Anda di halaman 1dari 7

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

KEMAHIRAN HIDUP (PERKEBUNAN) PENDIDIKAN KHAS


TAHUN 4
MINGG
U
02.01.1
4
03.01.1
4
06.01.1
4
10.01.1
4
13.01.1
4
17.01.1
4
20.01.1
4
24.01.1
4
27.01.1
4
31.01.1
4
03.02.1
4
07.02.1
4
10.02.1
4
14.02.1

TOPIK / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

TAJUK 1.
KESELAMATAN

STANDARD PEMBELAJARAN
1.1.1 Mengenal peraturan keselamatan di
ruang kerja
1.1.1 Mengenal peraturan keselamatan di
ruang kerja

1.1
Mengetahui
keselamatan

langkah
1.1.2
Menyatakan
langkah-langkah
keselamatan diri, alatan dan bahan
1.1.2
Menyatakan
langkah-langkah
keselamatan diri, alatan dan bahan

1.2 Mengetahui alatan dan


bahan di dalam peti pertolongan 1.2.1 Mengenalpasti alatan dan bahan di
cemas
dalam peti pertolongan cemas.

KEMAHIRAN HIDUP ASAS (KEBUN) TAHUN 4

1.2.1 Mengenalpasti alatan dan bahan di


dalam peti pertolongan cemas.
1.2.2 Menamakan alatan dan bahan yang
terdapat di dalam peti pertolongan cemas

MINGG
U

TOPIK / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

4
17.02.1
4
21.02.1
4

STANDARD PEMBELAJARAN

1.2.2 Menamakan alatan dan bahan yang


terdapat di dalam peti pertolongan cemas

24.02.1
4

28.02.1
4
03.03.1 TAJUK 1.
4
KESELAMATAN
07.03.1
4
10.03.1
4

14.03.1
4
TAJUK 2.
KEBERSIHAN
17.03.1
4

21.03.1
4

1.3.1 Mengenal dan menamakan alatan


dan bahan yang dugunakan untuk
memadam api
i. air
ii. pasir
1.3.1 Mengenal dan menamakan alatan
1.3 Mengetahui alat dan bahan
dan bahan yang dugunakan untuk
untuk memadam api
memadam api
iii. kain basah
iv. alat pemadam api
2.1.1 Menyatakan kepentingan kebersihan
i. diri
ii. alatan dan bahan
2.1
Mengetahui
penjagaan iii. ruang kerja
kebersihan
2.1.1 Menyatakan kepentingan kebersihan
i. diri
ii. alatan dan bahan
iii. ruang kerja

CUTI PENGGAL PERTAMA


(22 30 MAC 2014)
31.03.1
4
04.04.1
4

TAJUK 2.
KEBERSIHAN

2.1
Mengetahui
kebersihan

KEMAHIRAN HIDUP ASAS (KEBUN) TAHUN 4

penjagaan 2.1.2 Mengenal alatan dan bahan yang


digunakan untuk menjaga kebersihan
i.diri
ii.ruang kerja

MINGG
U

TOPIK / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

07.04.1
4
11.04.1
4
14.04.1
4
18.04.1
4
21.04.1
4
25.04.1
4
28.04.1
4
02.05.1
4
05.05.1
4
09.05.1
4
12.05.1
4
16.05.1
4
19.05.1
4
23.05.1
4
26.05.1
4
27.05.1

STANDARD PEMBELAJARAN
2.1.2 Mengenal alatan dan bahan yang
digunakan untuk menjaga kebersihan
i.diri
ii.ruang kerja

TAJUK 3.
ALATAN
BERKEBUN

3.1 Mengetahui alatan berkebun

TAJUK 3.
ALATAN
BERKEBUN

3.1.1 Mengenal dan menamakan alat-alat


berkebun

3.1.1 Mengenal dan menamakan alat-alat


berkebun
3.1.2
Menyatakan
fungsi
alat-alat
berkebun
3.1 Mengetahui alatan berkebun
i. pasu
ii. sudip tangan
3.1.2
Menyatakan
fungsi
alat-alat
berkebun
iii. serampang tangan
iv. penyiram
3.2.1 Menggunakan alatan berkebun
dengan selamat
i. pasu
3.2 Mengaplikasi penggunaan ii. sudip tangan
alatan berkebun
3.2.1 Menggunakan alatan berkebun
dengan selamat
iii. serampang tangan
iv. penyiram
3.3 Mengetahui cara menyimpan 3.3.1 Menyatakan tempat menyimpan
alatan berkebun
alatan berkebun

KEMAHIRAN HIDUP ASAS (KEBUN) TAHUN 4

MINGG
U

TOPIK / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CUTI PERTENGAHAN TAHUN


(28 MEI 15 JUN 2014)
16.06.1
4
20.06.1
4
23.06.1
4
27.06.1
4

TAJUK 3.
ALATAN
BERKEBUN
TAJUK 4.
PENYEDIAAN
BAHAN TANAMAN

3.3 Mengetahui cara menyimpan 3.3.1 Menyatakan


alatan berkebun
alatan berkebun
4.1
Mengetahui
perkebunan

30.06.1
4
04.07.1
4
07.07.1
4
11.07.1
4
14.07.1
4
18.07.1
4

KEMAHIRAN HIDUP ASAS (KEBUN) TAHUN 4

tempat

menyimpan

medium 4.1.1
Menamakan
medium
digunakan untuk semaian
i. Tanah lom (nisbah 2)
ii. Baja organik (nisbah 1)
iii. Pasir (nisbah 1)
4.1.1
Menamakan
medium
digunakan untuk semaian
i. Tanah lom (nisbah 2)
ii. Baja organik (nisbah 1)
iii. Pasir (nisbah 1)
4.1.1
Menamakan
medium
digunakan untuk semaian
i. Tanah lom (nisbah 2)
ii. Baja organik (nisbah 1)
iii. Pasir (nisbah 1)
4.1.2 Mengenal tanaman hiasan
membiak melalui :
i. keratan batang

yang

yang

yang

yang

MINGG
U
21.07.1
4
25.07.1
4
28.07.1
4
01.08.1
4
04.08.1
4
08.08.1
4
11.08.1
4
15.08.1
4
18.08.1
4
22.08.1
4
25.08.1
4
29.08.1
4
01.09.1
4
05.09.1
4
08.09.1
4
12.09.1
4

TOPIK / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN
4.1.2 Mengenal tanaman hiasan yang
membiak melalui :
ii. daun

TAJUK 5.
PENANAMAN

5.1 Mengetahui jenis tanaman


hiasan

5.1.1 Mengenal dan menamakan jenis


tanaman hiasan yang akan ditanam
seperti puding, bunga raya dan lidah jin
5.1.1 Mengenal dan menamakan jenis
tanaman hiasan yang akan ditanam
seperti puding, bunga raya dan lidah jin
5.2.1 Menyemai benih tanaman hiasan
seperti puding, bunga raya dan lidah jin ke
dalam bekas semaian
5.2.1 Menyemai benih tanaman hiasan
seperti puding, bunga raya dan lidah jin ke
dalam bekas semaian

TAJUK 5.
PENANAMAN

5.2
Mengaplikasi
penanaman

KEMAHIRAN HIDUP ASAS (KEBUN) TAHUN 4

proses

5.2.2 Memilih pasu yang sesuai

5.2.2 Memilih pasu yang sesuai

5.2.3 Mengubah tanaman hiasan ke dalam


pasu

MINGG
U

TOPIK / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CUTI PENGGAL KEDUA


(13 21 SEPT 2014)
22.09.1
4
26.09.1
4
29.09.1
4
03.10.1
4
06.10.1
4
10.10.1
4

TAJUK 5.
PENANAMAN

TAJUK 6.
PENJAGAAN
TANAMAN
TAJUK 6.
PENJAGAAN
TANAMAN

5.2
Mengaplikasi
penanaman

6.1 Mengamalkan
tanaman hiasan
6.1 Mengamalkan
tanaman hiasan

13.10.1
4
17.10.1
4
20.10.1
4
24.10.1
4
27.10.1
KEMAHIRAN HIDUP ASAS (KEBUN) TAHUN 4

proses 5.2.3 Mengubah tanaman hiasan ke dalam


pasu
6.1.1 Menyatakan cara-cara
tanaman hiasan di dalam pasu
penjagaan i. menyiram
ii. merumput
iii. menggembur
iv. membaja
penjagaan 6.1.1 Menyatakan cara-cara
tanaman hiasan di dalam pasu
i. menyiram
ii. merumput
iii. menggembur
iv. membaja
6.1.1 Menyatakan cara-cara
tanaman hiasan di dalam pasu
i. menyiram
ii. merumput
iii. menggembur
iv. membaja
6.1.1 Menyatakan cara-cara
tanaman hiasan di dalam pasu
i. menyiram
ii. merumput
iii. menggembur
iv. membaja
6.1.1 Menyatakan cara-cara

penjagaan

penjagaan

penjagaan

penjagaan

penjagaan

MINGG
U

TOPIK / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

4
31.10.1
4
03.11.1
4
07.11.1
4
10.11.1
4
14.11.1
4
17.11.1
4
21.11.1
4

TAJUK 6.
PENJAGAAN
TANAMAN

6.1 Mengamalkan
tanaman hiasan

STANDARD PEMBELAJARAN

tanaman hiasan di dalam pasu


i. menyiram
ii. merumput
iii. menggembur
iv. membaja
6.1.1 Menyatakan cara-cara penjagaan
tanaman hiasan di dalam pasu
i. menyiram
ii. merumput
iii. menggembur
iv. membaja
6.1.1 Menyatakan cara-cara penjagaan
tanaman hiasan di dalam pasu
i. menyiram
ii. merumput
iii. menggembur
penjagaan iv. membaja
6.1.1 Menyatakan cara-cara penjagaan
tanaman hiasan di dalam pasu
i. menyiram
ii. merumput
iii. menggembur
iv. membaja

CUTI AKHIR TAHUN


(22.11.2014 04.01.2015)

KEMAHIRAN HIDUP ASAS (KEBUN) TAHUN 4