Anda di halaman 1dari 20

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


Rancangan Pengajaraan Harian 1 (Objektivisme)
Tunjang
Sains dan Teknologi
Kelas
Prasekolah Ibnu Khaldun
Tarikh
25 Mac 2012
Masa
60 minit
Bil murid
25 orang
Kandungan
ST 7.1 Memahami nombor 1-10
Standard Pembelajaran ST7.1.1Menyebut nombor 1-10
ST7.1.4Menggunakan bentuk untuk mewakili
bilangan objek
Tema
Kenderaan
Subtema
Kenderaan di darat
Bahan
Kad gambar kenderaan di darat, lembaran kerja
Pengetahuan sedia ada 1. Murid sudah memahami istilah banyak dengan
pelajar
sedikit
Objektif
Di akhir pengajaran murid dapat
1.
Padankan samada kumpulan objek sedikit atau
banyak
2.
Membezakan kumpulan banyak dan sedikit
Bahasa Melayu, Fizikal, Kreativiti dan
Estetika,Sosioemosi dan Moral
Mendengar arahan guru
Mewarnakan gambar dengan cara yang betul

Kesepaduan
Nilai
Kemahiran

Langkah

Isi
Pelajaran

Aktiviti Pengajaran dan


Pembelajaran

Aktiviti Guru

Set induksi Konsep


(5 minit) banyak

-Guru berlakon
seperti orang
dalam

Aktiviti Murid

-Murid melihat
dan mendengar

Bahan/catata
n

kekenyangan
penerangan guru
-Guru
menyatakan guru
makan banyak

Langkah 1 Membilang
nombor 1(10 minit) 10

-Guru
-Murid melihat
Bahan :Ladtop,
perdengarkan
kad nombor
speaker, kad
lagu Mari
-Murid mengikut nombor
Membilang
guru membilang
-Guru
nombor 1-10
menunjukkan kad
nombor

-Guru
menerangkan
kepada murid
tentang konsep
Langkah 2 Konsep
banyak dan
(15 minit) banyak dan sedikit
sedikit,
i.Guru kenyang
sama
kerana makan
bnayak
banyak
ii.Guru lapar
kerana makan
sedikit
-Guru tunjukkan
kad gambar
kenderaan di
darat
i.gambar basikal
banyak
ii.gambar kereta
sedikit
iii.gambar
keretapi dan
motosikal sama
banyak

-Guru pilih

-Murid
Bahan :Kad
mendengar
gambar
penerangan dari kenderaan di
guru
darat
Nilai :
mendengar
arahan

- Murid

Bahan: kad

seorang murid
tampalkan kad gambar
untuk tampalkan gambar
kenderaan di
Langkah 3 Memahami kad gambar
mengikut
darat, pensil
(15 minit) konsep
basikal di
bahagian yang
banyak dan bahagian banyak ditetapkan
sedikit
dan kad gambar
-Murid menerima
kereta di
bahagian sedikit penerangan dari
-Guru terangkan guru
kepada murid
-Murid
bahawa basikal
mewakili banyak mengeluarkan
pensil masingdan kereta
mewakili sedikit masing
-Guru minta
murid keluarkan -Murid
bandingkan
pensil masingsamada pensil
masing
yang mereka
-Guru minta
murid bandingkan miliki banyak
atau sedikit
bilangan pensil
berbanding
yang mereka
rakan-rakan
miliki dengan
yang lain.
pensil yang
dimiliki oleh
rakan

Langkah 4 Penilaian
(15 minit)

-Murid diberikan
lembaran kerja

Pengukuhan -Guru
menunujukkan
Penutup
kembali kad
(5minit)
gambar
kenderaan di
darat

-Murid
menyiapkan
latihan yang
diberi

Bahan :
Lembaran kerja

-Murid diminta
menyatakan kad
gambar yang
mewakili
kumpulan yang
banyak dan
kumpulan yang
sedikit dan

Bahan :
Kad gambar
kenderaan di
darat

kumpulan yang
sama banyak

Refleksi :
Proses pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan lancar. Murid
menunjukkan kefahaman yang tinggi tentang tajuk yang dipelajari.
Keseluruhan murid dapat menyatakan kumpulan objek yang banyak,
kumpulan objek yang sedikit dan kumpulan objek yang sama banyak.
Tahniah....

Rancangan Pengajaraan Harian 1 (Konstruktivisme)


Tunjang
Sains dan Teknologi
Kelas
Prasekolah Ibnu Khaldun
Tarikh
25 Mac 2012
Masa
60 minit
Bil murid
25 orang
Kandungan
ST 7.1 Memahami nombor 1-10
Standard Pembelajaran ST7.1.1Menyebut nombor 1-10
ST7.1.4Menggunakan bentuk untuk mewakili
bilangan objek
Tema
Kenderaan
Subtema
Kenderaan di darat
Bahan
Kad gambar kenderaan di darat, lembaran kerja
Pengetahuan sedia ada
1. Murid sudah memahami istilah banyak dengan sedikit
pelajar
Objektif
Di akhir pengajaran murid dapat
1.
Padankan samada kumpulan objek sedikit atau
banyak
2.
Membezakan kumpulan banyak dan sedikit
Kesepaduan
Nilai
Kemahiran

Bahasa Melayu, Fizikal, Kreativiti dan


Estetika,Sosioemosi dan Moral
Mendengar arahan guru
Mewarnakan gambar dengan cara yang betul

Langkah

Isi

Aktiviti Pengajaran dan


Pembelajaran

Aktiviti Guru

Set induksi
(5minit)

Konsep
banyak

-Guru berlakon
seperti orang
dalam
kekenyangan
-Guru menyoal
murid
i.Kenapa guru
kekenyangan?

Langkah 1 Membilang -Guru


(10 minit) nombor 1-10perdengarkan
lagu Mari
Membilang
-Guru minta
murid tunjukkan
kad nombor bagi
setiap nombor
yang mereka
nyanyikan tadi

Aktiviti Murid

-Murid melihat
simulasi guru
-Murid menjawab
soalan guru
i.kerana guru
makan banyak

-Murid menyanyi
lagu Mari
Membilang
-Murid pilih kad
nombor yang
betul seperti
yang mereka
nyanyikan atau
sebutkan

-Guru minta
-Murid
murid pilih kad
mengambil kad
Langkah 2 Konsep
gambar
gambar kereta
(10minit) banyak dan kenderaan di
dengan bilangan
sedikit,
darat mengikut
sedikit dan kad
sama
arahan yang
gambar basikal
banyak
diberikan oleh
dengan bilangan
guru
yang banyak
i.Ambil kad
-Murid
gambar kereta
mengambil kad
dengan bilangan gambar
sedikit daripada motosikal dan
bilangan basikal kad gambar bas
ii.Ambil kad
dengan bilangan
gambar motosikal yang sama
sama banyak
banyak
dengan kad
gambar bas

Langkah 3 Memahami

-Guru minta
murid mencari
atau

- Murid hasilakan
3 kumpulan yang
dikendaki oleh

Bahan/catatan

Refleksi :
Proses pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan lancer. Kefahamna
murid tentang tajuk yang dipelajari amat tinggi. Penglibatan murid di dalam
kelas juga aktif. Murid dapat member respon yang aktif terhadap setiap
persoalan yang diajukan oleh guru. Tahniah...

Rancangan Pengajaran Harian 2 (Objektivisme)


Tunjang
Kelas
Tarikh
Masa
Bil murid
Kandungan
Standard
Pembelajaran

Tema
Subtema
Bahan
Pengetahuan sedia
ada pelajar
Objektif

Sains dan Teknologi


Prasekolah Ibnu Khaldun
26 Mac 2012
60 minit
23 orang
ST 7.1 Memahami nombor 1-10
ST7.1.1Menyebut nombor 1-10
ST7.1.5Memadankan angka 1-10 dengan bilangan
objek
Kenderaan
Kenderaan di darat
Kad gambar kenderaan di darat, lembaran kerja
Murid sudah dapat membilang angka 1-10
Di akhir pengajaran murid dapat
1.
Menamakan nombor bagi setiap kumpulan objek
2.
Memadankan kumpulan objek dengan nombor
3.
Melukis gambar objek berdasarkan nombor
yang disebut atau dikehendaki

Kesepaduan

Bahasa Melayu, Fizikal dan Estetika,Sosioemosi dan


Moral

Nilai
Kemahiran

Mendengar arahan guru


Melukis gambar

Langkah

Isi
Pelajaran

Aktiviti Pengajaran dan


Pembelajaran

Aktiviti Guru

Set induksi Membilang


(5 minit) objek

-Guru bercerita
dengan murid
tentang
pembelian kuih
-Guru
menunjukkan
kepada murid
bilangan kuih
yang guru beli
-Guru bilang
bersama murid
kuih yang dibeli

Aktiviti Murid

-Murid melihat Bahan : kuihdan mendengar muih


penerangan
guru
-Murid bilang
kuih bersamasama

-Guru tunjukkan -Murid melihat


kad nombor
kad nombor
kepada murid
-Murid
-Guru terangkan membilang kad
Langkah 1 Memadankan nilai nombor yang gambar kereta
(10 minit) nombor 1-10 ditunjukkan tadi -Murid
dengan objek -Guru minta
mendengar
murid bilang kad penerangan
gambar kereta
guru
-Guru padankan
kad gambar
kereta tadi pada
nombor yang
ditunjukkan

-Guru tunjukkan
kad gambar
kenderaan di
darat
-Guru bilang

Bahan/catata
n

-Murid melihat
kad gambar
yang
ditunjukkan
-Murid

Bahan : kad
gambar
kenderaan di
darat, kad
nombor

Bahan :Kad
gambar
kenderaan di
darat, kad
nombor

Langkah 2 Memadankan bersama murid


(15 minit) objek dengan kad gambar
nombor 1-10 tersebut
-Guru letakkan
kad nombor bagi
setiap kumpulan
objek
-Guru terangkan
kepada murid
konsep padanan
nombor dengan
objek

membilang kad Nilai :


gambar kereta mendengar
bersama-sama arahan
-Murid
mendengar
penerangan
dari guru

-Guru tunjukkan
kad nombor
kepada murid
-Guru minta
Langkah 3 Melukis
murid nyatakan
(15 minit) gambar
nombor tersebut.
berdasarkan -Guru tampal kad
nombor 1-10 nombor di papan
putih
-Guru lukis
gambar
kenderaan di
darat
berdasarkan
nombor yang
ditunjukkan tadi
-Guru terangkan
konsep melukis
gambar
berdasarkan
nombor

- Murid lihat
kad nombor
yang
ditunjukkan
oleh guru

Langkah 4 Penilaian
(15 minit)

-Murid
menyiapkan

-Murid diberikan
lembaran kerja

-Murid
nyatakan
nombor yang
ditunjukkan
tadi

Bahan: kad
gambar
kenderaan di
darat, pensil
MI :Kreativiti
dan Estetika

-murid
membilang
gambar kereta
yang dilukis
oleh guru
-Murid
mendengar
penerangan
dari guru

Bahan :
Lembaran kerja

latihan yang
diberi

Penutup Pengukuhan
(5minit)

-Guru
menunujukkan
kembali kad
gambar
kenderaan di
darat
-Murid diminta
padankan kad
gambar dengan
kad nombor
dengan begitu
dan sebaliknya.

-Murid
padankan kad
gambar dengan
kad nombor
dengan betul di
papan putih
dan sebaliknya.

Bahan :
Kad gambar
kenderaan di
darat, Kad
nombor

Refleksi :
Proses pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan lancar. Murid dapat
memadankan objek dengan nombor 1-10 dengan betul. Murid juga dapat
memadankan nombor dengan bilangan objek dengan betul. Murid juga
dapat melukis dengan bilangan yang betul. Keseluruhannya, murid dapat
menguasai apa yang dipelajari. Tahniah...

Rancangan Pengajaraan Harian 2 (Konstuktivisme)


Tunjang
Kelas
Tarikh
Masa
Bil murid
Kandungan
Standard
Pembelajaran

Tema
Subtema

Sains dan Teknologi


Prasekolah Ibnu Khaldun
26 Mac 2012
60 minit
23 orang
ST 7.1 Memahami nombor 1-10
ST7.1.1Menyebut nombor 1-10
ST7.1.5Memadankan angka 1-10 dengan bilangan
objek
Kenderaan
Kenderaan di darat

Bahan
Pengetahuan sedia
ada pelajar
Objektif

Kad gambar kenderaan di darat, lembaran kerja


Murid sudah dapat membilang angka 1-10
Di akhir pengajaran murid dapat
1.
Menamakan nombor bagi setiap kumpulan objek
2.
Memadankan kumpulan objek dengan nombor
3.
Melukis gambar objek berdasarkan nombor
yang disebut atau dikehendaki

Kesepaduan

Bahasa Melayu, Fizikal dan Estetika,Sosioemosi dan


Moral

Nilai
Kemahiran

Mendengar arahan guru


Melukis gambar

Langkah

Isi
Pelajaran

Aktiviti Pengajaran dan


Pembelajaran

Aktiviti Guru

Set induksi Membilang


(5 minit) objek

-Guru letakkan
batang aiskrim
dalam bakul
setiap murid
-Murid diminta
membilang
batang aiskrim
dan nyatakan
nilai

-Guru tunjukkan
kad nombor
kepada murid
-Murid nyatakan
Langkah 1 Memadankan nilai nombor
(15 minit) nombor 1- yang ditunjukkan
10 dengan
oleh guru
objek
-Guru minta

Bahan/catata
n

Aktiviti Murid

-Murid
Bahan : bakul,
membilang
batang kayu
batang aiskrim aiskrim
-Murid nyatakan
nilai yang ada
dalam bakul
mereka

-Murid melihat Bahan : kad


kad nombor
gambar
-Murid
kenderaan di
menyatakan
darat, kad
nilai nombor
nombor
yang
ditunjukkan oleh
guru

murid bilang kad


gambar kereta
-Guru minta
murid padankan
kad gambar
kereta tadi pada
nombor yang
ditunjukkan

-Guru tunjukkan
kad gambar
kenderaan di
darat
Langkah 2 Memadankan -Guru minta
(15 minit) objek
murid nyatakan
dengan
bilangan kad
nombor 1-10 gambar kereta
-Guru minta
murid nyatakan
nilai kad nombor
yang
ditunjukkan
-Guru minta
murid padankan
kad gambar
kereta dengan
kad nombor
dengan betul

-Murid bilang
kad gambar
kenderaan di
darat dengan
bilangan yang
betul
-Murid padankan
dengan nombor
yang betul

-Murid melihat Bahan :Kad


kad gambar
gambar
yang
kenderaan di
ditunjukkan
darat, kad
-Murid
nombor
menyatakan
Nilai :
bilangan kad
mendengar
gambar kereta arahan
-Murid
menyatakan
nilai kad nombor
yang dilihat
-Murid padankan
kad gambar
kereta dengan
kad nombor
dengan betul

-Guru tunjukkan - Murid lihat kad Bahan: kad


kad nombor
nombor yang
gambar
kepada murid
ditunjukkan oleh kenderaan di
-Guru minta
guru
darat, pensil
Langkah 3 Melukis
murid nyatakan
MI :Kreativiti
(15 minit) gambar
nombor tersebut. -Murid
dan Estetika
berdasarkan -Guru tampal kad menyatakan
nombor 1-10 nombor di papan nombor yang
ditujukkan oleh
putih
-Guru minta

murid seorang
demi seorang
melukis di papan
putih
berdasarkan
nombor yang
telah ditampal
-Guru minta
murid nyatakan
nilai nombor

guru
-Murid melukis
gambar
kenderaan di
darat
berdasarklan
nilai nombor
yang
dikehendaki
-Murid nyatakan
nilai nombor

Langkah 4 Penilaian
(15 minit)

-Murid diberikan -Murid


lembaran kerja menyiapkan
latihan yang
diberi

-Guru minta
murid
Penutup Pengukuhan mendapatkan
(5minit)
rakan dengan
bilangan 1-10
dan dapatkan
kad nombor
untuk mewakili
bilangan rakan
yang telah dipilih
oleh murid tadi

Bahan :
Lembaran kerja

-Murid dapatkan Bahan :


rakan-rakanya Murid, kad
dengan bilangan nombor
antara 1-10 dan
dapatkan kad
nombor bagi
mewakili
bilangan rakan
yang telah
dipilih olehnya
tadi

Refleksi :
Proses pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan lancar. Murid
menunjukkan minat terhadap aktiviti yang dijalankan oleh guru. Penglibatan
murid di dalam kelas juga aktif. Respon dan jawapan yang diberikan oleh
murid terhadap soalan guru juga baik. Keseluruhannya, murid dapat
menguasai pelajaran yang diajarkan oleh guru. Tahniah..

Rancangan Pengajaraan Harian 3 (Objektivisme)

Tunjang
Sains dan Teknologi
Kelas
Prasekolah Ibnu Khaldun
Tarikh
27 Mac 2012
Masa
60 minit
Bil murid
25 orang
Kandungan
ST 7.1 Memahami nombor 1-10
Standard Pembelajaran ST7.1.1Menyebut nombor 1-10
ST7.1.2Memadankan angka 1-10 dengan perkataan
ST7.1.8Menulis nombor 1-10
Tema
Subtema

Kenderaan
Kenderaan di darat
Kad nombor, kad suku kata, kad perkataan,
Bahan
lembaran kerja
Murid sudah dapat membilang angka 1-10
Pengetahuan sedia ada 1.
pelajar
2.
Murid sudah mengenal nombor 1-10
Objektif

Di akhir pengajaran murid dapat


1.
2.

Memadankan angka dengan perkataan


Menulis nombor 1-10 dengan betul

Kesepaduan

Bahasa Melayu, Fizikal, dan Sosioemosi

Nilai
Kemahiran

Mendengar arahan guru


Menulis nombor

Langkah

Isi
Pelajaran

Aktiviti Pengajaran dan


Pembelajaran

Aktiviti Guru

Aktiviti Murid

Bahan/catata
n

-Guru bimbing
murid menyanyi
Set
Mengetahui lagu 1 jari
induksi konsep
tap..tap..tap..
(5 minit) nombor 1-10 -Guru minta murid
menunjukkan jari
sambil menyanyi
mengikut lirik lagu
Contoh: saya ada 1
jari tap...tap..tap..
(murid tunjukkan 1
jari dan begitulah
seterusnya...)

-Guru bimbing
murid mengeja
nama nombor

Langkah Mengeja
1
nama
(10
nombor 1-10 Contoh :
minit)
sa
tu
= satu

-Guru minta murid


mengeja bersamasama

-Guru tampalkan
kad perkataan
Langkah Memadankan nama nombor 1-10
2
kad
-Guru turut
(15
perkataan
tampalkan kad
minit) dengan
nombor
bersebelahan

-Murid
Bahan :Ladtop,
menyanyi lagu speaker, lirik
1 jari
lagu
tap..tap..tap..
bersama-sama
-Murid
menunjukkan
jari sambil
menyanyi
mengikut lirik
lagu yang
didendangkan
Contoh: saya
ada 1 jari
tap...tap..tap..
(murid
tunjukkan 1
jari dan
begitulah
seterusnya...)

-Murid
Bahan : kad
mengeja nama suku kata
nombor
bersama
dengan guru
-Murid
mendengar
penerangan
guru

-Murid
mendengar
penerangan
guru

Bahan :Kad
perkataan,kad
nombor
Nilai :
mendengar
arahan

nombor 1-10 dengan kad


perkataan
Contoh:
lima

Langkah Menulis
3
nombor 1(15
10
minit)

Langkah Penilaian
4
(15
minit)

=5

-Guru tunjukkan
kad nombor kepada
murid
-Guru tunjuk cara
menulis nombor 110 dengan cara
yang betul
-Guru minta murid
seorang demi
seorang menulis di
papan putih
-Guru bimbing
murid menulis
nombor 1-10
dengan cara yang
betul

- Murid lihat
kad nombor
yang
ditunjukkan
oleh guru

Bahan: kad
gambar
kenderaan di
darat, pensil
MI : Fizikal,
Moral,
-Murid menulis Sosioemosi
nombor 1-10 di
papan putih
dengan
dibimbing oleh
guru.

-Murid diberikan
lembaran kerja

-Murid
menyiapkan
latihan yang
diberi

-Murid
mendengar
penerangan
dari guru
-murid
membilang
gambar kereta
yang dilukis
oleh guru

-Guru menunjukkan -Murid lihat


kembali kad nombor kad nombor
Penutup Pengukuhan kepada murid.
yang
(5minit)
-Guru minta murid ditunjukkan
menyebut nombor -Murid

Bahan :
Lembaran kerja

Bahan :
Kad nombor

yang ditunjukkan
-Guru minta murid
membilang nombor
1-10

menyebut
nombor yang
ditunjukkan
Murid bilang
nombor 1-10

Refleksi :
Proses pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan lancar.
Keseluruhannya, hampir 20 orang murid dapat menguasai pelajaran hari ini.
Murid menunjukkan minat terhadap penerangan guru dan dapat member
tumpuan yang sepenuhnya terhadap pengajaran guru. Tahniah...

Rancangan Pengajaraan Harian 3 (Konstruktivisme)

Tunjang
Sains dan Teknologi
Kelas
Prasekolah Ibnu Khaldun
Tarikh
27 Mac 2012
Masa
60 minit
Bil murid
25 orang
Kandungan
ST 7.1 Memahami nombor 1-10
Standard Pembelajaran ST7.1.1Menyebut nombor 1-10
ST7.1.2Memadankan angka 1-10 dengan perkataan
ST7.1.8Menulis nombor 1-10
Tema
Subtema

Kenderaan
Kenderaan di darat
Kad nombor, kad suku kata, kad perkataan,
Bahan
lembaran kerja
Murid sudah dapat membilang angka 1-10
Pengetahuan sedia ada 1.
pelajar
2.
Murid sudah mengenal nombor 1-10
Objektif

Di akhir pengajaran murid dapat


1.
2.

Kesepaduan

Memadankan angka dengan perkataan


Menulis nombor 1-10 dengan betul

Bahasa Melayu, Fizikal, dan Sosioemosi

Nilai
Kemahiran

Langkah

Mendengar arahan guru


Menulis nombor

Isi
Pelajaran

Aktiviti Pengajaran dan


Pembelajaran

Aktiviti Guru

Bahan/catata
n

Aktiviti Murid

-Guru berikan murid -Murid


-Batang kayu
batang kayu aiskrim membilang
aiskrim
Set
Mengetahui -Guru minta murid nombor 1-10
induksi konsep
menambah satu
sambil
(5 minit) nombor 1-10 demi satu batang
menambahkan
kayu aiskrim
satu demi satu
sehingga cukup
batang kayu
dengan bilangan 10 aiskrim
sehingga cukup
dengan
bilangan 10

-Guru bimbing
murid mengeja
nama nombor

-Murid
Bahan : kad
mengeja nama suku kata
Langkah Mengeja
nombor
1
nama
-Murid memilih
(10
nombor 1-10 Contoh :
kad suku kata
minit)
untuk
membina
sa
tu = satu
perkataan
nama nombor
-Guru minta murid 1-10 yang
mengeja bersama- dikehendaki
oleh guru
sama
-Guru minta murid
membina semula
perkataan nama

nombor 1-10

-Guru tampalkan
kad perkataan
Langkah Memadanka nama nombor 1-10
2
n kad
-Guru minta murid
(15
perkataan
tampalkan nombor
minit) dengan
pada kad perkataan
nombor 1-10 nama nombor yang
betul
Contoh:

-Murid
menampal
nombor pada
kad perkataan
nama nombor
yang
dikehendaki
oleh guru
dengan betul

Bahan :Kad
perkataan,kad
nombor
Nilai :
mendengar
arahan

Contoh:
lima

=5
lima

Langkah Menulis
3
nombor
(15
1-10
minit)

-Guru tunjukkan
kad perkataan
nama nombor 1-10
-Guru minta murid
menulis nombor
dengan cara yang
betul di papan putih
berdasarkan kad
perkataan nama
nombor yang
dikehendaki oleh
guru
-Guru minta murid
nyatakan nombor
yang ditulis

=5

- Murid lihat
kad perkataan
nama nombor
yang
ditunjukkan
oleh guru

Bahan: kad
nombor, kad
perkataan,
papan putih,
marker pen
MI : Fizikal,
Moral,
-Murid menulis Sosioemosi
nombor 1-10
dengan cara
yang betul di
papan putih
berdasarkan
kad perkataan
nama nombor
yang
dikehendaki
oleh guru
-Murid
menyatakan
nombor yang
mereka tulis

Langkah Penilaian
4
(15
minit)

-Murid diberikan
lembaran kerja

-Murid
menyiapkan
latihan yang
diberi

Bahan :
Lembaran kerja

-Guru menunjukkan -Murid lihat


Bahan :
kembali kad nombor kad nombor
Kad nombor
Penutup Pengukuhan kepada murid.
yang
(5minit)
-Guru minta murid ditunjukkan
menulis nombor 1- -Murid menulis
10 dan menyebut
nombor 1-10
nombor yang ditulis dan menyebut
-Guru minta murid nombor yang
membilang nombor ditulis
1-10
-Murid bilang
nombor 1-10

Refleksi :
Proses pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan lancar. Penglibatan
murid di dalam kelas adalah aktif. Murid menujukkan minat terhadap setiap
aktiviti ynag dijalankan oleh guru. Keseluruhannya, murid menunjukkan
peningkatan dalam kefahaman memahami dan mengenal nombor 1-10.
Murid dilihat begitu teruja untuk menjawab soalan yang diberikan oleh guru.
Tahniah...

Anda mungkin juga menyukai