Anda di halaman 1dari 5

BAHAGIAN A: RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Tarikh

: 24.2.2015

Masa

: 8.00 pagi 9.00 pagi

Tahun

: 1 Cemerlang

Bilangan murid

: 30 orang

Mata pelajaran

: Bahasa Melayu

Tema

: Kesihatan dan Kebersihan

Tajuk

: Anggota badan

Standard kandungan

: 4.1Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu nyanyian


secara didik hibur.

Standard pembelajaran

: 4.1.2 Menyebut dengan jelas dan memahami seni kata lagu


melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur.

Objektif pembelajaran: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:


1. Murid membaca lirik lagu dengan sebutan, intonasi yang
betul.
2..Menyebut dan mengenali tiga anggota badan yang dipelajari.
3. Menulis tiga jawapan yang betul daripada lima soalan yang
diberikan.
Elemen merentasi kurikulum

: Ilmu kesihatan, Sains, Pendidikan Jasmani, Matematik , nilai


murni

Nilai murni

: Kebersihan diri, kasih sayang

Elemen nilai tambah

: Kemahiran berfikir, kecerdasan pelbagai, kreativiti dan inovasi

Bahan bantu mengajar : Kad perkataan, video lagu kalau rasa gembira, lembaran kerja,
: gambar anggota badan, perisian power point
Strategi PDP

: Pemerhatian direktif, kolaboratif

Pengetahuan sedia ada murid: Murid biasa menyanyi di dalam Pelajaran Muzik
1

Langkah
Set
induksi
( 5 Minit )

Isi Pelajaran

Aktiviti

Lagu: Kalau rasa gembira

1. Murid mendengar lagu kalau


rasa gembira

Soalan:
1. Apakah anggota yang
disebutkan dalam lagu.

2. Murid menyanyi dengan


iringan muzik.

2. Apakah anggota badan


yang lain?

3. Murid menyanyi sambil


membuat pergerakan yang
ada dalam lagu

Catatan
kreativiti dan
inovasi
KBT:Kemahiran
berfikir

4. Murid menjawab soalan


daripada guru tentang lagu.

Langkah 1
( 10 minit )

Lirik lagu: Kalau Rasa


Gembira
Soalan:
1. Apakah makna
perkataan
Gembira
Hentak
Pusing-pusing
tepuk
2. Apakah perkara yang
boleh membuatkan
rasa gembira?

1. Murid membaca lirik lagu


mengikut guru.
2. Seorang murid membaca
diikuti rakan yang lain.
3. Murid membuat aksi gembira
seperti diarahkan guru.
4. Murid menjawab soalan guru.
5. Guru membuat menerapkan
nilai murni.

3. Bolehkah kita gembira


apabila kita sakit?
4. Apakah langkah untuk
elakkan diri jatuh sakit?
Nilai murni:
Kita mesti menjaga
kebersihan anggota badan
kita supaya kita sentiasa
sihat. Contohnya: kita
mesti membasuh tangan
sebelum makan supaya
kotoran tidak memasuki
2

KBT:
Kemahiran
berfikir
Nilai murni

KBT:
Kecergasan
pelbagai
Kecergasan
interpersonal

makanan semasa kita


makan.
5. Murid menyanyikan
semula lagu kalau rasa
gembira dengan membuat
pergerakan.

Langkah 2
( 10 minit )

Kata Kerja
1. Sebutkan perbuatan
yang boleh dilakukan
oleh tangan.
2. Sebutkan perbuatan
yang boleh dilakukan
oleh kaki.
3. Sebutkan perbuatan
yang boleh dilakukan
oleh mata.
4. Sebutkan perbuatan
yang boleh dilakukan
oleh

1. Murid mendengar arahan


guru.
2. Murid mengangkat tangan
untuk menjawab soalan guru.
3. Murid menyebut perbuatan
yang boleh dilakukan oleh
4. anggota badan seperti
tangan, kaki,
mata,telinga dan mulut.

KBT:
Kemahiran
berfikir

Pergerakan
kinestatik

5. Murid melihat perkataan yang


ditunjukkan guru dalam power
point.

5. telinga.
6. Sebutkan perbuatan
yang
boleh dilakukan oleh
mulut.

Langkah 3
( 15 minit )

Anggota badan yang


disediakan
1. Tangan
2. Mata
3. Mulut
4. Telinga
5. Hidung
Alatan lain
1. Gam
2. Gunting

6. Murid mengeja dan menyebut


perkataan bersama guru.
7. Murid membuat aksi yang
menunjukkan perbuatan
anggota badan yang
ditunjukkan guru.

1. Murid dikumpulan di dalam


kumpulan kecil.
2. Murid mendengar arahan
guru.
3. Murid diminta untuk mereka
cipta wajah manusia dengan
anggota badan yang
disediakan guru.
4. Murid menampalkan gambar
3

Kerja
berkumpulan
secara
kolaboratif
KBAT:
Strategi berfikir
secara
metakognitif

3. Pensel dan pemadam


4. Pensel warna
5. Kertas lukisan
Cara kerja
1. Murid perlu melukis
bentuk muka
2. Murid menyusun
anggota bahagian
muka mengikut tempat
yang sesuai.
3. Murid melukis rambut
4. Murid melukis kening
5. Murid mewarna wajah
mengikut kesesuaian
warna kulit manusia

Langkah 4
( 15 Minit )

Latihan penulisan
1. Kumpulan menguasai
kemahiran

yang telah siap di sudut yang


ditentukan guru.
5. Murid memberikan pendapat
tentang hasil kerja yang
dibuat oleh kumpulan mereka.

Nilai murni
bekerjasma

1. Murid mengambil lembaran


kerja yang diedarkan guru.
2. Murid membuat latihan yang
diberikan guru.

Mencantumkan ayat
dalam kumpulan A dan
kumpulan A.

Penutup
( 5 Minit )

Kemahiran
berfikir

Nilai murni
bantumembantu
( murid yang
pandai
membantu
murid yang
lemah ).

Kemudian murid perlu


menulis semula ayat
tersebut.

2. Kumpulan lemah

Kepimpinan
Seorang ketua
dilantik untuk
memberikan
tugasan
kepada ahli
kumpulan.

Menulis ejaan
perkataan anggota
badan berdasarkan
gambar yang diberikan.
( ejaan di sediakan )

Nilai murni
1. Murid semuanya
2. Murid mengikuti
pelajaran dengan baik

1. Murid menyanyikan lagu


Kalau rasa gembira dengan
membuat
pergerakan.
4

kreativiti dan
inovasi

pada hari ini. Berikan


tepukan untuk diri
sendiri.
3. Kita mestilah
mengembirakan hati
ibu bapa kita dengan
cara:
Mendengar nasihat
mereka
Melakukan pekerjaan
yang diminta
pertolongan oleh ibu
bapa.
Menjadi anak yang
baik.
Rajin pergi sekolah dan
membaca buku.
Menjaga kebersihan
diri.

2. Murid mendengar kesimpulan


yang guru berikan tentang
pelajaran yang dipelajari hari
ini.

Pergerakan
kenestatik
Penerapan nilai
murni.