Anda di halaman 1dari 1

Contoh Rancangan Pengajaran Harian Pemulihan

Bahasa Melayu (ringkasan)


8.45 10.15
pagi

Tajuk
: Suku kata kv , kv+kv dan perkataan kvk
Kemahiran : Mengenal, menyebut dan menulis suku kata kv,
kv+kv
dan perkataan kvk
2 Cemerlang Hasil
Pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid
dapat mengenal, menyebut dan menulis suku
Bahasa Melayu
kata
Pemulihan
kv,kv+kv dan perkataan kvk
Aktiviti : 1. Murid menyebut gambar yang dipaparkan guru.
2. Murid menyebut ceraian kad suku kata
3. Murid menulis suku kata menjadi perkataan
4. Murid menjalankan latih tubi bersama guru.
5. Murid menyelesaikan lembaran kerja.
BBM : Kad suku kata kv, kv+kv, kv+kv+kv warna dan gambar.