Anda di halaman 1dari 2

SENARAI SEMAK FAIL PERIBADI MURID

SK KAYU ARA PASONG

Nama: ___________________________
Kelas : ____________
Tahun: ____________

BIL.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

PERKARA
Maklumat peribadi murid
Salinan surat beranak murid
Salinan MyKid murid
Salinan kad pengenalan ibu
Salinan kad pengenalan bapa
Salinan kad pengenalan penjaga*
Salinan surat nikah ibubapa
Salinan surat kematian ibu/bapa*
Salinan surat hak penjagaan murid*
Surat OKU pelajar*
Dokumen sekolah lama*

*sekiranya berkaitan

MAKLUMAT PERIBADI MURID

ADA

TIADA

SK KAYU ARA PASONG

Nama: ___________________________
Kelas : ____________
Tahun: ____________

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.

15.
16.

17.

Nama
No MyKid
No Surat
Beranak
Tarikh Lahir
Tempat Lahir
Alamat
No. telefon
rumah
No. telefon
bapa
No. telefon
ibu
No. telefon
penjaga*
Nama bapa
No. kad
pengenalan
bapa
Nama ibu
No. kad
pengenalan
ibu
Nama
penjaga*
No kad
pengenalan
penjaga*
Rumah Sukan