Anda di halaman 1dari 15

NAMA:..

TARIKH :

Minggu

Bilangan pesakit barah


paru-paru

11

15

19

Pembolehubah dimanipulasikan (PM)


__________________________________________________
a)

b) Pembolehubah bergerak balas (PB) : ____________________________________________________


c) Apakah tujuan penyiasatan ini?
Untuk menyiasat hubungan di antara _______________________________________________
PM
dengan_________________________________________________________________________
PB
d) Nyatakan corak bagi pemboleh ubah bergerakbalas ( PB )
___________________________________
e) Tuliskan satu hubungan/ hipotesis di antara pemboleh ubah dimanipulasikan dengan pemboleh ubah
bergerakbalas.
Semakin ________________________ ________________________________________________,
(bertambah/berkurang)
PM
semakin ________________________ ________________________________________________.
(bertambah/berkurang)
PB
f) Tuliskan satu hubungan/ hipotesis di antara pemboleh ubah dimanipulasikan dengan pemboleh ubah
bergerakbalas.
Semakin ________________________ ________________________________________________,
semakin ________________________

________________________________________________.

g) Nyatakan kesimpulan bagi eksperimen di atas


Jika ________________________ ________________________________________________,
PM
(bertambah/berkurang)

AZLINAAZIZAN 78

NAMA:..
TARIKH :
Isipadu air yang diminum oleh
seorang pelajar / ml

100

200

300

400

500

600

Isipadu air peluh yang dihasilkan / ml

30

50

80

120

170

230

Pembolehubah dimanipulasikan (PM)


__________________________________________________
a)

b) Pembolehubah bergerak balas (PB) : ____________________________________________________


c) Apakah tujuan penyiasatan ini?
Untuk menyiasat hubungan di antara _______________________________________________
PM
dengan_________________________________________________________________________
PB
d) Nyatakan corak bagi pemboleh ubah bergerakbalas ( PB )
___________________________________
e) Tuliskan satu hubungan/ hipotesis di antara pemboleh ubah dimanipulasikan dengan pemboleh ubah
bergerakbalas.
Semakin ________________________ ________________________________________________,
(bertambah/berkurang)
PM
semakin ________________________ ________________________________________________.
(bertambah/berkurang)
PB
f) Tuliskan satu hubungan/ hipotesis di antara pemboleh ubah dimanipulasikan dengan pemboleh ubah
bergerakbalas.
Semakin ________________________ ________________________________________________,
semakin ________________________

________________________________________________.

g) Nyatakan kesimpulan bagi eksperimen di atas


Jika ________________________ ________________________________________________,
PM
(bertambah/berkurang)
maka ________________________ ________________________________________________.
PB
(bertambah/berkurang)

AZLINAAZIZAN 78

NAMA:..
TARIKH :
Jumlah baja (gram)

12

15

Ketinggian anak benih /


cm

15

20

25

30

35

Pembolehubah dimanipulasikan (PM)


__________________________________________________
a)

b) Pembolehubah bergerak balas (PB) : ____________________________________________________


c) Apakah tujuan penyiasatan ini?
Untuk menyiasat hubungan di antara _______________________________________________
PM
dengan_________________________________________________________________________
PB
d) Nyatakan corak bagi pemboleh ubah bergerakbalas ( PB )
___________________________________
e) Tuliskan satu hubungan/ hipotesis di antara pemboleh ubah dimanipulasikan dengan pemboleh ubah
bergerakbalas.
Semakin ________________________ ________________________________________________,
(bertambah/berkurang)
PM
semakin ________________________ ________________________________________________.
(bertambah/berkurang)
PB
f) Tuliskan satu hubungan/ hipotesis di antara pemboleh ubah dimanipulasikan dengan pemboleh ubah
bergerakbalas.
Semakin ________________________ ________________________________________________,
semakin ________________________

________________________________________________.

g) Nyatakan kesimpulan bagi eksperimen di atas


Jika ________________________ ________________________________________________,
PM
(bertambah/berkurang)
maka ________________________ ________________________________________________.
PB
(bertambah/berkurang)

AZLINAAZIZAN 78

NAMA:..
TARIKH :
200
2

200
3

200
4

200
5

200
6

200
7

200
8

Bilangan pokok di dalam


800
hutan
Pembolehubah dimanipulasikan
(PM)

700

600

500

400

300

200

Tahun

a)

__________________________________________________
b) Pembolehubah bergerak balas (PB) : ____________________________________________________
c) Apakah tujuan penyiasatan ini?
Untuk menyiasat hubungan di antara _______________________________________________
PM
dengan_________________________________________________________________________
PB
d) Nyatakan corak bagi pemboleh ubah bergerakbalas ( PB )
___________________________________
e) Tuliskan satu hubungan/ hipotesis di antara pemboleh ubah dimanipulasikan dengan pemboleh ubah
bergerakbalas.
Semakin ________________________ ________________________________________________,
(bertambah/berkurang)
PM
semakin ________________________ ________________________________________________.
(bertambah/berkurang)
PB
f) Tuliskan satu hubungan/ hipotesis di antara pemboleh ubah dimanipulasikan dengan pemboleh ubah
bergerakbalas.
Semakin ________________________ ________________________________________________,
semakin ________________________

________________________________________________.

g) Nyatakan kesimpulan bagi eksperimen di atas


Jika ________________________ ________________________________________________,
PM
(bertambah/berkurang)
maka ________________________ ________________________________________________.
PB
(bertambah/berkurang)

Saiz badan haiwan

Kecil

Sederhan
a
besar

Paling besar

Bilangan degupan jantung


semasa rehat / minit

40

25

10

AZLINAAZIZAN 78

NAMA:..
TARIKH :

Pembolehubah dimanipulasikan (PM)


__________________________________________________
a)

b) Pembolehubah bergerak balas (PB) : ____________________________________________________


c) Apakah tujuan penyiasatan ini?
Untuk menyiasat hubungan di antara _______________________________________________
PM
dengan_________________________________________________________________________
PB
d) Nyatakan corak bagi pemboleh ubah bergerakbalas ( PB )
___________________________________
e) Tuliskan satu hubungan/ hipotesis di antara pemboleh ubah dimanipulasikan dengan pemboleh ubah
bergerakbalas.
Semakin ________________________ ________________________________________________,
(bertambah/berkurang)
PM
semakin ________________________ ________________________________________________.
(bertambah/berkurang)
PB
f) Tuliskan satu hubungan/ hipotesis di antara pemboleh ubah dimanipulasikan dengan pemboleh ubah
bergerakbalas.
Semakin ________________________ ________________________________________________,
semakin ________________________

________________________________________________.

g) Nyatakan kesimpulan bagi eksperimen di atas


Jika ________________________ ________________________________________________,
PM
(bertambah/berkurang)
maka ________________________ ________________________________________________.
PB
(bertambah/berkurang)

Number of caterpillar
Bilangan ulat beluncas
Number of leaves
Bilangan daun

10

14

18

22

26

30

34

40

36

31

25

18

10

AZLINAAZIZAN 78

NAMA:..
TARIKH :

Pembolehubah dimanipulasikan (PM)


__________________________________________________
a)

b) Pembolehubah bergerak balas (PB) : ____________________________________________________


c) Apakah tujuan penyiasatan ini?
Untuk menyiasat hubungan di antara _______________________________________________
PM
dengan_________________________________________________________________________
PB
d) Nyatakan corak bagi pemboleh ubah bergerakbalas ( PB )
___________________________________
e) Tuliskan satu hubungan/ hipotesis di antara pemboleh ubah dimanipulasikan dengan pemboleh ubah
bergerakbalas.
Pembolehubah dimanipulasikan (PM)
Semakin ________________________ ________________________________________________,
__________________________________________________
(bertambah/berkurang)
PM
a)

b) Pembolehubah bergerak balas (PB) : ____________________________________________________


semakin ________________________ ________________________________________________.
(bertambah/berkurang)
PB
c) Apakah tujuan
penyiasatan ini?
f) Tuliskan
hubungan/
hipotesis
di antara
pemboleh ubah dimanipulasikan dengan pemboleh ubah
Untuksatu
menyiasat
hubungan
di antara
_______________________________________________
bergerakbalas.
PM
Semakin
________________________ ________________________________________________,
dengan_________________________________________________________________________
PB
semakin
________________________
________________________________________________.
d) Nyatakan corak bagi pemboleh ubah bergerakbalas ( PB )
g) Nyatakan kesimpulan bagi eksperimen di atas
___________________________________
Jika ________________________ ________________________________________________,
e) Tuliskan satu hubungan/
hipotesis di antara pemboleh(bertambah/berkurang)
ubah dimanipulasikan dengan pemboleh ubah
PM
bergerakbalas.
maka ________________________ ________________________________________________.
PB
(bertambah/berkurang)
Semakin ________________________
________________________________________________,
(bertambah/berkurang)
PM
semakin ________________________ ________________________________________________.
(bertambah/berkurang)
PB
Tahun
Luas kawasan hutan ditebang (km2)
f) Tuliskan satu hubungan/
2000 hipotesis di antara pemboleh
7 ubah
000 dimanipulasikan dengan pemboleh ubah
bergerakbalas.
2005
9 000
Semakin ________________________
________________________________________________,
2010
semakin ________________________

11 000
________________________________________________.

g) Nyatakan kesimpulan bagi eksperimen di atas


Jika ________________________ ________________________________________________,
PM
(bertambah/berkurang)
AZLINAAZIZAN 78

maka ________________________ ________________________________________________.


PB
(bertambah/berkurang)

NAMA:..
TARIKH :

Pembolehubah dimanipulasikan (PM)


__________________________________________________
a)

b) Pembolehubah bergerak balas (PB) : ____________________________________________________


c) Apakah tujuan penyiasatan ini?
Untuk menyiasat hubungan di antara _______________________________________________
PM
dengan_________________________________________________________________________
PB
d) Nyatakan corak bagi pemboleh ubah bergerakbalas ( PB )
___________________________________
e) Tuliskan satu hubungan/ hipotesis di antara pemboleh ubah dimanipulasikan dengan pemboleh ubah
bergerakbalas.
Semakin ________________________
________________________________________________,
Tahun
Bilangan
harimau yang tinggal di hutan
(bertambah/berkurang)
X PM
2000
250
semakin ________________________ ________________________________________________.
(bertambah/berkurang)
2005
200 PB
2010
150dimanipulasikan dengan pemboleh ubah
f) Tuliskan satu hubungan/ hipotesis di antara pemboleh ubah
bergerakbalas.
Semakin ________________________ ________________________________________________,
semakin ________________________

________________________________________________.

g) Nyatakan kesimpulan bagi eksperimen di atas


AZLINAAZIZAN 78
Jika ________________________ ________________________________________________,
PM
(bertambah/berkurang)

NAMA:..
TARIKH :

Pembolehubah dimanipulasikan (PM)


__________________________________________________
a)

b) Pembolehubah bergerak balas (PB) : ____________________________________________________


c) Apakah tujuan penyiasatan ini?
Untuk menyiasat hubungan di antara _______________________________________________
PM
dengan_________________________________________________________________________
PB
d) Nyatakan corak bagi pemboleh ubah bergerakbalas ( PB )
___________________________________
e) Tuliskan satu hubungan/ hipotesis di antara pemboleh ubah dimanipulasikan dengan pemboleh ubah
bergerakbalas.
Semakin ________________________ ________________________________________________,
(bertambah/berkurang)
PM
Temperature
Time
taken to dry a towel (minutes)
semakin ________________________
________________________________________________.
(bertambah/berkurang)
Masa diambil untuk PB
mengeringkan
(C)
tuala (minit)
Suhu (C)
f) Tuliskan satu hubungan/
hipotesis
di
antara
pemboleh
ubah
25
120dimanipulasikan dengan pemboleh ubah
bergerakbalas.
30
90
Semakin ________________________
________________________________________________,
35
60
40
30
semakin ________________________ ________________________________________________.
g) Nyatakan kesimpulan bagi eksperimen di atas
Jika ________________________ ________________________________________________,
PM
(bertambah/berkurang)
AZLINAAZIZAN 78

maka ________________________ ________________________________________________.


PB
(bertambah/berkurang)

NAMA:..
TARIKH :

Pembolehubah dimanipulasikan (PM)


__________________________________________________
a)

b) Pembolehubah bergerak balas (PB) : ____________________________________________________


c) Apakah tujuan penyiasatan ini?
Untuk menyiasat hubungan di antara _______________________________________________
PM
dengan_________________________________________________________________________
PB
d) Nyatakan corak bagi pemboleh ubah bergerakbalas ( PB )
___________________________________
e) Tuliskan satu hubungan/ hipotesis di antara pemboleh ubah dimanipulasikan dengan pemboleh ubah
bergerakbalas.
Panjang tali
Bilangan ayunan bandul dalam
Semakin ________________________
________________________________________________,
bandul/cm
masa PM
30saat
(bertambah/berkurang)
2

30

semakin ________________________ ________________________________________________.


(bertambah/berkurang)
PB
5
22
14
f) Tuliskan satu hubungan/9hipotesis di antara pemboleh ubah dimanipulasikan
dengan pemboleh ubah
bergerakbalas.
12
6
Semakin ________________________ ________________________________________________,

semakin ________________________

________________________________________________.

g) Nyatakan kesimpulan bagi eksperimen di atas


Jika ________________________ ________________________________________________,
AZLINAAZIZAN 78
PM
(bertambah/berkurang)
maka ________________________ ________________________________________________.

NAMA:..
TARIKH :

AZLINAAZIZAN 78

NAMA:..
TARIKH :

Ketinggian anak benih (cm)

75
60
45
30
15
Kuantiti baja (gram)
2

Pembolehubah dimanipulasikan (PM)


__________________________________________________
a)

b) Pembolehubah bergerak balas (PB) : ____________________________________________________


c) Apakah tujuan penyiasatan ini?
Untuk menyiasat hubungan di antara _______________________________________________
PM
dengan_________________________________________________________________________
PB
d) Nyatakan corak bagi pemboleh ubah bergerakbalas ( PB )
___________________________________
e) Tuliskan satu hubungan/ hipotesis di antara pemboleh ubah dimanipulasikan dengan pemboleh ubah
bergerakbalas.
Semakin ________________________ ________________________________________________,
(bertambah/berkurang)
PM
semakin ________________________ ________________________________________________.
(bertambah/berkurang)
PB
f) Tuliskan satu hubungan/ hipotesis di antara pemboleh ubah dimanipulasikan dengan pemboleh ubah
bergerakbalas.
Semakin ________________________ ________________________________________________,
semakin ________________________

________________________________________________.

g) Nyatakan kesimpulan bagi eksperimen di atas


Jika ________________________ ________________________________________________,
PM
(bertambah/berkurang)
maka ________________________ ________________________________________________.
AZLINAAZIZAN 78

NAMA:..
TARIKH :

Bilangan pesakit kanser peparu (orang)

25
20
15
10
5

Bilangan rokok dihisap sehari (batang)


2

Pembolehubah dimanipulasikan (PM)


__________________________________________________
a)

b) Pembolehubah bergerak balas (PB) : ____________________________________________________


c) Apakah tujuan penyiasatan ini?
Untuk menyiasat hubungan di antara _______________________________________________
PM
dengan_________________________________________________________________________
PB
d) Nyatakan corak bagi pemboleh ubah bergerakbalas ( PB )
___________________________________
e) Tuliskan satu hubungan/ hipotesis di antara pemboleh ubah dimanipulasikan dengan pemboleh ubah
bergerakbalas.
Semakin ________________________ ________________________________________________,
(bertambah/berkurang)
PM
semakin ________________________ ________________________________________________.
(bertambah/berkurang)
PB
f) Tuliskan satu hubungan/ hipotesis di antara pemboleh ubah dimanipulasikan dengan pemboleh ubah
bergerakbalas.
Semakin ________________________ ________________________________________________,
semakin ________________________

________________________________________________.

g) Nyatakan kesimpulan bagi eksperimen di atas


Jika ________________________ ________________________________________________,
PM
(bertambah/berkurang)
maka ________________________ ________________________________________________.

AZLINAAZIZAN 78

NAMA:..
TARIKH :
Bilangan buah limau yang boleh diisi

25
20
15
10
5

Isipadu kotak / cm3


100

200

300

400

Pembolehubah dimanipulasikan (PM)


__________________________________________________
a)

b) Pembolehubah bergerak balas (PB) : ____________________________________________________


c) Apakah tujuan penyiasatan ini?
Untuk menyiasat hubungan di antara _______________________________________________
PM
dengan_________________________________________________________________________
PB
d) Nyatakan corak bagi pemboleh ubah bergerakbalas ( PB )
___________________________________
e) Tuliskan satu hubungan/ hipotesis di antara pemboleh ubah dimanipulasikan dengan pemboleh ubah
bergerakbalas.
Semakin ________________________ ________________________________________________,
(bertambah/berkurang)
PM
semakin ________________________ ________________________________________________.
(bertambah/berkurang)
PB
f) Tuliskan satu hubungan/ hipotesis di antara pemboleh ubah dimanipulasikan dengan pemboleh ubah
bergerakbalas.
Semakin ________________________ ________________________________________________,
semakin ________________________

________________________________________________.

g) Nyatakan kesimpulan bagi eksperimen di atas


Jika ________________________ ________________________________________________,
PM
(bertambah/berkurang)
maka ________________________ ________________________________________________.
AZLINAAZIZAN 78

NAMA:..
TARIKH :

Bilangan ayunan dalam masa 20 saat


48
40
32
24
16

Panjang bandul / cm
10

20

30

40

Pembolehubah dimanipulasikan (PM)


__________________________________________________
a)

b) Pembolehubah bergerak balas (PB) : ____________________________________________________


c) Apakah tujuan penyiasatan ini?
Untuk menyiasat hubungan di antara _______________________________________________
PM
dengan_________________________________________________________________________
PB
d) Nyatakan corak bagi pemboleh ubah bergerakbalas ( PB )
___________________________________
e) Tuliskan satu hubungan/ hipotesis di antara pemboleh ubah dimanipulasikan dengan pemboleh ubah
bergerakbalas.
Semakin ________________________ ________________________________________________,
(bertambah/berkurang)
PM
semakin ________________________ ________________________________________________.
(bertambah/berkurang)
PB
f) Tuliskan satu hubungan/ hipotesis di antara pemboleh ubah dimanipulasikan dengan pemboleh ubah
bergerakbalas.
Semakin ________________________ ________________________________________________,
semakin ________________________

________________________________________________.

g) Nyatakan kesimpulan bagi eksperimen di atas


Jika ________________________ ________________________________________________,
PM
(bertambah/berkurang)
maka ________________________ ________________________________________________.
AZLINAAZIZAN 78

NAMA:..
TARIKH :
Suhu permukaan planet / 0 Celsius

200
178
125
38
12

Jarak planet daripada matahari / 106km


50

100

150

200

Pembolehubah dimanipulasikan (PM)


__________________________________________________
a)

b) Pembolehubah bergerak balas (PB) : ____________________________________________________


c) Apakah tujuan penyiasatan ini?
Untuk menyiasat hubungan di antara _______________________________________________
PM
dengan_________________________________________________________________________
PB
d) Nyatakan corak bagi pemboleh ubah bergerakbalas ( PB )
___________________________________
e) Tuliskan satu hubungan/ hipotesis di antara pemboleh ubah dimanipulasikan dengan pemboleh ubah
bergerakbalas.
Semakin ________________________ ________________________________________________,
(bertambah/berkurang)
PM
semakin ________________________ ________________________________________________.
(bertambah/berkurang)
PB
f) Tuliskan satu hubungan/ hipotesis di antara pemboleh ubah dimanipulasikan dengan pemboleh ubah
bergerakbalas.
Semakin ________________________ ________________________________________________,
semakin ________________________

________________________________________________.

g) Nyatakan kesimpulan bagi eksperimen di atas


Jika ________________________ ________________________________________________,
PM
(bertambah/berkurang)
maka ________________________ ________________________________________________.
AZLINAAZIZAN 78