Anda di halaman 1dari 12

BAB 1 :

PENGENALAN
KEJURUTERAAN
MEKANIKAL

BIDANG
KEJURUTERAAN &
ILMU SAINS

BIDANG
KEJURUTERAAN &
ILMU SAINS

KEJURUTERAAN

SAINS VS.
KEJURUTERAAN
SAINS
KEJURUTERAAN
Mengkaji dan
menganalisis fenomena
alam ciptaan tuhan
dengan menggunakan
pancaindera dan
peralatan.
Memperolehi maklumat
hasil daripada
pemerhatian dan
kajian.
Kajian dilakukan secara
sistematik untuk
menghasilkan
penemuan dan

Aplikasi segala
penemuan,
pengetahuan yang
dihasilkan oleh para
saintis untuk mereka
bentuk pelbagai ciptaan
inovatif dan kreatif
yang dapat memberikan
manfaat kepada
kehidupan manusia.

APA ITU
KEJURUTERAAN
Satu bidang teknologi
MEKANIKAL
Untuk apa ia diwujudkan? ?
Membantu menghasilkan reka bentuk
Reka bentuk ini digunakan dalam sektor apa?

Sektor pengeluaran, pembuatan,


penyenggaraan loji dan peralatan
dalam industri.

DEFINISI
KEJURUTERAAN

Satu bidang teknologi


MEKANIKAL

yang membantu
menghasilkan reka
bentuk dalam sektor
pengeluaran, pembuatan,
penyenggaraan loji dan
peralatan dalam industri.

BIDANG
KEJURUTERAAN
MEKANIKAL

SKOP TUGAS
KEJURUTERAAN PENGELUARAN &
INDUSTRI
Mereka bentuk sistem pengeluaran
Menyelia dan pemilihan bahan
Penyenggaraan
Pemprosesan dan pengeluaran
Mengawal kualiti produk.

SKOP TUGAS
KEJURUTERAAN AUTOMOTIF
Mereka bentuk kenderaan
Memasang komponen kenderaan
Menyenggara dan membaik pulih
kenderaan.

SKOP TUGAS
KEJURUTERAAN AERONAUTIK
Mereka bentuk pesawat.
Memasang komponen pesawat.
Menyenggara dan membaik pulih
pesawat.

SKOP TUGAS
KEJURUTERAAN MARIN
Mereka bentuk sistem dalam
komponen kapal.
Menyengga dan membaik pulih kapal
serta.

SKOP TUGAS
KEJURUTERAAN LOJI
Mereka bentuk pelan & sistem loji
Memasang komponen sistem loji
Menyenggara dan membaik pulih loji
Contoh :
Loji penapis air, loji pemprosesan
kumbahan, loji dandang dan loji
janakuasa elektrik.