Anda di halaman 1dari 10

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN JASMANI

Mata Pelajaran

: Pendidikan Jasmani

Fokus Kandungan : Berkebolehan melakukan pergerakan menggelongsor


dengan lakuan yang betul
Standard Pembelajaran : 1.2.1, 2.2.1, 2.2.3, 5.2.1

Tarikh

: 9 April 2013

Masa

: 8.40 - 9.40 Pagi

Kelas

: 1 Amanah

Bil. Murid

Standard Pembelajaran : Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat :

1.2.1 : Melakukan sekurang-kurangnya 2 daripada 3 pergerakan menggelongsor seperti


menggelongsor dalam bulatan, menggelongsor individu dan menggelongsor kumpulan dengan
lakuan yang betul.
2.2.1 : Menyatakan sekurang-kurangnya 1 kegunaan pergerakan menggelongsor dalam kehidupan
seharian
5.2.1 : Memperlihatkan rasa seronok melakukan aktiviti dalam Pendidikan Jasmani dengan menepuk
tangan ketika aktiviti permainan kecil

Pengalaman Sedia Ada

: Murid pernah melakukan pergerakan menggelongsor dalam kehidupan seharian.

Strategi Utama

: Teori Kecerdasan Pelbagai (TKP) Kinestatik, Visual dan Ruang

Penggabungjalinan

: Unit 3-Konsep Pergerakan (Arah Pergerakan & Laluan)

Penerapan Nilai

: Kerjasama dan memberi sokongan kepada rakan

KBKK

: Mengenal pasti dan mengklasifikasi

BBM

BIL

ALATAN

KUANTITI

1.

Skital

.2.

Wisel

3.

Baton

FASA / MASA
Pengenalan
(3 5 Minit)

STRATEGI / AKTIVITI
Memanaskan Badan
i.

Mobiliti

FOKUS PEMBELAJARAN

Haiwan Mencari Sarang :

Kawasan pergerakan

seperti haiwan. Contahnya

berlainan warna.
Guru akan memberi
arahan untuk bergerak

Wisel

berwarna tertentu
mengikut skital.
Murid dengan pantas pergi

Petunjuk

ke kawasan skital

X = murid

yang ditunjuk.

ditanda.
Guru meniup wisel dan

berwarna mengikut kad

Skital

menunjukkan kad

TKP = Kinestetik

seperti haiwan yang

x
x x

gajah, monyet dan kuda.


Murid bergerak bebas
disebut di kawasan yang

CATATAN
Alatan

ditanda dengan skital yang

Haiwan mencari
sarang

ORGANISASI

G = guru

= skital berwarna

Visual dan Ruang

FASA / MASA

Pengenalan
(3 5 Minit)

STRATEGI /
AKTIVITI
Memanaskan
Badan
ii.

Regangan

FOKUS PEMBELAJARAN

Hamstring Stress

berdiri atas sebelah kaki


kedua beah tangan
memegang lutut kaki yang
diangkat
tarik ke aras dada

Lunge

sebelah kaki dibawa ke


hadapan sejauh mungkin
bawa berat badan ke
depan
tegakkan badan
rendahkan badan
luruskan kaki belakang

Tolak langit

berdiri tegak
rapatkan kaki
rapatkan kedua tangan
tolak kedua tangan keatas

ORGANISASI

CATATAN

FASA / MASA
Perkembangan
(12 15 Minit)

STRATEGI / AKTIVITI
Aktiviti 1

Bergerak Dalam

FOKUS PEMBELAJARAN

ORGANISASI

CATATAN

Bergerak Dalam Bulatan :

Bulatan
(Berkumpulan)

Alatan

Bentuk 4 bulatan besar iaitu 2

Skital

Wisel

bulatan lelaki dan 2 bulatan


perempuan

Berdiri tegak sambil kaki buka


seluas bahu

Pegang tangan antara satu


sama lain

Tangan lurus tanpa bengkokkan

Petunjuk :
= Guru

TKP = Kinestetik

= Murid

Visual dan Ruang

= Arah pergerakan

siku

Bergerak ke sisi kanan dengan

membuka kaki kanan diikuti kaki


kiri menghampiri kaki kanan

Ulang pergerakan sehingga


wisel ditiup untuk tukar arah

Menggelongsor

Mulakan dengan kaki kiri untuk


ke sisi kiri

FASA / MASA

STRATEGI / AKTIVITI
Aktiviti 2

FOKUS PEMBELAJARAN

ORGANISASI

Menggelongsor Individu :

CATATAN
Alatan

Menggelongsor
Individu

Menghadap guru dan berdiri

Skital

Wisel

tegak sambil kaki buka seluas


bahu

Petunjuk :

Depakan kedua-dua tangan ke

= Guru

sisi

= Murid

Menggelongsor ke satu arah

= Arah Pergi

iaitu kanan atau kiri dengan


membuka satu kaki ke sisi dan

TKP = Kinestetik
Visual dan Ruang

= Arah Balik

merapatkan kaki yang


seterusnya.

Patah balik ke tempat


permulaan dengan
menggunakan kaki yang
berbeza

Menggelongsor

Pusing 180 untuk menukar


kaki mula.

FASA / MASA

STRATEGI / AKTIVITI
Aktiviti 3

Mengelongsor

FOKUS PEMBELAJARAN
Mengelongsor Kumpulan :

Bentuk 4 barisan memanjang

ORGANISASI

CATATAN
Alatan

Kumpulan

iaitu 2 barisan lelaki dan 2

Skital

Wisel

perempuan

Pegang tangan rakan dalam


barisan

Petunjuk :

Berdiri tegak sambil kaki buka

= Guru

seluas bahu

= Murid

Menggelongsor ke satu arah

= Arah pergerakan

TKP = Kinestetik
Visual dan
Ruang

iaitu kanan atau kiri dengan


membuka satu kaki ke sisi dan
merapatkan kaki yang
seterusnya.

Guru menentukan arah


pergerakan

Menggelongsor

3
FASA / MASA
Kemuncak
(5 7 Minit)

STRATEGI / AKTIVITI
Permainan kecil

Lumba
Menggelongsor

FOKUS PEMBELAJARAN
Lumba Menggelongsor :

Bentuk 4 barisan memanjang


iaitu 2 barisan lelaki dan 2

ORGANISASI

CATATAN
Alatan

Skital

perempuan
Petunjuk :

Berdiri tegak sambil kaki buka


seluas bahu

Menggelongsor ke satu arah

Wisel

= Guru
= Murid

iaitu kanan atau kiri dengan

= Arah Pergi

membuka satu kaki ke sisi dan

= Arah Balik

TKP = Kinestetik
Visual dan
Ruang

merapatkan kaki yang


seterusnya.

Mengelongsor dengan
memegang baton

Serahkan baton pada rakan


yang seterusnya setelah
menggelongsor

Menggelongsor

Barisan paling cepat dikira


pemenang

FASA / MASA
Penutup
(2 3 Minit)

STRATEGI / AKTIVITI
Menyejukkan Badan
Mobiliti :
Jalan burung

FOKUS PEMBELAJARAN
Berjalan bebas :

Berjalan bebas dalam


kawasan skital sahaja
Berjalan sambil
mendepakan tangan
seperti sayap burung

ORGANISASI

CATATAN
Alatan

Skital

Wisel

Berjalan sambil
melembutkan badan ke
kanan dan kiri
Berjalan dalam tempo
yang perlahan

TKP = Kinestetik
Visual dan
Ruang

Regangan :
Tolak angin

Regangan Tolak Angin

Berdiri tegak
Kaki dibuka seluas bahu
Tangan kanan memegang
jari tangan kiri
Tolak tangan ke atas
sejauh mungkin

Variasi regangan dengan tolak


tangan ke:

Pernafasan

Hembusan
tarzan

Bawah
Kanan
Kiri
Tumit kanan
Tumit kiri

Hembusan Tarzan

Kaki dibuka seluas bahu


Kedua tangan menjadi

Tolak angina keatas

corong mulut seperti

tarzan
Murid menarik nafas

sambil dongakkan kepala


Murid hembuskan nafas
dan menjerit seperti tarzan

Hembusan tarzan