Anda di halaman 1dari 7

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MATEMATIK

Matapelajaran

: Matematik

Kelas

: 5 Mendapat

Bilangan murid

: 22 orang

Tarikh

: 3 Mac 2015

Hari

: Selasa

Masa

:12.10 tengah hari hingga 1.10 tengah hari.

Bidang

: Nombor dan Operasi

Tajuk

: Tolak dalam lingkungan 1 000 000

Standard Kandungan

: Murid-murid dibimbing untuk :


4.1.

Standard Pembelajaran

Pendaraban dua nombor.

: Pada akhir pembelajaran murid-murid berupaya untuk :


i.

Mendarab sebarang nombor dengan nombor hingga dua digit, 100 dan 1000 dan hasil
darabnya hingga 1 000 000 termasuk membuat anggaran.

Masa

: 60 minit

Pengetahuan sedia ada

: Antara pengetahuan sedia ada murid ialah :


i. murid telah didedahkan dengan operasi pendaraban yang hasil darabnya sehingga 100 000

EMK

: Kreativiti dan inovasi.

Nilai murni

: mendengar arahan, memberi perhatian, kerjasama, kesungguhan.

Bahan bantu mengajar

: Slide power point, projector lcd, kad tugasan, sampul surat.

FASA

ISI KANDUNGAN

AKTIVITI PENGAJARAN DAN


PEMBELAJARAN

CADANGAN KOMUNIKASI

Persediaan
(5 minit)

Guru mengubah atmosfera


kelas dengan menarik
perhatian murid melalui aktiviti
mencari harta karun.

1. Guru menyatakan bahawa terdapat satu


harta karun yang tersimpan dalam kelas.
Harta karun tersebut dalam bentuk
gulungan kertas scroll.

Di dalam kelas ini tersimpan satu


harta karun yang sangat bernilai.

Guru melatih murid menjadi


murid yang sentiasa aktif dan
sedia melaksanakan tugasan
serta berkeyakinan dan
berani.

2. Guru minta semua murid berusaha mencari


harta karun tersebut.

Sila jawab soalan yang terdapat


pada harta karun tersebut.

3. Guru minta murid yang menjumpai harta


karun menjawab soalan yang terdapat pada
harta karun tersebut.

Harta bernilai yang cikgu


maksudkan ialah ilmu pengetahua
yang kamu dapat semasa
menyelesaikan soalan yang
terdapat pada harta karun tersebu

Pemerhatian dan
analisis

Guru menerapkan nilai murni


sentiasa menuntut ilmu
pengetahuan yang harganya
tidak ternilai

4. Guru memberi hadiah kepada murid yang


menjumpai harta krun dan berjaya
menjawab soalan yang terdapat pada harta
karun tersebut.
5. Guru menerangkan kepada murid bahawa
harta yang bernilai bukan sahaja dalam
bentuk wang atau emas tetapi ilmu
merupakan harta yang paling bernilai dalam
hidup seseorang individu.

Sila cari harta karun tersebut.

Nilai murni : ikhlas menuntut ilmu,


bersungguh-sungguh.

Imaginasi
(20minit)
Penjanaan idea
Sintesis idea

1. Guru wujudkan situasi di mana seorang


guru ingin membeli beberapa kotak pensel
daripada seorang penjual alat tulis. Guru
tersebut ingin membeli sebanyak 1321
kotak pensel. Setiap kotak mempunyai 13
batang pensel.

Dengar dengan teliti situasi yang


cikgu wujudkan.

2. Guru minta seorang murid datang ke


hadapan secara sukarela untuk
melakonkon watak sebagai guru tersebut.

Siapa yang berani sila keluar ke


hadapan untuk melakonkan watak
sebagai guru?

Darab sebarang nombor


dengan nombor 2 digit tanpa
pengumpulan semula.

3. Guru melakonkan watak sebagai penjual


alat tulis.

Apakah operasi yang terlibat


dalam masalah ini?

1321 x 13 =_____

4. Penjual bertanya kepada guru tersebut


berapa jumlah keseluruhan pensel yang
ingin dibeli.

Jawapan : operasi darab

Pendaraban dua nombor.


Mendarab sebarang nombor
dengan nombor hingga
dua digit, 100 dan hasil
darabnya hingga 1 000
000 termasuk membuat
anggaran.
Contoh 1 :

Bentuk lazim.

5. Guru minta murid buat pengiraan untuk


untuk mencari jumlah pensel yang ingin
dibeli.
6. Guru tunjukkan cara pendaraban
menggunakan kaedah kekisi.
7. Guru paparkan satu soalan darab di
hadapan kelas menggunakan persembahan
slide power point.

8. Guru minta seorang murid tampil ke


3

Cikgu akan melakonkan watak


sebagai penjual alat tulis.

Kira jumlah keseluruhan pensel.


Tunjukkan jalan pengiraan bagi
soalan tersebut.
Cari jawapan terhadap soalan
yang dipaparkan di hadapan
dengan menggunakan kaedah
kekisi.
Nilai murni : patuh pada arahan,
bersungguh-sungguh menyelesaikan
tugasan.

Kaedah kekisi.

Contoh 2 :
Darab sebarang nombor
dengan nombor 2 digit
dengan pengumpulan semula.
11329 X 31 = _____

hadapan untuk menjawab soalan tersebut


dengan menggunakan kaedah kekisi.

9. Guru bantu murid menjawab soalan


tersebut jika murid tersebut mengalami
sebarang kesulitan
10. Guru ulang langkah 7 hingga 9 dengan
memaparkan soalan-soalan yang lain.

Contoh 3 :
13427 X 55 = _____

Contoh 4 :
12781 X 71 = _______

Perkembangan
(20 minit)
Penambahbaikan
menilai

Pendaraban dua nombor.


Mendarab sebarang nombor
dengan nombor hingga
dua digit, 100 dan hasil
darabnya hingga 1 000
000 termasuk membuat
anggaran.

1. Guru membahagikan murid kepada enam


kumpulan
2. Setiap kumpulan dibekalkan dengan 1
sampul surat yang mengandungi kad
tugasan
3. Setiap kumpulan perlu menyiapkan
tugasan dalam masa yang ditetapkan.
4. Masa yang diperuntukkan ialah selama 15
minit.
5. Arahan tugasan :
a) Jawab semua soalan yang
disediakan dengan menggunakan
kaedah kekisi
b) Gunting dan tampal jawapan yang
diperoleh pada kertas landasan
kereta api.
6. Kumpulan yang terpantas dapat
menyelesaikan tugasan dan menjawab
semua soalan dengan betul dikira sebagai
pemenang.

Sila dengar arahan yang cikgu


berikan dengan teliti tentang caracara untuk melaksanakan aktiviti
berkumpulan.
Setiap kumpulan perlu menjawab
semua soalan.
Kumpulan yang paling pantas
menyiapkan tugasan dengan
memberikan jawapan yang betul
dikira sebagai pemenang.

Semasa melaksanakan aktiviti


berkumpulan, kamu perlu
bekerjasama antara satu sama lain
Nilai murni : kerjasama antara ahli
kumpulan, berdaya saing.

Tindakan
(10 minit)
Pelaksanaan
Amalan berterusan

Pendaraban dua nombor.


Mendarab sebarang nombor
dengan nombor hingga
dua digit, 100 dan hasil
darabnya hingga 1 000
000 termasuk membuat
anggaran.

1. Guru mengedarkan lembaran kerja kepada


murid-murid untuk mengukuhkan
kefahaman mereka terhadap tajuk yang
diajar pada hari ini.

Jawab semua soalan dalam kerta


lembaran kerja yang diberikan.
Kamu tidak dibenarkan meniru
tetapi dibenarkan untuk
berbincang dengan rakan
disebelah.
Nilai : kejujuran, kesungguhan

Penutup
( 5 minit)

Mengimbas kembali apa yang


dipelajari.

Murid ditanya apa yang telah mereka pelajari


pada hari ini.
Murid membuat kesimpulan tentang
pembelajaran pada hari ini.

Pentaksiran

Dalam situasi apa kamu sering


gunakan operasi darab dalam
kehidupan seharian?
Apakah kepentingan mempelajari
kpelbagai kaedah pendaraban?

Berdasarkan keupayaan murid menjawab lembaran kerja.


Standard pembelajaran tercapai sekiranya murid menjawab dengan betul sekurang-kurangnya 5 daripada 6 soalan.