Anda di halaman 1dari 1

UJIAN SEMESTER GENAP

MTs NEGERI 1 GAMBUT DAN BINAAN


TAHUN PELAJARAN 2012/2013

PETUNJUK PENGISIAN
1. Isilah dengan menggunakan pensil
2. Lembar jawaban ini tidak boleh kotor, basah dan terlipat
3. Jika salah hapuslah sebersih mungkin dengan penghapus
4. Tulislah nama siswa di kolom yang disediakan lalu hitamkan bulatan
di bawahnya sesuai dengan huruf di bawah nya
5. Tulislah nomor ulangan dan tanggal lahir pada kolom yang disediakan lalu hitamkan bulatan dibawahnya sesuai dengan angka di atasnya
6. Hitamkan bulatan pada kolom nama mata pelajaran yang diujikan
7. Tuliskan nama madrasah, kelas, ruang dan bubuhkan tanda tangan.

LEMBAR JAWABAN KOMPUTER


Contoh Cara Menghitamkan
A
A

B
B

C
C

D
D

Benar
Salah

A
A

B
B

C
C

D
D

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Salah
Salah

Nama Siswa
Nama Mata Pelajaran (hitamkan salah satu)
B. Indonesia
B. Inggris
Matematika

Aqidah
Quran Hadist
Fiqih

B. Arab
IPS
IPA

PPKn
SKI
..

Tanggal Ulangan . 20..


Tanda Tangan Siswa dan Nama

( ..)
Nama Madrasah Asal
Kelas / Ruang Ulangan
.

Kelas : / Ruang : ..

Nomor Ulangan

Tgl

Tanggal Lahir
Bln
Thn

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

0
1
2
3

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

0
1

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Jawaban (Hitamkan salah satu pilihan jawaban yang benar)


1

16

31

46

17

32

47

18

33

48

19

34

49

20

35

50

21

36

22

37

23

38

24

39

10

25

40

11

26

41

12

27

42

13

28

43

14

29

44

15

30

45

Printed By yunizar.com

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z