Anda di halaman 1dari 7

BAHAGIAN A

Setiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A,B,C dan D. Pilih jawapan
yang betul.
1. Manakah sumber alam berikut yang boleh diperbaharui?
A. Air
B. Pasir

C. Gas asli
D. Petroleum

2.

Petroleum
Apakah yang benar tentang sumber di atas?
I Sumber semulajadi
II Diperoleh dari sungai
III Sumber boleh diperbaharui
IV Pupus dalam jangka masa panjang
A. I dan II
B. III dan Iv

C. II dan III
D. I dan IV

3. Mengapakah kita perlu menutup suis televisyen jika tidak menontonnya?


A. Elak buang masa
B. Mencegah kebakaran

C. Elak pembaziran tenaga


D. Mengelakkan kerosakan

4. Apakah kegunaan tenaga solar ?


I Memanaskan air rumah
II Menurap jalanraya
III Menghasilkan mutiara
IV Membekalkan tenaga untuk peralatan elaktrik
A.
B.
C.
D.
5.

I dan II
II dan III
III dan IV
I dan IV

Apakah jenis industri yang dikaitkan dengan produk di atas?


A.
B.
C.
D.

Industri desa
Industri ringan
Industri berat
Industri pemprosesan

6. Nanas ditanam secara meluas ___________ Johor


A. Muar
B. Skudai

C. Pontian
D. Johor Bharu

7.
Dataran Kedah
Tanjung Karangang
Apakah jenis tanaman yang dikaitkan dengan kawasan-kawasan di atas?
A. Padi
B. Getah

C. Nanas
D.Kelapa sawit

8. Antara yang berikut,pasangan manakah yang benar

I
II
III
IV

Jenis Industri
Membuat labu
sayung
Mmbuat barangan
pengguna
Membuat kapal
Menenun kain
songket

Lokasi
Kuala Kangsar
Bintulu
Bayan Lepas
Kuala Terengganu

A. I dan II

C. III dan IV

B. II dan III

D. I dan IV

9. Apakah faktor yang mengalakkan penanaman kelapa sawit di Malaysia?


I Tanah laterit
II Iklim yang sejuk

III Penduduk padat


IV Suhu tinggi kira-kira 27 C
A. I dan II
B. II dan III

C. III dan IV
D. I dan IV

10.

Antara yang berikut,kawasan bertanda manakah merupakan kawasan


pembalakan utama.
A. W
B. X

C. Y
D. Z

11.

Apakah X dalam rajah di atas?


A. Kelong
B. Perabot

C. Jongkong
D. Arang batu

12.Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu (1956) telah meletakkan bahasa Melayu


sebagai
A. Bahasa kedua

C. Bahasa istana

B. Bahasa daerah

D. Bahasa kebangsaan

13. Antara yang berikut ,yang manakah ajaran agama yang baik?
I Amanah
II Dengki
III Suka menolong
IV Menepati masa
A. I,II dan III
B. I,II dan IV

14.

C. I,III dan IV
D. II,III dan IV

Ditubuhkan pada tahun 1946


Mewakili perjuangan orang Melayu
Apakah parti politik yang dikaitkan dengan maklumat diatas?
A. PAS
B. MCA

C. MIC
D. UMNO

15. Siapakah yang dilantik menjadi Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu yang
pertama selepas kemerdekaan 1957?
A. Tun Abdul Razak
C. Dato Onn Jafar
B. Tun Hussein OnnD. unku Abdul Rahman
16. Apakah parti yang memenangi 51 daripada 52 kerusi yang dipertandingkan dalam
Pilihanraya 1955?
A. PAS
B. UMNO

C. USNO
D. MCA

17. Apakah matlamat awal pembentukan Persekutuan Tanah Melayu


I Memajukan Negara
II Mengimbangi kaum
III Melambatkan kemerdekaan

IV Menjamin keselamatan dan kestabilan Negara.


A. I,II dan III
B. I,II dan IV
18.

C. I,III dan IV
D. II,III dan IV

Suruhanjaya Cobbold
Apakah tujuan penubuhan suruhanjaya di atas?
A. Meninjau pendapat penduduk Sabah dan Sarawak tentang
gagasan Malaysia
B. Mengadakan perjanjian usaha sama dengan British.
C. Berbincang dengan Sultan tentang tarikh pembentukan
Malaysia.
D. Berbincang dengan British tentang Perlembagaan Malaysia.

19. Persekutuan Malaysia secara rasmi telah diisytiharkan pada


A. 16 April 1963
B. 16 Mac 1963

C. 16 Mei 1963
D. 16 September 1963

20. Tokoh yang digelar Bapa Kemerdekaan merujuk kepada


A. Tun Abdul Razak
B. Dato Onn bin Jafar

C. Tun Abdul Rahman


D. Tun Tan Cheng Lock

21. Semasa pengisytiharaan kemerdekaan Tanah Melayu,Tunku Abdul Rahman telah


melaungkan perkataan Merdeka. Berapa kalikah beliau melaungkan perkataan
tersebut?.
A. Lima
B. Enam

22.

C. Tujuh
D. Tujuh

Binaan diatas dikaitkan dengan penjajah


A. British
B. Belanda
23.

Berikut dianggap sebagai bangunan bersejarah kecuali


A. Kota Margherita
B. Bangunan Stadhuys

24.

C. 1908
D. 1915

Antara berikut ,yang manakah bidang permainan tradisional?


I
II
III
IV

Galah panjang
sorok-sorok
Silambam
Ketingting
A. I,II dan III
B. I,II dan IV

27.

C. Keluarga Brooke
D. Penduduk tempatan Sarawak

Kolej Melayu Kuala Kangsar di Perak dibina oleh British pada tahun
A. 1900
B. 1905

26.

C. Masjid Tengkera
D. Bangunan KLCC

Kota Margherita di Kuching, Sarawak telah dibina oleh


A. Orang Arab
B. Orang Bugis

25.

C. Portugis
D. Orang asli

C. I,III dan IV
D. II,III dan IV

Apakah yang dimaksudkan dengan demokrasi?


A. Pemerintah berkuasa mutlak
B. Rakyat berhak memilih kerajaan melalui amalan demonstrasi
C. Kuasa memilih kerajaan terletak ditangan rakyat melalui piliharaya
D. Kuasa menggubal undang-undang ditentukan oleh kerajaan

Persekutuan
28.

Berapakah umur yang melayakkan seseorang itu boleh mendaftar untuk


mengundi?
A. 17 tahun
B. 20 tahun

29.

C. 21 tahun
D. 27 tahun

Menteri besar
Ketua menteri

Siapakah yang berhak melantik kedua-dua jawatan tersebut?


I
II
III
IV

Sultan
Perdana Menteri
Yang di-Pertuan Agong
Yang Dipertua Negeri

A. I dan II
B. II dan III

C. III dan IV
D. I dan IV

30. Tanaman komersial yang banyak menyumbang kepada pendapatan Negara ialah..
A. Sagu
B. Kelapa

C. Jambu batu
D. Kelapa Sawit