Anda di halaman 1dari 2

KISI-KISI SOAL UJIAN KEGAWATDARURATAN

1. Secara umum kriteria syok adalah, kecuali


a. Tekanan darah sistolik <80 mmHh
b. Tekanan darah diastolik <50mmHg
c. Oligouria
d. Metabolik asidosis
e. Perfusi jaringan menurun
2. Untuk mengetahui keadaan hemodinamik penderita syok
a. Central venous pressure
b. Tekanan diastolik arteri pulmonal
c. Kadar laktat
d. PCWP
e. Betul semua
3. Pada kardiogenik syok terjadi, kecuali
a. Cardiac output turun
b. PCWP naik/turun/normal
c. CVP turun
d. SVR naik
e. SVO2 turun
4. Keuntungan terapi dengan cairan kristaloid, kecuali
a. Murah dan mudah
b. Tidak alergenik dan efek samping sakit
c. Dapat mengganti cairan intraseluler dan intrasisial
d. Volume yang diperlukan lebih sedikit
e. Fungsi myocard lebih baik dengan larutan RL
5. Dobutamin mempengaruhi reseptor simpatis, sebagai berikut
a. 1
b. lebih mempengaruhi 1 dan 2
c. 2
d.
e. dan
6. obat anti hipertensi golongan ACEI yang mempunyai onset cepat adalah
a. ramipril
b. catropil
c. oiosnopril
d. iosartan
e. enalapril
7. di bawah ini termasuk stadium-stadium syok, kecuali
a. stadium kompensasi
b. stadium dekompensasi
c. stadium relaksasi
d. stadium irreversibel
e. semua benar
8. di bawah ini termasuk golongan catecholamine adalah
a. dopamine
b. dobutamine
c. epinephrine
d. norepinephrine
e. semua benar
Cranialis 2011

Page 1

9. yang termasuk tanda-tanda kardiogenik syok


a. merupaka tanda gangguan kontraksi myocard
b. CO BP SVR CVP
c. Tujuan terapi untuk memperbaiki fungsi myocard
d. Semua salah
e. Semua benar
10. Rumus kardiak output adalah
a. CO = HR x SV
b. CO = SV x HR
c. CO = MAP x CVP
d. CO = MAP CVP
e. Semua benar

Cranialis 2011

Page 2

Anda mungkin juga menyukai