Anda di halaman 1dari 2

BAB 2 KUASA DUA, KUASA TIGA, PUNCA KUASA DUA, PUNCA KUASA

TIGA
Petua Kuasa 2 dan 3

i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)

9 = 32
16 = 42
64 = 82
27 = 33
64 = 43
343 = 73

Punca Kuasa 2 dan 3

3x3
4x4
8x8
3x3x3
4x4x4
7 x7 x 7

64 = 8

27 = 3

81 = 9

64 = 4

49 = 7

343 = 7

121 = 11

125 = 5

49 7
=
81 9

27 3
=
343 7

25 5
=
36 6

64 4
=
125 5

Selesaikan
a) 8 x 8 = 82

b) 7 x 7 =

c) 4 x 4 =

d) 9 x 9 =

e) -4 x -4 =

f) -9 x -9 =

g) -2 x -2 =

h) -6 x -6 =

k) 0.23 x 0.23 =

l) 2.4 x 2.4 =

3 3
x =
5 5

i)

j) -

6
6
x 11
11

Cari nilai kuasa dua dan tiga di bawah


a) 0.82 = 0.64

b) (12)2 =

c) 92 =

d) (-11)2 =

e) 2.42 =

f) (-0.4)2 =

g) 42 =

h) 122 =

i) 33 =

j) 113 =

k) 0.23 =

l) 1.23 =

m) 73 =

n) 93 =

o) 133 =

p) 63 =

Cari nilai punca kuasa dua dan punca kuasa tiga di bawah
a)
e)
i)

3
3

121 = 11

b)

125 =

f)

1000 =

j)

64 =

c)

343 =

g)

0.343 =

k)

9=

d)

216 =

h)

1.331 =

l)

CALCULATOR SAINTIFIK

121 -> tekan


3

kemudian tekan nombor 1 2 1 dan tekan =

343 -> tekan shift, kemudian tekan

dan tekan nombor 1 2 1 .Tekan =

25 =
3
3

27 =
1728 =

a) Rajah menunjukkan dua segiempat sama PQRS dan STUV. Diberi SV = VR, ST = TP, dan luas STUV ialah 49 cm2 .
Hitung luas rantau yang berlorek.
S

Katakunci Soalan:
Luas segiempat tidak berlorek = 49 cm2

Panjang SV = VR, Panjang ST = TP


Q

b) Jika 4.3 x 4.3 = 18.49,


maka
f)

18.49 =

225 x 16 =

Luas Segiempat = Panjang x Lebar

c) Jika 3 4.096 = 1.6,


maka 1.6 x 1.6 x 1.6 =

e)

g)

h) 182 43 x

484 23 x

64 =

7.96 x 7.96 =

27 =