Anda di halaman 1dari 16

ACARA-ACARA OLAHRAGA

Padang
Dalam bahagian padang terdapat dua jenis acara yang dipertandingkan iaitu
lompatan, lontaran atau balingan. Pihak penganjur hendaklah memastikan semua
peralatan dan persediaan untuk semua acara ini diadakan sebelum memulakan
sesuatu pertandingan. Selain itu, jurulatih, bentuk dan kaedah latihan yang diadakan
agak berbeza daripada latihan untuk balapan. Dalam olahraga peringkat
antarabangsa, jurulatih untuk setiap acara padang disediakan untuk memberikan
latihan dan panduan kepada olahragawan yang mengambil bahagian dalam acaraacara ini.

SEJARAH LOMPAT JAUH


Lompat jauh merupakan acara yang melibatkan peserta lelaki dan juga
wanita. Lompatan sejauh 7.05 meter oleh Chionis pada tahun 656 S.M membuktikan
bahawa acara lompat jauh merupakan salah satu acara olahraga yang terawal.
Teknik lompatan telah dicipta dan diubahsuai dari semasa ke semasa dn mengikut
kesesuaian ketika dan keadaan. Penyesuaian juga adalah untuk menjadikan lompat
jauh sebagai salah satu acara sukan yang diminati oleh semua orang. Pada Sukan
olimpik moden pertama yang diadakan pada tahun 1896, acara ini merupakan acara
utama dan dijadikan acara tetap dalam perjumpaan yang seterusnya. Rekod lompat
jauh dunia ciptaan Mike Powell sejauh 8.95 meter adalah suatu yang amat sukar
untuk dipecahkan sehingga kini.

UNDANG-UNDANG LOMPAT JAUH


Setiap acara dalam sukan olahraga mempunyai peraturan dan undangundangnya tersendiri. Peraturan ini disedia dan disesuaikan mengikut kehendak
janitina, peralatan dan jenis acara. Berikut adalah peraturan dan undang-undang
acara lompat jauh yang disediakan mengikut kelulusan IAAF.
a) Giliran atau susunan peserta untuk membuat lompatan hendaklah ditentukan
menerusi undian yang dibuat sebelum pertandingan bermula.
b) Setiap lompatan peserta akan dikira berdasarkan jarak yang paling jauh salah
satu daripada lompatan yang dibuat.
c) Jika pesertanya lebih daripada lapan orang, setiap peserta diberikan tiga
lompatan

sahaja.

Sekiranya

jumlah

peserta

kurang

daripada

lapan

orang,mereka diberikan enam lompatan setiap seorang. Peserta yang


membuat lompatan yang paling jauh tanpa batal dikira pemenang.
d) Seseorang peserta dikira melakukan kesalahan dalam situasi berikut:

i) Kaki peserta menyentuh tanah melebihi papan melonjak yang disediakan


dengan mana-mana bahagian tubuhnya sebelum lompatan dibuat.
ii) Ketika membuat lompatan, kaki peserta memijak atau menyentuh
kawasan di luar papan melonjak, iaitu di mana-mana sisi.

Lompatan yang sah dan batal

iii) Menyentuh kawasan pendaratan semasa mendarat pada titik di belakang


tapak kaki.
iv) Berundur melalui kawasan pendaratan selepas membuat lompatan.
v) Peserta menggunakan cara atau kaedah lompatan yang tidak dibenarkan
oleh undang-undang.
vi) Peserta menggunakan sebarang alat bantuan atau sokongan lompatan.
e) Peserta membuat lompatan dari kawasan di belakang papan melonjak.
f) Ketika pertandingan berlangsung, peserta tidak dibenarkan menggunakan
lorong lompat jauh untuk membuat lompatan percubaan atau latihan.
g) Ukuran jarak lompatan hendaklah dibuat pada titik sentuhan atau pendaratan
paling dekat dengan papan melonjak, tanpa mengira sama ada titik itu
diperoleh melalui pendaratan kaki ataupun sentuhan mana-mana anggota
tubuh peserta.

h) Bagi memastikan setiap lompatan diukur dengan betul dan tepat, permukaan
pasir di dalam kawasan pendaratan hendaklah sama aras dengan permukaan
papan melonjak.
i) Peserta hendaklah membuat larian di dalam lorongan larian yang disediakan.
j) Peserta hendaklah membuat lompatan setelah isyarat diberikan oleh pegawai
pertandingan.

PERALATAN DAN KAWASAN LOMPATAN


1. LORONG LARIAN

Lorong khas untuk peserta membuat larian sebelum melompat


hendaklah 1.22 meter lebar dan panjangnya tidak kurang daripada 40
meter.

Lorong ini hendaklah sama ada daripada bitumen, tartan ataupun


berumput.

Lorong ini juga hendaklah bebas daripada sebarang bentuk gangguan


atau halangan yang boleh mengganggu peserta ketika membuat
lompatan.

2. PAPAN MELONJAK

Papan ini digunakan sebagai penanda dan permulaan dalam


melakukan lompatan dan memainkan peranan penting dalam lompat
jauh.

Peserta akan memijak papan ini sebelum membuat lonjakan.

Papan ini diwarnakan dengan warna putih dan saiz biasanya ialah 1.22
meter panjang (mengikut saiz atau lebar lorongan larian) dan 20 cm
lebar.

Papan ini diletakkkan pada jarak satu meter daripada hujung yang
terdekat dengan kawasan pendaratan.

Papan lonjakan

3. PENANDA PLASTISIN

Pada setiap Bahagian hadapan papan melonjak dipasangkan plastisin


sebagai penanda.

Plastisin digunakan untuk mengesan dan membuktikan pembatalan


dalam lompatan yang dibuat oleh peserta.

Sebarang kesan tapak kasut atau paku spikes yang terdapat pada
plastisin akan membuktikan bahawa lompatan itu harus dibatalkan.

Plastisin hendaklah antara 98mm hingga 102mm lebar dari depan ke


belakang serta 1.22m panjang mengikut lebar papan melonjak.

4. KAWASAN PENDARATAN

Kawasan khas untuk setiap peserta mendarat selepas membuat


lompatan.

Kawasan ini merupakan kawasan penting kerana jarak lompatan


seseorang peserta mula dikira dari sini.

Kawasan ini hendaklah diisikan dengan pasir halus yang agak lembap.

Lebar kawasan ini hendaklah sekurang-kurangnya 2.75 meter dan 9


meter panjang atau sekurang-kurangnya 10 meter daripada bahagian
hujung papan melonjak.

Kawasan ini hendaklah terletak pada jarak yang sama di kiri atau
kanan lorong larian.

Setiap

kali

selepas

seseorang

peserta

membuat

lompatan-

lompatannya itu diukur, kawasan pendaratan ini diratakan kembali


pada aras yang sama untuk lompatan seterusnya.

5. PITA PENGUKUR

Pita pengukur digunakan untuk menentukan atau mengukur jarak


lompatan seseorang peserta.

Jarak sesuatu lompatan harus diukur dari hujung terdekat pada papan
pelepas ke hujung terdekat di tempat pendaratan.

Penggunaan pita pengukur dinegara kita masih meluas, sama ada di


peringkat sekolah, daerah, negeri ataupun kebangsaan.
Penggunaan pita pengukur ini melambatkat kerja-kerja mengukur serta
tidak tepat.

Pada peringkat antarabangsa, pita pengukur ini digantikan dengan alat


pengukur elektronik yang boleh memudahkan, mempercepat dan
mendapatkan ketepatan sewajarnya.

6. BENDERA ISYARAT

Bagi memaklumkan kepada pegawai pengukur, pegawai atau pengadil


lompatan akan mengibarkan bendera yang dipegang sama ada yang
berwarna merah menandakan lompatan itu batal, ataupun bendera
berwarna putih menandakan lompatan itu sah.

7. PENGUKUR HALAJU ANGIN

Digunakan untuk mengetahui kelajuan tiupan angin semasa acara


lompat jauh dilangsungkan.

Ini biasanya disediakan untuk kejohanan olahraga di semua peringkat,


yang ada kalanya kederasan lompatan dibentuk oleh kelajuan angin
yang bertiup.

Di negara kita, sama ada di peringkat kebangsaan, negeri mahupun


yang lebih kecil, peralatan ini digunakan secara meluas.

Bentuk ruang, peralatan dan pegawai bagi acara lompat jauh

TEKNIK ASAS LOMPATAN


Terdapat empat aspek penting yang perlu diberikan perhatian oleh
seseorang yang ingin melibatkan diri dalam acara lompat jauh ini iaitu larian,
pelepasan, lompatan di udara dan pendaratan.
LARIAN
Kelajuan larian yang betul dapat menentukan lompatan yang kuat dan
jarak yang jauh.

Bentuk dan cara larian adalah mengikut kesesuaian, kehendak dan


keupayaan seseorang untuk menghubungkaitkan dengan lompatan
yang akan dibuat.

Kelajuan larian secara mendatar, stabil dan keras dapat membantu


pergerakan lompatan. Untuk memperoleh larian sebegini penumpuan
dan ketepatan adalah penting.

18 hingga 22 langkah atau mengikut jarak iaitu antara 25 hingga 40


meter dari permulaan larian hingga ke papan pelepas merupakan
larian kebiasaan yang dilakukan oleh kebanyakan peserta.

Peserta biasanya dapat mengagak jumlah langkah atau jarak yang


diperlukan menerusi latihan yang dijalankan. Sebarang kesilapan akan
mengakibatkan lompatan tidak dikira atau dibatalkan.

Kaedah tanda uji atau check-mark merupakan satu lagi cara yang
digunakan untuk mendapatkan ketetapan di antara permulaan larian
dengan pelepasan.

Check-mark digunakan oleh peserta untuk memudahkan serta


mendapatkan ketepatan yang lebih tinggi untuk membuat lompatan.

Semua kaedah di atas memerlukan kelajuan dalam larian. Tanpa


kelajuan yang sebenar, akan menjejaskan keberkesanan lompatan
khususnya dalam mendapatkan jarak lompatan yang sesuai.

PELEPASAN

Pergerakan peserta selepas membuat larian, yakni untuk mula


membuat lompatan dan sentuhan kaki peserta pada papan melonjak
untuk melompat.

Pergerakan ini berlaku secara pantas dan ia bergantung kepada


kelajuan larian.

Kesesuaian antara kelajuan larian dengan daya konsentrasi yang


tinggi menentukan pelepasan yang baik.

Peserta perlu berhati-hati supaya sentuhan kakinya pada papan


pelepas tidak terbatal, sama ada menyentuh papan melonjak di
bahagian hadapan sehingga kaki memecah tanah ataupun kaki terus
memijak tanah di hadapan papan lalu melompat.

Di samping itu, peserta harus dapat menentukan kaki manakah yang


akan membuat pelepasan dan larian untuk lompatan hendaklah sesuai
dengan kaki yang ditentukan itu.

Terdapat beberapa panduan berikut boleh dijadikan asas dalam


melakukan pelepasan seperti:

i) Hendaklah ada kordinasi antara kelajuan larian dengan timing


ketika sentuhan kaki dengan papan melonjak.

ii) Peserta hendaklah menumpukan perhatian dalam melakukan


pelepasan.

iii) Menentukan kaki yang akan membuat melonjak.

iv)Peserta seboleh mungkin tidak boleh memperlahankan larian ketika


tiba di papan melonjak.
v) Peserta hendaklah menggunakan kedua-dua bahu dan dada untuk
membantu dalam membuat pelepasan, iaitu dengan mengangkat
bahu dan dada.

LOMPATAN DI UDARA
Lombatan di udara bermaksud ketika atau masa seseorang peserta lompat
jauh meninggalkan papan melonjak dan berada di udara sebelum membuat
pendaratan.

Terdapat tiga jenis pergerakan yang boleh dilakukan oleh seseorang peserta
semasa berada di udara dan terserahlah kepada peserta untuk menggunakan
pergerakan yang sesuai.

i)

Pergerakan mengayuh di udara (hitch-kick atau running in the air)

ii)

Pergerakan belayar di udara (sailing)

iii) Pergerakan ayunan pada punggung pelompat (hip swing)

Peserta-peserta wanita selalunya melakukan pergerakan mengayuh di udara


dan cara ini mendorong mereka mendarat dengan mudah dan tepat.

Dalam pergerakan udara ini, kordinasi antara tangan, kedudukan badan dan
kaki peserta adalah penting.
PENDARATAN
Cara seseorang peserta mendaratkan dirinya selepas melakukan lompatan
dan ia merupakan pergerakan akhir dalam acara ini.
Peserta perlu melakukan pendaratan dengan baik dan sempurna supaya
lompatannya menjadi sah.

Peserta hendaklah mengunakan kedua-dua belah kakinya dengan bantuan


yang kuat daripada ayunan tangan dan pembentukan badan.

Pendaratan yang baik ialah dengan menjejakkan keua-dua belah kaki ke


kawasan pendaratan sambil menolak momentum badan ke hadapan bagi
mengelakkan diri peserta daripada mendarat kembali pada tangan atau
punggungnya.

Teknik pendaratan jack-knifing dilakukan dengan membentukkan ayunan kaki


dan tangan ke hadapan. Dengan cara ini, rintangan yang mungkin terdapat
pada badan pelompat dipindahkan ke Bahamian kaki dan sebahagian
kecilnya pada tangan.

Teknik pendaratan ini dapat mengimbangkan pergerakan ke hadapan dengan


pendaratan yang dilakukan.

PRINSIP ASAS DALAM LOMPAT JAUH


I) Peserta hendaklah melakukan larian menuju ke papan melonjak dengan
pantas dan terkawal.

II) Melakukan lonjakan yang kuat dengan lutut kaki diangkat tinggi semasa
melonjak.
III) Mengayunkan kedua-dua tangan ke atas dengan tujuan membantunya
melakukan lonjakan.

IV) Peserta hendaklah menumpukan perhatian pada papan pelepas untuk


membuat lonjakan yang bersih dan sempurna.
V) Ketika berada di udara atau pada peringkat layangan, pandangan peserta
hendaklah tepat ke hadapan.
VI) Melunjurkan kedua-dua belah kaki ke hadapan badan semasa dalam
kedudukan bersedia utuk mendarat di kawasan pendaratan.
VII) Peserta hendaklah menggerakkan badannya ke hadapan supaya tidak
terjatuh ke belakang iaitu dengan cara mengayunkan tangan ke hadapan dan
membengkokkan kaki semasa tumit pelompat mula mencecah pasir.
VIII) Berusaha mendarat menggunakan kedua-dua belah kaki dengan
menolakkan badan ke hadapan.
IX) Menunggu sebentar sebelum meninggalkan kawasan pendaratan tetapi tidak
boleh meninggalkan kawasan pendaratan melalui bahagian berhampiran
dengan papan melonjak.
X) Peserta hendaklah melakukan semua pergerakan dalam lompat jauh ini
dengan penuh keyakinan.

Lakuan lompat jauh yang baik adalah hasil daripada pergerakan yang terancang

Anda mungkin juga menyukai