Anda di halaman 1dari 1

CHECK LIST

Tajuk-tajuk Esei bahagian C (Semester 1)


1. Budaya hidonisme - Faktor-faktor dan langkah-langkah
2. LGTB - Faktor-faktor dan langkah-langkah
3. Penerokaan angkasa lepas, satelit, remote sensing (penderian jarak jauh)
Kepe
ntingan dan cabaran
4. Orang kelainan upaya Masalah dan langkah untuk mengatasi
5. Ibu tunggal Masalah dan langkah-langkah untuk mengatasi
6. Kenaikan harga barang - Faktor-faktor dan langkah-langkah
7. Pengangkutan awam - Faktor-faktor penggunaan rendah dan langkah-langkah
8. Rasuah
Punca , kesan dan langkah
9. Buli di sekolah -Faktor-faktor dan langkah-langkah
10. Globalisasi
Kesan baik dan kesan buruk
11. Dasar percukaian - Kepentingan
12. Perusahaan kecil dan sederhana Sumbangan
13. Pendatang asing tanpa izin - Faktor-faktor dan kesan
14. Industri perfileman negara - Punca kemerosotan dan langkah-langkah untuk men
gatasi
15. Perpaduan - Halangan dan langkah-langkah
16. Penyakit kronik - Faktor-faktor dan langkah-langkah
17. Seni budaya tradisional
Kepentingan dan langkah-langkah
18. RTC dan OTC - Kepentingan
19. Biodiversiti -Kepentingan
20. Jenayah jalanan - Faktor-faktor dan langkah-langkah
21. Pencemaran sungai - Faktor-faktor dan langkah-langkah
22. Kepentingan tadbir urus yang baik
23. Factor-faktor yang mempengaruhi daya saing negara
24. Langkah-langkah untuk meningkatkan kualiti modal insane
25. Faktor-faktor yang menjejaskan integrity
26. Kepentingan susu ibu- Kepentingan kepada ibu dan anak
27. Kepentingan perlembagaan
28. Budaya berhutang - Faktor-faktor dan langkah-langkah
29. Gangsterisme - Faktor-faktor dan langkah-langkah
30. Penderaan kanak-kanak - Faktor-faktor dan langkah-langkah
31. Pelancongan kesihatan - Sumbangan dan masalah
32. Faktor-faktor yang mempengaruhi kedaulatan dak keutuhan Malaysia
33. Hub makanan halal - Potensi dan langkah-langkah
34. Jenayah indeks dan bukan indeks - Faktor-faktor dan langkah-langkah
35. Pendidikan awal kanak-kanak - kepentingan
36. Teknologi robot - Kepentingan dan kelemahan
37. ICT dan jenayah cyber kepentingan dan keburukan
38. Bioteknologi - kepentingan
39. Teknologi nano - kepentingan
40. Teknologi hijau - kepentingan dan langkah-langkah
41. Kepentingan sains dan teknolgi
42. Kepelbagaian produk pelancongan - jenis dan sumbangan
43. Kesesakan lalu lintas - Faktor-faktor dan langkah-langkah
44. Pemerdagangan manusia- Punca-punca , kesan dan langkah-langkah
45. Tanah terbiar- Punca dan langkah-langkah