Anda di halaman 1dari 7

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

KEMAHIRAN HIDUP (MASAKAN) PENDIDIKAN KHAS


TAHUN 4
MINGG
U
02.01.1
4
03.01.1
4
06.01.1
4
10.01.1
4
13.01.1
4
17.01.1
4
20.01.1
4
24.01.1
4
27.01.1
4
31.01.1
4
03.02.1
4
07.02.1
4
10.02.1
4

TOPIK / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

1. Keselamatan

BAHASA MELAYU TAHUN 4

1.1.1 Mengenal peraturan keselamatan di


ruang kerja
1.1.1 Mengenal peraturan keselamatan di
ruang kerja
1.1
Mengetahui
keselamatan

langkah
1.1.2
Menyatakan
langkah-langkah
keselamatan diri, alatan dan bahan
1.1.2
Menyatakan
langkah-langkah
keselamatan diri, alatan dan bahan

1.2 Mengetahui alatan dan


bahan di dalam peti pertolongan 1.2.1 Mengenalpasti alatan dan bahan di
cemas
dalam peti pertolongan cemas.
1.2.1 Mengenalpasti alatan dan bahan di
dalam peti pertolongan cemas.
1.2.2 Menamakan alatan dan bahan yang
terdapat di dalam peti pertolongan cemas

CATATAN
/
EMK /
TMK

MINGG
U

TOPIK / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

14.02.1
4
17.02.1
4
21.02.1
4

STANDARD PEMBELAJARAN

1.2.2 Menamakan alatan dan bahan yang


terdapat di dalam peti pertolongan cemas

24.02.1
4

28.02.1
4
03.03.1
1. Keselamatan
4

07.03.1
4
10.03.1
4

14.03.1
4
2. Kebersihan
17.03.1
4

21.03.1
4

1.3.1 Mengenal dan menamakan alatan


dan bahan yang dugunakan untuk
memadam api
i. air
ii. pasir
1.3.1 Mengenal dan menamakan alatan
1.3 Mengetahui alat dan bahan
dan bahan yang dugunakan untuk
untuk memadam api
memadam api
iii. kain basah
iv. alat pemadam api
2.1.1 Menyatakan kepentingan kebersihan
i. diri
ii. alatan dan bahan
2.1
Mengetahui
penjagaan iii. ruang kerja
kebersihan
2.1.1 Menyatakan kepentingan kebersihan
i. diri
ii. alatan dan bahan
iii. ruang kerja

CUTI PENGGAL PERTAMA


(22 30 MAC 2014)
31.03.1
4
04.04.1

2. Kebersihan

BAHASA MELAYU TAHUN 4

2.1
Mengetahui
kebersihan

penjagaan 2.1.2 Mengenal alatan dan bahan yang


digunakan untuk menjaga kebersihan
i.diri

CATATAN
/
EMK /
TMK

MINGG
U

TOPIK / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

ii.ruang kerja

07.04.1
4
11.04.1
4
14.04.1
4
3. Alatan Memasak
18.04.1
4
21.04.1
4
25.04.1
4
28.04.1
4
3. Alatan Memasak
02.05.1
4
05.05.1
4
09.05.1
4
12.05.1 4. Bahan Masakan
4
16.05.1
4
19.05.1
4
23.05.1
4
BAHASA MELAYU TAHUN 4

CATATAN
/
EMK /
TMK

2.1.2 Mengenal alatan dan bahan yang


digunakan untuk menjaga kebersihan
i.diri
ii.ruang kerja
3.1
Mengetahui
memasak

3.1.1 Mengenal dan menamakan alatan


peralatan asas untuk :
i. menyukat
ii. memasak
3.1.1 Mengenal dan menamakan alatan
asas untuk :
iii. menghidang
iv. memotong

3.1
Mengetahui
memasak

peralatan

3.1.2 Menyatakan fungsi alatan asas :


i. menyukat
ii. memasak
3.1.2 Menyatakan fungsi alatan asas :
iii. menghidang
iv. memotong

4.1 Mengetahui
masakan

jenis

bahan

4.1.1 Mengecam
bahan masakan :
i. bahan kering

dan

menyebut

jenis

4.1.1 Mengecam
bahan masakan :
ii. bahan basah

dan

menyebut

jenis

MINGG
U

TOPIK / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

26.05.1
4
27.05.1
4

STANDARD PEMBELAJARAN

4.1.2 Menamakan bahan masakan :


i. bahan kering

CUTI PERTENGAHAN TAHUN


(28 MEI 15 JUN 2014)
16.06.1
4
20.06.1
4
23.06.1
4
27.06.1
4
30.06.1
4
04.07.1
4
07.07.1
4
11.07.1
4
14.07.1
4
18.07.1
4
21.07.1
4
25.07.1
4

4.1 Mengetahui
masakan

jenis

bahan 4.1.2 Menamakan bahan masakan :


ii. bahan basah

4. Bahan Masakan
4.2
Mengetahui
cara 4.2.1 Mengenal tempat menyimpan:
menyimpan bahan masakan
i. bahan kering
4.2.1 Mengenal tempat menyimpan:
ii. bahan basah

4. Bahan Masakan

4.2.2 Menyatakan cara menyimpan bahan


4.2
Mengetahui
cara
masakan :
menyimpan bahan masakan
i. bahan kering
4.2.2 Menyatakan cara menyimpan bahan
masakan :
ii. bahan basah

5.Penyediaan
Penyajian
Hidangan

BAHASA MELAYU TAHUN 4

Dan 5.1
menyediakan
untuk sarapan pagi

minuman 5.1.1 Menamakan jenis minuman


i. Panas

CATATAN
/
EMK /
TMK

MINGG
U
28.07.1
4
01.08.1
4
04.08.1
4
08.08.1
4
11.08.1
4
15.08.1
4
18.08.1
4
22.08.1
4
25.08.1
4
29.08.1
4
01.09.1
4
05.09.1
4
08.09.1
4
12.09.1
4

TOPIK / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

5.1.1 Menamakan jenis minuman


ii. Sejuk
5.1.2
Menyediakan
minuman
panas
seperti minuman bercoklat atau teh
5.1.2
Menyediakan
minuman
panas
seperti minuman bercoklat atau teh
5.1.3 Menyediakan minuman sejuk seperti
kordial atau jus buah-buahan
5.1.3 Menyediakan minuman sejuk seperti
kordial atau jus buah-buahan

5.Penyediaan
Penyajian
Hidangan

5.2.1 Mengenalpasti menu sarapan pagi


yang ringkas:
i. minuman panas seperti minuman
Dan
5.2 Menyediakan menu sarapan bercoklat atau teh
pagi
5.2.1 Mengenalpasti menu sarapan pagi
yang ringkas:
ii. makanan seperti roti kaya atau sandwic

CUTI PENGGAL KEDUA


(13 21 SEPT 2014)
BAHASA MELAYU TAHUN 4

CATATAN
/
EMK /
TMK

MINGG
U

TOPIK / TAJUK

22.09.1
4
26.09.1
4
29.09.1
4
03.10.1
4
06.10.1
4
10.10.1
5.Penyediaan
4
Penyajian
13.10.1
Hidangan
4
17.10.1
4
20.10.1
4
24.10.1
4
27.10.1
4
31.10.1
4
03.11.1 5.Penyediaan
4
Penyajian
07.11.1 Hidangan
4
10.11.1
4
14.11.1
4
BAHASA MELAYU TAHUN 4

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN
5.2.1 Mengenalpasti menu sarapan pagi
yang ringkas:
iii. buah-buahan seperti betik, pisang atau
epal
5.2.2
Menyenaraikan
bahan
untuk
menyediakan sarapan pagi yang ringkas :
i. minuman panas seperti minuman
bercoklat atau teh

Dan

5.2.2
Menyenaraikan
bahan
untuk
menyediakan sarapan pagi yang ringkas :
ii. makanan seperti roti kaya atau sandwic

5.2 Menyediakan menu sarapan


pagi
5.2.2
Menyenaraikan
bahan
untuk
menyediakan sarapan pagi yang ringkas :
iii. buah-buahan seperti betik, pisang atau
epal
5.2.3 Menyediakan sarapan pagi yang
ringkas:
i. minuman panas seperti minuman
bercoklat
5.2.3 Menyediakan sarapan pagi yang
ringkas:
ii. makanan seperti roti kaya atau sandwic

Dan 5.2 Menyediakan menu sarapan 5.2.3 Menyediakan sarapan pagi yang
pagi
ringkas:
iii. buah-buahan seperti betik, pisang atau
epal
5.2.4 Menghidang sarapan pagi yang
ringkas

CATATAN
/
EMK /
TMK

MINGG
U

TOPIK / TAJUK

17.11.1
4
21.11.1
4

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

5.2.4 Menghidang
ringkas

CUTI AKHIR TAHUN


(22.11.2014 04.01.2015)

BAHASA MELAYU TAHUN 4

CATATAN
/
EMK /
TMK

sarapan

pagi

yang