Anda di halaman 1dari 1

PENGHARGAAN

....
Syukur kehadrat Allah S.W.T kerana dengan limpah dan kurniaNya
dapatlah kiranya saya dan rakan menyiapkan tugasan WAJ 3101 TAMADUN
ISLAM DAN TAMADUN ASIA.

Tanpa izinNya mungkin kami tidak dapat

menyempurnakan tugasan ini dengan jayanya.


Dikesempatan ini, kami ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada
Ustaz Hasaidi Bin Hassan kerana tanpa tunjuk ajar beliau mungkin tugasan ini
tidak

dapat

disiapkan

dengan

jayanya.

Selain

itu,

kami

juga

ingin

merakamkan jutaan terima kasih kepada rakan-rakan dan pensyarahpensyarah dan mentor kerana bersama-sama berkolaborasi secara langsung
ataupun tidak dalam menyelesaikan tugasan ini.
Akhir kata, semoga tugasan ini berjaya mencapai objektif-objektif
seperti yang telah ditetapkan seterusnya berjaya mendapat perhatian
daripada pemeriksa. Kami

berharap juga bahawa tugasan akan memberi

manfaat kepada generasi yang akan datang. Sekian.

WAJ 3101 TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA