Anda di halaman 1dari 3

REKOD E-KEBERADAAN GURU

BULAN

BI
L

: ________________________

TARIKH

MASA

CATATAN

TANDATANG
AN
PT DATA

TANDATANGAN
PENGESAHAN
GURU BESAR