Anda di halaman 1dari 3

06/05/2014

Armillaria solidipes (A. ostoyae)

Biologia e Ecologia dos Fungos


Aula 4: Diferenciao

CONTEDO

INTERCONVERSO

dra. Cristina Beatriz

dr. Edgar Cambaza

MORFOLGICA DO SOMA

Interconverso morfolgica do
soma;
Estruturas vegetativas
especializadas:

Modificaes de hifas:
Rizides, apressrios e hifopdios,
haustrios e armadilhas.
Agregaes de hifas:
Cordes micelianos e rizomorfos,
plectnquimas e esclercios.

INTERCONVERSO

MORFOLGICA DO SOMA

Influncia qumico-fsica dimrficos


Influncia biolgica difsicos

MODIFICAES

DE HIFAS

- RIZIDES

06/05/2014

APRESSRIO,

HIFOPDIO E HAUSTRIO

MODIFICAES

AGREGAES

DE HIFAS

DE HIFAS

- HAUSTRIO

CORDES

MODIFICAES

DE HIFAS

- APRESSRIO

MODIFICAES

DE HIFAS

- ARMADILHAS

OU

AGREGAES

FEIXES MICELIANOS

DE HIFAS

RIZOMORFO

Zona de absoro
Hifa fibrilhar
Zona de crescimento
Hifa condutora

06/05/2014

AGREGAES

DE HIFAS

ESCLERCIO

PRXIMA AULA

Reproduo