Anda di halaman 1dari 17

PENGENALAN

Sepanjang pusingan hayat manusia, perkembangan dan pertumbuhan manusia


merupakan paten perubahan fizikal, kognitif dan sosio-emosi. Pertumbuhan manusia
secara fitrahnya seperti bulan iaitu bersifat lemah pada awal usianya, semakin
membesar dan kuat pada usia pertengahan dan menjadi lemah kembali pada usia
emas. Perkembangan manusia juga meliputi dari saat terbentuknya janin manusia
sehingga menjadi seorang bayi dan seterusnya berkembang menjadi seorang kanakkanak, remaja, dewasa dan berakhir dengan detik kematian. Pengetahuan mengenai
pertumbuhan dan kematangan adalah perlu untuk memastikan pembelajaran motor
dapat dimaksimumkan sejajar dengan tahap kebolehan penerimaan pengajaran
kemahiran.
Pertumbuhan manusia merupakan satu proses yang berlaku secara berterusan.
Ini dapat dilihat iaitu semasa pertumbuhan dan perkembangan manusia yang berlaku
dengan pesat di dalam rahim untuk membentuk zigot dan seterusnya berkembang
sebagai embrio dan janin. Pertumbuhan peringkat ini dinamakan pertumbuhan prenatal
manakala peringkat seterusnya dipanggil pertumbuhan postnatal. Perkembangan pula
adalah satu bidang pengajaran pergerakan manusia yang berfokus kepada perubahan
dari segi keupayaan kawalan pergerakan dan prestasi motor yang berlaku sepanjang
hayat. Perubahan-perubahan yang berlaku adalah hasil proses semula jadi yang
dialami oleh sistem biologi seperti proses perkembangan tumbesaran, kematangan dan
penuaan. Pembelajaran motor pula merupakan bidang pengajian pergerakan manusia
yang berfokus kepada perubahan dari segi keupayaan kawalan dan prestasi motor
yang berlaku hasil proses fizikal seperti praktis dan latihan.

1.0 ARTICLE REVIEW

Jurnal 1
Tajuk

Prestasi Pergerakan Neuromotor Kanak-kanak Berumur di antara 5 hingga

Penulisan
Latar belakang

6 Tahun Menggunakan Instrumen Zurich Neuromotor Assassment


Halijah Ibrahim & Mazura Mashur
Kajian ini adalah berbentuk eksperimental yang diwakili satu kumpulan
populasi. Enam item ujian pergerakan motor halus yang menggunakan

Instrument kajian

instrumen Zurich Neuromotor diberikan kepada peserta.


Instrumen yang digunakan adalah set penilaian Zurich Neuromotor,
borang penilaian, bilik untuk menjalankan penilaian, dua buah kerusi, jam

Subjek

randik, video kamera dan kelengkapan alat komputer.


Seramai 25 orang kanak-kanak yang terdiri daripada 15 orang kanakkanak lelaki dan 10 orang kanak-kanak perempuan normal yang sihat

Dapatan kajian

tubuh badan yang terlibat dalam kajian ini.


Seramai 15 orang kanak-kanak memperolehi prestasi yang baik pada
pergerakan tangan dominan, pergerakan kaki dominan dan kaki nondominan. Bagi pergerakan tangan non-dominan menunjukkan seramai 14
orang kanak-kanak memperolehi prestasi yang baik, diikuti pergerakan jari
dominan iaitu seramai 13 orang kanak-kanak dan seramai 4 orang kanak-

Kekangan kajian

kanak memperolehi prestasi yang baik pada pergerakan jari non-dominan.


Kanak-kanak normal berada di tahap yang sederhana di dalam
pergerakan neuromotor. Kanak-kanak dapat menggunakan jari mereka
tetapi memakan masa yang lama untuk menjadi mahir. Bagi pergerakan
yang Berselang-seli (Alternating Movement), di kategorikan pergerakan
yang sukar dilakukan oleh kanak-kanak.

ULASAN KRITIKAN :
Antara cadangan penambahbaikan yang boleh digunakan adalah dengan menambah
bilangan sampel kerana bilangan sampel yang sedikit tidak dapat menunjukkan
gambaran peratusan sebenar perlakuan kanak-kanak tersebut..Tambahan pula, Item
ujian ini perlulah dikurangkan agar tidak membebankan kanak-kanak yang terlibat.
Jurnal 2
Tajuk

Prestasi Kemahiran Motor Kanak-kanak Berumur Lima Tahun


3

Penulisan
Latar belakang

Noor Hidayah Sabaruddian & Halijah Ibrahim


Kajian
yang
dijalankan
oleh
penyelidik

berbentuk

eksperimental.
Manakala kaedah yang digunakan pula ialah kaedah ujian
menggunakan instrumen Movement Assessment Battery for
Children. Kajian ini dijalankan di tiga buah Tadika KEMAS di
Instrument kajian

salah sebuah daerah di negeri Pahang.


Kajian ini menggunakan alat Movement Assessment Battery for

Subjek

Children yang telah dibangunkan oleh Harcourt Assessment.


Peserta adalah kanak-kanak berumur 5 tahun pada tarikh
mereka melakukan ujian. Seramai 26 orang kanak-kanak
dengan 13 kanak-kanak lelaki dan 13 kanak-kanak perempuan

Dapatan kajian

menyertai ujian ini.


Keputusan ujian yang telah dijalankan terhadap 26 orang
kanak-kanak menunjukkan bahawa tiada perbezaan keputusan
prestasi antara kanak-kanak lelaki dengan kanak-kanak

Kekangan kajian

perempuan.
Terdapat 2 orang kanak-kanak yang mana seorang kanakkanak lelaki dan seorang kanak-kanak perempuan yang
mempunyai masalah motor.

ULASAN KAJIAN :
Antara cadangan penambahbaikan adalah dengan menjalankan ujian yang berbezabeza mengikut jantina kanak-kanak. Tambahan pula, ujian perlulah dilaksanakan
mengikut kesesuaian dan tahap kemampuan kanak-kanak. Selain itu, ujian ini perlulah
dijalankan atas pengetahuan ibu bapa agar mereka tahu akan tahap kemahiran anakanaknnya dan dapat mengesan awal masalah yang dihadapi oleh anaknya. Ujian juga
seharusnya dijalankan selain dari kawasan tersebut untuk mendapatkan purata sebenar
penguasaan kanak-kanak terhadap kemahiran yang terdapat dalam ujian ini.
Jurnal 3
Tajuk

Kemahiran motor biasanya membangunkan remaja : Kejanggalan


atau Peningkatan?
4

Penulis
Latar belakang

Patricia L. Davies & James D. Rose


Untuk mengenal pasti perbezaan jantina dan trend pembangunan di
prestasi motor dan koordinasi seluruh tiga peringkat pembangunan:
prepubertal,

pubertal

dan

postpubertal,

ciri-ciri

fizikal

yang

mengiringi akil baligh telah digunakan bagi mengkelaskan para


peserta kepada peringkat-peringkat tersebut. Ujian ini melibatkan
kanak-kanak dari sekolah-sekolah awam dan swasta rendah, kelas
tinggi sekolah psikologi, kumpulan pengakap, dan anak-anak fakulti
Instrument kajian

di sebuah universiti.
Disesuaikan daripada Ujian Bruininks-Oseretsky Motor Kemahiran

Subjek

(BOTMP).
Lapan puluh belia, umur 7 hingga 18 tahun, mengambil bahagian
dalam kajian. Hanya 60 peserta, 30 lelaki dan 30 wanita, telah

Dapatan kajian

dimasukkan ke dalam analisis.


Melalui ujian ini, prestasi motor lelaki adalah lebih baik daripada
prestasi motor perempuan. Disebabkan perbezaan jantina juga
menyebabkan berlakunya perbezaan dalam prestasi motor kerana
perempuan mengalami proses akil baligh lebih awal berbanding

Kekangan kajian

lelaki.
Tidak ada bukti yang kukuh mengatakan akil baligh akan
mengganggu prestasi motor seseorang individu itu.

ULASAN KAJIAN :
Kajian ini kurang sesuai kerana sudah dinyatakan bahawa tidak ada bukti kesahihan
tentang akil baligh untuk dikaitkan dengan prestasi seseorang individu itu. Selain itu,
kajian ini juga tidak menggunakan semua sampel yang ada tetapi hanya menggunakan
sebahagian sahaja sample untuk di analisis.
2.0 PENULISAN LAPORAN PERTUMBUHAN & PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN
MOTOR DIRI SENDIRI.

Graf Berat (cm) dan Ketinggian (kg) berdasarkan umur


250

200

150

Tinggi (cm)
Berat (kg)

Bilangan
100

50

Graf berdasarkan maklumat yang dikumpulkan dari kad kesihatan dan kad
pascanatal serta maklumbalas ibubapa dan ahli keluarga.

Suntikan imunisasi yang diterima dan faedahnya kepada bayi


6

Jenis

Tarikh

Faedah

diberikan
Bagi Bayi
(i) B.C.G
(ii) Hepatitis B
Dos 1
Dos 2
Dos 3
(iii)

Triple Antigen
Dos 1
Dos 2
Dos 3

(iv)

11/2/1993
10/2/1993
15/3/1993
12/7/1993
10/5/1993
7/6/1993
26/7/1993
10/5/1993
7/6/1993
26/7/1993

Polio
Dos 1
Dos 2
Dos 3

Dapatan hasil daripada analisis (melihat elemen-elemen seperti jenis sasa


badan, latar belakang keluarga, persekitaran, gaya hidup, pemakanan dan sukan
yang terlibat).

Hasil temu ramah saya dengan ibu saya iaitu Seri Melor Binti Mohd. Amin,
banyak yang saya ketahui tentang diri saya dari kecil lagi. Apa yang ibu saya
ceritakan, dari lahir sehingga saya berusia 1 tahun setengah, susu yang saya
7

minum adalah susu badan iaitu susu ibu saya. Kemudian saya berhenti susu badan
kerana adik saya pula minum susu badan dan ibu saya telah memberi saya susu
tepung sebagai ganti. Susu yang diberikan kepada saya adalah susu jenama
Fernleaf. Selain itu, saya juga diberi makan nestum iaitu sejenis biskut untuk
makanan bayi. Seusia 8 bulan saya sudah mula makan nasi, tetapi nasi itu sudah
dikisar dengan bilis dan diletak sedikit kuah sayur tumis. Pada usia 1 tahun
setengah sehingga 4 tahun saya minum susu menggunakan cawan, hal ini kerana
saya telah diajar agar tidak menggunakan botol susu.
Perkembangan pergerakan motor saya pula adalah seusia 3 bulan saya sudah
mula meniarap. Kemudian pada usia 4-5 bulan saya sudah mula maju kehadapa
untuk mula merangkak. Tidak lama selepas itu, lebih kurang 5-6 bulan saya sudah
mula merangkak dan angkat badan untuk belajar duduk. Pada usia 8 bulan, saya
sudah mula jalan jatuh dan akhirnya pandai berjalan pada usia 10 bulan. Lebih
kurang pada usia 1 tahun 3 bulan, saya sudah mula bercakap namun ada pelat
kanak-kanak semasa bercakap dan pada usia 3 tahun saya sudah mula pandai
bercakap. Pada usia tersebut, ibu dan ayah sudah mula membelikan buku untuk
mengajar saya membaca. Ibu mengajar dengan mula mengeja perkataan. Ibu mula
memberi pendedahan kepada saya untuk belajar memegang pensil dan menulis. Ibu
akan memberi saya helaian kertas untuk menconteng dan ibu saya mengatakan
bahawa apabila saya dapat pen ataupun pensil, pasti saya akan menconteng.
Sejak lahir lagi saya dan keluarga tinggal di kuarters kerajaan dimana tempat
ayah saya bekerja. Kemudian pada usia 14 tahun saya dan keluarga berpindah ke
kampung halaman keluarga ayah saya. Semasa saya tinggal di kuarters, kawasan
pekan adalah jauh dari tempat tinggal. Ibu dan ayah sering bawa saya keluar
berjalan-jalan, pergi ke taman permainan untuk bermain dan pergi ke empangan
untuk melihat persekitaran. Selain itu, saya juga kerap pulang ke kampung kerana
ramai kawan di sana.
Mengenai gaya hidup pula, keluarga saya jenis yang lebih suka makan makanan
yang dimasak oleh ibu saya sendiri. Kami sangat-sangat jarang makan di luar
kerana merasakan bahawa makanan yang dimasak oleh ibu lebih selamat dan
sebenarnya air tangan ibu adalah lebih sedap. Saya jenis yang makan tidak memilih
8

namun hanya daging kambing sahaja yang saya tidak boleh makan kerana alahan.
Sejak kecil lagi saya serta adik-adik telah dididik makan sayur-sayuran. Hal inilah
yang membuatkan saya terbawa-bawa sehingga sekarang kerana apabila makan
saya pasti akan ambil sayur.
Ibu mengatakan bahawa pertumbuhan saya adalah normal dari kecil sehingglah
dewasa, hanya apabila naik sekolah menengah ketinggian saya naik sedikit sangat.
Semasa kecil saya tidak boleh bermain dengan lasak seperti main tidak berhenti
sampai dua jam kerana jika saya main lasak saya akan jatuh sakit (hidung
berdarah). Pada usia 10-11 bulan saya kena demam campak. Kemudian pada usia
9 tahun saya kena beguk pula dan seusia 16 tahun saya kena penyakit cengkering
(chicken pop). Ketika usia 7 hari selepas kelahiran, saya telah disunatkan dan telah
diadakan majlis akikah dan kenduri doa selamat. Selain itu, ibu juga mengatakan
saya semasa kecil tidak banyak kerenah dan senang dijaga. Ibu akan tidur kan saya
dari pukul 5 petang dan saya akan bangun semula jam 7 pagi keesokan harinya.
Hanya pada awal kelahiran sehingga 2 bulan saya banyak menangis dan
membuang air besar.
Sasa badan saya adalah mengikut baka belah ibu kerana saiz badan adikberadik sebelah ibu saya adalah kecil. Selain itu, saya juga mengikuti jejak langkah
ayah yang minat akan sukan. Ayah sering bermain badminton digelanggang
badminton bersama rakan-rakannya. Apabila bermain badminton, ayah akan
membawa saya sekali dan saya juga ada raket dan bulu tangkis saya sendiri.
Semasa zaman persekolahan, saya rajin bermain badminton di hadapan rumah
bersama ibu dan ayah serta jiran-jiran yang lain. Saya mula aktif bersukan semasa
saya di sekolah menengah. Pada usia 15 tahun saya wakil sekolah peringkat daerah
sukan hoki dan menceburkan diri dalam sukan silat seni pada usia 16 tahun hingga
17 tahun. Semasa di zaman sekolah, saya sering dilantik oleh guru sama ada
menjadi ketua kelas, penolong ketua kelas, pengawas mahupun pengawas pusat
sumber.
Serba sedikit latar belakang saya adalah, ayah saya iaitu Samsudin Bin Salihan
(56 tahun) merupakan Pekerja Rendah Awam (PRA) di Institut Pertanian Ayer
Hitam, Ayer Hitam, Johor dan ibu saya iaitu Seri Melor Binti Mohd Amin (42 tahun)
9

merupakan suri rumahtangga sepenuh masa. Saya merupakan anak sulung dari
lima orang adik-beradik. Badan adik-adik saya adalah lebih besar dan lebih tinggi
dari saya. Adik saya nombor dua iaitu Nurul Wafaa Syazwani berusia 19 tahun,
sekarang menuntut di Universiti Malaysia Terengganu selepas menghabiskan
belajar di Matrikulasi Changlun, Kedah. Adik nombor tiga saya iaitu Nurul Amirah
berusia 15 tahun masih bersekolah menengah di sekolah berdekatan rumah. Begitu
juga Nurhani Nadiah berusia 13 tahun. Dan yang terakhir sekali adik bongsu saya
dan merupakan satu-satunya adik dan anak lelaki di dalam keluarga saya berusia 9
tahun dan masih bersekolah di sekolah rendah berdekatan dengan rumah. Sejak
zaman sekolah lagi saya serta adik-adik tidak dibenarkan bersekolah di sekolah
berasrama kerana ayah mengatakan belajar dimana sama sahaja.
Kesimpulannya, dengan adanya tugasan analisis ini, saya semakin mengetahui
siapa diri saya dan perwatakan saya dari kecil lagi. Saya berasa sungguh bertuah
dilahirkan di dalam keluarga ini kerana keluarga saya membuatkan diri saya berasa
serba lengkap. Ibu dan ayah banyak berkorban sepanjang membesarkan saya dan
adik-adik saya. Semoga kejayaan saya dapat membuat mereka merasa gembira
atas dididikan yang telah mereka berikan kepada saya.

Gambar dan data berkaitan

10

7bulan
hari
hari
240

8-9 bulan

11 bulan

1 tahun

11

2 tahun

6 tahun

4 tahun

5 tahun

9 tahun

11 tahun

12

14
13 tahun
15

16 tahun

17 tahun

18 tahun

13

RUMUSAN

14

Pembelajaran motor boleh didefinisikan berasaskan empat sifat utama


pembelajaran motor iaitu yang pertama adalah suatu proses mencapai keupayaan
untuk membentuk tindakan yang berkemahiran. Hal ini bermakna pembelajaran yang
malibatkan satu set peristiwa, atau perubahan dimana latihan akan membolehkan
seseorang itu menjadi lebih mahir. Maksud yang kedua adalah pembelajaran yang
berlaku akibat latihan atau pengalaman langsung. Manakala definisi yang ketiga adalah
pembelajaran yang tidak boleh diperhatikan secara langsung kerana proses ke arah
perubahan dalam tingkah laku adalah bersifat dalaman dan maksud yang terakhir
adalah pembelajaran yang dianggap sebagai menghasilkan perubahan yang kekal di
dalam keupayaan kemahiran tingkah laku.
Berdasarkan keempat-empat sifat utama, ini memberi gambaran bahawa definisi
pembelajaran motor sebagai satu set proses yang berkait dengan latihan atau
pengalaman yang membawa kepada perubahan keupayaan untuk bergerak yang kekal.
Menurut Malina, et al. (2004) di dalam buku Program Pensiswazahan Guru (PPG)
cetakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM), pembelajaran motor adalah
kemajuan dalam prestasi hasil latihan yang lama. Oleh itu, ini berkaitan dengan tindak
balas tisu dan sistem yang khusus terhadap latihan.

RUJUKAN

15

16

LAMPIRAN

17