Anda di halaman 1dari 45

KOLEKSI ESEI PERCUBAAN 2012-2014

STPM PENGGAL 1
PERCUBAAN TERENGGANU 2013
20
Terdapat pelbagai faktor yang mempengaruhi amalan rasuah dalam perkhidmatan awam dan
gejala ini semakin berleluasa di negara ini. Huraikan.
Pendahuluan:

Kegiatan rasuah semakin berleluasa di negara kita. Rasuah boleh didefinisikan sebagai memberi
atau menerima sesuatu kepada atau daripada seseorang untuk mempengaruhi keputusan atau
memperoleh habuan tertentu.

Faktor-faktor berlakunya rasuah


Bil

Idea

Huraian

Desakan materialistik

Keinginan hidup mewah yang melampaui kemampuan diri


Sikap ingin kepada kekayaan supaya dipandang tinggi dan
berbangga dengan kekayaan material
Kekayaan harta benda dipandang tinggi dan hebat dalam
masyarakat

Kurang penghayatan
agama/moral

Menyebabkan seseorang mudah terjebak dengan gejala


rasuah
Akhlak mulia dan terpuji kurang diamalkan oleh masyarakat
Mereka kurang sedar tentang dosa dan pahala

Karenah birokrasi

Karenah birokrasi telah menyebabkan rasuah berlaku


Urusan permohonan permit, tanah dan lain-lain yang rumit
menyebabkan mereka sanggup memberi rasuah kepada
pegawai yang menguruskannya dengan cepat

Kurang kerjasama
masyarakat

Sikap masyarakat yang menganggap rasuah sebagai perkara


biasa
Mereka kurang membuat laporan kerana tidak mahu
menjadi saksi dalam perbicaraan di mahkamah
Mereka juga menjadi mangsa ugutan dan sebagainya oleh
pihak yang tertuduh

Terdedah dengan peluang


dan ruang melakukan
rasuah

Mereka yang mempunyai kuasa dan peluang untuk


melakukan kegiatan rasuah
Pekerjaan yang terdedah dengan unsur-unsur rasuah seperti
polis, kastam, imigresen, dan pegawai-pegawai yang
berkuasa untuk meluluskan lessen, permit, tender dan lainlain lagi

Keupayaan mengelirukan
penguatkuasa

Kelicikan pelaku dalam menyembunyikan aktiviti rasuah


melambatkan pengesanan perlakuan mereka
Sokongan alatan teknologi maklumat meningkatkan
dorongan

Campur tangan politik

Desakan pelbagai pihak bagi melindungi pelaku


1

KOLEKSI ESEI PERCUBAAN 2012-2014


STPM PENGGAL 1
Tindakan memperlekeh SPRM mewujudkan
ketidakpercayaan masayarakat
Campur tangan dalam proses penyiasatan menimbulkan
kesulitan penguatkuasan undang-undang. Cth. Kes Ben
Hock.
Kesimpulan:

Semua pihak hendaklah bekerjasama dalam menangani kegiatan rasuah yang berlaku pada bila-bila
masa dan tidak mengira tempat serta waktu

Pihak berkuasa hendaklah tegas dalam usaha membanteras kegiatan rasuah terutamanya dalam
pekerjaan yang terdedah dengan unsur rasuah
Pilihan jawapan : Mana-mana 5 idea di atas
21
Kes penderaan kanak-kanak dalam pelbagai cara semakin berleluasa. Pelakuan tidak berperi
kemanusiaan ini mesti dihentikan kerana mangsa merupakan aset penting kepada negara pada masa
depan. Bincangkan
Pendahuluan:

Wujud pelbagai penganiayaan kanak-kanak yang melibatkan penderaan seks, fizikal dan mental
Terdapat beberapa punca yang melibatkan keluarga dan masyarakat
Walaupun begitu terdapat langkah-langkah yang boleh membantu mengurangkan kes penderaan
kanak-kanak

Punca Penderaan Kanak-kanak:


Bil

Idea

Huraian

Ketidaktanggungjawaban
sosial ibu dan bapa
terhadap anak-anak

Ibu bapa yang mementingkan pekerjaan, kemewahan dan


kehidupan sosial
Tidak memahami dan menghayati sepenuhnya
tanggungjawab sebagai ibu atau bapa, tidak menganggap
anak sebagai amanah dan mesti ditunaikan
tanggungjawabnya
Ibu bapa kurang prihatin, tiada belas kasihan menyebabkan
ibu bapa mudah mendera anak-anak

Kepincangan institusi
kekeluargaan

Ibu bapa tidak bersefahaman member kesan kepada amalan


mendera anak-anak
Melepaskan kemarahan berpunca daripada perselisihan
faham suami isteri menyebabkan anak-anak menjadi
mangsa
Anak-anak akan terabai dan wujud masalah sosial lain yang
lebih serius seperti penagihan dadah dan kegiatan seksual

Kurang didikan dan


amalan keagamaan

Kurang menghayati dan mengamalkan ajaran agama


menyebabkan ibu bapa hilang pertimbangan bertindak
mendera anak-anak
Amalan keagamaan yang sedikit juga menyebabkan ibu
2

KOLEKSI ESEI PERCUBAAN 2012-2014


STPM PENGGAL 1
bapa tidak waras dalam tindakan terhadap anak-anak
seperti mencederakan badan yang melampau
Kurangnya didikan agama juga menyebabkan wujud
kepincangan dalam keluarga yang membawa kepada
amalan mendera anak-anak
4

Persekitaran yang
membawa kepada tekanan
hidup

Kehidupan yang kompleks terutama di bandar mendesak


ibu bapa memberi keutamaan kepada kerjaya yang
melampau
Fokus yang melampau kepada kerja menyebabkan ibu bapa
menghadapi tekanan hidup yang membawa kepada
penderaan anak-anak
Keadaan rumah yang sempit dan persekitaran keluarga
yang ramai, perbelanjaan isi rumah yang tinggi akan
menyebabkan tekanan

Langkah Mengatasi Penderaan:


Bil

Idea

Huraian

Penggubalan dan
penguatkuasaan

Menggubal undang-undang berkaitan kanun keseksaan dan


Akta Kanak-kanak serta peruntukan undang-undang di
bawah bidang kuasa Mahkamah Juvana
Menghukum ibu bapa yang mendera dan setimpal dan
menjadi pengajaran

Program pemulihan dan


pendidikan tidak formal

Dilaksana oleh pakar pulih karektor, oleh pakar motivasi


dan terapi diri
Dijalankan di penjara atau di mahkamah atau di premis dan
institusi awam
Program pemulihan dilaksanakan secara profesional dan
berkala

Program keibubapaan

Dijalankan oleh pihak agensi kerajaan atau badan bukan


kerajaan
Sesi interaksi temubual dengan ibu bapa untuk
meningkatkan kesedaran tanggungjawab dan peranan ibu
bapa
Program refleksi ibu bapa dengan anak-anak

Pusat penjagaan mangsa


penderaan

Kerajaan, swasta dan badan bukan kerajaan membina pusat


penjagaan untuk memberi perlindungan fizikal, mental dan
kerohanian kepada mangsa dera
Mangsa menjalani kehidupan baru
Mangsa diberi pemulihan, terapi dan sokongan untuk
Berjaya

Kesimpulan:

KOLEKSI ESEI PERCUBAAN 2012-2014


STPM PENGGAL 1

Walaupun kes penderaan di Malaysia tidak konsisten, namun statistik yang dilaporkan oleh PDRM
perlu diberi perhatian serius kerana mangsa merupakan golongan bawah umur dan yang mudah
dipengaruhi oleh persekitaran dan sifat kemanusiaan yang tidak bermoral.

Pilihan jawapan : Pilih 2 + 3 / 3 + 2


22
Semakin moden kehidupan di negara kita maka semakin banyaklah penyakit yang muncul.
Bincangkan faktor yang mengancam tahap kesihatan dalam kalangan penduduk di negara ini.
Pendahuluan:

Pemodenan telah menyebabkan kemunculan pelbagai jenis penyakit


Penyakit tersebut telh mengancam tahap kesihatan penduduk
Bil
1

Idea
Amalan pemakanan

Huraian
Penduduk amalkan pemakanan mengikut arus pemodenan
Lebih gemar mengambil makanan segera untuk
menjimatkan masa dan wang
Mengandungi kolestrol dan kalori yang tinggi
Berlaku peningkatan berat badan dan masalah obesity
Berlaku serangan sakit jantung

Kurang aktiviti riadah

Aktiviti riadah kurang diberi perhatian akibat kesibukan


kerja
Senaman diabaikan
Pembakaran kalori dalam badan menjadi kurang
Berat badan tidak menurun
Mendatangkan penyakit darah tinggi dan kencing manis

Pencemaran alam

Berlaku banyak pencemaran udara


Berlaku pembebasan gas beracun daripada kenderaan
bermotor seperti karbon monoksida
Meresap ke dalam tubuh badan melalui pernafasan
Menyebabkan penyakit kanser, batuk berpanjangan
Berlaku peningkatan kadar kematian

Tekanan hidup

Arus pemodenan menyebabkan penduduk mengejar


pendapatan yang tinggi untuk peningkatan kualiti hidup
Berlaku tekanan sehingga menghidapi penyakit kritikal
dan sakit jiwa

KOLEKSI ESEI PERCUBAAN 2012-2014


STPM PENGGAL 1
5

Virus mudah tersebar di tempat orang ramai dan terbuka


serta menjangkiti orang yang lemah antibody
Membahayakan kesihatan dan boleh mengakibatkan
kematian
Membuat lawatan ke Negara yang memang terdedah
dengan virus berbahaya
Bergaul dengan masyarakat di tempat yang terbuka

Penularan virus

Kesimpulan:

Masyarakat perlu mengambil langkah-langkah bijak untuk menjaga kesihatan mereka


Masyarakat perlu mempunyai pengetahuan tentang factor yang dapat mengancam kesihatan manusia.

Pilihan jawapan : Mana-mana 5 idea di atas


PERCUBAAN SMKB 2013
Bahagian C
1. Perpaduan rakyat teras pembangunan negara. Negara yang rakyatnya berpecah belah sukar
mencapai keharmonian sosial. Bincangkan kepentingan perpaduan rakyat dalam abad ke21 dan langkah-langkah untuk mencapai perpaduan.
Skema Jawapan:
Isi Utama

1.

Huraian
KEPENTINGAN PERPADUAN RAKYAT
Perpaduan
membolehkan
Perpaduan dapat mewujudkan kestabilan politik dan sosial.
pembangunan negara berjalan
Ini boleh menarik pelaburan asing
lancar.
Ekonomi yang meningkat memakmurkan negara.

2. Membolehkan rakyat hidup dalam


keadaan aman dan sentosa.

3. Perpaduan rakyat dapat menjamin


kedaulatan bangsa dan negara.

4. Perpaduan rakyat penting bagi


mengatasi masalah sosial.

Tanpa keamanan, rakyat hidup dalam ketakutan.


Contohnya di Indonesia, rakyat pelbagai keturunan
bermusuhan. Ketika kegawatan ekonomi, rakyat keturunan
Cina menjadi mangsa.
Peristiwa 13 Mei 1969 juga menjejaskan keamanan Malaysia.
Jadi, perpaduan memang penting untuk mencapai keamanan.
Tanpa, perpaduan, sesuatu bangsa akan mudah diperalat oleh
bangsa asing, malah mudah dijajah oleh bangsa asing.
Misalnya di Afghanistan, pihak yang mahu menang sanggup
diperkuda oleh Rusia. Akibatnya, mereka tunduk kepada
kehendak Rusia.
Dengan wujudnya perpaduan, sesebuah bangsa tidak akan
diperkotak-katikkan oleh bangsa lain.
Kadar jenayah yang semakin meningkat memerlukan
kerjasama daripada setiap lapisan masyarakat tanpa mengira
5

KOLEKSI ESEI PERCUBAAN 2012-2014


STPM PENGGAL 1

5.

Perpaduan
menaikkan
negara.

penting
bagi
imej
sesebuah

6.

Tiadanya perpaduan di Afrika Selatan telah mencemarkan


imej negara itu.
Begitu juga rusuhan kaum di Amerika Syarikat telah
mencemarkan imej negara itu.
Di Malaysia, perpaduan kaum dikagumi oleh masyarakat
dunia.

LANGKAH-LANGKAH MENCAPAI PERPADUAN


Jurang perbezaan ekonomi dan
Pengagihan kekayaan yang adil dapat memupuk perpaduan
budaya antara kaum harus
rakyat. Satu identiti bangsa juga penting.
dihapuskan.
Menyedari kepentingan ini, kerajaan Malaysia melaksanakan
Dasar Ekonomi Baru, Dasar Pembangunan Nasional dan
Dasar Kebudayaan Kebangsaan.
Prasangka dan rasa tidak puas hati dapat dikurangkan.
Dasar-dasar ini didapati amat membantu dalam
menyatupadukan rakyat pelbagai kaum

7. Sistem pendidikan juga penting


untuk mencapai perpaduan.

8. Penggunaan satu bahasa juga


dapat memupuk perpaduan.

9.

bangsa bagi mengurangkannya.


Masalah sosial seperti kes jenayah tidak harus dipikul oleh
satu pihak sahaja.

Peranan institusi keluarga / ibu


bapa

Aktiviti kurikulum dan kokurikulum dapat memupuk nilainilai positif.


Sukatan pelajaran yang menitikkan semangat kerjasama dan
patriotik membantu menyemai sikap tolenrasi dan hormatmenghormati antara kaum - (Peranan sekolah dan guru)
Langkah ini mengeratkan perpaduan rakyat lagi.
Hal ini demikian kerana pengetahuan dan penggunaan satu
bahasa membolehkan setiap rakyat dalam sesebuah negara
berkomunikasi sesama sendiri. Oleh itu, perselisihan faham
dapat dielakkan.
Dengan penggunaan satu bahasa, setiap kaum dapat
mengenali adat resam kaum-kaum yang lain serta
bekerjasama bagi membangunkan negara
Sebagai bukti, penggunaan Bahasa Malaysia telah dapat
menyatupadukan rakyat pelbagai kaum di negara ini.
Berperanan menyemai nilai-nilai positif, sifat toleransi dan
hormat-menghormati di dalam diri anak-anak. Lentur
buluh dari rebung.
Kanak-kanak yang terdidik dengan nilai-nilai ini sejak dari
kecil pasti tidak berasa kekok untuk bergaul dengan bangsa
atau kaum lain apabila dewasa kelak. Ini akan membantu
pemupukan perpaduan dengan lebih cepat dan berkesan.
6

KOLEKSI ESEI PERCUBAAN 2012-2014


STPM PENGGAL 1
10. Peranan media massa / kempen

Media cetak dan elektronik perlu menjalankan fungsi


mendidik masyarakat, dengan memaparkan maklumat yang
berkaitan perpaduan.

11.

Peranan badan-badan bukan


kerajaan (NGO) / swasta /
korporat

Berganding bahu dengan kerajaan.


Menyumbang dari segi tenaga dan idea ke arah pemupukan
perpaduan.

12. Aktiviti atau program yang boleh


memupuk perpaduan diada atau
digiatkan

Program Khidmat Negara


Sukan
Gotong royong
Rumah terbuka hari perayaan

Nota : Mana-mana 5 idea


2+3 atau 3+2
2. Kejuruteraan genetik kini mampu menghasilkan baka yang lebih baik serta meningkatkan
produktiviti dalam bidang pertanian. Jelaskan bagaimana manusia dapat memanfaatkan
teknologi ini.
Skema Jawapan:
Isi Utama
1. Merevolusikan bidang
pertanian

2. Bidang penternakan

3. Meningkatkan taraf kesihatan


manusia / perubatan

Huraian
Menghasilkan baka-baka tanaman yang baik dan berkualiti;
tempoh matang yang lebih cepat; hasil keluaran tinggi, tahan
penyakit.
Contoh, betik eksotik oleh MARDI, minyak kelapa sawit yang
monotepu oleh PORIM.
Kaedah kultur tisu dan mutasi aruhan menghasilkan baka
tanaman dan mempercepatkan pembiakan tanaman
meningkatkan produktiviti pertanian.
Penghasilan vaksin, antibodi, hormon pertumbuhan secara
besar-besaran untuk meningkatkan kualiti penternakan.
Contoh, gen yang diperlukan untuk menghasilkan hormon
pertumbuhan Bovine telah disisipkan dalam bakteria untuk
tujuan meningkatkan kualiti susu lembu.
Biri-biri Dolly telah dihasilkan melalui pengklonan.
Genetik seseorang boleh diubahsuai untuk mengelakkan
warisan yang berpenyakit genetik.
Teknologi genetik membolehkan pengubahsuaian maklumat
pada kromosom dalam gen induk.
Penyakit-penyakit seperti kanser, leukemia, Parkinson,
hemofilia dan diabetis yang tidak ada penawar pada masa ini
7

KOLEKSI ESEI PERCUBAAN 2012-2014


STPM PENGGAL 1

4.

Membantu dalam bidang


forensik

5. Mengatasi masalah
pencemaran

6. Merevolusikan bidang industri

akan dapat diatasi.


Mengelakkan kelahiran bayi cacat kerana genetik embrio dapat
dikenalpasti.
Membantu usaha pengenalan diri seseorang
Membantu pihak forensik dan polis untuk mengenalpasti
identiti mangsa kemalangan maut dan kes-kes jenayah melalui
ujian DNA ke atas tisu, rambur dan tulang mayat.
Ujian DNA juga boleh dilakukan untuk mengenalpasti
penjenayah dan perogol supaya lebih mudah untuk
mendapatkan bukti bagi mensabitkan kesalahan jenayah.
Mikrob dalam rawatan air kumbahan digunakan untuk
mempercepatkan proses rawatan air kumbahan perumahan dan
efluen kilang - kurangkan jangkitan dan mengurangkan
masalah pencemaran alam sekitar.
Contoh, enzim lipase yang dapat mencernakan molekul
minyak digunakan untuk membersihkan tumpahan minyak di
laut.
Industri makanan jus buah-buahan melalui penapaian
menghasilkan bir dan arak, hasil tenusu dapat diawetkan.
Industri pembuatan industri tekstil, enzim dapat
mengeluarkan kanji untuk memelihara benang.

Nota : Mana-mana 5 idea


3.

Kejadian jenayah kejam semakin membimbangkan masyarakat di negara ini. Huraikan punca-punca
penularan jenayah kejam ini dan apakah usaha yang boleh dilakukan untuk menghentikannya.
Skema Jawapan:
Kejadian jenayah kejam semakin menular sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Kejadian jenayah
kejam dikaitkan dengan pembunuhan, rogol dan bunuh, peras ugut dan samun.
Isi Utama

Huraian
PUNCA-PUNCA JENAYAH KEJAM
1.
Keruntuhan akhlak atau
Generasi muda hilangan pegangan hidup sanggup
moral
melakukan jenayah kejam untuk memenuhi tuntutan nafsu
dan masalah kewangan.
Tanpa didikan agama dan moral, manusia gagal membuat
keputusan rasional dan membezakan baik buruknya
tindakan sedemikian
2. Kemasukan pendatang asing
yang ramai

Bilangan kemasukan pendatang tanpa izin seperti


pendatang Indonesia, Filipina dan Bangladesh yang tidak
terkawal.
8

KOLEKSI ESEI PERCUBAAN 2012-2014


STPM PENGGAL 1

Pendatang asing yang menganggur sanggup melakukan


jenayah kejam seperti membunuh, memeras ugut, samun,
dan merompak untuk meneruskan kehidupan.

3. Pengaruh media massa yang


negatif

Rancangan/program yang berunsur keganasan seperti cara


merompak, penggunaan senjata api, merogol menjadi
ikutan golongan yang bermasalah.

4. Faktor kemiskinan
himpitan sosial

Golongan yang menganggur ditambahkan lagi denga


factor kegawatan ekonomi mendorong kegiatan
keganasan.

Hukuman yang dikenakan tidak menakutkan pesalah.


Ia juga memberi pengajaran kepada masyarakat supaya
tidak tidak terbabit dengan jenayah seperti ini.

dan

5. Hukuman yang ringan

LANGKAH-LANGKAH PENYELESAIAN
6. Mengetatkan undang-undang
Hukuman yang lebih berat seperti penjara seumur hidup
dan hukuman mati untuk kejadian keganasan yang serius.
Rondaan yang lebih kerap oleh pihak polis di kawasankawasan yang berisiko tinggi.
7. Peranan ibu bapa dalam
membentuk
individu
yang
cemerlang

8.
Meningkatkan kesedaran
orang ramai

9. Pelancaran dasar-dasar awam


dan peranan NGO

Kebanyakan individu yang terlibat dalam jenayah


memiliki latar belakang keluarga dan watak yang goyah
dan tidak ampu.
Harus membentuk keluarga yang harmoni, mesra dan
gembira
Memupuk nilai-nilai murni dan kasih sayang; memberi
didikan agama dan moral yang efektif; menjadi teladan
yang baik.
Program pendidikan pencegahan jenayah
Kempen kesedaran melalui media massa mengingatkan
orang orang ramai supaya lebih berhati-hati dan
berwaspada sepanjang masa.
Peranan orang ramai bekerjasama dengan pihak polis;
komuniti saling membantu untuk mencegah perbuatan
jenayah.
Dasar-dasar sosioekomi kerajaan
NGO mempu meningkatkan tahap
membanteras jenayah.
Pelaksanaan dasar-dasar seperti
Nasional
dan
Masyarakat
meningkatkan taraf hidup rakyat

dan kerjasama pihak


kejayaan dalam usaha
Dasar Pembangunan
Penyayang
mampu
tingkatkan peluang
9

KOLEKSI ESEI PERCUBAAN 2012-2014


STPM PENGGAL 1

10. Memasang alat-alat atau


kemudahan keselamatan sebagai
langkah pencegahan

pekerjaan kurangkan masalah jenayah.


Program kemasyarakatan oleh pihak NGO dapat
meningkatkan semangat kejiranan, kesukarelawan dan
kekitaan kurangkan kes jenayah.
Memasang pagar, monitor video, infrakecemasan,
penggera perompak di pejabat atau di rumah.
Pengawal-pengawal keselamatan yang terlatih diadakan.
Peranan pasukan sukarela seperti Rukun Tetangga.

Nota: Mana-mana 5 idea


2+3 atau 3+2
PERCUBAAN SELANGOR 2012
2. Globalisasi atau Dunia Tanpa Sempadan berkembang luas ke seluruh dunia dan memberi impak
terhadap pembangunan sesebuah negara membangun.
Jelaskan pernyataan ini.
Pengenalan:
Globalisasi bererti dunia tanpa sempadan akibat kemajuan teknologi maklumat dan komunikasi
Berlaku aliran barangan, perkhidmatan, idea dan maklumat secara bebas antara negara tanpa sekatan.
Globalisasi membawa kebaikan dan keburukan.
1

Idea (Impak baik)


Globalisasi memajukan
ekonomi negara

Globalisasi mewujudkan
persefahaman sejagat

Pemindahan teknologi
bertambah pesat

Huraian
Kemajuan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT)
mempergiat perdagangan antarabangsa
Peniaga dapat meluaskan pasatan ke seluruh dunia
Persidangan video, internet dan e-mel telah memudahkan
perhubungan
E-dagang dan e-perbankan juga dapat dijalankan
Peniaga dan pengguna menual dan membeli barangan melalui
intrnet
Ekonomi negara berkembang pesat
Sistem komunikasi yang menghubungkan seluruh dunia
memudahkan interaksi
Pertukaran pengetahuan, pengamalan budaya dan sebagainya
bergerak dengan bebas
Menjalin hubungan erat dan mengurngkan salah faham
Peristiwa yang berlaku di seluruh dunia dapat diketahui dengan
serta-merta
Membolehkan bantuan diberikan dengan segera
Pelaburan asing membawa teknologi baru ke sesebuah negara
Pelabur asing menubuhkan pusat penyelidikan dan pembangunan
(R&D)
Rakyat tempatan berpeluang untuk mempelajari dan memiliki
teknologi canggih
10

KOLEKSI ESEI PERCUBAAN 2012-2014


STPM PENGGAL 1
Rakyat tempatan mampu menjalankan penyelidikan dan
pembangunan (R&D).
4

Politik

Sosial

Ekonomi

Impak buruk
Globalisasi menyebabkan
penjajahan ekonomi

Globalisasi menyebabkan
pencemaran budaya

Politik

10

Pendidikan

Hubungan yang erat dalam bidang politik antara Malaysia


dengan negara-negara lain akan memberi kesan yang baik dalam
bidang yang lain seperti bidang ekonomi dan sosial .
Kebanyakan kerajaan telah menggubal peraturan global dan
institusi untuk menangani isu seperti perdagangan, hak asasi, dan
alam sekitar.
Sistem pendidikan akan terus berkembang maju dengan adanya
internet. Pendidikan jarak jauh dapat dilaksanakan dengan
berkesan sama ada di dalam atau di luar negeri. Pendidikan
bertaraf dunia dapat diwujudkan di Malaysia dalam era
globalisasi.
Pendedahan pelbagai maklumat kepada rakyat Malaysia conth:
bidang perubatan- makanan berkhasiat, senaman yang betul.
Ilmu-ilmu ini menjadikan rakyat Malaysia berilmu pengetahuan
yang luas.
Wujudnya perdagangan bebas, pengaliran modal secara bebas,
menggalakkan persaingan, peluasan pasaran,peningkatan kualiti
prosuk dan berlakunya aliran buruh mahir dan separa
mahir(pemangkin kepada kemajuan negara)
Syarikat-syarikat multinasional Malaysia juga telah meningkat
pelaburan mereka ke seluruh dunia seperti Syarikat Telekom
Malaysia Berkad, Maybank dan Petronas sebaris dengan
syarikat gergasi luar negara.
Kedudukan ekonomi negara mundur dan negara sedang
membangun diketahui negara maju.
Negara maju dapat memanipulasikan ekonomi negara-negara
lain demi kepentingannya
Negara maju mempengaruhi minda penduduk Dunia Ketiga
Budaya liar dari Barat dapat disebarkan melalui internet dan
televisyen satelit
Budaya liar ini langsung tidak ditapis
Generasi muda terikut-ikut akan nilai runtuh
Budaya Barat menjadi dominan
Budaya tempatan yang murni akhirnya terkikis
Anak tempatan hilang identiti diri dan runtuh akhlaknya
Campur tangan atau bantuan kepada kumpulan-kumpulan
tertentu untuk menggulingkan kerajaan sedia ada seperti negara
Afghanistan, Libya, Iraq, Sudan, Mesir dan lain-lain atas alasan
mereka membangunkan senjata nuklear atau memberi latihan
kepada kumpulan pengganas
Pengintipan untuk mendapatkan maklumat oleh negara-negara
maju terhadap musuh mereka.
Penggodaman sistem pertahanan mencari kekuatan dan
kelemahan sistem pertahanan sesebuah negara
Peminggiran penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu
bahasa Inggeris lebih diutamakan terutamanya IPTS
11

KOLEKSI ESEI PERCUBAAN 2012-2014


STPM PENGGAL 1

11

Ekonomi

12

Teknologi

bahasa Inggeris digunakan dalam internet


Penguasaan bahasa Melayu dalam kalangan pelajar kurang baik
Penghakisan dasar perlindungan produk tempatan produk
tempatan tidak lagi dilindungi dan terpaksa bersaing dengan
produk luar negara
Monopoli syarikat multinasional syarikat-syarikat kecil akan
ketinggalan dan seterusnya terpaksa gulung tikar keranatidak
mampu bersaing dengan syarikat-syarikat besar dalam dan luar
negara.
Ancaman terhadap barangan dan perkhidmatan tempatan
Ancaman ke atas industri kecil dan sederhana (IKS)
Kesukaran untuk mengawal aliran modal asing dan penghakisan
kedaulatan ekonomi negara.
Serangan mata wang nilai mata wang negara jatuh
kemelesetan ekonomi berlaku
Manipulasi pasaran sahan saham menyebabkan pasaran saham
tempatan jatuh dan akan menyebabkan ekonomi Malaysia jatuh
kerana pelabur-pelabur asing akan hilang keyakinan terhadap
keyakinan ekonomi Malaysia
Penyalahgunaan teknologi akan membahayakan manusia seperti
teknologi nuklear - boleh dibuat senjata nuklear, kebocoran
tenaga nuklear
Teknologi pembuatan senjata-senjata moden telah banya
memusnahkan kehidupan manusia
Pengintipan yang dilakukan oleh negara-negara maju melalui
satelite untuk mendapatkan maklumat negra-negara musuh
mereka.

Penutup
Globalisasi telah membawa kesan yang besar
Penduduk dunia perlu bersedia untuk menghadapi kesan globalisasi
Dengan cara ini, barulah globalisasi benar-benar mendatangkan faedah kepada kita
3. Salah satu kesan rasuah adalah menjejaskan imej negara.. Pelbagai pihak perlu bekerjasama dalam
membanteras gejala ini. Bincangkan
Pengenalan :
Gejala rasuah adalah jenayah moral yang memberikan pelbagai kesan negatif terhadap negara. Pelbagai
pihak perlu bekerjasama bagi membanteras jenayah yang meruntuhkan negara ini.
Bil
1

Idea
A. Kesan
Idea Wajib
Menjejaskan imej negara

Berlaku ketidakadilan sosial

Hujahan
Menjejaskan imej negara pada pandangan negara dan
masyarakat luar.
Menjatuhkan maruah diri dan bangsa
Menjejaskan kedatangan pelabur dan pelancong asing
Golongan yang berpendapatan rendah akan terjejas. Yang
kaya makin kaya dan yang miskin akan tertindas
Mereka yang sepatutnya layak mendapat sesuatu hak tidak
12

KOLEKSI ESEI PERCUBAAN 2012-2014


STPM PENGGAL 1

Kos sara hidup meningkat

Mengancam keselamatan rakyat

Mengancam keselamatan negara

Melumpuhkan fungsi perjalanan


sesuatu organisasi

Melemahkan pemerintahan

B Langkah-langkah
Peranan Individu

10

Peranan pihak berkuasa/majikan

11

Dasar pendidikan

mendapat hak mereka cth tender, pekerjaan dsb


Menyebabkan munculnya jenayah-jenayah lain seperti
samun, rompak dll
Harga barang dan perkhidmatan akan meningkat ekoran
pengeluar/penjual/pemberi perkhidmatan perlu
menampung kos rasuah.
Membebankan orang ramai terutama yang berpendapatan
rendah
Kelulusan tender atau projek yang terbabit rasuah seperti
pembinaan jambatan, bangunan dan prasarana lain akan
membahayakan pengguna
Bahan binaan serta kaedah yang digunakan tidak mengikut
spesifikasi yang ditetapkan kerana terpaksa menampung
kos tamabahan bagi menampung rasuah.
Jambatan atau bangunan cepat rosak atau runtuh
Maklumat sulit negara dibocorkan oleh pegawai yang
terlibat rasuah.
Rahsia di peringkat tertinggi yang diperoleh musuh akan
membahayakan negara terutama membabitkan maklumat
ketenteraan/pertahanan negara
Tempat-tempat strategik negara terdedah kepada serangan
musuh
Kegiatan rasuah menyebabkan kita tidak dapat mengagak
tindakan seseorang atau hasil daripada sesuatu rancangann
untuk masa depan.
Akauntabiliti dan dan integriti kakitangan sentiasa diragui.
Proses sesuatu urusan akan menjadi lambat
Tadbir urus sesebuah kerajaan dianggap lemah dan goyah.
Pemerintah kehilangan kepercayaan dan tergelincir
daripada tindakan-tindakan yang sepatutnya.
Pentadbiran negara menjadi kucar kacir
Memantapkan iman dan mengukuhkan jati diri
Sentiasa berpegang pada ajaran agama/moral/etika
konsep halal haram serta keberkatan rezeki
Pihak berkuasa (SPRM), polis dll perlu lebih tegas
dalam menguatkuasakan undang-undang
Pihak pentadbir/majikan perlu sentiasa memantau dan
mengambil tindakan terhadap kakitangan
Melaksanakan langkah-langkah membanteras rasuah
seperti sentiasa memberi kesedaran kepada kakitangan
Menggalakkan penggunaan ICT dalam pentadbiran dan
pengurusan, memudahkan urusan
Bersikap telus dalam kelulusan tender kerajaan
Kerajaan perlu memasukkan kesedaran tentang bahaya
rasuah dalam kalangan pelajar.
Generasi dididik supaya membenci rasuah sejak peringkat
awal
Memasukkan rasuah sebagai kandungan sukatan pelajaran
13

KOLEKSI ESEI PERCUBAAN 2012-2014


STPM PENGGAL 1
cth Pendidikan Islam, Pendidikan Moral, Sivik dan
kewarganegaraam.
12

Peranan masyarakat

13

Peranan media massa

Memberi kerjasama kepada pihak kerajaan seperti


membantu membuat aduan bila mengetahui gejala tersebut
berlaku
Menanam perasaan membenci rasuah dalam kalangan ahli
masyarakat
Mempergiatkan kempen anti rasuah
TV , radio, akhbar
Memberi penjelasan keburukan rasuah kepada masyarakat
dan negara.

Penutup : Gejala rasuah sangat bahaya sehingga mampu meruntuh negara dan bangsa. Semua pihak perlu
bekerjasama dalam membanteras gejala ini sehingga ke akar umbi
Skema : 1 + 2 + 2
PERCUBAAN TAWAU SABAH 2012
1. Polis dan penguatkuasa sering melakukan serbuan terhadap pusat-pusat hiburan. Ramai yang telah ditahan
atas kesalahan menyebar dan mengambil dadah seperti heroin, ganja dan pil ekstasi.Pusat serenti pula
dipenuhi dengan penagih dadah yang perlu dipulihkan.
Huraikan kesan-kesan penyalahgunaan dadah dan kekangan yang dihadapi untuk membendung gejala ini.
PENGENALAN

Bil.

Dadah musuh utama negara


Penyalahgunaan dadah mendatangkan kesan buruk
Pelbagai kekangan dihadapi untuk menghalang gejala ini

1.

Idea
Kesan
Menjejaskan kesihatan seseorang

2.

Menjejaskan ekonomi negara

3.

Menimbulkan masalah sosial

Huraian
Penagih hilang selera makan
Kekuatan fizikal terjejas
Sistem saraf lumpuh- membawa maut
Hilang pertimbangan / kewarasan
Cenderung bertindak ganas dan hilang disiplin
diri

Produktiviti kerja penagih merosot


Kehilangan pekerja yang produktif
Kerugian / pembangunan terjejas
Tanggung kos pembinaan pusat pemulihan
kos rawatan/ pengurusan pusat

Keluarga penagih menjadi tidak aman


Anak-anak terbiar tidak terjaga

14

KOLEKSI ESEI PERCUBAAN 2012-2014


STPM PENGGAL 1

Banyak kecurian, rompakan, pelacuran, kes


bunuh
Penyakit AIDS merebak melalui perkongsian
jarum suntikan / pelacuran

4.

Menjejaskan imej negara

Dianggap sebagai pusat transit dadah


Tidak selamat untuk dilawati
Penguatkuasaan undang-undang yang lemah
Mencacatkan pemandangan Golongan
penagih yang bergelandangan

5.

Kekangan
Kelemahan individu sendiri

Tidak mengambil peduli tentang mudarat dadah


Jalan pintas mengatasi tekanan / masalah
Tiada usaha / inisiatif memperbaiki diri
Kurang pengetahuan / mudah tertipu
Tiada / kurang pegangan agama
Pergaulan bebas / pengaruh rakan

6.

Sikap tidak ambil peduli masyarakat

Individualistik dan materialistik


Tidak melaporkan kegiatan penagihan dadah
Kurangnya nilai kemasyarakatan / semangat
kejiranan

7.

Kelemahan
undang-undang

Malaysia tempat transit dadah sebelum ke


tempat lain
Pihak berkuasa kurang logistik dan tenaga
dalam melakukan serbuan berterusan
Amalan rasuah dalam kalangan pegawai
penguatkuasa

penguatkuasaan

8.

Kedudukan geografi

Kedudukan Malaysia berhampiran dengan


kawasan pengeluaran dadah Segi Tiga Emas
Kawasan perairan Malaysia yang panjang dan
sukar dikawal
Banyak laluan tikus di kawasan sempadan
Malaysia-Thailand

KESIMPULAN

Dadah mendekatkan penagih dengan maut


Harus berusaha membebaskan diri, keluarga dan negara daripada dadah

SKEMA JAWAPAN = 2+3 /3+2

15

KOLEKSI ESEI PERCUBAAN 2012-2014


STPM PENGGAL 1

2. Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) banyak menyumbangkan perkembangan ekonomi negara khususnya
meningkatkan pertumbuhan KDNK.Oleh itu, langkah-langkah memajukan PKS di negara ini amat
penting.
Bincangkan.
PENGENALAN
IKS mendapat perhatian dalam negara semenjak Rancangan Malaysia Pertama (RM1) (1966-1970).PKS
penting dalam pembangunan negara.
ISI
Bil

Idea

Kepentingan
1. Meningkatkan
KDNK

Huraian
pertumbuhan

2. Mewujudkan rantaian ekonomi

3. Menambah peluang pekerjaan

4. Meningkatkan
pengurusan

kualiti

5. Meningkatkan teknologi dalam


negara.

6. Meningkatkan keupayaan modal

Jumlah sumbangan PKS pada era 2000 kepada sektor


perkilangan negara secara keseluruhannya adalah di sekitar
40% setahun.
Meningkatkan pendapatan negara
Rantaian ekonomi lebih kukuh melalui hubung jalin dengan
firma besar
PKS berfungsi sebagai pelengkap dan pendokong kepada
ekonomi berskala besar sistem vendor dalam industri
automobil
Penggunaan tenaga buruh secara intensif berbanding firma
besar yang mengunakan jentera.
Peluang pekerjaan yang banyak boleh meningkatkan
pendapatan per kapita Industri pembuatan makanan, kraf
tangan dan perabot
Mengurangkan kadar pengangguran
Menjana kemahiran pengurusan,syarikat dan kewangan
kepada masyarakat setempat
Meningkatkan ilmu dan kemahiran perniagaan menerusi
kursus, latihan lanjutan, seminar dan perbincangan.
Pemindahan teknologi membantu PKS meningkatkan kualiti
produk dan secara tidak langsung turut
Mempercepatkan usaha kerajaan melahirkan industri
berteknologi tinggi.
Modal diperoleh daripada pemilik sendiri, saudara-mara atau
rakan perniagaan dan institusi kewangan
16

KOLEKSI ESEI PERCUBAAN 2012-2014


STPM PENGGAL 1

LANGKAH MEMAJUKAN
PKS
7. Memperluaskan program vendor

Pelaburan modal ini menjadi besar apabila keseluruhan PKS


digabungkan.

Membantu PKS mengatasi masalah pemasaran produk


kerana pasaran produk PKS ditentukan oleh industri skala
besar.
Program ini diselaraskan oleh MITI.
Contoh, proton telah melantik beberapa vendor melalui skim
komponen proton.

8. Menubuhkan
pembangunan PKS

perbadanan

9. Mengembangkan usaha R&D

10. Khidmat bimbingan

11. Mewujudkan dana khusus

SMIDEC ditubuhkan untuk menyelaras program PKS


khususnya dalam pemberian pinjaman.
SMIDEC juga dapat mengawal dan meningkatkan kualiti
produk PKS di samping memodenisasi PKS.
Usaha pemindahan teknologi dari firma besar telah
mengembangkan R&D PKS.
Bagi meningkatkan kualiti dan kuantiti produk PKS agar
berdaya saing
Contohnya penggunaan ICT dan robotik dalam PKS.
Pengusaha PKS perlu khidmat bimbingan yang berterusan
agar PKS dapat bersaing dalam peringkat global.
Contohnya program khidmat nasihat daripada MITI dan
SMIDEC
Menyediakan dana khas seperti tabung industri
bumiputera,tabung usahawan PKS, skim perniagaan kecil
dan skim kredit mikro.
Bank-bank tempatan juga turut menyediakan pinjaman
tertentu kepada PKS SME Bank

KESIMPULAN
Perkembangan IKS amat penting dalam pembangunan ekonomi negara selaras dengan dasar kerajaan yang
ingin menjadikan Malaysia berstatus negara maju menjelang tahun 2020.
SKEMA JAWAPAN = 2+3 / 3+2
PERCUBAAN BATU PAHAT 2014
SOALAN 21:
Wujud dakwaan bahawa semakin bertambah maju sesebuah negara, semakin bertambah banyak masalah sosial
yang berlaku dalam kalangan remaja. Pada pendapat anda, mengapakah masalah ini semakin bertambah
dan cadangkan langkah yang lebih berkesan untuk mengatasinya.

17

KOLEKSI ESEI PERCUBAAN 2012-2014


STPM PENGGAL 1
Rangka Jawapan
Pengenalan
Masalah sosial seperti merempit, merosakkan harta benda awam, mencuri dan seumpamanya semakin banyak
berlaku dalam kalangan remaja yang kebanyakannya masih di bangku sekolah. Hal ini perlu diatasi
dengan segera.
Punca-punca
1. Kelemahan institusi keluarga
Ibu bapa kurang memberi perhatian terhadap pendidikan anak-anak.
Ibu bapa sibuk bekerja, tidak mengetahui tindak tanduk anak-anak mereka.
Ibu bapa memberi contoh yang buruk seperti bergaduh atau keluarga berpecah.
2. Kurang pengetahuan agama/moral
Ibu bapa kurang pengetahuan agama atau tidak menitik beratkan ajaran agama.
Anak-anak mengabaikan pendidikan agama/moral yang diajar di sekolah.
Tanpa pengetahuan agama, mereka menganggap perbuatan seperti berfoya-foya anatar
lelaki dan wanita secara bebas yang boleh menjerumuskan masalah penzinaan dan
pembuangan anak seperti tiada kesalahan.
Tiada keimanan bererti tiada benteng pertahanan.
3. Pengaruh media dan alat sebaran masa kini
Kemajuan dunia tanpa sempadan telah menghasilkan perkembangan dalam dunia
telekomunikasi.
Remaja sangat teruja dengan banyaknya rancangan televisyen termasuk siaran
antarabangsa.
Penyebaran budaya hedonism begitu mempengaruhi diri remaja dalam kehidupan
seharian mereka seperti cara berpakaian, pergaulan bebas, perlakuan ganas dan
sebagainya.
Kini terdapat media alternatif seperti internet yang mengandungi segala maklumat yang
boleh mempengaruhi minda dan tindakan remaja.
4. Pengaruh rakan
Rakan yang tiada wawasan akan mempengaruhi rakan yang lain untuk melakukan
tindakan yang buruk.
Sikap remaja yang mahu mencuba akan turut terpengaruh dengan tindakan rakan.
Seseorang rakan yang mahu diterima dalam sesuatu kumpulan akan turut serta dengan
perlakuan kumpulan tersebut. Remaja akan mengubahsuai dan mengadapdasikan nilainilai rakan sebayanya untuk mendapat penerimaan mereka.
5. Faktor persekitaran
Faktor persekitaran yang tidak kondusif seperti kawasan setinggan yang sesak dan tidak
teratur akan mempengaruhi cara kehidupan remaja.
Masalah social yang wujud di kawasan setinggan seperti pergaulan bebas, mencuri, ragut
dan pergaduhan sudah tentu akan mempengaruhi jiwa serta pemikiran remaja.
Hal ini ditambah lagi sikap kurang ambil berat masyarakat terhadap apa yang berlaku di
sekeliling mereka menyebabkan remaja bebas melakukan apa saja yang mereka suka.
Langkah-langkah
6. Dasar kerajaan
Mewajibkan remaja yang berumur 13 tahun hingga 17 tahun bersekolah.

18

KOLEKSI ESEI PERCUBAAN 2012-2014


STPM PENGGAL 1

Menyediakan aliran kemahiran dan vokasional di sekolah bagi mereka yang tidak
mempunyai minat belajar.
Menentukan garis panduan penyiaran di televisyen.
7. Penguatkuasaan Undang-undang
Menguatkuasakan undang-undang Akta Kanak-Kanak 2001.
Operasi berterusan oleh pihak berkuasa menyebabkan remaja berasa takut atau bimbang
untuk melakukan kesalahan.
Menahan remaja bermasalah di pusat pemulihan.
Jaminan keluarga supaya anak berkelakuan baik.
8. Pendidikan
Pendidikan kepada anak-anak oleh semua ibu bapa.
Sekolah boleh memberikan pendidikan secara formal.
Menanam nilainilai murni dan akhlak yang baik seperti ketaatan atas dasar kesedaran
menghormati peraturan.
Pendidikan melalui kempen oleh agensi kerajaan.
Pendidikan mampu membentuk jiwa remaja yang baik.
9. Peranan media massa
Menyiarkan rancangan berbentuk ilmiah dengan lebih banyak.
Mengurangkan rancangan berunsur negatif.
Kesimpulan
Golongan remaja perlu mempunyai kesedaran yang tinggi untuk mengelakkan tingkah laku yang buruk dan
merugikan.
Skima : 3 + 2 / 2 + 3
20.

Dasar melaksanakan tranformasi dalam perkhidmatan awam penting bagi mewujudkan


perkhidmatan awam yang lebih berkualiti .Terdapat beberapa langkah yang dilaksanakan bagi
mencapai matlamat dasar ini. Bincangkan.

Skema Jawapan:
Pendahuluan :
Bil.
1

Isi/Idea
A. Kepentingan
Menyediakan
perkhidmatan awam
berkualiti

Membentuk sikap positif


kakitangan awam

Huraian
-Menyediakan perkhidmatan yang berkualiti, keselesaan,
kecekapan kepada rakyat.
-Menyediakan standard operasi (SOP) yang mesra pelanggan
seperti prosedur kerja yang jelas.
-Mengurangkan karenah birokrasi dan mewujudkan sistem
menunggu yang singkat.
-Terdapat rungutan orang ramai berkaitan penjawat awam yang
tidak cekap dan tidak mesra.
-Tranformasi ini akan membentuk semula sikap penjawat awam
terhadap tugas mereka.
-Memperkasa latihan; ilmu, ICT dan kemahiran
-Mementingkan kepantasan dan berintegriti.
19

KOLEKSI ESEI PERCUBAAN 2012-2014


STPM PENGGAL 1
3

Meningkatkan imej
kerajaan

-Meningkatkan kecekapan melalui tranformasi kepada sumber


manusia, teknologi dan prosedur kerja dalam sistem dan
penyampaian.
-Mewujudkan hubungan baik antara kerajaan dengan orang
ramai.
-Laporan Jawatankuasa pemantau menunjukkan bahawa GTP
berjaya mencapai sasaran hebat.

Menjimatkan perbelanjaan
kerajaan

-Mengelakkan pembaziran.
-Menggariskan prinsip nilai untuk wang kepada kakitangan
awam.
-Semakin cekap kakitangan awam bermakna semakin banyak
produktiviti dihasilkan.

B. Langkah-langkah
Menyediakan latihan atau
kompetensi

-Bahagian sumber manusia perlu menyediakan latihan


berterusan.
-Menyediakan modul latihan berasaskan sistem ICT terkini.
-Program pertukaran kakitangan awam antara unit dilaksanakan
bagi mengelakkan sindrom selesa.

Membudayakan kreativiti
dan inovasi

-Melatih agar berfikiran kritis dan konstruktif dalam


menyelesaikan urusan orang awam.
-Membudayakan percambahan fikiran dalam kalangan penjawat
awam.
-Agensi Unit Pemodenan Tadbiran Dan Perancangan
-Pengurusan (MAMPU) berperanan menyelaraskan
tanggungjawab semua agensi secara kreativiti dan inovasi.
-Selaras dengan matlamat negara berpendapatan tinggi.
-Menyemak semula gaji dan kemudahan kakitangan.
-Memberikan pengiktirafan, anugerah sebagai motivasi.

Meningkatkan kebajikan
penjawat awam

Penguatkuasaan undangundang/ pekeliling


perkhidmatan

-Tindakan disiplin/ tatatertib terhadap penjawat awam yang


culas, lemah, ingkar.
-Perlu dilaksanakan melalui suruhanjaya perkhidmatan
-Penguatkuasaan perlu teratur dan mengikut undang-undang

Penggunaan ICT

-Mengurangkan perbelanjaan kerajaan (kerajaan tanpa kertas).


-Menyediakan perkhidmatan dalam talian.
-Urusan pengguna dapat diselesaikan melalui laman web.

Kesimpulan
Pilihan Jawapan :

Mana-mana 3+2/2+3

20

KOLEKSI ESEI PERCUBAAN 2012-2014


STPM PENGGAL 1
21.

Keluarga bahagia menjadi asas dalam pembangunan sesebuah negara yang sejahtera dan
harmonis. Oleh hal yang demikian, pelbagai langkah perlu diambil untuk mencapai hasrat
tersebut. Jelaskan.
Skema Jawapan:
Pendahuluan :
Institusi keluarga penting kepada pembangunan negara kerana keluarga menjamin kepentingan
generasi dan masa hadapan negara.
Bil.
1

Isi/Idea
A: Kepentingan
Melahirkan modal insan
yang berkualiti

Huraian
-Mereka akan menjadi penggerak negara.
-Mereka akan menjadi pemimpin dan penyumbang tenaga
dalam pembangunan negara.

Membendung masalah
social

-Keluarga yang kucar-kacir melahirkan generasi yang


bermasalah dan terlibat dengan masalah sosial.
-Keluarga yang harmoni akan melahirkan insane yang
penyayang dan
bertanggungjawab kerana didikan yang baik.
-Mereka tidak akan terlibat dengan masalah sosial.

Melahirkan pemimpin
yang berkaliber

-Dalam keluarga harmoni, anak-anak diberi pendidikan sebaik


mungkin.
-Nilai-nilai positif dipupuk.
-Generasi muda yang berilmu dan bersahsiah positif dapat dilahirkan.

B: Langkah-langkah
Mewujudkan keluarga
bahagia
4

Peranan ibubapa member


pendidikan yang cukup
kepada anak-anak.

-Pendidikan yang terbaik perlu diberikan kepada anak-anak


-Anak-anak yang cukup kasih sayang dan perhatian tidak mudah
terpengaruh dengan gejala sosial.
-Hubungan erat dalam keluarga.

Pegangan agama yang


kukuh

-Agama adalah banteng rohani seseorang.


-Didikan dan penghayatan agama dapat melahirkan generasi yang
mempunyai sahsiah yang baik.
-Dapat membezakan yang baik dengan yang buruk.

Kursus keibubapaan

-Pasangan yang hendak berkahwin perlu menjalani kursus


keibubapaan untuk member panduan dan pendedahan tentang
tanggungjawab sebagai ibu bapa.
-Keluarga bahagia lahir daripada ibubapa yang bertanggungjawab.

Kempen

-Kerajaan dan NGO perlu menjalankan kempen keluarga bahagia.


-Tujuan member kesedaran kepada masyarakat supaya member perhatian
21

KOLEKSI ESEI PERCUBAAN 2012-2014


STPM PENGGAL 1
kepada keluarga. Contoh: Kempen keluarga bahagia dan masyarakat
penyayang.
Melalui media cetak dan media elektronik.
-Ceramah, pameran, poster, iklan, projek .
Kesimpulan Institusi keluarga penting kepada pembangunan negara.
Pilihan Jawapan :

Mana-mana 3+2/2+3
PERCUBAAN KELANTAN 2014

22. Kerjasama di antara penduduk Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak amat diperlukan
untuk mengekalkan integrasi nasional di negara Malaysia. Berdasarkan penyataan di atas,
huraikan kebaikan yang dapat dinikmati melalui integrasi nasional ini.
Skema :
Intro

Intergrasi nasional merupakan satu proses penyatuan rakyat pelbagai kaum di


pelbagai peringkat dan wilayah. Banyak kebaikan yang diperoleh daripada
integrasi nasional ini.
Kebaikan yang
1. Membentuk hubungan yang harmoni dan sihat melalui pelbagai
dapat
aktiviti
dinikmati
Hubungan yang erat dan harmoni antara penduduk di ketiga-tiga
melalui
wilayah dpt dibentuk
integrasi
Penduduk saling mengenali dan berinteraksi dengan mudah
nasional
Pelbagai aktiviti yang sihat dapat dilaksanakan . Cth: sukan dan
ini.
hiburan
2. Mewujudkan persefahaman dalam kepelbagaian budaya
Persefahaman dalam kepelbagaian budaya antara wilayah dapat
diwujudkan.
Budaya pelbagai etnik dapat dikenali dan difahami oleh setiap
penduduk pelbagai kaum di ketiga-tiga wilayah.
Cth: Budaya Orang Kadazan di Sabah @ Budaya orang Iban di
Sarawak
3. Meningkatkan perkongsian ilmu
Integrasi nasional berupaya meningkatkan pengetahuan dan
perkongsian ilmu
Kepandaian dapat dikongsikan, Cth: pembuatan pasu dan kek lapis
Sarawak
4. Mempelbagaikan kegiatan ekonomi & pendapatan negara

Intergrasi nasional juga dapat meningkatkan pendapatan negara

Setiap wilayah dapat menyumbang kepada pembangunan negara


melalui kegiatan ekonomi masing-masing
22

KOLEKSI ESEI PERCUBAAN 2012-2014


STPM PENGGAL 1

Cth: Tanamam lada Sarawak, kelapa sawit di Semenanjung Malaysia


dan mutiara di Sabah dibangunkan untuk negara Malaysia.

5. Mewujudkan keseimbangan penduduk

Penduduk boleh menetap di mana-mana wilayah dan berkunjung


bila-bila masa
Kawasan pedalaman dapat dibangunkan dan penduduk dapat menetap
di kawasan yg dibangunkan
6. Membentuk tadbir urus negara yang baik
Pemimpin ketiga-tiga wilayah akan bersatu untuk mentadbir negara
Para peminpin dapat bertukar-tukar pandangan untuk membentuk
tadbir urus dengan baik
7. Menguatkan pertahanan dan keselamatan negara

Integrasi nasional dapat membentuk pertahanan negara yang kuat

Penduduk yang ramai dan bersatu akan dapat mempertahankan


negara daripada dicerobohi oleh pihak musuh
Kesimpulan Kerjasama yang padu di antara penduduk Semenanjung Malaysia, Sabah dan
Sarawak akan menjadikan negara Malaysia kuat dalam pelbagai aspek
pembangunan. Penyatuan ketiga-tiga wilayah ini akan membawa banyak
kebaikan kepada semua pihak.

PERCUBAAN DAERAH PENDANG KEDAH 2014


PERCUBAAN PAHANG 2013

20. Penggunaan plastik semakin meluas dalam pelbagai bidang kehidupan. Namun begitu, kesan
penggunaannya tidak patut dipandang enteng oleh masyarakat. Bincangkan.
Skema jawapan:
Pendahuluan:
Plastik mendominasi kehidupan kita hari ini. Plastik digunakan secara meluas dalam kenderaan,
permainan kanak-kanak, bahan pembungkusan, barangan rumah, komputer, sudu dan garfu, alat-alat
perubatan dan sebagainya. Penemuan plastik telah banyak membantu memudahkan kita dalam kehidupan
, namun plastik sebenarnya membawa bersama impak negatif atau bahaya yang tidak disedari.
Bil

Idea / Isi
A.

Huraian

KEBAIKAN
Bidang Perindustrian

produk plastik seperti nilon ,polister dan getah sintetik


plastik dijadikan pengganti
industri automotif - sebahagian daripada komponen
kenderaan
23

KOLEKSI ESEI PERCUBAAN 2012-2014


STPM PENGGAL 1

Proses Pembungkusan makanan

komponen mesin elektronik & mekanik (ABS)

Kira-kira 40 peratus plastik adalah untuk pembungkusan


makanan.

Ini membantu penyimpanan makanan agar tidak mudah


rosak , mengurangkan pembaziran makanan dan
mengurangkan berat bungkusan.

Contoh, di Eropah , sebanyak 50 peratus makanan di


rantau berkenaan dibungkus dengan plastik. Ironinya,
dengan ketiadaan plastik, kuantiti pembuangan makanan
meningkat 158 peratus dan pembuatan meningkat kepada
108 peratus.

Kecekapan makanan dalam pembungkusan makanan


plastik tidak boleh dibandingkan berbanding bahan lain
Kalis air dan tahan lama. Sesuai dijadikan bekas kedap
udara

Sesuai untuk kegunaan harian

Meningkatkan ekonomi

ringan, senang dibawa ke mana-mana dan mudah


digunakan dengan berulang kali.

Berjuta-juta perniagaan mengaut keuntungan berbilionbilion ringgit dengan kos pengeluaran yang murah
dengan adanya plastik.
Harga barangan dapat diminimakan dengan penggunaan
plastik.
Malah kita dapat memiliki barangan dengan harga yang
rendah disebabkan penggunaan bahan plastik. Itu belum
lagi dikira keuntungan yang dibuat oleh syarikat atau
kilang membuat plastik
Contohnya,industri plastik merekodkan perolehan
RM16.24 bilion pada 2008, peningkatan sebanyak 5.2
peratus berbanding dengan perolehan RM15.44 bilion
pada 2007.

B.

fleksibel (sesuai bentuk produk), tidak mudah pecah


(lentur)
aneka warna, tidak mudah rosak
harganya yang relatif murah ,akan menjimatkan wang
dan mudah didapatkan seperti bekas makanan dan
minuman dan beg plastik

Kesan

24

KOLEKSI ESEI PERCUBAAN 2012-2014


STPM PENGGAL 1
Pencemaran terhadap alam sekitar

sifatnya tidak terdegredasi iaitu sukar diuraikan


Plastik-plastik yang dibuang ini tidak akan hancur dalam
masa yang singkat kerana jangka hayatnya sangat
panjang hingga mencapai lebih kurang 10 abad untuk
hancur atau terurai.

tempoh reput yang agak panjang, maka ia akan


memenuhi sebahagian besar dari kawasan tapak
pelupusan sampah.

boleh menyekat pengaliran air sehingga boleh


menyebabkan air parit dan sungai membanjiri kawasan
berhampiran apabila hujan lebat.

plastik boleh mengeluarkan kompaun toksik dan


berbahaya apabila ia reput.
Sekiranya hal ini berlaku, pencemaran tanah, sungai dan
sumber air di bawah permukaan tanah tidak mustahil
akan terjadi.

Kesihatan manusia terjejas

Bahan plastik akan bertindakbalas secara kimia apabila


dipanaskan.
Sejenis kimia yang dipanggil bisphenol-A (BP-A) terhasil
dan akan merangsang pertumbuhan sel
kanser di dalam tubuh apabila ia masuk bersama-sama
makanan yang kita makan atau minuman botol yang
diteguk.
Jika proses pembakaran tidak sempurna, plastik akan
terurai di udara sebagai dioksin.
Dioksin sangat berbahaya jika dihidu oleh manusia.
Impaknya antara lain adalah pemangkin penyakit kanser,
hepatitis, bengkak hati, gangguan sistem saraf dan
pemangkin depresi.

Bisphenol A iaitu monomer yang digunakan dalam


pengeluaran polikarbonat boleh menyebabkan penyakit
jantung dan pengeluaran tahap enzim organ hati yang
luar biasa.
Sekiranya ditanam, bahan toksin di dalamnya boleh
menyerap kedalam tanah dan memasuki sumber
air kita
plastik mengandungi satu bahan yang dikenali sebagai
sebatian organik Bis(ethylhexyl)phthalate atau lebih
dikenali sebagai DEHP atau phthalates yang mampu
merosakkan DNA sperma manusia.
mengganggu sistem reproduksi dan menghasilkan janin
yang cacat
25

KOLEKSI ESEI PERCUBAAN 2012-2014


STPM PENGGAL 1

Mengancam nyawa hidupan laut

Mengurangkan sumber petroleum

satu kajian telah mendapati bahawa lebih kurang 100


bilion tan beg plastik telah mencemari lautan seluruh
dunia .
boleh mengancam hidupan aquatik dan marin.

Contoh, ini meragut nyawa hidupan laut seperti penyu,


burung-burung dan ikan paus.

Dianggarkan juga sejuta burung cedera dan mati setiap


tahun kerana termakan dan terjerat beg plastik .

banyak penyu mati akibat termakan beg plastik yang


terapung hanyut di permukaan laut yang menyerupai
makanan asasi penyu, iaitu ubur-ubur.

Plastik merupakan bahan yang terhasil daripada


petroleum
Jika lebih banyak plastik kita gunakan hari ini,
berkuranglah bekalan minyak kita pada masa hadapan.
Dalam jangka masa panjang,Negara akan kehilangan
sumber petroleum ini.
Tambahan pula sumber ini kian mahal

Kesimpulannya, plastik perlu dihasilkan menggunakan bahan yang lebih mesra alam bagi mengurang kesan
terhadap ekologi dan masalah kesihatan masyarakat hari ini.
Cadangan jawapan:
2 + 3 atau 3 + 2
PERCUBAAN SMK LEDANG JOHOR 2013
21

Perkhidmatan awam yang baik amat penting bagi melaksanakan sistem tadbir urus yang
berkualiti. Bincangkan bentuk nilai-nilai murni dalam pentadbiran awam yang diperlukan
Kecekapan
Nilai utama dalam pentadbiran

Setiap pegawai perlu melepasi tahap kecekapan

Pegawai yang gagal melepasi akan berhadapan


dengan risiko seperti lewat disahkan dalam
jawatan atau ditamatkan perkhidmatan

Semua penjawat awam perlu meningkatkan


26

KOLEKSI ESEI PERCUBAAN 2012-2014


STPM PENGGAL 1
kecekapan dalam pelbagai aspek kemahiran
seperti kemahiran berkomunikasi, ICT,merancang
dan bertindak

Nilai Kesederhanaan

Ketelusan

Akauntabiliti

Integriti

Kecekapan ini akan menguntungkan organisasi,


meningkatkan imej dan faedah kepada rakyat

Nilai kesederhanaan amat perlu dimiliki oleh kaki


tangan awam yang merupakan nilai sejagat

Pegawai utama dan pembuat dasar perlu


bersederhana dalam perbelanjaan dengan
mengelakkan amalan boros

Perbelanjaan berhemah yang dituntut ialah


membelanjakan wang Negara mengikut keperluan
yang dirancang demi meningkatkan kecekapan

Ketelusan dalam perkongsian maklumat kepada


pihak yang berkepentingan perlu ada dalam diri
setiap penjawat awam

Ketelusan boleh dilihat melalui proses kerja yang


jelas dan mudah memahami.

Sifat telus ini akan meningkatkan keyakinan


orang awam dan masyarakat terhadap penjawat
awam dan serta menggambarkan tadbir urus yang
baik

Sifat akauntabiliti perlu ada pada seseorang


pentadbir

Setiap penjawat awam perlu bertanggungjawab


secara individu dan secara pasukan kepada
pelanggannya

Jika terdapat sebarang masalah atau rungutan


daripada pelanggan, mereka mestilah membantu
menyelesaikan semua urusan

Sifat akauntabiliti akan meningkatkan kualiti


perkhidmatan kerajaan dan meningkatkan
keyakinan pelanggan

Ketelusan dalam perkhidmatan

27

KOLEKSI ESEI PERCUBAAN 2012-2014


STPM PENGGAL 1

Berdisiplin

Seseorang pegawai terutamanya yang


berkedudukan dan boleh membuat keputusan
perlu bersifat telus terhadap pelanggan dan
organisasi mereka

Seseorang pegawai perlu meletakkan kepentingan


organisasi dan menggambarkan imej yang baik
terhadap sesebuah agensi

Dari segi kos, amalan integrity boleh


mengurangkan kos awam

Asas kejayaan sesebuah organisasi

Semua pegawai awam tertakluk kepada


suruhanjaya yang melantik mereka

Contoh, disiplin pegawai perkhidmatan awam


tertakluk kepada Suruhanjaya Perkhidmatan
Awam

Sifat disiplin yang baik seperti dating dan pulang


pada mengikut waktu dan berdisiplin semasa
bekerja dapat meningkatkan mutu kerja

Hanya dengan disiplin sahaja perkhidmatan awam


mampu mencapai prestasi yang tinggi

PERCUBAAN SMK SERI TANJUNG 2013


Bahagian C
1. Kerajaan telah menjalankan pelbagai usaha untuk membangunkan bidang sukan negara. Namun,
terdapat pelbagai masalah yang menjejaskan pencapaian atlet dalam bidang tersebut. Bincangkan.
A. LANGKAH KERAJAAN
1. Membangunkan infrastruktur moden
- Pembinaan stadium seperti Stadium Bukit Jalil, pembinaan velodram, kolam renang yang moden
- Membina trek yang sesuai dan mengikut piawai
- Kemudahan sukan dibina di seluruh pelosok negara
- Menaik taraf stadium dan kompleks sukan, contoh Stadium Paroi NS dan Kompleks Sukan Paroi
2. Pengiktirafan insentif
- Memperkenalkan bantuan dan skim kebajikan, contoh Skim Hadiah Kemenangan Sukan,Skim Hadiah
Kemenangan Atlit Remaja
- Memberikan anugerah dan gelaran, contoh Dato
- Memberikan pencen kepada atlet yang cemerlang
28

KOLEKSI ESEI PERCUBAAN 2012-2014


STPM PENGGAL 1
- Memberikan biasiswa kepada atlit remaja yang cemerlang
- IPTA digalakkan menawarkan lebih banyak tempat kepada pelajar peringkat ijazah dalam bidang sains
sukan.
3.Menyediakan lebih banyak tenaga pakar
- Menyediakan jurulatih yang berpengetahuan, pakar motivasi, pakar psikologi untuk membantu atlet
- Memberikan kursus kejurulatihan pada peringkat sijil, diploma dan ijazah
- Atlit dan bekas atlit yang berpengalaman digalakkan menjadi jurulatih
- IPTA digalakkan menawarkan lebih banyak tempat kepada pelajar peringkat ijazah dalam bidang sains
sukan
- Membawa masuk jurulatih luar
4.Program Persediaan atlet
- Membolehkan atlet berasa selesa .tidak gementar ketika bertanding
- Mengadakan perlawanan persahabatan dengan negara luar
- SUKMA dan sukan SEA untuk membantu memulihkan keyakinan atlet
- Peranan sebagai tuan rumah memberi banyak kelebihan kepada atlit
- Penyertaan secara berterusan dalam pelbagai kejohanan dapat membentuk persefahaman atlet
5.Memantapkan pengurusan sukan
- Akta Pembangunan Sukan, 1997 membolehkan Pesuruhjaya Sukan memastikan persatuan sukan diurus
dan ditadbir dengan lebih bersistem, cekap dan profesional
- Kursus diadakan oleh Pejabat Pesuruhjaya Sukan untuk pemegang jawatan persatuan sukan
- Memastikan pengurusan bertanggungjawab kepada mereka yang profesional
- Memastikan tidak ada campur tangan politik dalam urusan pentadbiran sukan
6. Program Tunas Muda
- Menyediakan atlit dari peringkat sekolah
- Dimasukkan sukan olahraga dan gimnastik dalam Kurikulum Pendidikan Jasmani
- Bilangan guru Pendidikan Jasmani ditambah
- Program mencari bakat muda yang berpotensi dilatih di pusat latihan seluruh negara
- Program latihan khusus dilaksanakan di institusi pendidikan bagi membolehkan atlit berpotensi
meneruskan pengajian
- Melaksanakan dasar 1M1S dengan mengadakan aktiviti sukan sepanjang tahun
b.MASALAH
7.Sikap Atlet
- tidak mempunyai disiplin yang kuat
- tidak ada jati diri
- sikap memandang ringan terhadap perlawanan kerana kalah menang tidak penting
- hanya ingin makan angin ke luar negara ketika mengambil bahagian
- sukar membentuk budaya pemakanan yang dikehendaki untuk meningkatkan prestasi
- sombong dan berasa diri terbaik
- tidak dapat mengikut garis panduan sains sukan
- sikap mengada-ngada atlit hendak dilayan dengan baik
- mudah mengalah dan cepat berputus asa
- kurang kemahiran atau skil dalam sesuatu acara yang dipertandingkan
8.Kegagalan menyediakan program yang berkualiti
- atlit terlalu bergantung kepada pengurusan sukan
29

KOLEKSI ESEI PERCUBAAN 2012-2014


STPM PENGGAL 1
- pihak pengurusan lebih mementingkan diri daripada kebajikan atlet
9.Persatuan sukan tidak profesional
- pegawai tidak mempunyai misi dan visi
- menggunakan persatuan untuk kepentingan diri
- sikap pegawai yang suka mencari pengaruh
- pegawai yang tidak mempunyai ilmu dalam sukan tersebut
- dipimpin oleh individu yang dipilih sebulat suara
10.Masalah pengambilan dadah
- ambil dadah untuk tingkatkan prestasi dan stamina
- kekalkan otot dalam acara bina badan
- mengambil dadah untuk memberikan kekuatan mental ketika bertanding
- untuk menghilangkan perasaan gemuruh dan memberi kekuatan
11.Rasuah
- atlet diberi rasuah untuk menang atau kalah
- bookie yang mengaturkan perlawanan dengan membeli atlet
- atlet mengatur perlawanan untuk mendapat keuntungan cepat
- untuk mendapat keuntungan mudah tanpa memikirkan kepentingan negara
- dipengaruhi sikap tamak
- kelemahan pengurusan dalaman-lambat membayar gaji
12.Kekurangan pelapis baru
- pandangan dan tanggapan masyarakat sukan tidak menjamin masa depan
- tiada program untuk menarik minat pelajar di peringkat sekolah untuk terlibat dalam sukan
- tiada ganjaran yang menarik
- tiada promosi untuk menggalakkan pelajar terlibat dalam sukan
2. Kementerian Kesihatan telah mengadakan kempen antimerokok di tempat-tempat awam. Bincangkan
kesan merokok di tempat awam dan sarankan langkah-langkah untuk membendungnya.

PENGENALAN
Rokok sering kali dikaitkan dengan bahaya kepada kesihatan
Merokok membazirkan wang
Merokok di tempat awam boleh memberi kesan negatif terhadap orang ramai
Pelbagai langkah wajar diambil untuk membendung amalan merokok di tempat awam

A. KESAN
1. Mengganggu keselesaan orang ramai di tempat awam
Impak negatif terhadap orang awam
Ibu mengandung asap rokok boleh meresap ke embrio
Bayi kurang oksigen - berkemungkinan besar dilahirkan dalam keadaan kurang berat badan
Kurang nutrien dan lemah daya tahan penyakit
2. Membahayakan kesihatan
Kesan buruk kepada kesihatan
30

KOLEKSI ESEI PERCUBAAN 2012-2014


STPM PENGGAL 1

Perokok pasif lebih terdedah kepada bahaya Rokok


mengandungi bahan kimia bertoksik- nikotin dan tar
menyebabkan tisu paru-paru kendur/sel paru-paru menjadi abnormal; barah paru-paru
Kekurangan oksigen, perokok menghidap penyakit emfisema

3. Pencemaran
Asap rokok menjadi agen kepada pencemaran udara
Puntung rokok pula menjejaskan kebersihan
4. Risiko kebakaran
Pembuangan puntung rokok merata-rata boleh menyebabkan kebakaran
Merosakkan harta benda awam / vandalism
Mengakibatkan kerugian
B.LANGKAH
5. Penguatkuasaan undang-undang
Kerajaan harus tegas menjalankan penguatkuasaan undang-undang bersabit kesalahan
Perbanyakkan kawasan larangan merokok hospital, sekolah
Contoh: Denda sebanyak RM 500 dikenakan
Larangan pekedai menjual rokok kepada golongan bawah 18 tahun
6. Peranan media massa
Iklan rokok atau perkhidmatan lain yang menggunakan jenama rokok diharamkan
Iklan rokok hanya dipaparkan di tempat tertentu sahaja; kedai kopi atau pasar raya
Iklan rokok yang keterlaluan /sebagai simbol status dan prestij diberhentikan
Dokumentari tentang bahaya rokok

7. Peranan kerajaan
Mesej berkesan disampaikan kepada masyarakat Kempen Tak Nak Merokok
Menaikkan kadar cukai import rokok
Melabelkan kotak rokok dengan gambar penyakit angkara merokok
8.Kerjasama ahli masyarakat
Perokok perlu menghormati orang lain yang tidak merokok di tempat awam
Premis awam atau restoran; larangan merokok
Larangan merokok dalam pengangkutan awam
Menegur perokok yang lalai

KESIMPULAN
Menimbulkan ketidakselesaan awam
Boleh menimbulkan salah faham
Tabiat buruk perlu dikikis
Wajar dibanteras untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama

31

KOLEKSI ESEI PERCUBAAN 2012-2014


STPM PENGGAL 1
PERCUBAAN KERIAN 2013
3. Pada masa kini, pengunaan laman maya merupakan suatu keperluan sama ada oleh seseorang
individu mahupun suatu organisasi. Malangnya, kebelakangan ini banyak kejadian jenayah siber
berlaku. Pada pendapat anda, mengapakah jenayah siber masih berlaku dan jelaskan kesan-kesan
jenayah siber tersebut kepada pebagai pihak.
Pengenalan
Penggunaan laman maya Internet dianggap sebagai suatu keperluan hampir setiap individu dan organisasi pada
masa kini. Malangnya ada pihak yang menggunakan aplikasi tersebut untuk melakukan jenayah siber
seperti ugutan, menyebarkan maklumat palsu dan yang biasa juga ialah menyebarkan virus.
Bil

Idea/Isi
Huraian
A: Punca jenayah siber

Faktor terpengaruh

Mangsa yang biasanya wanita


Terpengaruh dengan janji cinta sebelum ke perbualan telefon
Mangsa lelaki pula terpengaruh dengan janji teman tawaran
hadiah istimewa sanggup melakukan arahan penjenayah kerana

Menjadikan jenayah
sebagai

tertipu seperti mendedahkan akaun bank


Kebanyakan perbuatan ini dikenali sebagai African Scam yang

popular dilakukan oleh warga dari benua Afrika


Sesetengah penjenayah melakukan modus operandi memujuk

bidang

mangsa sehingga mangsa terpedaya terutamanya bagi kes cinta

kerjaya komersial

Perkembangan yang

siber
Melakukan ugutan untuk menyebarkan gambar peribadi atau

sebarang maklumat peribadi untuk tujuan pemerasan


Jenayah boleh dijadikan secara terancang oleh satu sindiket
Penjenayah mungkin mahu menjual perisian antivirus yang

diciptanya dengan menghantar virus tertentu.


Pelbagai laman web sosial dicipta seperti Facebook dan Twitter

pesat dalam sistem

telah mendorong individu mendedahkan maklumat peribadi

telekomunikasi
maklumat

seperti gambar, alamat, nombor telefon dan seumpamanya.


Tanpa disedari kemungkinan ada rakan sosial dalam Internet yang
tidak mahir telah berkongsi butiran peribadi anda sehingga boleh

digunakan oleh penjenayah siber.


Penggunaan internet merentasi sempadan dunia. Pemangsa akan
melakukan serangan virus dan penggodaman ke mana-mana
talian yang diketahui ada kelemahan.

32

KOLEKSI ESEI PERCUBAAN 2012-2014


STPM PENGGAL 1

memahami

Pengguna komputer mengambil mudah sistem keselamatan yang

keselamatan dalam

diwujudkan dalam laman web.


Contohnya: Perbankan Online/atas talian dan pengguna tidak

menutup akaun e-mel atau facebook dengan teratur.


Kejahilan tidak membaca terma-terma janji aplikasi Internet

Tidak
prosedur

mengendalikan
laman web
B:

Kesan

boleh menyebabkan mereka menjadi mangsa jenayah siber

ke

mangsa

atas

Mangsa mengalami tekanan perassan seperti marah, malu dan

trauma
Boleh menjejaskan perhubungan dengan keluarga, dengan

majikan dan sebagainya


Mangsa mungkin mengambil jalan singkat dengan membunuh

jenayah

siber ialah:
Mengalami tekanan
perasaan
Kerugian kewangan

diri disebabkan malu


Mangsa berasa diperbodohkan oleh pemangsa.
Jenayah siber mengakibatkan kerugian sehingga RM49.46 juta
tahun 2011, meningkat 114 peratus berbanding tahun 2010, iaitu

RM20.5 juta
Jika mangsa jenayah tersebut ialah organisasi maka operasi akan
terganggu dan mengalami kerugian besar seperti yang pernah

Kerugian dari segi

berlaku terhadap laman web kerajaan.


Individu juga mengalami kerugian kerana terpaksa berbelanja

untuk memperbaiki komputer.


Misalnya, apabila maklumat sesebuah syarikat dicetak rompak,

harta intelek

maka mereka akan mengalami kerugian kerana mungkin hak

cipta akan ditiru


Pencipta hak yang mengalami kerugian akan berasa rugi dan
mungkin tercabar untuk melaksanakan inovasi pada masa

hadapan
Perbankan atas talian-laman web ditiru oleh sindiket penipuan

Kesimpulan
Jenayah siber perlu dibanteras supaya pengguna perkhidmatan tidak mengalami pelbagai kesan negatif. Selain
itu, sikap pengguna sendiri perlulah sentiasa berhati-hati agar mereka tidak menjadi mangsa jenayah
maya ini.
Format jawapan : 2+3 / 3+2

33

KOLEKSI ESEI PERCUBAAN 2012-2014


STPM PENGGAL 1
TAWAU SABAH 2012
24. Perkembangan pesat nanoteknologi atau teknologi nano telah menjadi suatu fenomena yang
mengagumkan semua pihak, malah banyak saintis yang meramalkan kurun ke-21 ini akan menjadi era
dominasi nanoteknologi. Hal ini terbukti dengan banyaknya produk berasaskan nanoteknologi yang
memasuki pasaran pada masa ini.Bincangkan kepentingan nanoteknologi kepada masyarakat dan negara.
PENGENALAN

Bil

Nanoteknologi merupakan penemuan terkini yang melibatkan penciptaan benda-benda yang


sangat kecil sehingga mencapai ukuran nanometer atau satu per bilion meter.
Bagi Malaysia, Inisiatif Nanotechnology National (INN) adalah program nanoteknologi kerajaan
pusat yang telah dilancarkan oleh Datuk Seri Najib Tun Razak pada 19 September 2006 yang
menggariskan nanoteknologi untuk pembangunan sains, teknologi, industri dan ekonomi yang
mampan.
Nanoteknologi menjadi sangat penting dan sedang berkembang pesat kerana teknologi ini dapat
mengecilkan banyak bahan dan komponen.
Idea
Kepentingan
Nanoteknologi:
Bidang perubatan

Huraian

Penggunaan medan nano magnetuntuk menarik virus denggi.


Bidang farmaseutikal - sistem penyampaian ubat pada dos
tertentu. Teknologi nano membawa ubat terus kepada sel kanser
dan membunuh atau memusnahkannya tanpa memudaratkan
badan pesakit.
Tiub karbon nano (CNT) untuk tujuan penyampaian ubat juga
dapat menyampaikan molekul penting untuk keseimbangan
biologi badan manusia.
Aplikasi bahan nano untuk pengimejan perubatan penggunaan
bahan nano dapat memberikan gambaran yang lebih jelas
bahagian dalam badan manusia melalui imbasan sinar-X dan
pengimejan resonans magnetik (MRI) 100 kali ganda lebih
jelas berbanding kaedah biasa.
Robot nano dimasukkan ke dalam saluran darah manusia bagi
mengesan penyakit, mengambil sampel tisu, membawa ubat
dalam darah dan merawat tanpa pembedahan.
Saintis telah mencipta kenderaan kecil yang boleh merentasi
dari darah ke dalam otak untuk menghantar bahan kimia yang
memusnahkan tumor secara berkesan. Penyelidik Amerika
Syarikat telah membentuk Nanoshells butiran kecil kaca yang
disalut dengan emas yang boleh membunuh sel kanser apabila
kapsul racun pecah.
Aplikasi klinikal partikel nano perak berkesan dalam
membunuh bakteria dan mengurangkan kesan toksik di dalam
badan. Partikel nano kristal perak pula dapat mengurangkan
34

KOLEKSI ESEI PERCUBAAN 2012-2014


STPM PENGGAL 1

Bidang ketenteraan dan


keselamatan negara

Bidang perindustrian

Bidang
pertanian
dan
penghasilan makanan

Bidang sukan

kesan inflamasi (antiinflamasi) dan dapat membantu proses


pemulihan masalah kulit.
Penggunaan partikel nano sebagai satu sistem penyampaian gen
(komponen asas genetik) yang diameternya cuma bersaiz dua
nanometer kaedah rawatan penyakit genetik melalui
penggantian gen rosak dengan gen yang normal.
Pakaian pintar tempur nanoteknologi yang ringan dan nipis
melindungi daripada peluru, senjata kimia dan kesan radiasi,
mengesan tubuh yang cedera serta berubah warna mengikut
situasi.
Senjata lebih kecil, kemampuan berlipat ganda dan tidak dapat
dikesan oleh radar.
Nanosensor yang digunakan dalam bidang pertahanan dan
ketenteraan seperti sistem pengintipan nanoteknologi yang
mungkin melibatkan zarah nano boleh pandu yang dilengkapi
dengan sistem kamera-nano, pemancar-penerima-nano, punca
tenaga tinggi bersaiz nano malahan dilengkapi sistem
penghapus musuh.
Penapis udara NanoBreez membunuh kuman-kuman dan bahanbahan pencemaran pada permukaan tiub penapis udara yang
berpusing.
Penggunaan nanoteknologi dalam kamera digital adalah untuk
penghasilan skrin OLED bagi menggantikan skrin LCD memancarkan imej yang lebih cerah dan jelas.
OLED juga mengurangkan kuasa kamera digital sehingga 107
peratus lebih tahan berbanding dengan penggunaan LCD.
OLED juga semakin meluas dalam pembuatan skrin-skrin
seperti TV dan monitor
Baju sebesar tapak tangan boleh berubah saiz dan dipakai oleh
orang dewasa apabila direndam ke dalam air.
Penghasilan genetik tanaman yang mudah dikawal.
Mendiagnosis penyakit tanaman dan haiwan menggunakan
molekul protein serta menganalisis sampel tanaman untuk
kajian kualiti menggunakan cip DNA.
Penggunaan baja zarah nano bersifat penyerapan yang lebih
baik terus ke dalam tanah, akar, daun, buah dan batang dapat
meningkatkan kualiti pengeluaran pertanian.
Teknologi pembungkusan makanan yang menggunakan bahan
teknologi nano mampu memanjangkan jangka hayat makanan
dan mengekalkan kesegaran hasil pertanian sebelum proses
seterusnya.
Meningkatkan penghasilan makanan yang berkualiti tinggi, rasa
yang lebih sedap dan kandungan nutrisi yang jauh lebih baik.
Sejak tahun 2002, pemain tenis di seluruh dunia mula
35

KOLEKSI ESEI PERCUBAAN 2012-2014


STPM PENGGAL 1

Bidang penyelidikan

Bidang
teknologi
maklumat dan teknologi
komunikasi elektronik /
gajet

Bidang kosmetik

Bidang aeroangkasa

10.

Penghasilan

sumber

menggantikan raket tenis mereka yang diperbuat daripada


material aluminium, titanium dan grafit kepada sejenis material
baru yang dikenali sebagai karbon nanotiub.
100 kali lebih kuat berbanding besi dan 6 kali lebih ringan
daripada raket sebelumnya.
Cengkaman dan kestabilan pada kedua-dua bahagian
permukaan raket karbon nanotiub ini juga jauh lebih kuat sekali
gus memberikan keselesaan dan keyakinan kepada pemain
untuk membuat pukulan.
Bola tenis yang diperbuat daripada material nanokomposit lebih
tahan lama dan boleh digunakan sehingga 4 minggu selepas
dikeluarkan daripada bekasnya berbanding hanya bertahan dua
minggu untuk bola lama.
Penyelidikan menghasilkan mesin-mesin kecil dan halus seperti
robot nano dan peranti mikro.
Menghasilkan nanokomputer yang lebih pantas daripada
mikrokomputer elektronik yang ada kini.
Teknologi tanpa wayar seperti bluetooth, WiFi, WiMax dan
telefon 3G.
Peralatan elektronik semakin mengecil, elegan, padat dengan
fungsi yang canggih, berkapasiti menyimpan data yang tinggi
dan mempercepatkan pemindahan data serta maklumat.
Meningkatkan lagi industri pengkomputeran, iaitu banyak
komputer dan komponen komputer yang lebih kecil, berkuasa
dan pantas dihasilkan.
Menghasilkan Giant Magneto Resistance (GMR) yang
menemukan peranti yang dinamakan pemacu cakera keras (hard
disk). Cakera keras merujuk kepada ruang penyimpanan data
peralatan elektronik canggih seperti komputer, telefon bimbit.
Pemain MP3 dan USB thumb drive
Produk kosmetik nanoteknologi berupaya membuang sel bawah
kulit yang menyebabkan wanita kelihatan tua (antipenuaan).
Krim penjagaan kulit dan losyen nanoteknologi mampu
mencerahkan kulit.
Pengeluar produk kosmetik seperti Estee Lauder, Revlon,
Clinique dan Chanel telah menggunakan nanoteknologi dalam
penghasilan produk mereka.
Penciptaan alatan atau komponen kapal angkasa dan kapal
terbang bersaiz kecil / kompak.
Penggunaan satelit berkuasa tinggi nanoelektrik, satelit nano
yang beratnya hanya 10kg seperti Satelit NOAA-AVHRR.
Kamera dalam satelit dapat merakam imej di angkasa.
Penggunaan silikon zarah nano terkuanta dalam sel solar jenis
36

KOLEKSI ESEI PERCUBAAN 2012-2014


STPM PENGGAL 1
tenaga alternatif

tendem telah meningkatkan kecekapannya sebanyak 80%


berbanding dengan teknologi kini.
Penghasilan bateri berasaskan Lithium dan bahan nano oksida
mampu memanjangkan jangka hayat dengan keupayaan yang
lebih tinggi.
Penghasilan
lampu
berasaskan
diod
nanoteknologi
berkecekapan tinggi akan menjimatkan penggunaan tenaga
elektrik.

KESIMPULAN
Nanoteknologi memberi harapan baharu dalam kemajuan teknologi dan kehidupan manusia. Oleh itu,
manusia perlu bijak memanfaatkan nanoteknologi.
SKEMA JAWAPAN = 5 + 0
25. Walaupun bioteknologi mempunyai kepentingan dalam pelbagai bidang, namun implikasi negatifnya
tidak dapat dielakkan.Bincangkan penyataan ini.
PENGENALAN

Bil

Bioteknologi berasal daripada perkataan biologi dan teknologi. Biologi bermaksud kajian secara
saintifik mengenai benda hidup manakala teknologi pula ditakrifkan sebagai penggunaan sains
untuk menyelesaikan masalah atau menghasilkan produk bermanfaat kepada manusia.
Bioteknologi secara am adalah merujuk kepada penggunaan teknologi proses biologi untuk
mengatasi masalah kehidupan manusia.
Bioteknologi mempunyai pelbagai pelbagai manfaat kepada pembangunan negara, namun
teknologi ini juga mempunyai pelbagai implikasi negatifnya.
Idea
Kepentingan bioteknologi :
Kemajuan bidang pertanian

Huraian

Menghasilkan tanaman transgenik atau organisma


terubahsuai secara genetik (GMO) yang memiliki ciri-ciri
unggul.
Biji benih yang diubah suai genetik rintang terhadap
herbisid, pestisid, virus, penyakit dan rumpai selain tahan
terhadap cuaca serta lain-lain tekanan alam.
Mutasi aruhan menghasilkan baka padi yang lebih baik,
iaitu mempunyai rintangan yang lebih tinggi terhadap
penyakit, tumbesarannya lebih cepat dan hasilnya lebih
tinggi - Padi jenis MR214 dan MR218.
Ubi kentang New Leaf mempunyai sistem pertahanan
yang kebal dan tidak mudah diserang kumbang kentang
Colarado.
Bioteknologi menjamin hasil tanaman tahan lebih lama
seperti betik Eksotika, pisang Mutan dan nangka madu.
Misalnya, betik Eksotika mempunyai tempoh matang tiga
minggu lewat daripada betik biasa. Pisang Mutan juga
dapat bertahan dua bulan sebelum kulitnya bertukar warna
37

KOLEKSI ESEI PERCUBAAN 2012-2014


STPM PENGGAL 1

Kemajuan bidang penternakan

Kemajuan
perindustrian

bidang

Bidang perubatan

dan isinya tetap enak walaupun sudah lama disimpan.


Penggunaan racun serangga bekurang kerana benih
tanaman memiliki enzim yang boleh membunuh seranga
perosak mengurangkan kehilangan nutrien tanah.
Tumbuhan yang hampir pupus boleh dipelihara melalui
bioteknologi dengan mengubahsuai ciri-ciri tumbuhan
supaya boleh beradaptasi untuk terus hidup.
Menghasilkan baka ternakan yang lebih baik - pembiakan
melalui kaedah kimera, teknik in-vitro dan permanian
beradas. Melalui teknik in-vitro, haiwan tidak perlu
menunggu musim mengawan untuk bunting.
Sebagai contoh, lembu tenusu yang dihasilkan di Australia
dan New Zealand dapat menghasilkan susu yang lebih
banyak.
Baka-baka ternakan seperti selembu dan kambiri yang
dihasilkan melalui kaedah kimera dapat membiak serta
membesar dalam tempoh masa yang singkat.
Teknik in-vitro dapat meningkatkan pembiakan lembu
tenusu dan biri-biri.
Biri-biri Dolly dihasilkan daripada teknik pengklonan di
Institut Roslin, Scotland. Anak dapat diklonkan daripada
sel biri-biri dewasa.
Kajian hormon dan penggunaannya (suntikan hormon)
membolehkan haiwan ternakan seperti ayam, itik, dan
kambing cepat membesar. Ayam daging kini dapat dijual
dalam masa 51 hari sahaja.
Bioindustri melibatkan banyak bidang seperti dalam
ramuan makanan, penghasilan enzim pewarna, perasa dan
sebagainya.
Memanfaatkan bahan buangan (sisa) komoditi seperti
kelapa sawit untuk menghasilkan produk baru.
Penghasilan organisma seni seperti bakteria dan kulat
untuk menghasilkan produk makanan dan enzim.
Pemprosesan produk herba dan hasil pertanian dengan
mengkultur dan mengekstrak bahan aktif di dalamnya.
Penghasilan bahan plastik daripada bahan asas karbon,
asid laktik atau kanji yang boleh terurai dengan cepat
dapat menjaga alam sekitar.
Menghasilkan tenaga alternatif sebagai bahan api
minyak sawit atau minyak sayur-sayuran diubah sebagai
bahan api yang lebih bersih dan mesra alam.
Merawat bahan-bahan buangan industri yang bertoksik
melalui kaedah bioremidiasi dengan menggunakan
mikroorganisma.
Mencipta ubat-ubatan baru, vaksin, antibiotik, barangan
38

KOLEKSI ESEI PERCUBAAN 2012-2014


STPM PENGGAL 1

Meningkatkan
penyelidikan
dan pembangunan (P&P)

kosmetik atau makanan kesihatan dengan mengekstrak


serta menulenkan sebatian aktif daripada tumbuhtumbuhan tertentu.
Bakteria digunakan untuk menghasilkan insulin bagi
pesakit diabetes melalui Teknologi DNA Rekombinan.
Melalui kaedah ini, gen insulin manusia diklonkan dalam
bakteria untuk menghasilkan protein insulin dalam
kuantiti yang banyak untuk merawat pesakit diabetes.
Ubat-ubatan terapeutik dan biomolekul akan dihasilkan
bagi merawat penyakit kanser dan penyakit berkaitan
genetik.
Ubat sintetik dihasilkan dengan menganalisis dan
melibatkan bahan aktif tumbuh-tumbuhan untuk merawat
penyakit malaria.
Menghasilkan vaksin dan kit pengesan penyakit tropika.
Vaksin yang dicipta bertindak sebagai antibodi untuk
menghalang bakteria seperti Hepatitis B yang dapat
memusnahkan sel-sel badan.
Penghasilan ubat atau produk daripada Tongkat Ali.
Biologi molekul tambahan membantu saintis mengenal
pasti sel protein yang dapat bertindak sebagai terapi
seperti interferon bagi pesakit kanser.
Bioteknologi melalui biologi molekul mampu mengatasi
masalah penyakit yang berpunca daripada keturunan atau
genetik. Pengaplikasian teknologi dalam bidang sel dan
genetik telah membawa saintis kepada kaedah merawat
penyakit seperti Alzheimer, Parkinson, Fibrosis Sistis,
diabetes dan jantung. Biologi molekul telah menyumbang
kaedah pemetaan gen yang berkaitan dengan penyakit
genetik selain memahami fungsi sel tubuh manusia.
Penggunaan molekular bagi mendiagnostik penyakit.
Terapi gen yang melibatkan pengenalan gen terapeutik
bagi membina semula sistem imun yang lebih sihat bagi
individu yang dijangkiti penyakit diperkenalkan.
Menentukan asal usul penyakit berkaitan genetik seperti
Down Sindrom, hemofilia atau kanser yang diwarisi
dengan mengenal pasti kod-kod genetik pada lokus DNA.
Penyelidikan terhadap pelbagai tanaman agar pengguna
menikmati makanan lebih berkualiti contohnya Golden
rice yang mengandungi beta kerotina dan zat besi dapat
mengatasi masalah kekurangan vitamin A.
Menghasilkan produk komersial hasil daripada P&P
seperti kit diagnostik penyakit, menjadikan sisa sebagai
produk nilai tambah dan sebagainya.
P&P untuk menghasilkan ubat dan produk daripada
Tongkat Ali.

39

KOLEKSI ESEI PERCUBAAN 2012-2014


STPM PENGGAL 1
Mengatasi
sekitar

masalah

alam

Sebagai sains maklumat untuk


bioinformasi

Bioteknologi digunakan untuk mengatasi masalah


pencemaran alam sekitar melalui penggunaan baja dan
racun kimia dalam aktiviti pertanian. Penggunaan racun
kimia dan rumpai yang berlebihan dan tanpa kawalan
memberi impak buruk kepada alam sekitar. Saintis
menjalankan kajian bagi menghasilkan pokok padi yang
telah diubahsuai genetiknya dan tahan atau imum kepada
serangan serangga, tidak memerlukan racun serangga dan
menghasilkan padi yang bermutu tinggi.
Bioteknologi memberi peluang kepada petani untuk
mengawal makhluk perosak dan memelihara alam sekitar.
Penggunaan mikrob seperti bakteria baru hasil kaedah
biotenologi dapat mempercepat proses pereputan dan
membantu penguraian najis haiwan ternakan dan manusia
dengan sempurna. Kaedah ini telah digunakan oleh
syarikat pembentungan Indah Water Konsortium Sdn.
Bhd. untuk menguruskan air kumbahan penduduk
Malaysia dalam tangki-tangki septik di seluruh negara
dengan sempurna. Oleh itu , penduduk mendapat bekalan
air yang bersih.
Mikrob biotek tertentu boleh digunakan untuk merawat
najis haiwan ternakan, sisa keluaran kelapa sawit malah
hasil sampingan industri makanan untuk menjadi baja
organik. Kaedah ini secara langsung boleh menghindarkan
pencemaran udara.
Perkembangan kemajuan bioteknologi membantu
perkembangan bioinforamtik.
Penggunaan teknologi komputer dan teknologi maklumat
(IT) semakin berkembang pesat dalam bioteknologi.
Sebagai
contoh, melalui projek Genom Manusia
penggunaan komputer berkuasa tinggi digunakan untuk
mewujudkan rangkaian pangkalan data baka atau genetik
manusia di seluruh dunia. Penggunaan teknologi
pengkomputeran amat penting bagi membantu saintis
bioteknologi menjalankan analisis ke atas Genom manusia
dengann melibatkan kerja-kerja menjujuk tiga bilion
pasangan Genom manusia.
Proses penggunaan IT dalam kajian bioteknologi ini
dinamakan bioinformatik.
Teknologi pengkomputeran juga boleh digunakan dalam
aspek membuat penemuan baru dan penyelidikan.
Penyelidikan dalam bidang genomik (kajian gena) dan
proteanik (kajian protein) menghasilkan jumlah yang
terlalu banyak dan memerlukan sistem teknologi untuk
mengendalikannya. Perisian dan perkakasan komputer
diperlukan utnk menjalankan analisis dalam pelbagai
aspek kajian bioteknologi.
Analisis dalaman tubuh manusia juga memerlukan
40

KOLEKSI ESEI PERCUBAAN 2012-2014


STPM PENGGAL 1
komputer. Misalnya, pemahaman analisis penyakit melalui
komputer juga membolehkan ubatan melalui bioteknologi
juga dicipta melalui analisis komputer bagi membendung
penyakit tertentu merebak di seluruh dunia.
Memajukan
genetik

kejuruteraan

Membekalkan sumber tenaga


baharu

10.

Implikasi
negatif
bioteknologi :
Menjejaskan kesihatan

11.

Kemusnahan spesies lain

12.

Mengurangkan
merosakkan
nilai
sayur-sayuran

dan
nutrien

Percantuman gen dapat dilakukan melalui pengklonan


haiwan dan manusia.
Ujian DNA untuk mengenal pasti ibu bapa kandung
seseorang secara tepat.
Penggunaan
dalam
bidang
forensik
semasa
kemalangandan bencana alam dapat dilakukan.
Pengeluaran tenaga biogas daripada selulosa dan bahanbahan buangan haiwan dan manusia dapat membantu
menyelesaikan masalah kekurangan sumber tenaga di
dunia.
Soal kehabisan bekalan tenaga fosil seperti minyak, gas
asli dan arang batu dapat diatasi dengan terciptanya tenaga
alternatif menerusi perkembangan bioteknologi.
Makanan yang dihasilkan melalui kejuruteraan genetik
mempunyai kandungan toksin yang tinggi supaya rintang
terhadap serangga perosak.
Tomato yang dihasilkan daripada Monsanto mengandungi
penghasil gen yang rintang terhadap antibiotik akan
berkumpul dalam usus manusia dan menyerang imuniti
antibiotik.
Teknologi
kejuruteraan
genetik
Mosanto
yang
menggunakan racun perosak Roundup ke atas kacang soya
membuatkan kacang soya rintang pada racun serangga
serangga perosak akan mati dan menjejaskan rantaian
makanan.
Pemindahan bahan-bahan genetik daripada Bakteria
Bacillus thurigiensis (Bt) yang digunakan dalam
penghasilan racun serangga ke atas tumbuh-tumbuhan
boleh membunuh serangga yang cuba memakan manamana bahagian pokok tersebut.
Benih tumbuh-tumbuhan memiliki enzim yang boleh
membunuh serangga perosak.
Kajian oleh penyelidik dari Universiti Texas mendapati 6
daripada 13 nutrien dalam sayur-sayuran seperti protein,
kalsium, fosforus, besi riboflavin dan sebagainya
mengalami kerosakan.
Kerosakan nutrien adalah sebanyak 6% daripada jumlah
protein dan 38% daripada jumlah riboflavin.
41

KOLEKSI ESEI PERCUBAAN 2012-2014


STPM PENGGAL 1

13.

Penyalahgunaan bioteknologi

Hasil tanaman lebih besar, lebih banyak, rintang penyakit


dan dapat menyesuaikan diri denga perubahan cuaca tetapi
kandungan nutrien tidak dapat ditingkatkan, malah
dimusnahkan.
Pengklonan manusia yang bertentangan dengan hukum
agama dan hukum sains
Penghasilan senjata kimia dan biologi kematian dan
kemusnahan alam sekitar

KESIMPULAN
Bidang bioteknologi amat berguna dalam pelbagai aspek pembangunan negara, namun kemajuan bioteknologi
juga memberi kesan-kesan yang membimbangkan dalam beberapa aspek.
SKEMA JAWAPAN = 3 + 2 / 2 + 3
Kepentingan sungai
Pendahuluan: Pada masa kini, dunia menghadapi krisis bekalan air bersih. Hal ini demikian kerana
masalah pencemaran air yang berlaku. Pencemaran yang berlaku telah mengakibatkan kawasan
tadahan air musnah dan sungai serta tasik tercemar. Keadaan ini memberi kesan yang bukan
sedikit kepada manusia dan hidupan yang lain. Justeru itu, sungai memainkan peranan penting
dalam kehidupan manusia.
Isi karangan:
1. Sungai sebagai sumber air kepada manusia dan haiwan
- manusia menggunakan air untuk pelbagai tujuan seperti untuk sumber minuman, dan kegunaan
domestik- mencuci, memasak dan mencuci. - Sungai amat penting sebagai sumber bekalan air
bagi kegunaan domestik, Contohnya untuk bekalan minuman dan untuk menjalankan fungsi
hidup sehari-hari, Sungai membekalkan air kepada kawasan pertanian untuk pembinaan
empangan dan saliran, contohnya di kawasan padi. Sungai juga digunakan untuk kegunaan untuk
industri seperti pemprosesan kelapa sawit dan seumpamanya.
2. Sebagai sumber bekalan protein
- Sungai amatlah penting sebagai habitat hidupan akuatik seperti ikan, ketam, dan udang. Tanpa air
sungai, manalah datangnya ikan, ketam dan udang yang kita makan pada hari ini? Ikan, ketam
dan udang membekalkan sumber protein yang mencukupi kepada manusia. Menurut laporan yang
dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan, sumber protein yang terdapat dalam ikan, ketam dan
udang adalah amat tinggi. - sungai merupakan habitat haiwan akuatik seperti ikan, udang dan
ketam yang membekalkan sumber protein. - hidupan akuatik ini merupakan sumber protein
alternatif bagi manusia sekiranya sumber protein dari laut sukar diperoleh.
3. Sungai boleh dijadikan tempat untuk beriadah
- Kebanyakan sungai juga dijadikan kawasan reakreasi yang menjadikan tarikan pelancongan.
Contohnya, negara Endau-Rompin yang terletak di legeh sungai Endau dan sungai Rompin.
Banyak aktiviti dijalankan di kawasan ini seperti aktiviti berkayak, menjelajah hutan dan
memancing. Selain itu, sungai juga digunakan untuk menjana hidro elektrik untuk membekalkan
sumber tenaga kepada rakyat. - tempat berkelah - aktiviti memancing - pusat rekreasi aktiviti
bersampan, berkayak dan lain-lain
4. Sungai mewujudkan peluang pekerjaan dan menambahkan pendapatan.
42

KOLEKSI ESEI PERCUBAAN 2012-2014


STPM PENGGAL 1
- sungai juga memberikan rezeki kepada mereka yang menetap berhampiran sungai denagn melakukan
aktiviti menangkap hasil sungai seperti ikan dan udang. - resort didirikan - gerai-gerai dibina rumah persinggahan
5. Sungai menjadi tempat yang sesuai untuk di bina empangan hidroelektrik yang membekalkan
tenaga elektrik kepada penduduk di Malaysia.
- Tenaga elektrik yang dihasilkan oleh stesen janakuasa ini merupakan antara penyumbang utama
tenaga elektrik di Malaysia. Tanpa sungai yang menjadi tempat untuk pembinaan stesen
janakuasa elektrik ini, berkemungkinan ada kebanyakkan tempat di negara kita tidak mendapat
bekalan elektrik.
6. Sungai juga menjadi jalan perhubungan utama untuk menghubungkan kawasan pedalaman
dengan kawasan bandar.
- Contohnya kebanyakan kawasan di Sabah dan Sarawak masih menggunakan sungai sebagai salah
satu cara untuk keluar dari pedalaman ke bandar-bandar utama. Di Pahang juga contohnya di Ulu
Tembeling memerlukan penduduk di sana menaiki bot selama beberapa jam sebelum sampai ke
jeti di Jerantut.
7. Sungai memainkan peranannya sebagai medium pengangkutan dan penghubungan.
- Berbalik kepada sejarah dahulu, pembukaan Terusan Suez telah memendekkan jarak perjalanan
antara Timur dan Barat. Hal ini akan menjimatkan masa dan memudahkan perhubungan.
Kawasan yang tidak dapat dihubungkan dengan jalan raya dapat dihubungkan dengan
menggunakan jalan air. Keadaan ini akan memajukan sistem pengangkutan di negara kita dengan
mempunyai pengangkutan darat, pengangkutan udara dan juga pengangkutan air.
Kesimpulan: - Kempen Cintai Sungai dan Program Sungai angkat perlu diteruskan dan diperkasakan
semula demi kepentingan manusia dan mengekalkan kawasan bekalan air bersih. Sungai yang
tercemar akan memudaratkan kehidupan. Oleh itu wajarlah sungai dipelihara untuk generasi akan
datang bagi kesinambungan kehidupan di muka bumi ini.
Masalah kepupusan sumber alam dan pencemaran alam sekitar kian kronik. Kini, muncul kesedaran untuk
memelihara dan memulihara sumber alam melalui kempen kitar semula. Berikan alasan anda untuk
menjelaskan pentingnya mengitar semula barangan buangan dan barangan terpakai.
Masyarakat global semakin risau dengan bahana kepupusan sumber alam dan juga pencemaran alam. Pelbagai
usaha telah dijalankan untuk menangani masalah ini termasuklah pelaksanaan kempen kitar semula. Kempen
kitar semula yang menggabungkan kaedah recycle, refuse dan reuse dianggap antara langkap paling praktikal
untuk mengatasi masalah ini.
Pelaksanaan kempen kitar semula mampu memelihara alam sekitar daripada tercemar. Kepesatan
pembangunan termasuklah perindustrian, pertanian, penternakan dan petempatan menghasilkan banyak bahan
buangan sisa pepejal. Besi dan plastik yang mengambil masa puluhan tahun untuk reput menambahkan lagi
kroniknya pencemaran alam sekitar. Justeru, dengan adanya kempen kitar semula ini, bahan-bahan besi ,
plastik, kertas dan kaca boleh diproses semula atau digunakan semula. Langkah ini sudah pasti dapat
mengurangkan kuantiti sampah yang mencemarkan alam sekitar.
Selain itu, program kitar semula juga mampu untuk memelihara sumber yang terhad.
Kerakusan manusia untuk mengaut keuntungan menyebabkan hutan ditebang dan perlombongan dijalankan
tanpa had. Sekiranya kegiatan ini dijalankan secara tidak terancang, tidak mustahil kita akan mengalami
kepupusan sumber yang bernilai. Oleh yang demikian, kitar semula mampu kertas dan tin-tin aluminium
mampu menyelamatkan hutan dan sumber galian. Tegasnya, langkah mengitar semula ini mampu memelihara
sumber daripada mengalami kepupusan.
Langkah kitar semula juga dapat menjimatkan kos. Sebagai contoh, kos melombong mineral sangat
tinggi jika dibandingkan dengan kos mengutip dan meleburkan semula besi buruk atau tin-tin aluminium yang
43

KOLEKSI ESEI PERCUBAAN 2012-2014


STPM PENGGAL 1
jauh lebih murah. Kos menebang dan memproses pokok menjadi kertas juga jauh lebih mahal daripada kos
memproses semula terpakai. Langkah bijak ini sudah pasti member pulangan yang lumayan kepada pengusaha.
Mereka bukan sahaja dapat menjimatkan kos tetapi membantu dalam meningkatkan keuntungan.
Di samping itu, langkah mengitar semula ini juga dapat mewujudkan peluang pekerjaan. Orang ramai
boleh melakukan pekerjaan ini secara sambilan dari rumah. Para peniaga juga berpeluang menjalankan
perniagaan mengumpul dan membeli barangan terpakai. Secara tidak langsung hal ini akan membawa kepada
wujudnya kilang pemprosesan barang buangan ataupun barang terpakai. Berdirinya kilang pemprosesan ini
sudah pasti akan dapat menyediakan peluang pekerjaan kepada penduduk setempat.
Sebagai warganegara yang bijak, kita seharusnya menyahut seruan kerajaan untuk menjayakan program kitar
semula ini. Sokongan padu semua pihak amat penting bagi menjamin kelestarian alam kita. Kita sudah pasti
tidak mahu menyesal dikemudian hari apabila bumi yang satu ini tercemar dan kehilangan sumber
pentingnya.
Penemuan dan penghasilan sumber tenaga alternatif memberi banyak manfaat kepada kehidupan manusia.
Walau bagaimanapun, pekara yang membimbangkan ramai pihak ialah kesan yang mungkin timbul akibat
penggunaan tenaga alternatif. Sejauh manakah anda bersetuju dengan penyataan di atas.
Sumber tenaga seperti petroleum, arang batu dan gas diramalkan semakin berkurangan. Penemuan dan
penghasilan tenaga alternatif seperti tenaga solar, ombak dan nuklear penting dalam mengatasi krisis tenaga
yang kian meruncing. Namun demikian, risiko akibat penggunaan tenaga alternatif juga tidak harus dipandang
ringan.
Antara kepentingan sumber tenaga alternatif ialah dapat membekalkan tenaga yang mencukupi. Sumber
tenaga yang semakin berkurangan pasti menjejaskan pengeluaran sektor perusahaan. Banyak barang mentah
rosak akibat tidak dapat diproses. Akibatnya, kilang-kilang akan mengalami kerugian sekaligus memberi kesan
kepada pertumbuhan ekonomi negara. Jadi, penemuan dan penghasilan tenaga alternatif amat penting bagi
memastikan bekalan kuasa yang mencukupi.
Penggunaan sumber tenaga alternatif juga mampu mengurangkan masalah pencemaran alam.
Pembakaran bahan api fosil telah membebaskan karbon dioksida yang menyebabkan berlakunya kesan rumah
hijau. Penggunaan sumber tenaga alternatif seperti tenaga solar dan hidroelektrik adalah bersih dan tidak
mencemarkan alam. Selain itu, tenaga biomass yang terhasil daripada bahan buangan sisa pertanian mampu
mengurangkan kuantiti lambakkan bahan buangan. Jelas sekali penggunaan sumber tenaga alternatif
membantu mengurangkan pencemaran alam.
Walau bagaimanapun, penggunaan tenaga alternatif juga akan menjejaskan ekologi alam sekitar.
Pembinaan Empangan Hidroelektrik Bakun telah memusnahkan hutan yang begitu luas. Banyak kawasan
ditenggelami air sekaligus menyebabkan beberapa spesis hidupan liar diancam kepupusan. Selain itu,
kebocoran loji tenaga nuklear juga turut mencemarkan alam sekitar. Kesan radiasi menjejaskan hasil
pengeluaran terutama produk pertanian.
Di samping itu, penggunaan sumber tenaga alternatif juga mampu menjadi ancaman kepada
keselamatan manusia. Kebocoran loji nuklear Chernobyl di Russia pada tahun 1986 menyebabkan banyak
pekerja menjadi korban akibat radiasi. Penduduk setempat juga menghidap penyakit barah yang serius. Selain
itu, penggunaan senjata nuklear dalam peperangan juga mampu membunuh ribuan nyawa. Penggunaan senjata
nuklear oleh pihak yang tidak bertanggungjawab boleh menghancurkan tamadun manusia.

44

KOLEKSI ESEI PERCUBAAN 2012-2014


STPM PENGGAL 1
Penggunaan dan penghasilan sumber tenaga alternatif mampu membawa manusia ke satu tamadun yang
lebih maju. Walau bagaimanapun, pihak berkepentingan harus menggunakan tenaga ini untuk kebaikan.
Penyalahgunaan sumber tenaga alternatif harus dielakkan demi kesejahteraan sejagat.
JADIKAN SEBAGAI ATURAN HIDUP UNTUK MELAKUKAN YANG TERBAIK DALAM APA JUA YANG
DILAKUKAN, PASTI AKAN MENGHASILKAN KECEMERLANGAN.
SELAMAT MENEMPUH PEPERIKSAAN STPM PENGGAL 1. SEMOGA BERJAYA.

45