Anda di halaman 1dari 14

ISLAM HADHARI

DAN PROSES
PEMBANGUNAN
NEGARA
Nurfatin binti Idrus

Konsep Islam Hadhari

Hadhari
membawa
maksud
bertamadun atau Islam yang
menekankan aspek tamadun.
Dalam bahasa Inggeris disebut
sebagai
Civilization
Islam
manakala bahasa Arab sebagai
Al-Islam Al-Hadhari.
Ajaran yang berpaksikan alQuran dan
sunnah.

Takrif Islam Hadhari

Suatu pendekatan pembangunan


manusia, masyarakat dan negara
yang bersifat menyeluruh,
berdasarkan kepada perspektif
tamadun Islam.

PRINSIP-PRINSIP
ISLAM HADHARI

KEIMANAN DAN KETAQWAAN


KEPADA ALLAH
Al-Quran dan Al-Sunnah
Rasulullah S.A.W. sebagai
teras pegangan dan
rujukannya.
Gabungan kemantapan
akidah (kepercayaan),
syariah (perundangan),
akhlak, moral dan nilai-nilai
murni adalah teras kepadaNya.

Menekankan kepada pembinaan


akidah umat Islam menerusi
perlaksanaan sistem pendidikan
yang bersepadu dan mantap
sejak
dari
peringkat
awal
persekolahan.
Antara langkah yang diambil oleh
kerajaan ialah memperkenalkan
pendidikan j-Qaf iaitu pelajaran
jawi, al-Quran dan fardu ain
kepada pelajar-pelajar Islam di
peringkat sekolah rendah.

2) Kerajaan yang adil dan


beramanah
Adil ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya yang
sesuai.
Amanah

bermaksud

menunaikan

segala

tanggungjawab dan kewajipan yang diletakkan

ke

atasnya.
Pemerintah hendaklah memerintah secara adil dan
beramanah kepada semua rakyat tanpa mengira
perbezaan agama dan budaya.

3) RAKYAT YANG BERJIWA


MERDEKA
o Setiap manusia dilahirkan merdeka.
o Memiliki pemikiran dan tindakan yang tidak
dibelenggu

oleh

isme-isme

ciptaan

manusia

sama ada dari Timur ataupun Barat.


o Tidak akan terpedaya dengan budaya hidup
hedonistik ciptaan Barat.
o Mampu berfikir secara bebas dan waras serta
bertindak secara bijaksana.

4) Penguasaan Ilmu Pengetahuan


Entiti terpenting dalam kehidupan
manusia.
Hanya bangsa yang berilmu yang mampu
membina tamadun.
Negara yang diiktiraf sebagai negara maju
dan memiliki kekuatan pertahanan serta
ekonomi yang hebat adalah negara yang
menguasai ilmu sains dan teknologi.

Kerajaan

telah

memperkasakan

sistem

pendidikan dengan menubuhkan sekolah


wawasan dan sekolah bestari.
Menyediakan prasarana yang lengkap.
Kerajaan juga telah menambah bilangan
universiti

awam

dan

menggalakkan

penubuhan universiti swasta.

5) Pembangunan ekonomi yang


seimbang dan komprehensif
o Pembangunan ekonomi bersifat
seimbang
dan
komprehensif
dengan mengambil kira nilai-nilai
moral dan akhlak serta meliputi
pembangunan rohani dan jasmani.
o Kerajaan telah merangka pelan
pembangunan
yang
meliputi
semua wilayah di Malaysia seperti
Wilayah Pembangunan Koridor
Utara.

o Kerajaaan juga memberi


tumpuan kepada
pembangunan produk halal
dengan mewujudkan hab-hab
halal.
o Kerajaan melalui JAKIM telah
mempromosikan pensijilan
halal dan menganjurkan
pameran produk halal
(MIHAS) yang diadakan
secara tahunan.