Anda di halaman 1dari 4

Nota Kuliah Minggu 8 (Kepentingan Hidup Beragama)

(AGAMA SEBAGAI PEDOMAN HIDUP)


KEPENTINGAN AGAMA
Memperjelaskan hubungan manusia dengan pencipta
Membentuk peraturan hidup manusia
Mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup
Menentukan keseimbangan di dunia dan akhirat
Mengawal nafsu manusia
Menjadikan manusia berakhlak mulia
Mengetahui tanggunjawab terhadap tuhan dan semua makhluk/ benda ciptaanNya
Membentuk jiwa/rohani yang bersih
Menidakkan ajaran sekularisme yang jauh terpesong
Menentukan tingkahlaku yang baik dan bermoral/beretika

Budaya Ketimuran Menjadi Ikutan

Nilai Timur

VS
Nilai Barat

Kepatuhan dan kesetiaan

Kerjasama

Menghormati orang tua

Memelihara adat

Mementingkan status quo

Merendah diri dan mengalah

Sedia berkorban kepentingan diri

Sabar (walaupun ditindas)

Bersifat feudal.

Demokrasi

Hak individu

Hak asasi manusia

Rasionalisasi

Pemikiran terbuka

Kebebasan

Sekularisme

Ekualiti
*

Kebebasan pendapat

Konsep Akhlak dan Moral

Akhlak :
Merujuk kepada budi pekerti, kelakuan dan tabiat yang baik atau buruk.

Moral :
Merujuk kepada ukuran dan standard perlakuan; yang baik atau buruk, betul atau
salah, boleh diterima atau tidak boleh diterima yang diyakini seseorang berbanding
undang-undang atau standard-standard yang lain.

Nilai Asas Yang Membentuk Malaysia

1.

Kerjasama

2.

Toleransi

3.

Perpaduan dan Permuafakatan

4.

Hormat-menghormati

5.

Kesetiaan kepada negara

6.

Keadilan

Apakah sekularisme ????

Satu doktrin yang menolak agama dalam hidup. Agama tiada tempat dalam
kehidupan bermasyarakat.

Ciri-ciri sekularisme

Menumpukan hal-hal duniawi.


Mengagungkan kebolehan akal rasional.
Percaya kepada sains sebagai satu panduan yang utama.
Tidak percaya/ meragui kewujudan tuhan.
Percaya kepada teori evolusi.
Menonjolkan fahaman baru
7.

Mengamalkan budaya materialism

Budaya Materialisme

Berorientasikan materialisme:
Perlumbaan mencari harta, wang, kemewahan adalah fokus utama hidup. Matlamat
menghalalkan cara.

Kuasa dan politik adalah matlamat yang penting.


Suka pada hiburan/ cinta pada duniawi.