Anda di halaman 1dari 1

Kepemimpinan Pengajaran Guru Besar, Komitmen dan Kepuasan Kerja Guru:

Satu Kajian Perbandingan dan Hubungan Antara Sekolah Berkesan dengan


Sekolah Kurang Berkesan
http://www.ipbl.edu.my/portal/penyelidikan/seminarpapers/2005/mdnorMPSAH.pdf