Anda di halaman 1dari 11

TEORI GESTALT

FREDERICK @ FRITZ PERLS

ASLY MAJUBI
FARAHATUN NAILAH BINTI MANSOR
NOR AIZATI BINTI DAWI
SITI ZULAIKHA BINTI ABDU RAHIM

Pengenalan

Berasal daripada perkataan jerman yang


ditakrifkan sebagai manusia, objek,
benda atau suatu keseluruhan.
Kepentingan kauseling Gestalt ialah
memberikan pengetahuan dan kesedaran
untuk menghadapi keadaan itu dengan
baik.

Andaian Utama
a)

b)

c)

Manusia mempunyai tanggungjawab


terhadap diri sendiri dan menyatukan
peristiwa dan perasaan sebagai satu
pengalaman hidup.
manusia itu adalah satu organisma yang
bersepadu terdiri daripada fizikal, mental
dan spiritual yang bersatu
Gestalt menekankan kepada kesedaran
kendiri dalam diri manusia terdapat suatu
kecenderungan untuk mencapai
homeostasis

e) Manusia mampu mencapai keseimbangan


namun tekanan dan gangguan menjadi
halangan.
f) Individu dan persekitarannya sering
berinteraksi
g) Hanya individu itu sendiri yang boleh secara
berkesan menyelesaikan masalahnya.
h) teori ini juga menekankan kepada persoalan
ego . Baginya, ego merujuk kepada sistem
tindakbalas organisma terhadap
persekitaranya, iaitu samadaseseorang itu
merapatkan dirinya atau menjauhkan dirinya
daripersekitarannya tersebut

Matlamat

Dalam Teori Gestalt, kauselor berperanan


untuk meningkatkan kesedaran klien
untuk melakukan sesuatu perkara
dengan DAYA USAHA SENDIRI
Membantu klien mengenali kelemahan
dan kekuatan diri dalam menghadapi
sesuatu perkara

Membantu klien agar dapat mengalami


dan merasai nikmat hidupnya dengan
lebih sempurna.
Perls terut berpendapat bahawa setiap
manusia mempunyai banyak potensi,
tetapi oleh kerena terhalang oleh
sekatan- sekatan dalam hidupnya, ia
tidak berjaya hidup dengan sempurna.

Teknik dalam Teori Gestalt

a)

b)

Gestalt memberi tumpuan kepada aspek yang


bercorak eksperimen oleh klien itu sendiri.
Untuk mengelakkan kesan negatif atau
sebarang akibat, klien sebaiknya diterangkan
terlebih dahulu apa yang akan berlaku di
dalam terapi gestalt ;
Segala cadangan jangan berbentuk arahan
atau perintah.
Klien itu sendiri harus meneliti dan menilai
cadangan kaunselor dan bebas membuat
keputusan sama ada menerima atau menolak,

c)

d)

e)

Jika klien membuat keputusan menolak,


kaunselor sebaikanya meninjau dan
meneroka sebab dan punca kenapa
klien menolak
Jika klien menerima, beliau mempunyai
pilihan untuk meneruskan aktiviti atau
menghentikannya pada masa-masa
sesuai
Kauselor harus mempunyai
pengalaman, pengetahuan dan
kemahiran mengenai semua teknikteknik teori Gestalt.

Teknik dan Aktiviti


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Aktiviti berdialog
Making the Round
Saya bertanggungjawab
Lafaz Ikrar
Satu Rahsia
Permainan projeksi
Teknik Simetrikal
Permainan raptai
Mengekal perasaan

Rumusan

Pendekatan gestalt merupakan antara teori yang


menekankan kepada kesedaran individu kepada
prinsip
Ia memberi perhatian khusus kepada je nis-jenis
tingkah laku yang tersekat perkembangnnya dan
bagaimana tingkah laku ini menjadi sedemikian
Oleh yang demikian, matlamat yang ingin dicapai
oleh pendekatan ini adalah ke arah seseorang
individu itu menerima tanggungjawab ke atas
dirinya sendiri, hidup untuk masa sekarang dan
mengalami hidup secara bebas dan merdeka serta
arah jelas dengan sepenuhnya terutama sekali dari
segi perasaan

Sekian

Anda mungkin juga menyukai