Anda di halaman 1dari 2

FAKTOR BERLAKUNYA GEJALA LGBT:

1. Kurang Penghayatan Agama


- Walaupun pendidikan agama telah diberikan sejak kecil namun pengamalan
kehidupan beragama yang kurang oleh induvidu menyebabkan mereka
cenderung ke arah gejala LGBT. Golongan yang terlibat dengan gejala
LGBT tidak ini tidak dapat membezakan antara perkara yang baik
mahupun buruk atau perkara yang haram mahupun halal. Hal ini menyebabkan
mereka mudah terpengaruh dengan ajakan rakan-rakan dan faktor sekeliling
yang mendedahkan golongan ini kepada gejala LGBT.
2. Pengaruh Media Massa
- Media massa seperti internet merupakan medium yang memudahkan
golongan LGBT mendapatkan maklumat tentang gejala tidak sihat mereka.
Kewujudan laman sosial seperti Facebook dan Twitter memudahkan lagi
golongan ini berkomunikasi dalam kelompok mereka. Penularan gejala LGBT
ini juga diketahui oleh masyarakat umum melalui laman-laman web yang
kebanyakkannya diwujudkan oleh negara Barat yang meluluskan Undang-undang Perkahwinan
Sejenis dan perlakuan sonsang.
USAHA MENANGANI GEJALA LGBT:
1. Peranan Kerajaan dengan Kerjasama Organisasi Agama
- Kerajaan dengan kerjasama organisasi agama perlu merangka strategik
yang berkesan bagi memulihkan golongan LGBT. Misalnya, menubuhkan
sebuah badan kebajikan yang bertanggungjawab membawa golongan ini
kembali ke pangkal jalan. Khidmat nasihat dan kaunseling juga boleh
diberikan kepada golongan ini yang hanyut dalam dunia LGBT agar
mereka kembali insaf.
2. Peranan Ibu Bapa
- Ibu bapa perlu mengawasi keadaan anak-anak mereka pada setiap masa. Perubahan fizikal
dan emosi anak-anak juga perlu sentiasa di kawal agar kecenderungan mereka terhadap gejala L
GBT ini dapat di bendung. Ibu bapa boleh memantau anak-anak mereka dengan cara memeriksa
kandungan telefon bimbi anak-anakt, berkenalan dengan rakan-rakan mereka, dan memahami pe

ribadi anak-anak mereka. Tindakan yang tegas wajar diambil oleh ibu bapa sekiranya anak-anak
mereka terlibat dalam gejala LGBT.
3. Kempen
- Kempen boleh di anjurkan dengan giat oleh kerajaan dan badan bukan kerajaan
untuk membendung dan membanteras gejala ini. Kempen boleh diadakan menerusi
media massa elektronik spt televisyen atau internet dan media massa bercetak spt
akhbar. Iklan dan rencana tentang isu LGBT dan cara membasmi gejala LGBT
seharusnya di paparkan untuk pengetahuan masyarakat umum.
Antara kempen yang sesuai diadakan di anjurkan untuk membasmi gejala LGBT
ialah kempen Jom Perangi LGBT atau Hidup Sihat Tanpa LGBT.
Penutup:
Kesimpulannya, semua pihak harus bersatu padu bagi membendung
gejala LGBT ini. Sikap masyarakat yang memandang ringan isu ini
haruslah dikikis agar anggota masyarakat bebas daripada gejala LGBT.