Anda di halaman 1dari 1

Mata Pelajaran: Matematik

Masa: 10.10-11.10
Kelas: Tahun 3
Topik: Tambah Dalam Lingkungan 10 000
Standard Kandungan: 2.1
Standard Pembelajaran: 2.1 (i) (ii)
Objektif Pembelajaran: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
1. Menambah sebarang dua nombor hingga empat digit tanpa mengumpul
semula.
2. Menambah sebarang dua nombor hingga empat digit dengan mengumpul
semula dari sa, puluh, ratus dan ribu.
EMK:
BBM/BBB: Lembaran kerja
Aktiviti:
1. Murid-murid diberi latihan menambah dan guru membimbing murid
2. Murid-murid diberi lembaran kerja dan menjawab soalan.
3. Guru membimbing murid.
Refleksi:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Mata Pelajaran: Matematik


Masa: 08.50-09.50
Kelas: Tahun 3
Topik: Tambah Dalam Lingkungan 10 000
Standard Kandungan: 2.1
Standard Pembelajaran: 2.1 (ii) (iv)
Objektif Pembelajaran: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
1. Menambah sebarang dua nombor hingga empat digit dengan mengumpul
semula dari sa, puluh, ratus dan ribu.
2. Menambah nombor dengan menggunakan pelbagai strategi.
EMK:
BBM/BBB: Lembaran kerja
Aktiviti:
1. Murid-murid diberi latihan menambah dan guru membimbing murid
2. Murid-murid menyelesaikan masalah tambah dengan menggunakan pelbagai strategi
melalui bimbingan guru.
Refleksi:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________