Anda di halaman 1dari 3

Zainal Madon dan Mohd Sharani Ahmad (2005). Panduan Mengurus Remaja Moden.

Pahang: Professional Publishing Sdn. Bhd.

Haliza Hamzah, Joy Nesamalar Samuel (2009). Pengurusan Bilik Darjah dan
Tingkah Laku. Selangor: Oxford Fajar Sdn. Bhd.

Mohamad Najib Abdul Ghafar (1999). Penyelidikan Pendidikan. Johor: Universiti


Teknologi Malaysia.