yang sederhana, hidup penuh sopan santun,kepimpinan yang
bervisi. Dan beliau seorang yang sukar untuk dicari ganti.
Sasterwan FELDA yang seterusnya adalah Abu Hassan Morad .merupakan anak
Felda Guar Napai, Jitra dan dilahirkan pada 10 mei 1957 di kampong Krubang Chenok,
Kodiang , Kedah,.Abu haasan merupakan penerbit dan Pengarah beberpada drama di
televisyen seperti salam Nusantara, dan Salam Timur Tengah.di samping melahirkan
drama bertajuk Julia, dan Cinta Madinah.Penulis mula mengenali Abu Hassan Morad
ketika secara kebetulan mereka bersama-sama menghadiri majlis penyampaian hadiah
peraduan menulis biografi untuk kanak-kanak anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka.
Majlis itu berlangsung pada 1 December 1994 di Pacific Ballroom , Hotal Pan Pacific,
Kuala Lumpur.
Abu haasan memenangi hadiah sagu hati seperti penulis, Buku biografinya
berjudul jumaat Mohd Nor : Pendidik Berjasa Pejuang
memenangi Mohktar Dahari

Bahasa manakala penulis

Wira Bola Sepak. Abu Hassan yang cintakan islam

Berjaya menerapkan keindahan islam itu bukan hanya dalam karya kreatif tetapi
Berjaya membudayakan Addin dalam pentadbirannya dan pengurusannya perniagaan
yang dijalnkan untuk keredaan Illahi.Abu Hassan begitu prolific , sejumlah melebihi 30
11

novel kanak-kanak telah dihasilkan dan dapat dikesan oleh penulis.Selain berkarya
menghasilkan buku, atikel, cerpen dan novel, beliau juga terbabit dalam pengarahan
program nasyid untuk tayangan televisyen serta pernah menerbitkan program reality
untuk sebuah stesen televisyen. Progrsm ini berjudul Kolej Tun Sri lanang. Sebanyak
13 Episod.Yang mengetegahkan pencalonan pemimpin beribawa.
Apabila memperkatakan mengenai Abu haasan Morad dapat memberikan
pengalaman baru kepada penulis, beliau mampu menulis, dan menghhasilkan
perniagaan

sendiri namun menerapkan nilai-nilai islam sebagai terasa kehidupan.

Kepandaian beliau mengurus masa amat dikagumi oleh penulis .Justeru dia terbentuk
sebagai pengarang prolific, pengurus , penerbit,pengembara , pengarah siri drama
televisyen dan tentunya hamba Allah yang tawaduk terhadap pencipta-Nya.
Selain itu pelbagai sumbagan beliau dalam penglibatan bidang penerbitan
program dan drma berunsur islam. Haji Abu Hassan bin Morad sreing menegaskan
bahawa untuk memberi nafas islam terhadap produk Islamik, segala yang dilakukan
untuk melakukannya perlulah islamik secara holistic ini termasuklah jalan cerita, crew,
dan pelakoin yang terlibat ketika itu.Mengikut penulis beliau juga ada menerbitkan
Program Dokumentari Islam seperti yang pernah dibuat di Australia ,Thailand,
Singapura, Indonesia, Brunei , Mynmar, Kemboja, Mesir dan Arab Saudi. Memberi
kelebihan kepada mereka untuk melaksanakan drama-drama.

Sasterawan yang ketiga adalah adalah anak kelahiran Batu Hitam, Gajah Perak
ini sebelum meneroka rancangan tanah Felda Sungai Klah pada tahun 1968 adalah
12

seorang pemberita sambilan utusan melayu yang amat rajin mengirimkan berita
tempatan ke akhbar tersebut, Beliau dillahhirkan

pada tahun 1937Ramli selain

menggunakan nama Indera Sakti dalam penulisannya kadangkala memakai nama pena
lain iaitu R.Pahri untuk penerbitam seperti berita minggu , Utusan Zaman, Mingguan
Malaysia, dan Mingguan Perdana.Beliau juga menulis cerpen dan juga sajak.
Beliau tidak menulis sepenuh masa .Semenjak meninggalkan kampung
halaman.dan berpindah ke Felda Sungai Klah, dia agak lama berehat daripada menulis
dan memulakan menulis pada tahun 1980-an. Walaupun tidak menulsi, namun Ramli
Daud mempunyai kekuatan tersendiri dalam menulis, ini dibuktikan dalam cerpen
Tandan

Tua.Cerpen

itu

adalah

cerpen

yang

dihantarnya

setelah

10

tahun

berehat.Setakat ini beliau mempunyai dua buah antalogi cerpen perseorangan iaittu
Melarik Waktu dan Pelanggaran Mimpi.Beliau juga menukangi novel.antaranya titis-titis
mutiara kasih dan hujan rindu.
Meskipun beliau berumur 72 tahun, beliau sangat aktif dalam berpersatuan,dia
menyertai persatuan karyawan perak pada tahun 1996.dan kini sebgai ahli
jawatankuasa bagi penggal 2008-2010. Ramli Daud merupakan sebutir permata di
tanah Felda adalah layak digelar sasterawan

Felda yang sepanjang hayatnya

menceritakan mengenai kisah getir, masyarakat, yang kurang diketahui masyarakat.


Melalui karyanya terutama genre cerpen, dan sesunguhnya Felda amat menghargai
jasa dan pengorbanan sasterwan Felda dalam mengetengahkan Mengenai situasi
cerita Felda.

13