Anda di halaman 1dari 92

APLIKASI ANDROID - INFO KARIAH

HASRI BIN JUHARI

GA01479

MOHAMAD NORZAIDI JULI

GA01486

ZULKEPLI BIN MUKTAR

GA01527

MUHAMMAD NIZAM OMAR

GA01501

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

Kandungan
PENGENALAN

PERNYATAAN MASALAH

CADANGAN PENYELESAIAN

OBJEKTIF

SKOP PROJEK

METODOLOGI

ORGANISASI PROJEK

10

PECAHAN KERJA

12

CARTA AKTIVITI

17

KEPERLUAN SPESIFIKASI PERKAKASAN DAN PERISIAN

18

PENGGUNA

18

PEMBANGUN SISTEM

18

PELAYAN APLIKASI LAMAN SESAWANG / PANGKALAN DATA

18

SPEFIKASI REKA BENTUK

19

GAMBAR RAJAH KONTEKS - PELAYAN

19

GAMBAR RAJAH ALIR - PELAYAN

20

RAJAH USE CASE - APLIKASI INFO KARIAH

21

RAJAH JUJUKAN - APLIKASI INFO KARIAH

29

DEFINASI KEPERLUAN PENGGUNA

30

KEPERLUAN FUNGSIAN

30

Modul Waktu Solat

30

Modul Tarikh Hijrah

31

Modul Kalendar Kuliah

31

Modul Navigasi

31

Modul Hebahan

32

KEPERLUAN BUKAN FUNGSIAN

32

Rangkaian

32

Perkakasan

33

Prestasi
SPESIFIKASI KEPERLUAN SISTEM

33
34

KEPERLUAN FUNGSIAN

34

Modul Waktu Solat

34

Modul Tarikh Hijrah

34

Modul Kalendar Kuliah

34

Modul Navigasi

35

KEPERLUAN BUKAN FUNGSIAN

35

Rangkaian

35

Perisian

35

Kebolehgunaan

35

Prestasi

36

KEPERLUAN DOMAIN
SENI BINA SISTEM
SENI BINA ANDROID

36
37
37

Linux kernel

37

Libraries

37

Android Runtime

38

Application Framework

38

Applications

38

SENI BINA APLIKASI INFO KARIAH


REKA BENTUK DATA

39
40

REKA BENTUK DATA - APLIKASI INFO KARIAH

40

REKA BENTUK DATA - PELAYAN INFO KARIAH

41

GAMBAR RAJAH ALIRAN DATA PARAS 1

42

REKA BENTUK ALIRAN DATA

43

PENDAFTARAN MAKLUMAT MASJID

43

PENDAFTARAN MAKLUMAT KULIAH

43

P0ENDAFTARAN MAKLUMAT HEBAHAN

44

PENDAFTARAN MAKLUMAT JADUAL WAKTU SOLAT

44

PENDAFTARAN MAKLUMAT TARIKH HIJRAH

45

REKA BENTUK ANTARA MUKA

46

APLIKASI - INFO

46

APLIKASI - LOKASI

47

APLIKASI - HEBAHAN

48

PANDUAN PENGGUNA

49

APLIKASI INFOKARIAH

49

PRASYARAT

49

PEMASANGAN APLIKASI

50

PAPARAN ASAS

51

MODUL INFO SEMASA

52

MODUL NAVIGASI

53

MODUL HEBAHAN

55

SISTEM WEB INFOKARIAH

56

PRASYARAT

56

KEPERLUAN DAN CADANGAN

56

PAPARAN UTAMA SISTEM WEB INFOKARIAH

57

Menu Utama

59

Butang Navigasi Utama

60

Butang Operasi Sistem

61

MODUL WAKTU SOLAT

62

Kemasukan Maklumat Waktu Solat

62

Kemaskini Jadual Waktu Solat

64

Hapus Maklumat Waktu Solat

65

MODUL JADUAL KULIAH

66

Kemasukan Maklumat Jadual Kuliah

66

Proses kemasukan satu persatu.

66

Proses kemasukan secara pukal

67

Kemaskini Maklumat Jadual Kuliah

68

Hapus Maklumat Jadual Kuliah

69

MODUL HEBAHAN
Kemasukan Maklumat Hebahan

70
70

LAMPIRAN

71

CARTA GANTT

72

Minit Mesyuarat 1

73

Minit Mesyuarat 2

75

Minit Mesyuarat 3

77

Minit Mesyuarat 4

79

Minit Mesyuarat 5

82

Minit Mesyuarat 6

85

Minit Mesyuarat 7

88

Minit Mesyuarat 8

90

PENGENALAN

Di dalam memperkasakan umat Islam, masjid dan surau di seluruh dunia memainkan
peranan yang penting. Institusi ini memikul peranan di dalam menyatukan umat Islam
melalui kelas-kelas pengajian dan melaksanakan solat secara berjemaah. Ia juga
menjadi tempat menyalurkan maklumat semasa dan peringatan kepada umat Islam
melalui khutbah yang disampaikan oleh Khatib semasa solat Jumaat dan solat Hari
Raya.

Di dalam dunia yang terus melangkah maju menggunakan teknologi maklumat,


institusi terpenting umat Islam ini seharusnya melangkah bersama dunia untuk
menggunakan sepenuhnya kemajuan teknologi maklumat. Maklumat tidak lagi di capai
menggunakan peranti yang berada secara statik seperti komputer peribadi, tetapi telah
boleh di capai melalui telefon pintar, tablet dan komputer riba. Dunia maklumat
bergerak ini telah disempurnakan dengan bantuan Internet berkelajuan tinggi yang
membolehkan kandungan media dan data dihantar secara masa nyata kepada pengguna.

Seharusnya pihak pentadbir masjid dan surau mengambil kesempatan terhadap


kemudahan teknologi ini di dalam menyampaikan perkembangan dan maklumat kepada
ahli kariah setempat. Ini adalah kerana, masyarakat tidak lagi bekerja berhampiran
dengan rumah. Masyarakat kini bekerja di bandar-bandar besar seperti Kuala Lumpur
dan membeli rumah di pinggir bandar seperti di Serdang dan Bangi. Untuk itu mereka
memerlukan aplikasi melalui telefon pintar mereka bagi mendapatkan maklumat
mengenai perkembangan dan aktiviti yang dianjurkan oleh pihak masjid atau surau.

PERNYATAAN MASALAH

Kebanyakan masjid dan surau di Malaysia masih tidak menggunakan aplikasi mudah
alih menggunakan telefon pintar untuk menyalurkan maklumat kepada ahli kariah.
Pihak pentadbir masjid dan surau masih lagi menggunakan kaedah tradisional melalui
hebahan secara meletakkan notis di sekitar masjid atau pun melalui hebahan mulut ke
mulut.

Bagi masjid yang mempunyai pihak pentadbir yang merasakan bahawa


menyampaikan maklumat berkaitan aktiviti masjid menggunakan medium Internet satu
keperluan, mereka akan melakukannya melalui laman sesawang blog dan facebook.
Namun satu kesulitan menggunakan kaedah ini adalah pengguna tidak membuka laman
sesawang tersebut setiap hari bagi mendapatkan maklumat berkaitan aktiviti masjid.
Penggunaan laman sosial facebook lebih memudahkan pengguna, walaupun ia dapat
menyalurkan maklumat berkaitan aktiviti masjid namun ia tidak mempunyai aplikasi
jadual waktu sembahyang boleh digunakan oleh ahli kariah setempat.

Walaupun terdapat aplikasi telefon pintar yang bercirikan keislaman seperti


jadual waktu sembahyang, penunjuk arah kiblat, jadual waktu kuliah, doa harian dan
sebagainya, namun tidak terdapat aplikasi telefon pintar yang menghimpunkan kesemua
aplikasi ini ke dalam satu aplikasi. Dan tiada aplikasi telefon pintar di pasaran yang
boleh disesuaikan mengikut keperluan sesuatu kariah.

Namun yang fungsi yang terpenting sekali adalah tiadanya penunjuk arah ke
lokasi tanah perkuburan berada di pasaran. Walaupun terdapat sistem navigasi seperti
Garmin dan Papago, ia tidak mempunyai lokasi tanah perkuburan Islam di dalam
pangkalan data dan sistem navigasi Google hanya mempunyai beberapa lokasi tanah
perkuburan Islam. Pihak yang mencari lokasi tersebut perlu mengetahui nama tanah
perkuburan sebelum boleh mencari lokasi tersebut. Saudara-mara dan sahabat handai
yang datang, terpaksa bertanya kepada ahli keluarga yang sedang sibuk menguruskan
jenazah.

CADANGAN PENYELESAIAN

Bagi memudahkan pihak pentadbir masjid menyalurkan maklumat kepada ahli kariah,
mereka boleh menggunakan aplikasi telefon pintar. Aplikasi tersebut boleh
dibangunkan untuk digunakan melalui sistem operasi iOS atau pun Android.

Aplikasi ini akan memberi tunjuk arah lokasi kubur menggunakan Global
Positioning System (GPS). Namun ia tidak terhad kepada kubur, ia juga boleh memberi
tunjuk arah kepada surau yang berada di bawah kariah masjid tersebut. Fungsi ini amat
memudahkan mereka yang baru sampai ke kawasan tersebut untuk mencari surau dan
yang paling penting sekali lokasi kubur. Ini kerana kebanyakan kubur di Malaysia ini
tidak mempunyai papan tanda penunjuk arah di sepanjang jalan menghala ke sana.
Terdapat juga kawasan perkuburan ini yang berada di tersorok seperti di dalam kawasan
ladang, kebun atau pun berada di hujung kampung.

Aplikasi akan memaparkan jadual waktu sembahyang bagi kariah tersebut dan
juga memaparkan jadual waktu kuliah-kuliah yang diadakan pada waktu Maghrib,
Subuh, Dhuha dan sebagainya. Jadual waktu ini juga boleh memaparkan pembatalan
kelas sekiranya tenaga pengajar yang mengajar tidak dapat hadir atas sebab-sebab
tertentu. Aplikasi yang dibangunkan juga akan memaparkan tarikh Hijrah bagi
memudahkan pengguna.

Untuk memudahkan ahli kariah, pihak masjid dan surau juga boleh memaparkan
notis atau maklumat semasa berkaitan aktiviti masjid seperti kelas pengurusan jenazah
atau pun kursus pra-perkahwinan yang diadakan. Melalui notis ini, ahli kariah boleh
menjemput jemaah yang lain untuk menghadiri kenduri kendara yang diadakan. Ahli
kariah boleh menghantar e-mel kepada pihak pengurusan masjid dengan memberi
maklumat terperinci mengenai kenduri sebelum pihak pentadbir memaparkan ke dalam
aplikasi.

Aplikasi ini juga akan memaparkan maklumat-maklumat am seperti nombor


telefon jurunikah, penggali kubur dan mereka yang terlibat di dalam menguruskan
jenazah. Kesemua ini akan membantu memudahkan ahli kariah setempat di dalam

mendapatkan maklumat yang diperlukan dengan cepat dan pantas tanpa perlu datang
secara fizikal ke pejabat masjid atau surau.

OBJEKTIF

Objektif utama di dalam membangunkan aplikasi mudah alih ini adalah untuk:
1. Membantu ahli kariah mendapatkan maklumat terkini menerusi telefon pintar.
Maklumat-maklumat tersebut termasuklah:
i.

Jadual waktu kuliah terkini.

ii.

Paparan tarikh hijrah.

iii.

Aktiviti terkini yang dianjurkan oleh pihak masjid.

iv.

Maklumat semasa yang berkaitan dengan ahli kariah setempat.

v.

Maklumat am seperti nombor telefon pejabat masjid, jurunikah,


penggali kubur dan sebagainya yang dirasakan perlu.

2. Menjadi penunjuk arah lokasi surau yang berhampiran dan tanah perkuburan
dengan menggunakan GPS.

SKOP PROJEK

Untuk memastikan bahawa projek aplikasi ini tidak tersasar:


1. Aplikasi yang dibangunkan akan menggunakan platform Android sahaja.
2. Aplikasi ini akan dibangunkan menggunakan Android versi 4.3 dan ke atas
sahaja.
3. Bagi pembuktian konsep, hanya Masjid Universiti Putra Malaysia berserta
surau-surau dan tanah perkuburan Islam yang beradius di bawah 5 kilometer
sahaja akan dimasukkan ke dalam sistem penunjuk arah.
4. Aplikasi ini akan menggunakan paparan peta menggunakan API Google Maps.

Pemilihan sistem operasi Android adalah kerana ia berkonsepkan sumber


terbuka. Kebanyakan daripada masyarakat juga menggunakan telefon pintar berasaskan
sistem operasi Android kerana ia merangkumi harga bermula semurah RM500 sehingga
semahal RM2500. Oleh kerana ia menjadi pilihan yang popular di kalangan pengguna,
diharapkan aplikasi yang bakal dibangunkan ini juga akan digunakan oleh ramai ahli
kariah setempat di dalam memakmurkan rumah-rumah Allah.

METODOLOGI

Aplikasi ini juga dibangunkan bukan atas dasar keuntungan, tetapi lebih kepada
tanggungjawab kepada masyarakat. Untuk itu pendekatan agile ini lebih bersesuaian
kerana ia meminimumkan masa pembangunan aplikasi dan tugas-tugas dokumentasi
kerana ianya berjalan serentak dengan pengaturcaraan aplikasi. Selain daripada itu
faktor tenaga kerja yang mencukupi dan berdedikasi juga memainkan peranan dalam
pemilihan metodologi agile ini. Pendekatan agile ini juga lebih memfokuskan kepada
pengaturcaraan lebih daripada reka bentuk sistem. Oleh sebab yang demikian
pembangunan aplikasi ini dapat dilakukan dengan lebih cepat dan sebarang perubahan
pada keperluan dapat dilakukan dengan pantas.

Pendekatan ini juga merupakan yang terbaik berbanding metodologi yang lain
kerana aplikasi ini adalah untuk kegunaan ahli kariah masjid dan bukan satu sistem yang
akan digunakan oleh kerajaan atau agensi korporat. Oleh sebab yang demikian,
kurangnya atau hampir tiada langsung peraturan-peraturan atau akta yang perlu dipatuhi
dan diketahui oleh pihak pembangun aplikasi ini. Dalam pada itu, faktor kekangan masa
dan kos juga memainkan peranan yang penting dalam pemilihan metodologi ini kerana
metodologi agile ini merupakan yang antara paling meminimumkan penggunaan masa
dan kos.

Pembangunan aplikasi ini akan dilakukan secara bertokok menurut spefikasi


keperluan yang diminta oleh pengguna. Oleh sebab yang demikian, kerjasama bersama
pelanggan adalah penting bagi memastikan objektif aplikasi ini dibangunkan tercapai.

10

ORGANISASI PROJEK

Untuk memastikan pembangunan aplikasi Info Kariah ini berjalan mengikut jadual, satu pasukan telah dibentuk. Di bawah adalah senarai ahli
pasukan berserta dengan peranan dan tanggungjawab yang ditugaskan.
Ahli Pasukan

Peranan

Tanggungjawab

Muhammad Nizam Omar

Pengurus Projek

Memantau dan memastikan setiap pegawai melaksanakan tugastugas yang telah diarahkan

Hasri Bin Juhari


Muhammad Nizam Omar

Penganalisis Sistem

Mendapatkan keperluan-keperluan dan spesifikasi sistem

Mohamad Norzaidi Juli


Zulkepli Bin Muktar

Teknikal dan Operasi

Perancangan teknikal dan operasi untuk proses implementasi


sistem

Hasri Bin Juhari


Muhammad Nizam Omar

Pereka bentuk Sistem

Mereka bentuk skrin-skrin yang akan dibangunkan.

Hasri Bin Juhari

Pereka bentuk Pangkalan


Data

Mereka bentuk pangkalan data yang akan digunakan oleh sistem


bersambung...

11

sambungan...

Hasri Bin Juhari


Muhammad Nizam Omar
Mohamad Norzaidi Juli
Zulkepli Bin Muktar

Pengaturcara

Melaksanakan pembangunan sistem

Hasri Bin Juhari


Muhammad Nizam Omar
Mohamad Norzaidi Juli
Zulkepli Bin Muktar

Penguji Sistem

Menjalankan pengujian ke atas sistem.

Mohamad Norzaidi Juli


Zulkepli Bin Muktar

Penulis Teknikal

Menghasilkan dokumentasi projek

12

PECAHAN KERJA

Pecahan kerja dilakukan bagi memastikan pembangunan aplikasi Info Kariah berjalan mengikut jadual
Bahagian

Aktiviti

Pegawai

Tanggungjawab

Tempoh Kebergantungan
(hari)
Memahami keperluan pelanggan dan
1
arah tuju pembangunan sistem.

Status

Analisis
keperluan
pelanggan

Perjumpaan
dengan pihak
pengurusan
Masjid UPM

MNJ
ZM
HJ
MNO

Mengenal pasti
keperluan dan
skop sistem

MNJ
ZM
HJ
MNO

Mengenal pasti keperluan dan skop


sistem yang diperlukan oleh pihak
pelanggan.
Menyediakan satu laporan analisis
keperluan pelanggan dan skop
sistem.

Perjumpaan dengan
pihak pengurusan Masjid
UPM

Penyediaan
laporan analisis
keperluan
pelanggan dan
skop sistem

MNJ
ZM

Laporan analisis keperluan


pelanggan dan skop sistem di
sediakan.

11

Mengenal pasti keperluan Laporan analisis keperluan


dan skop sistem
pelanggan dan skop sistem
dihantar kepada pelanggan.

bersambung...

13

sambungan...
Analisis
keperluan
Sistem

Penyediaan
analisis
keperluan sistem

Penyediaan draf
awal spesifikasi
perisian

Reka bentuk

HJ
MNO

HJ
MNO

Menyediakan satu laporan analisis


keperluan sistem untuk pihak
pembangun sistem dan pihak
pelanggan.

Penyediaan laporan
model cadangan

Menyediakan satu draf awal


spesifikasi sistem untuk rujukan
pihak pembangun sistem
.
Memuktamadkan spesifikasi sistem.

Penyediaan analisis
keperluan sistem

Penyediaan draf awal


spesifikasi perisian

Perbincangan
spesifikasi sistem

MNJ
ZM
HJ

Penyediaan
jadual
pembangunan

HJ

Menyediakan satu jadual penuh


perjalanan pembangunan sistem.

Perbincangan spesifikasi
sistem

Laporan analisis
keperluan sistem siap

Penyediaan
laporan
keperluan sistem

MNO

Menyediakan satu laporan penuh


analisis keperluan sistem.

Perbincangan spesifikasi
sistem

Laporan analisis
keperluan sistem siap

Mengkaji
spesifikasi
perisian awal

HJ
MNO

Mengkaji reka bentuk sistem yang


sesuai berdasarkan dari laporan
analisis keperluan sistem.

Penyediaan laporan
keperluan sistem

bersambung...

14

sambungan...
Membangunkan
spesifikasi utama

Pembangunan
Sistem

HJ
MNO

Menyediakan reka bentuk awal untuk


empat modul utama sistem.

Mengkaji spesifikasi
perisian awal

Membangunkan
prototaip
berdasarkan
spesifikasi utama

MNJ
ZM
HJ
MNO

Menyediakan satu prototaip untuk di


tujukan kepada pihak pelanggan.

Membangunkan
spesifikasi utama

Mengkaji
perisian
pembangunan

MNJ
ZM
HJ
MNO

Mengkaji spesifikasi perisian


pembangunan sistem

Tindakan maklum balas


pembentangan prototaip

Pembahagian
tugasan
pembangunan

MNJ
ZM
HJ
MNO

Tugasan pengekodan di bahagikan


kepada setiap pengaturcara.

Mengkaji spesifikasi
perisian

Pengekodan

MNJ
ZM
HJ
MNO

Proses pengekodan bermula. Setiap


pengaturcara diberi tugasan mengikut
modul yang telah diberikan.

Pembahagian tugasan
pembangunan

Pengujian versi
awal oleh
pengaturcara

MNJ
ZM
HJ
MNO

Setiap modul akan diuji guna oleh


pengaturcara sebagai ujian awal.

Pengekodan

bersambung...

15

sambungan...

Dokumentasi
Sistem

Pengekodan

MNJ
ZM
HJ
MNO

Pengekodan semula berdasarkan


hasil pengujian awal.

15

Pengujian versi awal oleh


pengaturcara

Pengujian versi
pertengahan oleh
pengaturcara dan
pelanggan

MNJ
ZM
HJ
MNO

Setiap modul akan diuji guna oleh


pengaturcara dan wakil pelanggan.

Pengekodan

Sistem diuji bersama


pelanggan.

Pengekodan

MNJ
ZM
HJ
MNO

Pengekodan akhir berdasarkan hasil


ujian bersama pelanggan.

21

Pengujian versi
pertengahan oleh
pengaturcara dan
pelanggan

Sistem siap di
bangunkan.

Penyediaan
dokumentasi
sistem

MNJ
ZM

Laporan dokumentasi sistem


disediakan untuk pihak pelanggan.

43

Penyediaan perancangan
pengujian dan sesi
pengujian

Penyediaan fail
bantuan sistem

MNJ
ZM

Fail bantuan disediakan.

43

Penyediaan dokumentasi
sistem

bersambung...

16

sambungan...
Penyediaan fail
manual pengguna

Singkatan
Mohamad Norzaidi Juli
Zulkepli Bin Muktar
Hasri Bin Juhari
Muhammad Nizam Omar

MNJ
ZM

Manual pengguna disediakan.

[MNJ]
[ZM]
[HJ]
[MNO]

45

Penyediaan fail bantuan


sistem

Laporan manual
pengguna,fail bantuan
dan dokumentasi sistem
disiapkan dan dihantar
kepada pelanggan
.

17

CARTA AKTIVITI

Bahagian
Analisis keperluan pelanggan

Analisis keperluan Sistem

Reka bentuk

Pembangunan Sistem

Dokumentasi Sistem

Aktiviti
Perjumpaan dengan pihak pengurusan Masjid UPM
Mengenal pasti keperluan dan skop sistem
Penyediaan laporan analisis keperluan pelanggan dan skop sistem
Penyediaan analisis keperluan sistem
Penyediaan draf awal spesifikasi perisian
Perbincangan spesifikasi sistem
Penyediaan jadual pembangunan
Penyediaan laporan keperluan sistem
Mengkaji spesifikasi perisian awal
Membangunkan spesifikasi utama
Membangunkan rekabentuk berdasarkan spesifikasi utama
Mengkaji perisian pembangunan
Pembahagian tugasan pembangunan
Pengekodan
Pengujian versi awal oleh pengaturcara
Pengekodan
Pengujian versi pertengahan oleh pengaturcara dan pelanggan
Pengekodan
Penyediaan dokumentasi sistem
Penyediaan fail bantuan sistem
Penyediaan fail manual pengguna

Tarikh Mula
21 / 10 / 2013
22 / 10 / 2013
28 / 10 / 2013
12 / 11 / 2013
15 / 11 / 2013
20 / 11 / 2013
21 / 11 / 2013
27 / 11 / 2013
28 / 10 / 2013
30 / 10 / 2013
4 / 11 / 2013
30 / 10 / 2013
30 / 10 / 2013
31 / 10 / 2013
11 / 11 / 2013
14 / 11 / 2013
5 / 12 / 2013
9 / 12 / 2013
11 / 11 / 2013
11 / 11 / 2013
11 / 11 / 2013

Tarikh Tamat
21 / 10 / 2013
25 / 10 / 2013
11 / 11 / 2013
14 / 11 / 2013
19 / 11 / 2013
20 / 11 / 2013
26 / 11 / 2013
2 / 12 / 2013
29 / 10 / 2013
31 / 10 / 2013
7 / 11 / 2013
30 / 10 / 2013
30 / 10 / 2013
11 / 11 / 2013
13 / 12 / 2013
4 / 12 / 2013
6 / 12 / 2013
6 / 1 / 2013
8 / 1 / 2014
8 / 1 / 2014
10 / 1 / 2014

18

KEPERLUAN SPESIFIKASI PERKAKASAN DAN PERISIAN

Berikut disenaraikan spefikasi perkakasan dan perisian untuk membangun dan


menggunakan Aplikasi Info Kariah ini. Spefikasi ini diperlukan bagi memastikan
bahawa aplikasi Info Kariah ini dibangunkan mengikut perkembangan teknologi
semasa, supaya ia dapat bertahan lama tanpa perlu menaik taraf aplikasi dalam masa
terdekat selepas pembangunan ini siap.

PENGGUNA
Keperluan Perkakasan
Telefon pintar berasaskan platform
android.
Sambungan Rangkaian Internet.
PEMBANGUN SISTEM
Keperluan Perkakasan
Komputer Peribadi.
Sambungan Rangkaian Internet.

Keperluan Perisian
Sistem Operasi Android 4.3 (Jelly
Bean)

Keperluan Perisian
Perisian Sistem Operasi Microsoft
Windows.
Aplikasi pelayar laman sesawang.
Eclipse
Mysql
Microsoft Project 2013
Microsoft Visio 2013
Microsoft Office Profesional 2013

PELAYAN APLIKASI LAMAN SESAWANG / PANGKALAN DATA


Keperluan Perkakasan
Keperluan Perisian
Komputer Pelayan
Perisian Sistem Operasi Microsoft
Windows Server 2012.
Sambungan Rangkaian Internet.
IIS 7.
Microsoft Windows Firewall
Kaspersky Antivirus
Mysql

19

SPEFIKASI REKA BENTUK

GAMBAR RAJAH KONTEKS - PELAYAN

20

GAMBAR RAJAH ALIR - PELAYAN

21

RAJAH USE CASE - APLIKASI INFO KARIAH

22

Use Case Name

Lokasi & Tarikh Semasa

Pelakon

Ahli Kariah
Google

Penerangan

Lokasi dan Tarikh Semasa pada telefon pintar Ahli Kariah


akan dihantar kepada Google untuk digunakan pada:
1. Model Kalendar Kuliah
2. Model Navigasi

Prasyarat

Sistem GPS telah di pasang (on)

Post conditions

Google akan menghantar data kalendar kuliah dan maklumat


navigasi kembali kepada pengguna Info Kariah

Aliran normal

1. Aplikasi akan menghantar koordinat semasa telefon


pintar selepas sistem GPS diaktifkan.
2. Aplikasi juga turut menghantar tarikh semasa yang
terdapat pada telefon pintar pengguna.

Aliran alternatif

Sekiranya aplikasi mendapati sistem GPS masih tidak


diaktifkan, satu mesej akan dipaparkan untuk memberitahu
pengguna supaya mengaktifkan sistem GPS.

Pengecualian

Tiada

Nota

Tiada

23

Use Case Name

Waktu Solat

Pelakon

Ahli Kariah

Penerangan

Waktu solat untuk hari ini akan dipaparkan pada aplikasi


Info Kariah

Prasyarat

Aplikasi telah menghantar tarikh semasa

Post conditions

Pelayan akan menghantar waktu solat hari semasa kepada


pengguna aplikasi Info Kariah.

Aliran normal

1. Aplikasi akan menghantar tarikh semasa kepada pelayan.


2. Pelayan akan menghantar jadual waktu solat hari semasa
berdasarkan tarikh semasa yang dihantar.
3. Aplikasi akan memaparkan jadual waktu solat hari
semasa.

Aliran alternatif

Tiada

Pengecualian

Tiada

Nota

Tiada

24

Use Case Name

Tarikh Hijrah

Pelakon

Ahli Kariah

Penerangan

Tarikh Hijrah untuk hari ini akan dipaparkan pada aplikasi


Info Kariah

Prasyarat

Aplikasi telah menghantar tarikh semasa

Post conditions

Pelayan akan menghantar tarikh hijrah semasa kepada


pengguna aplikasi Info Kariah.

Aliran normal

1. Aplikasi akan menghantar tarikh semasa kepada pelayan.


2. Pelayan akan menghantar tarikh hijrah semasa
berdasarkan tarikh semasa yang dihantar.
3. Aplikasi akan memaparkan tarikh hijrah hari semasa.

Aliran alternatif

Tiada

Pengecualian

Tiada

Nota

Tiada

25

Use Case Name

Maklumat Hebahan

Pelakon

Ahli Kariah

Penerangan

Maklumat Hebahan akan dipaparkan pada aplikasi Info


Kariah

Prasyarat

Tiada

Post conditions

Pelayan akan menghantar maklumat hebahan semasa kepada


pengguna aplikasi Info Kariah.

Aliran normal

Pelayan akan menghantar maklumat hebahan semasa


apabila aplikasi Info Kariah diaktifkan.

Aliran alternatif

Tiada

Pengecualian

Tiada

Nota

Tiada

26

Use Case Name

Jadual Kuliah

Pelakon

Ahli Kariah

Penerangan

Jadual Kuliah hari semasa akan dipaparkan pada aplikasi


Info Kariah

Prasyarat

Aplikasi telah menghantar tarikh semasa

Post conditions

Pelayan akan menghantar jadual kuliah semasa kepada


pengguna aplikasi Info Kariah.

Aliran normal

1. Aplikasi akan menghantar tarikh semasa kepada pelayan.


2. Pelayan akan menghantar jadual kuliah semasa
berdasarkan tarikh semasa yang dihantar.
3. Aplikasi akan memaparkan jadual kuliah hari semasa.

Aliran alternatif

Tiada

Pengecualian

Tiada

Nota

Tiada

27

Use Case Name

Maklumat Navigasi

Pelakon

Ahli Kariah
Google

Penerangan

Maklumat navigasi ke arah surau atau tanah perkuburan


akan dipaparkan pada aplikasi Info Kariah

Prasyarat

1. Use case Lokasi & Tarikh Semasa telah dipenuhi.


2. Use case Koordinat Surau dan Tanah Perkuburan telah
dipenuhi.

Post conditions

Maklumat navigasi akan dipaparkan setelah pengguna Info


Kariah memilih surau atau tanah perkuburan yang hendak
dituju.

Aliran normal

1. Aplikasi akan menghantar koordinat semasa telefon


pintar selepas sistem GPS diaktifkan.
2. Pengguna memilih surau atau tanah perkuburan yang
hendak dituju.
3. Maklumat navigasi akan dipaparkan pada telefon pintar
pengguna.

Aliran alternatif

Tiada

Pengecualian

Tiada

Nota

Tiada

28

Use Case Name

Koordinat Surau dan Tanah Perkuburan

Pelakon

Google

Penerangan

Koordinat Surau dan Tanah Perkuburan akan dihantar


kepada aplikasi Info Kariah bagi kegunaan Modul Navigasi

Prasyarat

Use case Lokasi & Tarikh Semasa telah dipenuhi.

Post conditions

Google akan menghantar maklumat navigasi kepada telefon


pintar pengguna

Aliran normal

1. Aplikasi akan menghantar koordinat semasa telefon


pintar selepas sistem GPS diaktifkan.
2. Google akan menghantar maklumat navigasi kepada
aplikasi Info Kariah

Aliran alternatif

Tiada

Pengecualian

Tiada

Nota

Tiada

29

RAJAH JUJUKAN - APLIKASI INFO KARIAH


Rajah jujukan ini menerangkan interaksi pengguna aplikasi Info Kariah ini. Rajah ini memaparkan maklumbalas diantara aplikasi dan pengguna.

30

DEFINASI KEPERLUAN PENGGUNA

KEPERLUAN FUNGSIAN

Aplikasi Info Kariah ini dibangunkan dengan tujuan utama untuk memperkasakan
institusi Masjid dan Surau di Malaysia di dalam mengharungi dunia yang kian
berkembang dengan adanya teknologi maklumat. Aplikasi ini cuba untuk
mendekatkan ahli kariah setempat bersama pihak pentadbir masjid untuk
memakmurkan rumah Allah. Untuk itu, pembangunan aplikasi ini terbahagi kepada
lima modul iaitu:
1. Modul Waktu Solat
2. Modul Tarikh Hijrah
3. Modul Kalendar Kuliah
4. Modul Navigasi
5. Modul Hebahan

Modul Waktu Solat

Bagi memudahkan ahli kariah setempat mendapatkan waktu solat terkini, modul ini
akan memaparkan waktu solat yang diambil menggunakan RSS yang disediakan oleh
pihak Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Ini adalah untuk mengelakkan kekeliruan
dan kesilapan di dalam penentuan waktu solat, kerana ia berkait rapat dengan ibadah
fardhu seperti sembahyang dan berbuka puasa. Untuk itu, modul ini akan memaparkan
waktu yang bersamaan dengan kariah Masjid UPM dan surau-surau yang berhampiran.

Data waktu solat yang diambil secara RSS feed daripada laman sesawang
JAKIM akan disimpan kedalam pangkalan data aplikasi Info Kariah. Data waktu solat
ini kemudiannya akan dihantar ke pengguna aplikasi Info Kariah semasa mereka
menggunakan aplikasi tersebut secara masa nyata.

31

Modul Tarikh Hijrah

Modul ini dibangunkan untuk memudahkan pengguna mengetahui tarikh hijrah pada
hari semasa. Ini adalah supaya pengguna aplikasi Info Kariah ini dapat merancang
ibadah mereka dengan teratur seperti puasa sunat pada 9 dan 10 Muharam.

Modul Kalendar Kuliah

Modul ini akan memudahkan ahli kariah untuk mengetahui kuliah yang diadakan di
Masjid. Modul ini akan hanya memaparkan kuliah yang diadakan pada hari tersebut.
Sekiranya terdapat pembatalan atas sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan, pihak
pentadbir Masjid akan memasukkan pembatalan kelas kedalam pangkalan data dan
maklumat tersebut akan di hantar kepada pengguna apabila mereka menmbuka
aplikasi Info Kariah ini.

Modul Navigasi

Modul ini akan memberi pandu arah kepada pengguna untuk sampai ke surau-surau
berhampiran dan ke tanah perkuburan Islam. Ini akan membantu mereka yang baru
pertama kali sampai ke kawasan kariah Masjid UPM untuk mencari kawasan tersebut.
Namun aplikasi Info Kariah ini hanya akan memaparkan surau-surau dan tanah
perkuburan yang berada di bawah Masjid UPM dan dibawah radius 5 kilometer sahaja.

Modul ini akan menggunakan API yang disediakan oleh pihak Google. Ini
adalah kerana kebanyakkan pengguna Android talah biasa menggunakan peta yang
disediakan oleh pihak Google. Ini akan mengurang masa pengguna untuk pengguna
aplikasi ini untuk belajar menggunakan dan membiasakan diri dengan aplikasi Info
Kariah ini.

32

Modul Hebahan

Modul ini akan memaparkan aktiviti yang bakal diadakan oleh pihak pentadbir Masjid
seperti majlis korban sempena Hari Raya Aidiladha. Namun begitu ia tidak terhad
untuk kegunaan pihak pentadbir masjid sahaja. Ahli kariah setempat juga boleh
menggunakan kemudahan hebahan ini untuk menghebahkan aktiviti yang diadakan
oleh mereka seperti kenduri kahwin atau majlis tahlil yang diadakan dirumah mereka.

Ahli kariah boleh menghantar maklumat kepada pentadbir masjid mengenai


hebahan tersebut. Seterusnya pihak pentadbir masjid akan meneliti maklumat hebahan
tersebut dan akan memastikan bahawa hebahan tersebut bersesuaian untuk penduduk
setempat sebelum memasukkan maklumat itu dimasukkan ke dalam pangkalan data.

KEPERLUAN BUKAN FUNGSIAN


Rangkaian
Memandangkan aplikasi Info Kariah ini dibangunkan untuk digunakan secara dalam
talian, pengguna aplikasi hendaklah menggunakan sekurang-kurangnya perkhidmatan
internet yang stabil dan pantas. Satu talian khusus internet (pelan data) untuk kegunaan
pelayan aplikasi ini hendaklah dilanggan. Ini kerana aplikasi ini akan mendapatkan data
daripada pangkalan data setiap kali ia dibuka.

Perisian

Bagi pengguna aplikasi ini, mereka seharusnya menggunakan perisian Android versi
4.2.
Komputer pelayan laman sesawang dan pangkalan data hendaklah menggunakan
sistem operasi, perisian tembok api dan antivirus yang terkini. Perisian pangkalan data
hendaklah menggunakan versi enterprise. Ini adalah kerana pelayan laman seswang
dan pangkalan data terdedah kepada ancaman luar seperti cubaan menggodam

33

Perkakasan
Peralatan perkakasan pelayan hendaklah berkualiti tinggi kerana supaya data dapat
dihantar kepada pengguna dengan lancar dan sempurna.

Prestasi
Pelayan untuk aplikasi Info Kariah ini mesti berada sekurang-kurangnya 99% untuk
sepanjang waktu, terutamanya waktu bekerja. Sistem seharusnya dapat menampung lebih
daripada 10 orang pengguna serentak.

34

SPESIFIKASI KEPERLUAN SISTEM

KEPERLUAN FUNGSIAN

Aplikasi Info Kariah ini dibangunkan mengikut spesifikasi keperluan sistem iaitu
keperluan fungsian yang telah dikenal pasti pada setiap fungsi atau modul.

Modul Waktu Solat


1. Aplikasi seharusnya boleh menerima jadual waktu solat yang dimasukkan ke
dalam pangakalan data.
2. Sekiranya tiada jadual waktu solat di dalam pangakalan data, aplikasi
seharusnya mendapatkan jadual waktu solat melalui RSS feed yang disediakan
oleh pihak JAKIM.
3. Paparan waktu solat adalah berdasarkan tarikh yang terdapat pada telefon
pintar pengguna.

Modul Tarikh Hijrah


1. Paparan tarikh Hijrah adalah berdasarkan tarikh yang terdapat pada telefon
pintar pengguna.
2. Seharusnya Tarikh Hijrah bermula pada waktu Maghrib dan berakhir pada
Asar keesokan harinya.

Modul Kalendar Kuliah


1. Paparan kalendar kuliah adalah berdasarkan tarikh yang terdapat pada telefon
pintar pengguna.
2. Modul hanya memaparkan kuliah pada hari tersebut sahaja.
3. Hanya kuliah Subuh dan Maghrib sahaja yang dimasukkan kedalam paparan.

35

Modul Navigasi
1. Aplikasi akan memastikan bahawa system GPS pada waktu modul ini dibuka
adalah aktif.
2. Aplikasi akan mendapatkan posisi semasa kedudukan pengguna.
3. Aplikasi akan memaparkan peta pada skrin selepas mendapat posisi semasa
pengguna.

KEPERLUAN BUKAN FUNGSIAN

Keperluan bukan fungsian yang telah dikenal pasti adalah penting untuk memastikan
Aplikasi Info Kariah dapat digunakan dengan sempurna. Berikut adalah keperluan
bukan fungsian yang telah dikenal pasti.
Rangkaian
1. Pengguna sistem ini seharusnya menggunakan pelan telefon pintar yang
mempunyai data internet. Ini kerana aplikasi ini akan sentiasa berhubung ke
pelayan untuk mendapatkan maklumat terkini.

Perisian
1. Pengguna seharusnya menggunakan perisian sistem operasi Android versi
4.3 bagi menjamin kelancaran penggunaan sistem.

Kebolehgunaan
1.

Sistem haruslah menggunakan menu yang disusun mengikut keutamaan


fungsi supaya mudah dicapai oleh pengguna.

2.

Sistem haruslah menggunakan reka bentuk seperti keseragaman paparan


dan penggunaan jenis tulisan dan warna latarbelakang yang kontra dan
sesuai agar maklumat mudah dibaca oleh pengguna.

3.

Sistem haruslah dilengkapi dengan manual pengguna yang lengkap dan


mudah difahami.

36

Prestasi
1. Sistem haruslah diletakkan pada pelayan yang dikhususkan untuk
menjamin setiap proses sistem dilakukan dengan lancar.
2. Sistem haruslah boleh dicapai pada sepanjang masa.
3. Reka bentuk sistem haruslah meminimakan penggunaan grafik agar ianya
ringan dan mempunyai masa capaian yang menepati piawaian.
4. Sistem haruslah diberi kuota capaian yang tinggi untuk menampung
bilangan capaian yang banyak.

KEPERLUAN DOMAIN

1. Pangkalan data seharusnya menggunakan penyulitan data berteknologi


SALT.
2. Pangkalan data haruslah dibackup secara berkala untuk menjamin
keselamatan data.
3. Data backup haruslah diuji secara terancang untuk menjamin pemulihan
sistem yang berkesan sekiranya berlaku gangguan atau kegagalan
perkakasan.
4. Pentadbir aplikasi seharusnya menukar kata laluan setiap beberapa bulan
seperti yang ditetapkan oleh polisi.
5. Perisian pelayan haruslah sentiasa dikemaskini dengan patch terkini untuk
mengelakkan daripada risiko serangan virus dan juga cubaan untuk
menembusi sistem.

37

SENI BINA SISTEM

SENI BINA ANDROID

Linux kernel
Ia merupakan lapisan terbawah di dalam seni bina Android. Ia memberi fungi asas
seperti pengurusan proses, pengurusan ingatan, pengurusan peranti seperti kamera,
papan kekunci, paparan dan lain-lain.

Libraries
Di atas lapisan Linux kernel terdapat satu set perpustakaan. Ini termasuklah pelayar web
enjin WebKit, libc, pangkalan data SQLite yang merupakan repositori berguna untuk
penyimpanan dan perkongsian data Info Kariah, , SSL perpustakaan yang
bertanggungjawab bagi keselamatan Internet dan lain-lain

38

Android Runtime
Lapisan ketiga ini membawa komponen utama yang dipanggil Dalvik Virtual
Machine. Ia merupakan sejenis Java Virtual Machine yang direka khas dan
dioptimumkan untuk Android.
Dalvik VM menggunakan fungsi teras Linux seperti pengurusan memori dan multithreading, yang intrinsik dalam bahasa Java. Dalvik VM membolehkan setiap
permohonan Android mempunyai proses sendiri.
Android runtime juga menyediakan satu set perpustakaan teras yang membolehkan
pengaturcara untuk menulis aplikasi Info Kariah menggunakan standard bahasa
pengaturcaraan Java.

Application Framework
Lapisan Kerangka Aplikasi menyediakan pelbagai perkhidmatan peringkat tinggi untuk
aplikasi Info Kariah dalam bentuk kelas Java

Applications
Ini merupakan lapisan dimana aplikasi Info Kariah akan dibangunkan.

39

SENI BINA APLIKASI INFO KARIAH

40

REKA BENTUK DATA


REKA BENTUK DATA - APLIKASI INFO KARIAH

41

REKA BENTUK DATA - PELAYAN INFO KARIAH

42

GAMBAR RAJAH ALIRAN DATA PARAS 1

43

REKA BENTUK ALIRAN DATA


PENDAFTARAN MAKLUMAT MASJID

PENDAFTARAN MAKLUMAT KULIAH

44

P0ENDAFTARAN MAKLUMAT HEBAHAN

PENDAFTARAN MAKLUMAT JADUAL WAKTU SOLAT

45

PENDAFTARAN MAKLUMAT TARIKH HIJRAH

46

REKA BENTUK ANTARA MUKA

APLIKASI - INFO

1. Merupakan muka utama aplikasi Info


Kariah ini apabila ia dilancarkan oleh
pengguna.
2. Terdapat 3 menu utama iaitu:
a. Info
b. Lokasi
c. Hebahan
3. Terdapat 3 modul pada antara muka
Info iaitu:
a. Modul Tarikh Hijrah
b. Modul Waktu Solat
c. Modul Jadual Kuliah
4. Modul

Tarikh

Hijrah

akan

memaparkan tarikh hijrah semasa


berdasarkan tarikh semasa pada
telefon pintar pemgguna.
5. Modul

Waktu

Solat

akan

memaparkan jadual waktu solat pada


hari semasa.
6. Modul

Jadual

Kuliah

akan

memaparkan jadual kuliah Subuh


dan Mahgrib berdasarkan tarikh
semasa

47

APLIKASI - LOKASI

1. Merupakan antara muka bagi Modul


Navigasi.
2. Antara muka akan memaparkan
kedudukan semasa pengguna ketika
melancarkan aplikasi Info Kariah.
3. Terdapat drop down menu pada
skrin.
4. Pengguna boleh memilih lokasi yang
dikehendaki melalui drop down
menu tersebut.
5. Aplikasi

akan

memaparkan

maklumat navigasi ke lokasi yang


Rajah 1

dipilih oleh pengguna seperti Rajah 2


disebelah.

Rajah 2

48

APLIKASI - HEBAHAN

1. Merupakan antara muka bagi Modul


Hebahan.
2. Aplikasi akan memaparkan hebahan
yang dimasukkan oleh pentadbir
aplikasi Info Kariah ke dalam
pangkalan data.
3. Modul akan memaparkan tarikh
aktiviti yang akan diadakan dan
maklumat yang berkaitan dengan
akitiviti tersebut.

49

PANDUAN PENGGUNA

Panduan pengguna aplikasi InfoKariah ini terbahagi kepada dua bahagian. Bahagian
pertama adalah panduan penguna bagi aplikasi InfoKariah yang akan digunakan oleh
pengguna akhir pada telefon pintar mereka. Bahagian yang kedua adalah panduan
pengguna berkenaan dengan menggunakan sistem berasaskan laman sesawang bagi
kegunaan pentadbir sistem untuk mengurus maklumat yang akan dipaparkan pada
aplikasi android InfoKariah.
Pecahan dilakukan kepada manual panduan pengguna ini adalah kerana
pengguna sasaran adalah berbeza diantara satu sama lain. Aplikasi laman sesawang
akan digunakan oleh pentadbir sistem bagi mengemaskini maklumat berkenaan yang
akan dipaparkan. Ahli kariah akan hanya menggunakan aplikasi telefon pintar
InfoKariah bagi mendapatkan maklumat yang telah dimasukkan oleh pentadbir sistem
ke dalam laman sesawang.

APLIKASI INFOKARIAH

Panduan pengguna aplikasi InfoKariah akan menerangkan tentang:


1.
2.
3.
4.
5.

Pemasangan Aplikasi
Paparan Asas
Modul Info Semasa
Modul Navigasi
Modul Hebahan

PRASYARAT

1. Telefon pintar pengguna mempunyai sambungan ke Internet untuk capaian ke


pangkalan data InfoKariah. Ini sama ada menggunakan WiFi atau pun
melanggan pelan data daripada ISP.
2. Telefon pintar pengguna mempunyai Sistem GPS.

50

PEMASANGAN APLIKASI

Semasa pemasangan aplikasi InfoKariah


dijalankan,
aplikasi
akan
meminta
kebenaran pengguna bagi mengkases:
1. Lokasi sebenar pengguna.
2. Mengubah atau memadam data yang
terdapat pada storan USB.
3. Membaca servis Google
4. Akses kepada rangkaian internet.
5. Pengguna boleh menekan butang
Install sekiranya bersetuju dengan
permintaan aplikasi.
6. Sekiranya tidak bersetuju, butang
Cancel
boleh
ditekan
dan
pemasangan
aplikasi
akan
dibatalkan serta merta.

7. Satu notifikasi akan dipaparkan


selepas aplikasi berjaya di pasang.
8. Pengguna boleh melancarkan terus
aplikasi dengan menekan butang
Open.
9. Sekiranya
ingin
melancarkan
aplikasi kemudian, pengguna boleh
menekan butang Done.

51

10. Pengguna boleh mencari dan


melancarkan aplikasi InfoKariah
melalui Desktop.

10

PAPARAN ASAS

Pengguna akan disajikan dengan menu


berikut sebagai paparan asas. Kesemua
paparan asas ini akan dipaparkan pada
setiap antara muka InfoKariah. Paparan
asas tersebut adalah:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nama Aplikasi
Modul Info Semasa
Modul Navigasi
Modul Hebahan
Butang Kembali
Butang Home
Butang Recent

52

MODUL INFO SEMASA

Modul ini akan memaparkan:


1. Tarikh semasa Hijrah.
2. Waktu Solat hari semasa. Waktu
Solat akan dipaparkan didalam
bentuk 24 Jam dan bukannya 12 Jam.
Ini adalah kerana data disediakan
oleh pihak JAKIM adalah didalam
format 24 Jam. Waktu yang
dipaparkan adalah:
a. Imsak
b. Subuh
c. Syuruk
d. Zohor
e. Asar
f. Maghrib
g. Isyak

1
b

h
i

3. Jadual kuliah Subuh dan Maghrib bagi hari semasa. Aplikasi akan
memaparkan:
h. Jenis Kuliah
i. Tajuk Kuliah
j. Keterangan Kuliah. Keterangan ringkas mengenai kuliah yang
diadakan akan dipaparkan disini. Pembatalan kuliah juga akan
dipaparkan disini.

53

MODUL NAVIGASI

Pengguna yang ingin menggunakan modul


navigasi ini adalah dinasihatkan untuk
mengaktifkan Sistem GPS pada telefon
pintar sebelum menggunakan aplikasi
InfoKariah ini. Pengguna juga dinasihatkan
untuk mengaktifkan WiFi sekiranya tidak
melanggan pelan data daripada ISP. Modul
ini akan memaparkan:

1. Nama Lokasi. Pengguna boleh


memilih lokasi yang ingin dituju
melalui drop down menu.
2. Setelah memilih lokasi pengguna
hendaklah menekan butang Go.
3. Lokasi Semasa Pengguna
4. Butang Zoom In.
5. Butang Zoom Out.
6. Butang Lokasi Semasa. Pengguna
boleh mendapatkan lokasi semasa mereka.

4
5

7. Aplikasi akan memaparkan Paparan


Mesej Loading Route setelah
pengguna menekan butang Go.
8. Paparan Mesej Lokasi yang dipilih
oleh pengguna juga akan muncul
pada skrin aplikasi.
7

54

9. Aplikasi
InfoKariah
akan
memaparkan laluan ke lokasi yang
dipilih bermula dengan lokasi
semasa pengguna.

10. Pengguna boleh menekan butang


Zoom In untuk mendapatkan
pandangan dekat laluan ke lokasi
pilihan. Pengguna juga boleh
menyentuh skrin telefon untuk
mendapatkan kesan yang sama
seperti Zoom In dan Zoom Out.

55

MODUL HEBAHAN

Modul Hebahan ini akan memaparkan info


mengenai aktiviti yang dijalankan oleh
Masjid atau pun ahli kariah sendiri.
1.
2.
3.
4.

Tarikh aktiviti akan diadakan.


Masa aktiviti akan dijalankan.
Tajuk berkenaan aktiviti.
Keterangan aktiviti. Ia akan
memaparkan keterangan mengenai
aktiviti yang akan dijalankan dan
alamat lokasi.

2
3

56

SISTEM WEB INFOKARIAH

Panduan pentadbir sistem web InfoKariah ini adalah untuk panduan pentadbir masjid
Universiti Putra Malaysia menguruskan maklumat-maklumat hebahan seperti waktu
solat, jadual kuliah, lokasi surau, hebahan berita untuk sistem aplikasi perisian mudah
alih versi android bagi kegunaan ahli-ahli kariah di sekitar masjid Universiti Putra
Malaysia.

PRASYARAT

3. Mempunyai sambungan ke Internet untuk capaian ke laman sesawang


InfoKariah.
4. Pengguna telah mendaftar dengan pentadbir sistem.

KEPERLUAN DAN CADANGAN

1. Peralatan komputer dengan sistem pengoperasian berasaskan Windows atau


Linux
2. Aplikasi pelayar laman sesawang seperti berikut;
Mozilla Firefox
Google Chrome
Internet Exeplorer
Netscape Navigator
3. Capaian internet sekurangnya 384 Kbps
4. Paparan monitor terbaik resolusi 1024 X 768.

57

PAPARAN UTAMA SISTEM WEB INFOKARIAH

Sistem web InfoKariah ini boleh diakses melalui laman sesawang menggunakan
perisian-perisian pelayar sesawang seperti yang dinyatakan di bahagian keperluan dan
cadangan
Langkah-langkah :
1. Buka perisian pelayar laman sesawang dan masukkan alamat url laman
sesawang webInfoKariah yang telah dibekalkan semasa instalasi sistem.

Rajah 1.0
Alamat laman sesawang web InfoKariah dimasukkan ke bahagian A
seperti yang ditunjukkan di atas.

2. Paparan seperti di Rajah 1.1 akan dipaparkan setelah alamat url


tersebut dimasukkan dengan betul.

Rajah 1.1
Paparan log masuk ke sistem webInfoKariah.

58

3. Masukkan nama pengguna dan kata laluan seperti yang dibekalkan


semasa pemasangan sistem.

A
B
C

Rajah 1.2
Rajah pengesahan pengguna.

4. Pengguna perlulah memasukkan Nama Pengguna di kotak A dan Kata Laluan


di kotak B seperti yang dipaparkan di Rajah 1.2 dan klik pada butang Masuk
pada kotak C.
5. Paparan utama web InfoKariah akan dipaparkan jika pengesahan pengguna
adalah betul, manakala paparan mesej akan dipaparkan jika pengesahan
pengguna tersebut gagal.

Rajah 1.3
Paparan mesej yang menunjukkan pengesahan pengguna adalah gagal.

59

Rajah 1.4
Paparan muka utama sistem web InfoKariah setelah pengesahan pengguna
berjaya.

Menu Utama

Paparan utama merupakan paparan asas di dalam sistem webInfoKariah, di mana


pentadbir sistem boleh mengendali sistem ini dengan menggunakan menu-menu yang
terdapat di paparan atas sistem ini.

Rajah 2.0
Paparan menu utama sistem webInfoKariah.

60

Butang Navigasi Utama

Butang navigasi untuk ke paparan utama sistem.

Butang navigasi ke paparan muat naik maklumat waktu solat.

Butang navigasi ke paparan kemasukan data maklumat jadual


kuliah.

Butang navigasi ke paparan kemasukan data maklumat hebahan.

Butang navigasi ke paparan kemasukan data lokasi.

Butang navigasi ke paparan kemasukan data pengguna sistem.

Butang untuk log keluar dari sistem.

61

Butang Operasi Sistem

Di dalam sistem ini terdapat beberapa butang operasi yang diperlukan oleh pentadbir
sistem untuk mengendali sistem ini.
Berikut merupakan butang-butang operasi yang terdapat di dalam sistem.
Butang SIMPAN, fungsi utamanya adalah untuk menyimpan maklumat
yang telah dimasukkan atau di kemaskini oleh pentadbir sistem ke
pangkalan data.
Butang KEMASKINI, berfungsi untuk mengaktifkan operasi kemaskini
untuk maklumat yang dipilih. Seterusnya pentadbir perlu menekan butang
SIMPAN untuk menyimpan perubahan yang dilakukan pada maklumat
tersebut.
Butang HAPUS, berfungsi untuk menghapuskan maklumat yang dipilih.

62

MODUL WAKTU SOLAT

Modul ini merupakan modul di mana pentadbir boleh mengimport jadual waktu solat
yang diperoleh dari laman sesawang pihak JAKIM.

Kemasukan Maklumat Waktu Solat

1. Klik pada butang navigasi Waktu Solat.


Paparan seperti pada Rajah 3.0 akan dipaparkan.

A
B

Rajah 3.0
Paparan antaramuka kemasukan data waktu solat.
2. Klik pada butang Browse... pada kotak A untuk memilih fail jadual waktu solat.
Fail yang boleh di muat naik adalah fail yang berformat csv sahaja.
3. Paparan seperti di Rajah 3.1 akan dipaparkan, pentadbir perlu memilih fail
tersebut dan klik pada butang Open.

63

Rajah 3.1
Pilih fail jadual waktu solat untuk meneruskan operasi import jadual waktu
solat.
4. Setelah fail dipilih, pentadbir perlu klik pada butang Import Waktu Solat yang
terdapat pada kotak B pada Rajah 3.0.
5. Maklumat waktu solat yang telah berjaya diimport akan dipaparkan pada senarai
di bawah.

Rajah 3.2
Senarai jadual waktu solat yang telah berjaya diimport.

64

Kemaskini Jadual Waktu Solat

1. Pilih maklumat waktu solat yang ingin di kemaskini dengan menekan butang
KEMASKINI di kotak A , berdasarkan ruangan tarikh pada senarai jadual
waktu solat seperti pada Rajah 3.3.

Rajah 3.3
Senarai Jadual Waktu Solat.

2. Setelah butang tersebut ditekan, maklumat jadual waktu solat tersebut akan
dipaparkan pada ruangan kemaskini waktu solat seperti yang ditunjukkan pada
Rajah 3.4

Rajah 3.4
Maklumat waktu solat yang sedia di kemaskini.

65

3. Setelah maklumat di kemaskini seperti yang diperlukan, klik pada butang


SIMPAN seperti yang terdapat dalam kotak A pada Rajah 3.4
4. Sebarang perubahan yang telah berjaya disimpan akan dipaparkan semula di
dalam senarai jadual waktu solat.

Hapus Maklumat Waktu Solat

1. Untuk menghapus maklumat waktu solat, pentadbir perlu menekan butang


HAPUS yang terdapat pada setiap maklumat waktu solat pada paparan senarai
waktu solat.

Rajah 3.5
Paparan senarai waktu solat.

2. Setelah butang HAPUS ditekan, sistem akan memaparkan mesej pengesahan


kepada pentadbir seperti di Rajah 3.6.

Rajah 3.6
Paparan mesej pengesahan untuk proses haus maklumat waktu solat.
3. Klik pada butang OK untuk meneruskan proses hapus maklumat atau butang
Cancel untuk membatalkan proses hapus tersebut.

66

MODUL JADUAL KULIAH

Di dalam modul ini, pentadbir boleh menguruskan kemasukan data maklumat kuliah
yang akan dipaparkan pada aplikasi peranti mudah alih infokariah.

Kemasukan Maklumat Jadual Kuliah

1. Klik pada butang navigasi Jadual Kuliah. Paparan seperti dalam Rajah 4.0
akan dipaparkan.

Rajah 4.0
Paparan antara muka kemasukan data maklumat jadual kuliah.
2. Proses kemasukan maklumat jadual kuliah boleh dilakukan dalam dua (2) cara,
pertama kemasukan secara satu persatu dan kedua dengan cara kemasukan
secara pukal melalui proses import dari fail berformat csv.

Proses kemasukan satu persatu.

1. Pentadbir perlu mengisi setiap maklumat yang diperlukan seperti yang


dipaparkan pada Rajah 4.0.
2. Setelah maklumat siap diisi, klik pada butang SIMPAN yang terdapat dalam
kotak A pada Rajah 4.0 untuk menyimpan maklumat tersebut.
3. Maklumat yang telah berjaya disimpan akan dipaparkan pada senarai kuliah.

67

Proses kemasukan secara pukal

1. Klik pada butang Browse... seperti yang terdapat pada Rajah 4.0
2. Paparan seperti di Rajah 4.1 akan dipaparkan.

Rajah 4.1
Pilih fail jadual kuliah yang ingin di import.

3. Klik pada butang Open untuk memuat naik fail yang telah dipilih. Format fail
yang diterima adalah dalam format csv sahaja.
4. Seterusnya klik pada butang Import Jadual Kuliah seperti yang terdapat pada
Rajah 4.0 untuk mengimport maklumat-maklumat jadual kuliah yang terdapat
dalam fail yang dipilih.

68

Kemaskini Maklumat Jadual Kuliah

1. Sebarang perubahan terhadap maklumat jadual kuliah boleh dilakukan.


2. Pentadbir hanya perlu menekan butang KEMASKINI yang terdapat pada
senarai maklumat jadual kuliah. Rujuk pada Rajah 4.2

Rajah 4.2
A
Senarai Maklumat Jadual Kuliah yang boleh di kemaskini.

3. Setelah butang kemaskini ditekan, maklumat jadual kuliah tersebut akan


dipaparkan di paparan kemaskini, Rujuk Rajah 4.3

Rajah 4.3
Maklumat Jadual Kuliah yang telah sedia untuk di kemaskini.

4. Klik pada butang SIMPAN seperti yang terdapat pada kotak A pada Rajah 4.3
dan maklumat tersebut akan disimpan dan dipaparkan pada senarai jadual
kuliah.
5. Paparan mesej pengesahan akan dipaparkan, klik pada butang OK untuk
meneruskan proses simpan atau butang Cancel untuk membatalkan proses
simpan tersebut.

69

Rajah 4.4
Pengesahan untuk proses kemaskini.

Hapus Maklumat Jadual Kuliah

1. Maklumat jadual kuliah boleh dihapuskan dengan melakukan proses berikut.


2. Klik pada butang HAPUS yang terdapat pada ruangan hujung maklumat jadual
kuliah yang ingin dihapuskan. Rujuk Rajah 4.5

Rajah 4.5
Senarai Jadual Kuliah.

3. Klik pada butang HAPUS seperti yang terdapat pada kotak A dalam Rajah 4.5.
4. Sistem akan memaparkan mesej pengesahan untuk menghapus maklumat
tersebut.
5. Klik pada butang OK untuk meneruskan proses hapus atau butang Cancel untuk
membatalkan proses hapus tersebut. Rujuk Rajah 4.6

70

Rajah 4.6
Mesej pengesahan untuk menghapuskan maklumat jadual kuliah.

MODUL HEBAHAN

Pengurusan modul hebahan boleh dilakukan di sini.

Kemasukan Maklumat Hebahan

1. Klik pada butang navigasi Hebahan.


2. Paparan seperti dalam Rajah 5.0 akan dipaparkan.

Rajah 5.0
Paparan antara muka maklumat hebahan.

71

LAMPIRAN

72

CARTA GANTT

73

Minit Mesyuarat 1

Tarikh

: 22 Oktober 2013

Masa

: 10 Malam

Tempat

: Fakulti Teknologi Maklumat, UKM, Bangi

Bilangan

: 1/2013

Pengerusi : Hasri Bin Juhari


Pencatat

: Muhammad Nizam Omar

Kehadiran : Hasri Juhari

[GA01479] [HJ]

: Mohamad Nor Zaidi Bin Juli

[GA01486] [MNZJ]

: Muhammad Nizam Omar

[GA01501] [MNO]

: Zulkepli Bin Mukhtar

[GA01527] [ZM]

: 4/4

Agenda

Aluan
Bil

Pengerusi mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua ahli yang hadir dan
memulakan mesyuarat dengan surah Al-Fatihah
Perkara

Membincangkan projek sistem yang


1 bakal dilaksanakan untuk kelas
TTTK2073 [Projek Kumpulan]
MNO mencadangkan aplikasi telefon
2 pintar untuk kegunaan ahli kariah masjid
/ surau.
3 HJ mencadangkan Sistem Perakam
Waktu (SPWE) daripada Institut

Tindakan

Makluman

SYM

HJ

Status / Tarikh akhir

74

Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian


Malaysia (MARDI)
4

ZM mencadangkan Student
Management System

MNZJ mencadangkan permainan pada


telefon pintar.

HJ, MNZJ, ZM dan MNO akan


membawa maklumat dengan lebih
terperinci mengenai sistem masing6 masing pada mesyuarat akan datang
untuk dinilai dengan lebih terperinci
sebelum dihantar kepada Penyelia
Projek - Puan Norleyza Binti Jailani

Penutup

ZM

MNZJ

HJ, MNZJ, ZM &


MNO

Mesyuarat akan datang

Pengerusi sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua ahli yang
hadir.
Mesyuarat ditangguhkan pada 11.45 Malam.

Disediakan oleh

: Muhammad Nizam Omar

Disemak oleh

: Zulkepli Bin Mukhtar

75

Minit Mesyuarat 2

Tarikh

: 30 Oktober 2013

Masa

: 10 Malam

Tempat

: Fakulti Teknologi Maklumat, UKM, Bangi

Bilangan

: 2/2013

Pengerusi : Hasri Bin Juhari


Pencatat

: Muhammad Nizam Omar

Kehadiran : Hasri Juhari

[GA01479] [HJ]

: Mohamad Nor Zaidi Bin Juli

[GA01486] [MNZJ]

: Muhammad Nizam Omar

[GA01501] [MNO]

: Zulkepli Bin Mukhtar

[GA01527] [ZM]

: 4/4

Agenda

Aluan
Bil

Pengerusi mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua ahli yang hadir dan
memulakan mesyuarat dengan surah Al-Fatihah
Perkara

HJ, MNZJ, ZM dan MNO akan


membawa maklumat dengan lebih
terperinci mengenai sistem masing1 masing pada mesyuarat akan datang
untuk dinilai dengan lebih terperinci
sebelum dihantar kepada Penyelaras
Projek - Puan Norleyza Binti Jailani
2

Pengesahan minit mesyuarat bilangan


1/2013

Tindakan

Status / Tarikh akhir

HJ, MNZJ, ZM &


MNO

Pembentangan sistem HJ,


MNZJ, ZM dan MNO

Makluman

76

Ahli jawatankuasa berbincang


3 mengenai kelebihan dan kekurangan
kesemua sistem yang dicadangkan.

Makluman

Ahli jawatankuasa sebulat suara


4 bersetuju memilih aplikasi telefon
pintar - InfoKariah

Makluman

HJ memaklumkan bahawa Penyelia


Projek Peojek - Puan Norleyza Binti
5 Jailani bersetuju untuk memberi
maklum balas terhadap kertas cadangan
pada tarikh 4 November 2013

Makluman

Puan Norleyza Binti Jailani


menyatakan persetujuan
melalui emel bertarikh 30
Oktober 2013

Kertas cadangan akan disiapkan dan


akan dihantar kepada Penyelia Projek Puan Norleyza Binti Jailani untuk
5
semakan sebelum dihantar kepada
Penyelaras Projek - Dr. Azizi Abdullah
untuk tujuan pengesahan.

HJ, MNZJ, ZM &


MNO

3 November 2013

Penutup

Pengerusi sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua ahli yang
hadir.
Mesyuarat ditangguhkan pada 11.15 Malam.

Disediakan oleh

: Muhammad Nizam Omar

Disemak oleh

: Mohamad Nor Zaidi Bin Juli

77

Minit Mesyuarat 3

Tarikh

: 4 November 2013

Masa

: 10 Malam

Tempat

: Restoran Bismillah, Serdang

Bilangan

: 3/2013

Pengerusi : Hasri Bin Juhari


Pencatat

: Muhammad Nizam Omar

Kehadiran : Hasri Juhari

[GA01479] [HJ]

: Mohamad Nor Zaidi Bin Juli

[GA01486] [MNZJ]

: Muhammad Nizam Omar

[GA01501] [MNO]

: Zulkepli Bin Mukhtar

[GA01527] [ZM]

: 4/4

Agenda

Aluan
Bil

Pengerusi mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua ahli yang hadir dan
memulakan mesyuarat dengan surah Al-Fatihah
Perkara

Tindakan

Status / Tarikh akhir

Kertas cadangan akan disiapkan dan akan


dihantar kepada Penyelia Projek - Puan
1 Norleyza Binti Jailani untuk semakan
sebelum dihantar kepada Penyelaras Projek Dr. Azizi Abdullah untuk tujuan pengesahan

Makluman

4 November 2013

2 Pengesahan minit mesyuarat bilangan 2/2013

Makluman

Kertas cadangan InfoKariah telah disemak


3 dan diterima oleh Penyelia Projek dengan
penambahan fungsi di dalam aplikasi.

Makluman

78

Fungsi tambahan adalah:


1. Tarikh Hijrah
4
2. Hebahan untuk kegunaan ahli kariah
3. Waktu Solat

Makluman

Modul Tarikh Hijrah akan di siapkan oleh


MNZJ

MNZJ

6 Modul Waktu Solat akan di siapkan oleh ZM

ZM

Modul utama iaitu Modul Navigasi dan


7 Modul Info Semasa aplikasi InfoKariah akan
disiapkan di HJ

HJ

Sistem untuk digunakan oleh pentadbir


8 InfoKariah untuk memasukkan maklumat
akan disiapkan oleh MNO

MNO

Ahli jawatankuasa sebulat suara bersetuju


memilih untuk membangunkan aplikasi
9 berdasarkan model Agile. Untuk itu,
dokumentasi akan dilakukan serentak
bersama pembangunan aplikasi.

Makluman

Dokumentasi akan di buat oleh ZM bersama


MNZJ dan akan dihantar mengikut tarikh
yang ditetapkan oleh Penyelaras Projek Dr
Azizi Abdullah
10
1. Pelan Projek
2. Keperluan Spefikasi
3. Dokumen Rekabentuk
4. Panduan Pengguna

MNZJ & ZM

Kertas cadangan akan disiapkan berdasarkan


fungsi yang telah dipersetujui bersama
11
Penyelia Projek dan akan dihantar kepada
Dr. Azizi Abdullah untuk tujuan pengesahan.

HJ, MNZJ, ZM &


MNO

Penutup

10 November 2013
1 Disember 2013
15 Disember 2013
20 Januari 2014

9 November 2013

Pengerusi sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua ahli yang
hadir.
Mesyuarat ditangguhkan pada 12.15 Malam.

Disediakan oleh

: Muhammad Nizam Omar

Disemak oleh

: Mohamad Nor Zaidi Bin Juli

79

Minit Mesyuarat 4

Tarikh

: 6 November 2013

Masa

: 10 Malam

Tempat

: Restoran Bismillah, Serdang

Bilangan

: 4/2013

Pengerusi : Hasri Bin Juhari


Pencatat

: Muhammad Nizam Omar

Kehadiran : Hasri Juhari

[GA01479] [HJ]

: Mohamad Nor Zaidi Bin Juli

[GA01486] [MNZJ]

: Muhammad Nizam Omar

[GA01501] [MNO]

: Zulkepli Bin Mukhtar

[GA01527] [ZM]

: 4/4

Agenda
Aluan
Bil

Pengerusi mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua ahli yang hadir dan
memulakan mesyuarat dengan surah Al-Fatihah
Perkara

Tindakan

Status / Tarikh akhir

Kertas cadangan akan disiapkan


berdasarkan fungsi yang telah
1 dipersetujui bersama Penyelia Projek
dan akan dihantar kepada Dr. Azizi
Abdullah untuk tujuan pengesahan.

Makluman

10 November 2013

Pengesahan minit mesyuarat bilangan


3/2013

Makluman

Perbincangan mengenai Objektif


InfoKariah

Makluman

Perbincangan mengenai Skop Kajian


InfoKariah. Ahli jawatankuasa sebulat

Makluman

80

suara bersetuju dengan cadangan


berikut:
I. Aplikasi dibangunkan untuk
platform Android sahaja.
II. Masjid UPM, surau-surau dan tanah
perkuburan beradius di bawah 5 km
akan digunakan bagi pembuktian
konsep.
III. Menggunakan Google API bagi
Modul Navigasi
Perbincangan mengenai Metadologi
InfoKariah. Disebabkan kekangan masa
dan belanjawan, ahli jawatankuasa
sebulat suara bersetuju memilih
5
metadologi Agile. Untuk itu ZM
bersama MNZJ akan menyediakan
dokumentasi seperti yang dipersetujui
pada mesyuarat bilangan 3/2013

Makluman

Perbincangan mengenai Organisasi


Projek InfoKariah. Ahli jawatankuasa
sebulat suara bersetuju melantik:
I. Pengurus Projek = HJ
II. Penganalisis Sistem = HJ & MNO
6 III. Teknikal & Operasi = MNZJ & ZM
IV. Pereka Bentuk Sistem = HJ & MNO
V. Pereka Bentuk Pangkalan Data = HJ
VI. Pengaturcara & Penguji Sistem =
HJ, MNO, MNZJ & ZM
VII. Penulis Teknikal = MNZJ & ZM

Makluman

Perbincangan mengenai Pecahan Kerja


InfoKariah

Makluman

Perbincangan mengenai Carta Aktiviti


InfoKariah. Jadual pembangunan bagi
Aplikasi InfoKariah telah dirangka:
I. Analisis Keperluan Pelanggan
8
II. Analisis Keperluan Sistem
III. Rekabentuk
IV. Pembangunan Sistem
V. Dokumentasi Sistem

Makluman

Kertas cadangan akan disiapkan


berdasarkan fungsi yang telah
9
dipersetujui bersama Penyelia Projek
dan akan dihantar kepada Dr. Azizi

HJ, MNZJ, ZM &


MNO

11 November 2013
21 November 2013
12 Disember 2013
16 Disember 2013
10 Januari 2014

9 November 2013

81

Abdullah untuk tujuan pengesahan.


Satu perjumpaan bersama Penyelia
Projek akan diaturkan bagi mendapatkan
10
maklum balas mengenai dokumen Pelan
Projek.

HJ

22 November 2013

Pengerusi sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua ahli yang hadir.
Penutup
Mesyuarat ditangguhkan pada 1.30 Pagi.

Disediakan oleh : Muhammad Nizam Omar


Disemak oleh

: Hasri Juhari

82

Minit Mesyuarat 5

Tarikh

: 23 November 2013

Masa

: 8 Malam

Tempat

: Restoran Bismillah, Serdang

Bilangan

: 5/2013

Pengerusi : Hasri Bin Juhari


Pencatat

: Muhammad Nizam Omar

Kehadiran : Hasri Juhari

[GA01479] [HJ]

: Mohamad Nor Zaidi Bin Juli

[GA01486] [MNZJ]

: Muhammad Nizam Omar

[GA01501] [MNO]

: Zulkepli Bin Mukhtar

[GA01527] [ZM]

: 4/4

Agenda

Aluan
Bil

Pengerusi mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua ahli yang hadir dan
memulakan mesyuarat dengan surah Al-Fatihah
Perkara

Tindakan

Status / Tarikh akhir

Kertas cadangan telah disiapkan


berdasarkan fungsi yang telah
1 dipersetujui bersama Penyelia Projek
dan telah dihantar kepada Dr. Azizi
Abdullah untuk tujuan pengesahan.

Makluman

10 November 2013

Satu perjumpaan bersama Penyelia


Projek telah dilakukan bagi
2
mendapatkan maklum balas mengenai
dokumen Pelan Projek.

Makluman

22 November 2013

83

Pengesahan minit mesyuarat bilangan


4/2013

Perbincangan mengenai Pindaan Pelan


Projek seperti yang dibincangkan
bersama Penyelia Projek. Pindaan
4 tersebut adalah berkenaan:
I. Pecahan Kerja
II. Carta Aktivit
III. Carta Gantt
Perbincangan mengenai Dokumen
Keperluan Spefikasi. Perbincangan
mengenai:
I. Spefikasi Perkakasan & Perisian
5
II. Spefikasi Reka Bentuk
III. Definasi Keperluan Pengguna
IV. Spefikasi Keperluan Sistem
V. Keperluan Domain
Pembentangan dan perbincangan
Spefikasi Perkakasan & Perisian:
I. Pengguna
6
II. Pembangun Sistem
III. Pelayan Aplikasi Laman Sesawang
& Pangkalan Data
Pembentangan dan perbincangan Reka
Bentuk:
I. Context Diagram Pelayan
7 II. Data Flow Diagram Level 0
Pelayan
III. Use Case Aplikasi
IV. Sequence Diagram Aplikasi

Makluman

Makluman

MNZJ & ZM
HJ & MNO
HJ & MNO
HJ & MNO
MNZJ & ZM

MNZJ & ZM

HJ & MNO

Pembentangan dan perbincangan


Definasi Keperluan Pengguna:
I. Keperluan Fungsian
II. Modul Waktu Solat
8 III. Modul Tarikh Hijrah
IV. Modul Kalendar Kuliah
V. Modul Navigasi
VI. Modul Hebahan
VII. Keperluan Bukan Fungsian

HJ & MNO

Pembentangan dan perbincangan


Spefikasi Keperluan Sistem:
9
VI. Keperluan Fungsian
VII. Keperluan Bukan Fungsian

HJ & MNO

84

10

Pembentangan dan perbincangan


Keperluan Domain

Pangkalan Data & Sistem untuk


digunakan oleh pentadbir akan mula
11
dibangunkan berdasarkan Dokumen
Keperluan Spefikasi yang dibincangkan.

MNZJ & ZM

HJ & MNO

Aplikasi InfoKariah untuk kegunaan


pengguna akan mula dibangunkan
berdasarkan Dokumen Keperluan
Spefikasi yang dibincangkan mengikut
modul:
12
I. Modul Waktu Solat
II. Modul Tarikh Hijrah
III. Modul Kalendar Kuliah
IV. Modul Navigasi
V. Modul Hebahan
Kesemua modul aplikasi InfoKariah
13 akan disatukan dan di compile untuk
pengujian.
Dokumen Keperluan Spefikasi akan
disiapkan berdasarkan modul yang telah
14 dipersetujui bersama Penyelia Projek
dan akan dihantar kepada Dr. Azizi
Abdullah untuk tujuan pengesahan.

ZM
MNZJ
HJ
HJ
HJ

6 Januari 2014

6 Januari 2014

HJ, MNZJ & ZM


6 Januari 2014

MNZJ & ZM

1 Disember 2013

Pengerusi sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua ahli yang hadir.
Penutup
Mesyuarat ditangguhkan pada 1.30 Pagi.

Disediakan oleh

: Muhammad Nizam Omar

Disemak oleh

: Hasri Juhari

85

Minit Mesyuarat 6

Tarikh

: 3 Disember 2013

Masa

: 8 Malam

Tempat

: Restoran Bismillah, Serdang

Bilangan

: 6/2013

Pengerusi

: Hasri Bin Juhari

Pencatat

: Muhammad Nizam Omar

Kehadiran

: Hasri Juhari

[GA01479]

[HJ]

: Mohamad Nor Zaidi Bin Juli

[GA01486]

[MNZJ]

: Muhammad Nizam Omar

[GA01501]

[MNO]

: Zulkepli Bin Mukhtar

[GA01527]

[ZM]

: 4/4

Agenda

Aluan

Bil

Pengerusi mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua ahli yang hadir dan memulakan mesyuarat
dengan surah Al-Fatihah

Perkara

Tindakan

Status / Tarikh akhir

Dokumen Keperluan Spefikasi telah disiapkan


berdasarkan modul yang telah dipersetujui bersama
Penyelia Projek dan telah dihantar kepada Dr. Azizi
Abdullah untuk tujuan pengesahan.

Makluman

1 Disember 2013

Pengesahan minit mesyuarat bilangan 5/2013

Makluman

Perbincangan mengenai Dokumen Reka Bentuk:


I. Seni Bina Sistem
II. Reka Bentuk Data

Makluman

86

III.
IV.
V.

Data Flow Diagram Level 1


Flowchart
Rekabentuk Antaramuka

Perbincangan mengenai Dokumen Keperluan Spefikasi.


Perbincangan mengenai:
VI. Spefikasi Perkakasan & Perisian
5 VII. Spefikasi Reka Bentuk
VIII. Definasi Keperluan Pengguna
IX. Spefikasi Keperluan Sistem
X. Keperluan Domain

Pembentangan dan perbincangan Spefikasi Perkakasan &


Perisian:
IV. Pengguna
V. Pembangun Sistem
VI. Pelayan Aplikasi Laman Sesawang & Pangkalan
Data

Pembentangan dan perbincangan Reka Bentuk:


V. Context Diagram Pelayan
7 VI. Data Flow Diagram Level 0 Pelayan
VII. Use Case Aplikasi
VIII. Sequence Diagram Aplikasi

MNZJ & ZM
HJ & MNO
HJ & MNO
HJ & MNO
MNZJ & ZM

MNZJ & ZM

HJ & MNO

Pembentangan dan perbincangan Definasi Keperluan


Pengguna:
VIII. Keperluan Fungsian
IX. Modul Waktu Solat
8
X. Modul Tarikh Hijrah
XI. Modul Kalendar Kuliah
XII. Modul Navigasi
XIII. Modul Hebahan
XIV. Keperluan Bukan Fungsian

HJ & MNO

Pembentangan dan perbincangan Spefikasi Keperluan


Sistem:
9
VIII. Keperluan Fungsian
IX. Keperluan Bukan Fungsian

HJ & MNO

10 Pembentangan dan perbincangan Keperluan Domain


Pangkalan Data & Sistem untuk digunakan oleh pentadbir
11 akan mula dibangunkan berdasarkan Dokumen Keperluan
Spefikasi yang dibincangkan.
Aplikasi InfoKariah untuk kegunaan pengguna akan mula
dibangunkan berdasarkan Dokumen Keperluan Spefikasi
yang dibincangkan mengikut modul:
VI. Modul Waktu Solat
12
VII. Modul Tarikh Hijrah
VIII. Modul Kalendar Kuliah
IX. Modul Navigasi
X. Modul Hebahan
13

Kesemua modul aplikasi InfoKariah akan disatukan dan di


compile untuk pengujian.

14 Dokumen Keperluan Spefikasi akan disiapkan

MNZJ & ZM
HJ & MNO

ZM
MNZJ
HJ
HJ
HJ
HJ, MNZJ & ZM
MNZJ & ZM

6 Januari 2014

6 Januari 2014

6 Januari 2014
1 Disember 2013

87

berdasarkan modul yang telah dipersetujui bersama


Penyelia Projek dan akan dihantar kepada Dr. Azizi
Abdullah untuk tujuan pengesahan.
Pengerusi sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua ahli yang hadir.
Penutup
Mesyuarat ditangguhkan pada 1.30 Pagi.

Disediakan oleh

: Muhammad Nizam Omar

Disemak oleh

: Hasri Juhari

88

Minit Mesyuarat 7

Tarikh

: 11 Januari 2013

Masa

: 8 Malam

Tempat

: Restoran Bismillah, Serdang

Bilangan

: 7/2014

Pengerusi

: Hasri Bin Juhari

Pencatat

: Muhammad Nizam Omar

Kehadiran

: Hasri Juhari

[GA01479]

[HJ]

: Mohamad Nor Zaidi Bin Juli

[GA01486]

[MNZJ]

: Muhammad Nizam Omar

[GA01501]

[MNO]

: Zulkepli Bin Mukhtar

[GA01527]

[ZM]

: 4/4

Agenda

Aluan

Bil

Pengerusi mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua ahli yang hadir dan memulakan mesyuarat
dengan surah Al-Fatihah
Perkara

Tindakan

Status / Tarikh akhir

Dokumen Reka Bentuk telah disiapkan berdasarkan


modul yang telah dipersetujui bersama Penyelia Projek
dan akan telah kepada Dr. Azizi Abdullah untuk tujuan
pengesahan.

Makluman

15 Disember 2013

Pangkalan Data & Sistem untuk digunakan oleh pentadbir


telah dibangunkan berdasarkan Dokumen Keperluan
Spefikasi.

HJ & MNO

6 Januari 2014

Aplikasi InfoKariah untuk kegunaan pengguna telah


dibangunkan berdasarkan Dokumen Keperluan Spefikasi
3 yang dibincangkan mengikut modul:
XI. Modul Waktu Solat
XII. Modul Tarikh Hijrah

6 Januari 2014
ZM
MNZJ

89

XIII. Modul Kalendar Kuliah


XIV. Modul Navigasi
XV. Modul Hebahan
4

Kesemua modul aplikasi InfoKariah tekah disatukan dan


di compile untuk pengujian.

Pengesahan minit mesyuarat bilangan 6/2013

Perbincangan dan pembentangan mengenai Panduan


Pengguna Android:
I. Aplikasi
II. Sistem Pentadbir

Tiada pindaan yang perlu dilakukan bagi Dokumen Reka


Bentuk

Dokumen Panduan Pengguna Bentuk akan disiapkan


berdasarkan modul yang telah dipersetujui bersama
Penyelia Projek dan akan dihantar kepada Dr. Azizi
Abdullah untuk tujuan pengesahan.

HJ
HJ
HJ
HJ, MNZJ & ZM

6 Januari 2014

Makluman

HJ & MNO,
MNZJ & ZM
Makluman

MNZJ & ZM

19 Januari 2014

Pengerusi sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua ahli yang hadir.
Penutup
Mesyuarat ditangguhkan pada 11.30 Pagi.

Disediakan oleh

: Muhammad Nizam Omar

Disemak oleh

: Hasri Juhari

90

Minit Mesyuarat 8

Tarikh

: 22 Januari 2013

Masa

: 9.30 Malam

Tempat

: Fakulti Teknologi Maklumat, UKM, Bangi

Bilangan

: 8/2014

Pengerusi

: Hasri Bin Juhari

Pencatat

: Muhammad Nizam Omar

Kehadiran

: Hasri Juhari

[GA01479]

[HJ]

: Mohamad Nor Zaidi Bin Juli

[GA01486]

[MNZJ]

: Muhammad Nizam Omar

[GA01501]

[MNO]

: Zulkepli Bin Mukhtar

[GA01527]

[ZM]

: 4/4

Agenda
Aluan

Pengerusi mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua ahli yang hadir dan memulakan mesyuarat
dengan surah Al-Fatihah

Bil

Perkara

Tindakan

Status / Tarikh akhir

Dokumen Panduan Pengguna telah disiapkan berdasarkan


modul yang telah dipersetujui bersama Penyelia Projek
dan telah dihantar kepada Dr. Azizi Abdullah untuk tujuan
pengesahan.

Makluman

20 Januari 2014

Ujian modul aplikasi InfoKariah untuk sambungan ke


Pangkalan Data & Sistem berjalan dengan lancar.

Makluman

6 Januari 2014

Pengesahan minit mesyuarat bilangan 7/2014

Makluman

Perbincangan mengenai persembahan Projek InfoKariah

8 Februari 2014

Pengerusi sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua ahli yang hadir.
Penutup
Mesyuarat ditangguhkan pada 11.30 Malam.

91

Disediakan oleh

: Muhammad Nizam Omar

Disemak oleh

: Hasri Juhari