Anda di halaman 1dari 3

A.

Trigonometri Dasar

sin =

cos =
tan =

y
r

x
r

y
x

B. Perbandingan trigonometri sudut Istimewa (30, 45, 60)

sin

30
45
60

cos

Tan
1
3

3
1

gambar 1

C. Perbandingan Trigonometri sudut berelasi


.1. Sudut berelasi (90 )
a) sin(90 ) = cos
b) cos(90 ) = sin
c) tan(90 ) = cot
2. Sudut berelasi (180 )
a) sin(180 ) = sin
b) cos(180 ) = cos
c) tan(180 ) = tan
3. Sudut berelasi (270 )
a) sin(270 ) = cos
b) cos(270 ) = sin
c) tan(270 ) = cot
4. Sudut berelasi ( )
a) sin( )
= sin
b) cos( )
= cos
c) tan( )
= tan
D. RumusRumus dalam Segitiga
a b c
sin A
sin B
sin C
1. Aturan sinus :

2r

gambar 2

Aturan sinus digunakan apabila kondisi segitiganya adalah:


b

b. 2 sisi dan satu sudut


a. 2di
sudut
depan
dan
sisi
satu
sisisisi

2. Aturan Kosinus : a2 = b2 + c2 2bc cos A


Aturan kosinus digunakan jika kondisi segitiganya:
b

a
c

a. sisi sisi sisi

b. sisi sudut sisi

3. Luas segitiga
: dengan kondisi sisi sudut sisi

a) L = a b sin C
2

a sin B sin C
2 sin(B C)
: dengan kondisi sudut sisi sudut

b) L =
s( s a)( s b)( s c )

c) L =

, s = (a + b + c)

E. Jumlah dan Selisih Dua Sudut


1) sin (A B) = sin A cos B cos A sin B
2) cos (A B) = cos A cos B

3) tan (A B) =

sin A sin B

tan A tan B
1 tan A tan B

F. Rumus Perkalian Sinus dan Kosinus

1)
2)
3)
4)

Sin A cos B = (sin (A+B) + sin (A-B))


Cos A sin B = (sin (A+B) - sin (A-B))
Cos A cos B = (cos (A+B) + cos (A-B))
Sin A sin B = - (cos (A+B) - cos (A-B))

G. Rumus Jumlah Sinus dan Kosinus

1) sin A + sin B = 2 sin (A+B) cos (A-B)

: dengan kondisi sisi sisi sisi

2) sin A - sin B = 2 cos (A+B) sin (A-B)


3) cos A + cos B = 2 cos (A+B) cos (A-B)
4) cos A + cos B = - 2 sin (A+B) sin (A-B)