Anda di halaman 1dari 1

Kerangka utama kecerdasan

Satu disiplin ilmu


Asas kepada tingkah laku
seharian
Melatih cara berfikir untuk tingkat
prestasi
Tidak mementingkan diri
sendiri
Dibina atas rasa hormat
Pemikiran yang cerdas
Berfikir untuk orang lain untuk
kepentingan bersama

Menerima dan menghargai


pendapat dan perbezaan
orang lain.
Cipta suasana keterbukaan,
timbang rasa dan semangat
berpasukan

Pemikiran
berdisiplin

Pemikiran

Pemikiran

etika

sintesis

Pemikiran

Pemikiran

hormat

kreatif

Gabungan idea dan


pemikiran disiplin ilmu yang
berbeza.
Mengumpul maklumat
Melahirkan pelbagai idea
bermanafaat
Mencerna sesuatu idea
dengan lebih baik dan
bermutu

Menyelesaikan masalah
melalui kreativiti dan idea
inovatif
Kreatif cipta idea baru atau
kaedah yang baru

Disediakan oleh:
Suziana Kamaruddin_M20121000751
Tugasan 2_Kurikulum Masa Depan