Anda di halaman 1dari 2

SEKOLAH KEBANGSAAN SERI SEKAMAT, KAJANG

JADUAL WAKTU PERSENDIRIAN 2015

ISNIN
SELASA

2
1.4
0
2.1
0

4
2.4
0
3.1
0
MT

5
3.1
0
3.4
0

7
4.0
3.40
0
4.00 4.3
0
MT

3M
MT
3N
MT

MT
3N
MT
MT
3N

RABU
KHAMIS

3
2.1
0
2.4
0

MT
3M

3M
3B

REHAT

MASA / HARI

1
1.1
0
1.4
0
MT
3B
MT
3M

MT

JUMAAT

ISNIN
SELASA
RABU
KHAMIS
JUMAAT

MT
3M

2
1.4
0
2.1
0

3
2.1
0
2.4
0

4
2.4
0
3.1
0
MT

5
3.1
0
3.4
0

7
4.0
3.40
0
4.00 4.3
0
MT

3M
MT
3N
MT

MT
3N
MT
MT
3N

3M
3B

REHAT

MASA / HARI

1
1.1
0
1.4
0
MT
3B
MT
3M

MT

8
4.3
0
5.0
0

9
10
5.0
5.3
0
0
5.3
6.0
0
0
PJ
PJ
3N
1N
2D
PJ
2I
PJ
3B
1I
PJ
2D
PJ
PJ
1N
1D

8
4.3
0
5.0
0

9
10
5.0
5.3
0
0
5.3
6.0
0
0
PJ
PJ
3N
1N
2D
PJ
2I
PJ
3B
1I
PJ
2D
PJ
PJ
1N
1D

11
6.0
0
6.3
0
PER
PJ
1I
PJ
2I
PJ
1D
MT
3B
11
6.0
0
6.3
0
PER
PJ
1I
PJ
2I
PJ
1D
MT
3B

ISNIN
SELASA
RABU
KHAMIS
JUMAAT

REHAT

MASA / HARI

SEKOLAH KEBANGSAAN SERI SEKAMAT, KAJANG


JADUAL WAKTU PERSENDIRIAN 2015
1
2
3
4
5
6
7
8
1.1
1.4
2.1
2.4
3.1
4.0
4.3
0
0
0
0
0
3.40
0
0
1.4
2.1
2.4
3.1
3.4 4.00 4.3
5.0
0
0
0
0
0
0
0
MT
MT
MT
3B
3M
3N
MT
MT
3M
3N
MT
MT
MT
3N
3M
3B
MT
MT
MT
3M
3N
3B

9
10
5.0
5.3
0
0
5.3
6.0
0
0
PJ
PJ
1N
2D
PJ
2I
PJ
1I
PJ
2D
PJ
PJ
1N
1D

11
6.0
0
6.3
0
PER
PJ
1I
PJ
2I
PJ
1D
MT
3B

Anda mungkin juga menyukai