Anda di halaman 1dari 3

(ADK(S)02/08)

ADUAN
SAKSI
ORANG KENA TUDUH

AGENSI ANTIDADAH KEBANGSAAN


PERCAKAPAN DALAM PEMERIKSAAN
No.Repot

:........................................................................

Balai/AADK

:............................................................................................
Nama :........................................................................
Nama Panggilan
:............................................................................................
No. K/P Baru :.............................................................. (Biru/Coklat/Merah)
Lama :........................................................(biru/Coklat/Merah)
Keturunan :...................................................................

No. K/P

Bahasa

:.............................................................................................
Tarikh dan Tempat
Lahir :...............................................................................................................................
........................................................................................
Umur :................................Tahun
Jantina
: Lelaki/Perempuan
Pekerjaan :.........................................................................................................
Alamat Tempat
Kerja :...............................................................................................................................
...............................................................................................
Alamat Tempat
Tinggal :............................................................................................................................
...............................................................................................
Alamat-alamat
Lain :.................................................................................................................................
................................................................................................
Tel. Rumah :......................................... No. Tel. Bimbit :........................................
Pejabat :................................................
Nama Bapa :..................................................................

Tel.

Alamat

Bapa :...............................................................................................................................
..............
Pegawai Perakam :................................................................. di
Pejabat :...........................................................................................................................
.................
Pada........................................................... Jam..................................................
Pagi/Petang
Bahasa yang digunakan.............................................................................. Jurubahasa
(jika Ada)..................................................................................................

Daripada...............................................................................
Kepada..............................................................................................................................
..........................
Katanya.................................................................................
Mengikut Seksyen 112 Kanun Prosedur Jenayah, saya telah memberitahu
akan kehendak seksyen ini yang berbunyi :
(i)

(ii)

Bahawa kamu adalah terikat untuk menjawab semua soalan yang


berhubungan dengan kes itu yang diajukan kepada kamu. Dengan
syarat bahawa kamu boleh enggan menjawab apa-apa soalan yang
jawapannya mungkin berkecenderungan mendedahkan kamu
kepada suatu pertuduhan jenayah atau penalti atau perlucuthakan.
Bahawa kamu terikat di sisi undang-undang untuk menyatakan
yang benar, sama ada atau tidak pernyataan itu dibuat secara
keseluruhannya atau sebahagiannya sebagai jawapan kepada
soalan-soalan itu.

Tandatangan Pegawai Perakam


Tandatangan Jurubahasa
Tandatangan *Pengadu/Saksi/OKT

........................................................
...............................................
..................................................................

/MUKA
BAGI MENJAWAB SOALAN SAYA
S:
Apa yang kamu tahu bersangkut
repot .................................................................................................. ?
J:
OKP iaitu........................................................................................... yang gagal
lapor diri di Balai Polis..................................................................
S:
Bila kali terakhir OKP hadir lapor diri di Balai
Polis........................................................................?
J:
...............................................................................................................................
.................................................................................................................
S:
Setelah mengetahui OKP gagal hadir lapor diri di Balai, apakah
tindakan kamu seterusnya?
J:
Saya telah membuat satu laporan polis berkaitan OKP
pada ...............................................................................................................................

S:

Adakah anda ingin pinda atau tambah apa-apa dalam percakapan ini?

J;

Tidak

S:

Adakah anda bercakap benar?

J:

Ya, saya bercakap benar.

S:
Adakah anda didesak oleh sesiapa untuk memberikan kenyataan di
atas?
J:

Tidak, saya tidak didesak oleh sesiapa

Keterangan di atas adalah direkod oleh saya, dibaca semula kepada


*Pengadu/Orang Kena Tuduh dan disahkan bahawa kenyataan ini adalah
betul dan menandatanganinya.

Tandatangan Pegawai Perakam


*Pengadu/Saksi/Orang Kena Tuduh

..........................................................
.....................................................................

Tandatangan

......................