Anda di halaman 1dari 11

Pengesahan Ketua Jabatan:

Tarikh:

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS


REKA BENTUK KEMAHIRAN IKHTISAS OLAHRAGA
Fakulti
Jabatan
Semester
Sesi
Nama Kursus
Kod Kursus
Jam Kredit
Prasyarat

: FSSK
: Sains Senam
:1
: 2013/2014
: Kemahiran Ikhtisas Olahraga
: QJI 3031
: 1 (1+0)
: Tiada

MAKLUMAT PENSYARAH:
Nama
E-mail
Nombor Telefon
No.bilik

: Dr. Gunathevan Elumalai


: gunathevan@fsskj.upsi.edu.my
: 012 6920560
: B 6 T2 BK149

SINOPSIS KURSUS
Kursus ini membincangkan teknik-teknik kemahiran asas acara olahraga serta memberi
peluang kepada pelajar untuk menguasai kaedah pengajaran dan pembelajaran
sekaligus mengaplikasi teori pembelajaran motor asas dan biomekanik. Pelajar juga
didedahkan dengan prinsip latihan dalam olahraga serta undang-undang di samping
mempelajari bagaimana untuk merancang dan mengelola kejohanan olahraga di
peringkat sekolah
HASIL PEMBELAJARAN
1. Menerangkan dan membetulkan kesalahan lakukan kemahiran acara olahraga
menggunakan pengetahuan dari aspek sains sukan, peraturan acara dan dapat
menghasilkan buku log olahraga yang bermutu (C3, TS1)
2. Menghasilkan lakuan kemahiran dengan teknik yang betul dari segi biomekanik
dan boleh melatih dan mengajar rakan dalam kumpulan. Tambahan lagi, dapat
menguasai peraturan pertandingan acara olahraga (C5, P4, CT3)
3. Berkomunikasi secara efektif semasa melatih dengan menggunakan stail
pengajaran dan menunjukcara kemahiran dan bekerja dalam pasukan (A5, CS5)
4. Menggabungjalinkan maklumat dari pelbagai sumber yang berkaitan dalam
menyediakan perancangan program periodisasi latihan (C3)

RUJUKAN UTAMA
1.

Bowerman J.W and Freeman H.W. (1991). High Perfomance Training for Track
and Field. Champaign, IIIinois: Human Kinetics

RUJUKAN TAMBAHAN
1.

Bompa, T. (1999). Periodization: Theory and Methodology of Training. York


University. Human Kinetics.

2.

Carr, G. (1997). Mechanics of Sport. Champaign, Illinois. Human Kinetics

4.

IAAF Level I (2000). Middle and Long Distance & Race Walking Events Textbook.
IAAF, Monaco Cedex: IAAF

5.

IAAF Level II (2000). IAAF Basic Coaching Manual. IAAF, Monaco Cedex: IAAF

6.

Mosston, M., & Ashworth, S. (2002). Teaching physical education. (5th Ed). New
York: Benjamin Cummings.

KAEDAH PENGAJARAN

Bil

Aktiviti

Catatan

Teori dan praktikal

Soal jawab

Perbincangan interaktif
PBL

Soal jawab

Kerja dalam kumpulan dan


perbincangan dengan
pensyarah.

a. Membuat rancangan mengajar


b. Pengajaran mikro

KAEDAH PENERAPAN KI

AKTIVITI / KI
Perbincangan
Kemahiran/Teknik
Pengajaran mikro
Buku log/priodisasi

KOM
/
/
/

KBPM
/
/
/
/

PSK
/
/
/

PBPM
/
/
/

PIM
/
/
/

ETIK

KU

Petunjuk :
KOM Kemahiran Berkomunikasi
KBPM Kemahiran Berfikir dan Penyelesaian Masalah
PBPM Kemahiran Pembelajaran Berterusan dan Pengurusan Maklumat

PSK
PIM
ETIK
KU

Kemahiran Kerja Berpasukan


Kemahiran Kepimpinan
Etika Profesional
Kemahiran Keusahawanan

PENILAIAN PRESTASI PELAJAR


Kerja Kursus
Tugasan 1 Menyediakan Manual latihan/ pembentangan
(kumpulan)

40%

Tugasan 2 - Merangka Program Latihan

(kumpulan)

20%

Tugasan 3 - Menghasilkan Buku Log

(Individu)

20%

Tugasan 4 Ujian Kemahiran

(Individu)

20%

Jumlah

100%

PENILAIAN GRED KURSUS UPSI


Julat Markah

Gred

Nilai Gred

80 100

4.00

75 79

A-

3.75

70 74

B+

3.50

65 69

3.00

60 64

B-

2.75

55 59

C+

2.50

50 54

2.00

45 49

C-

1.75

40 44

D+

1.50

35 39

1.00

0 34

0.00

PENGGREDAN KI :
SKALA
4
3
2
1

KRITERIA
Cemerlang
Baik
Sederhana
Lemah

Jadual pengajaran 14 minggu

Mgu
1

Tajuk Kuliah

Hasil Pembelajaran

Memperkenalkan Kurikulum
Kursus QJI 3031
KOM

a. Pengenalan Kursus
Kemahiran Asas
2

Kemahiran
Insaniah

Pengenalan kemahiran asas


olahraga

Menerangkan
dan
membetulkan
kesalahan lakukan kemahiran acara
olahraga menggunakan pengetahuan
dari aspek sains sukan.

KOM

Kemahiran asas acara-acara


balapan (trek)
3

Menerangkan dan membetulkan


kesalahan
lakukan kemahiran
acara
olahraga
menggunakan
pengetahuan dari aspek sains
sukan.

- Lari pecut

Kemahiran Asas
4
Kemahiran asas acara-acara
balapan (trek)

Menerangkan dan membetulkan


kesalahan
lakukan kemahiran
acara
olahraga
menggunakan
pengetahuan dari aspek sains
sukan.

Kaedah
Pentaksiran

Perbincangan
Soal jawab
Kuliah

PBPM

Kemahiran Asas

Aktiviti
Pengajaran &
Pembelajaran
Kuliah

Perbincangan dan
amali

Pembentangan
dan Amali

Soal jawab
Perbincangan
dan amali

KOM

Soal jawab

Pembentangan
dan Amali

PBPM

Perbincangan dan
amali
KOM

Pembentangan
dan Amali

Soal jawab

- Lari jarak sederhana

Kemahiran Asas

Kemahiran asas acara-acara


balapan (trek)

Menerangkan dan membetulkan


kesalahan
lakukan kemahiran
acara
olahraga
menggunakan
pengetahuan dari aspek sains
sukan.

KOM

- Lari jarak jauh

Kemahiran Asas
6

Kemahiran asas acara-acara


balapan (trek)

Kemahiran asas acara-acara


lompatan
-

Menerangkan dan membetulkan


kesalahan
lakukan kemahiran
acara
olahraga
menggunakan
pengetahuan dari aspek sains
sukan.

Menerangkan dan membetulkan


kesalahan
lakukan kemahiran
acara
olahraga
menggunakan
pengetahuan dari aspek sains
sukan.

Lompat jauh, lompat kijang


& lompat tinggi

Kemahiran Asas
8
Kemahiran asas acara-acara

Pembentangan
dan Amali

Soal jawab

- Lari berpagar

Kemahiran Asas

Perbincangan dan
amali

Menerangkan dan membetulkan


kesalahan
lakukan kemahiran
acara
olahraga
menggunakan

KOM
PBPM

KOM
PSK

Perbincangan dan
amali

Pembentangan
dan Amali

Soal jawab

Perbincangan dan
amali

Pembentangan
dan Amali

Soal jawab

Perbincangan dan

Pembentangan

Lontaran dan rejaman

pengetahuan
sukan.

dari

aspek

sains
KOM

amali

dan Amali

Perbincangan dan
amali

Pembentangan
dan Amali

PSK

Teknik dan Kaedah Latihan


9

Kaedah Latihan lari pecut

Teknik dan Kaedah Latihan


10

Kaedah Latihan lari jarak jauh

Teknik dan Kaedah Latihan


Acara lontaran
11

Teknik dan Kaedah Latihan


12
Acara rejaman

Menghasilkan lakuan kemahiran


dengan teknik yang betul dari segi
biomekanik dan boleh melatih dan
mengajar rakan dalam kumpulan.
Tambahan lagi, dapat menguasai
peraturan
pertandingan
acara
olahraga
Menghasilkan lakuan kemahiran
dengan teknik yang betul dari segi
biomekanik dan boleh melatih dan
mengajar rakan dalam kumpulan.
Tambahan lagi, dapat menguasai
peraturan
pertandingan
acara
olahraga
Menghasilkan lakuan kemahiran
dengan teknik yang betul dari segi
biomekanik dan boleh melatih dan
mengajar rakan dalam kumpulan.
Tambahan lagi, dapat menguasai
peraturan
pertandingan
acara
olahraga
Menghasilkan lakuan kemahiran
dengan teknik yang betul dari segi
biomekanik dan boleh melatih dan
mengajar rakan dalam kumpulan.

KOM

Soal jawab
Perbincangan dan
amali
KOM

Soal jawab

Pembentangan
dan Amali

PBPM

Perbincangan dan
amali
KOM
Soal jawab

Pembentangan
dan Amali

PSK

KOM

Perbincangan dan

Pembentangan
dan Amali

Tambahan lagi, dapat menguasai


peraturan
pertandingan
acara
olahraga

PSK

amali
Soal jawab

Kemahiran Asas Olahraga


13

Ujian kemahiran

Menghasilkan lakuan kemahiran


dengan teknik yang betul dari segi
biomekanik

KOM

Ujian kemahiran

Ujian kemahiran

KOM

Ujian kemahiran

Ujian kemahiran

Ujian kemahiran dan


Rekapitulasi kursus
14

a. Rumusan dan kesimpulan


perlaksanaan kursus.

Menghasilkan
lakuan
kemahiran
dengan teknik yang betul dari segi
biomekanik

b. Maklum balas

PERANCANGAN TUTORIAL/MAKMAL/BENGKEL
No.

Mng

Tajuk

Lari pecut

Lari jarak sederhana

Lari jarak jauh

Lari berpagar

Lompat jauh/ Lompat


kijang/ lompat tinggi

11

Lontar peluru

Hasil Pembelajaran
Menerangkan dan membetulkan
kesalahan lakukan kemahiran acara
olahraga menggunakan pengetahuan
dari aspek sains sukan.
Menerangkan dan membetulkan
kesalahan lakukan kemahiran acara
olahraga menggunakan pengetahuan
dari aspek sains sukan.
Menerangkan dan membetulkan
kesalahan lakukan kemahiran acara
olahraga menggunakan pengetahuan
dari aspek sains sukan.
Menerangkan dan membetulkan
kesalahan lakukan kemahiran acara
olahraga menggunakan pengetahuan
dari aspek sains sukan.
Menerangkan dan membetulkan
kesalahan lakukan kemahiran acara
olahraga menggunakan pengetahuan
dari aspek sains sukan.
Menerangkan dan membetulkan
kesalahan lakukan kemahiran acara
olahraga menggunakan pengetahuan
dari aspek sains sukan.

Aktiviti P&P
Teori dan Amali

Kaedah Pentaksiran
Pembentangan dan Amali

Teori dan Amali


Pembentangan dan Amali
Teori dan Amali
Pembentangan dan Amali
Teori dan Amali
Pembentangan dan Amali
Teori dan Amali
Pembentangan dan Amali
Teori dan Amali
Pembentangan dan Amali

10

12

Rejam lembing

Menerangkan dan membetulkan


kesalahan lakukan kemahiran acara
olahraga menggunakan pengetahuan
dari aspek sains sukan.

Teori dan Amali


Pembentangan dan Amali

11