Anda di halaman 1dari 11

PANDUAN PENGGUNA UNTUK

MENUTUP FUNGSI POP-UP BLOCKER


DI PELAYAR INTERNET
- ezHASiL -

Panduan Pengguna Antaramuka Berpusat - ezHASiL

Contents
CARA-CARA UNTUK MENUTUP FUNGSI POP-UP BLOCKER DI PELAYAR INTERNET ................................ 3
1.

Internet Explorer ......................................................................................................................... 3

2.

Mozilla Firefox ............................................................................................................................. 6

3.

Google Chrome ........................................................................................................................... 9

Panduan Pengguna Antaramuka Berpusat - ezHASiL

Panduan Pengguna Antaramuka Berpusat - ezHASiL

CARA-CARA UNTUK MENUTUP FUNGSI POP-UP BLOCKER DI PELAYAR


INTERNET

1. Internet Explorer
Di pelayar Internet Explorer, sila tekan
options.

di bahagian atas sebelah kanan dan pilih Internet

Panduan Pengguna Antaramuka Berpusat - ezHASiL

Panduan Pengguna Antaramuka Berpusat - ezHASiL

Tetingkap Internet Options akan muncul. Di dalam tetingkap tersebut, sila pilih Privacy di
bahagian atas dan pilih Settings di bahagian Pop-up Blocker.

Panduan Pengguna Antaramuka Berpusat - ezHASiL

Panduan Pengguna Antaramuka Berpusat - ezHASiL

Di tetingkap Pop-up Blocker Settings, sila masukkan *.hasil.gov.my ke dalam kotak teks Address
of website to allow. Kemudian, tekan Add dan Close untuk simpan tetapan fungsi pop-up
blocker.

Panduan Pengguna Antaramuka Berpusat - ezHASiL

Panduan Pengguna Antaramuka Berpusat - ezHASiL

2. Mozilla Firefox
Di pelayar Mozilla Firefox, sila tekan

di bahagian atas sebelah kanan dan pilih Options.

Panduan Pengguna Antaramuka Berpusat - ezHASiL

Panduan Pengguna Antaramuka Berpusat - ezHASiL

Tetingkap Options akan muncul. Di dalam tetingkap tersebut, sila pilih Content di bahagian atas
dan pilih Exceptions.

Panduan Pengguna Antaramuka Berpusat - ezHASiL

Panduan Pengguna Antaramuka Berpusat - ezHASiL

Di dalam tetingkap Allowed Sites - Pop-ups, sila masukkan *.hasil.gov.my ke dalam kotak teks
Address of website. Kemudian, tekan Allow dan Close untuk simpan tetapan fungsi pop-up
blocker.

Panduan Pengguna Antaramuka Berpusat - ezHASiL

Panduan Pengguna Antaramuka Berpusat - ezHASiL

3. Google Chrome
Di pelayar Google Chrome, sila tekan

di bahagian atas sebelah kanan dan pilih Settings.

Panduan Pengguna Antaramuka Berpusat - ezHASiL

Panduan Pengguna Antaramuka Berpusat - ezHASiL

Tetingkap Chrome Settings akan muncul. Di dalam tetingkap tersebut, sila pilih Show advanced
settings di bahagian bawah.

Sila pilih Content settings di bahagian Privacy.

Panduan Pengguna Antaramuka Berpusat - ezHASiL

10

Panduan Pengguna Antaramuka Berpusat - ezHASiL

Tetingkap Content settings akan muncul. Di dalam tetingkap tersebut, sila pilih Manage
exceptions di bahagian Pop-ups.

Tetingkap Pop-up exceptions akan muncul. Di dalam tetingkap tersebut, sila masukkan
[*.]hasil.gov.my ke dalam kotak teks Hostname pattern dan pastikan Behavior di set kepada
Allow. Tekan Done untuk simpan fungsi pop-up blocker.

Panduan Pengguna Antaramuka Berpusat - ezHASiL

11

Anda mungkin juga menyukai