Anda di halaman 1dari 2

SISTEM FAIL PROGRAM PEMULIHAN KHAS / PEMULIHAN (LINUS)

Fail Utama ( Tahap 1 )- Fail Nipis


1.

2.

3.

4.

5.

FAIL JAWATANKUASA PEMULIHAN:


*

Carta Organisasi

Pekeliling

Surat Menyurat

Minit Curai

Biodata Guru

Jadual Waktu Guru

Perancangan Strategik
-

Pelan Strategik 3 tahun

Pelan Tindakan 1 tahun

FAIL KONSEP:
*

Modul Guru

Modul Murid

Manual dan Instrumen Saringan LINUS

FAIL MINIT MESYUARAT:


*

Minit Mesyuarat Kurikulum

Minit Mesyuarat Panitia Bahasa Melayu

Minit Mesyuarat Panitia Matematik

Minit Mesyuarat Bimbingan dan Kaunseling

FAIL DATA:
*

Keputusan Saringan

Analisis Data Saringan

Headcount

TOV

FAIL MURID:
*

Senarai Nama Murid LINUS Tegar (dalam program pemulihan)

Profil Murid Pemulihan.

Rekod/ Surat Pemeriksaan Doktor.

Fail Sampingan ( Tahap 1 & Tahap 2 )- Fail Keras Tebal

1. Fail Individu Murid :

Borang Pencalonan.

Profil Murid Pemulihan.

Ujian Saringan & Diagnostik.

Rekod Prestasi Ujian Diagnostik.

IPMBDP & ISD.

Hasil Penilaian.

Catatan.

2. Fail Lembaran Kerja

Bahasa Malaysia.

Matematik.

3. Fail Data Prestasi Murid.

Individu.

Kelas.

4. Fail Perancangan Program.

Pelan Tindakan Program.

Takwim Program.

Carta Gantt Aktiviti.

Jadual Waktu.

Borang Tindakan Susulan.

5. Fail Pengurusan

Surat Keluar.

Surat Masuk.