Anda di halaman 1dari 1

PETA I-THINK (PETA BULATAN) GURU DAN CABARAN SEMASA.

JALAN
PERHUBUNGA
N YANG
SUKAR
DILALUI
KAWASAN
YANG SANGAT
JAUH DARI
BANDAR

PERGAULAN
TERHAD

KEKURANGA
N
KEMUDAHA
N DAN
ALATAN
DALAM
YANG PERLU
SEBAGAI

CABARAN-CABARAN
YANG
DIHADAPI OLEH
GURU DI PEDALAMAN

SUKAR
BERKOMUNI
KASI
DENGAN
MASYARAKA
T LUAR

SUKAR
MENDAPAT
BEKALAN
MAKANAN DAN
KEPERLUAN