Anda di halaman 1dari 41

suria/2003

Liputan Kuliah
Makna sosialisasi
Ciri-ciri sosialisasi
Syarat-syarat untuk proses sosialisasi
Jenis sosialisasi
Kepentingan proses sosialisasi
Agen-agen Sosialisasi
a. Ibu bapa dan persekitaran rumahtangga
b. Status ekonomi sosial (SES)dan persekitaran
pendidikan
c.Media Massa
d.Rakan sebaya
suria/2003

Apa itu sosialisasi?

Proses mempelajari peranan, status, nilai,


kepercayaan, norma, dan tingkah laku sosial yang
perlu ada pada seseorang dalam institusi sosial
(masyarakat).

Proses pembelajaran yang berterusan sepanjang


hayat di mana seseorang itu mengembangkan
potensinya sendiri dan mempelajari pola-pola budaya.

Bermula daripada pemindahan norma dan nilai dalam


keluarga serta budaya setempat sesuatu masyarakat
kepada kanak-kanak.

suria/2003

Pengalaman sosial adalah asas bagi


personaliti seseorang itu.
Social Isolation (terpinggir dari segi sosial)
tidak dapat membentuk personaliti
dengan sempurna
cth: Anna, Isabelle kesan kepada
monyet.
suria/2003

Ciri-ciri Sosialisasi

Memanusiakan
Berterusan dan berpanjangan
Kreatif

suria/2003

Syarat-syarat untuk proses


sosialisasi

Masyarakat berterusan ada budaya


Potensi biologikal yang perlu untuk belajar
Kanak-kanak berkeupayaan berhubung
dengan orang lain
Pengalaman kumpulan-interaksi antara
kelompok,konsep kendiri adalah konsepsi
yang terbentuk menerusi interaksi sosial

suria/2003

Jenis-jenis Sosialisasi

Sosialisasi permulaan/primer
Sosialisasi penyertaan/sekunder
Sosialisasi semula/resosialisasi

suria/2003

1. Sosialisasi
permulaan/primer

Kanak-kanak membina konsep


kendiri,personaliti dll.
Didedahkan kepada persekitaran sosial
(peranan, nilai dan norma)
Pada peringkat ini mereka akan patuh
kepada ibu bapa, keluarga dan komuniti yang
terdekat.

suria/2003

2. Sosialisasi
penyertaan/sekunder

Proses sosialisasi ransangan ke dalam kumpulan di


luar keluarga.
Proses bagaimana budaya dipindahkan kepada
individu oleh agen-agen lain seperti rakan sebaya,
media masa, sekolah dll.
Ibu bapa, rakan sebaya mempengaruhi seseorang
individu dari aspek: umur, jantina, kelas sosial, dan
ras.

suria/2003

3. Sosialisasi
semula/resosialisasi

Proses mengalihkan dan menukarkan


konsep diri dan cara hidup yang sedia ada
kepada yang baru dan berbeza secara
drastik.
Berlaku dalam keadaan terdesak atau
terpaksa yang dikehendaki oleh masyarakat.

suria/2003

10

Lingkaran sosialisasi

Terdapat lima lingkaran besar yang menentukan


sosialisasi
Sosialisasi
Politik
Ekonomi
Pendidikan
Agama
keluarga

suria/2003

11

Kepentingan Proses
Sosialisasi
Ibu bapa

Konsep Kendiri
Kanak-kanak
Budaya Masyarakat

Rakan-rakan

suria/2003

12

Agen Agen Sosialisasi


a.ibu bapa dan persekitaran
rumah tangga
Persekitaran rumah &
perkembangan
kognitif
Faktor mempengaruhi perkembangan kanak-kanak

Persekitaran rumah

Kualiti pendidikan yang diterima di rumah

suria/2003

13

persekitaran awal penting bagi


perkembangan kognitif
contoh(Kajian skeels & dye
(1939)- longitudinal study 20
thn

Tekanan kepada pencapaian:

Bahasa
Bimbingan akademik
Kecergasan famili
Ransangan intelektual di rumah
Kebiasaan bekerja
suria/2003

14

Dorongan untuk berjaya


Model bahasa
Bimbingan akademik
Keluarga yang aktif
Peningkatan intelektual di rumah
Tabiat kerja sekeluarga

suria/2003

15

b.PERSEKITARAN KELAS SOSIAL DAN


PENDIDIKAN KANAK KANAK
-Masalah kanak-kanak & remaja dalam
persekitaran SES yang berbeza
Perubahan
masyarakat & fungsi
keluarga
Dulu
Sekarang

Famili merupakan unit


pengeluaran ekonomi,
penglibatan dalam komuniti
meluas, extended family
Pendidikan secara informal,
kanak-kanak dilatih oleh
parent atau jiran, bekerja
secara aperentis

Perbandaran dan
perindustrian.
Pendidikan formal dan
informal anak-anak
tanggungjawab sekolah
dan agensi-agensi lain.
Nuklear family

suria/2003

16

Pengaruh Kelas sosial dalam


pendidikan anak-anak
1. kebolehan sewaktu memasuki
sekolah
2. kadar umur keluar sekolah
3. jenis sekolah yang dihadiri
4. penilaian dan pemilihan yang dibuat
oleh guru.

suria/2003

17

Kelas sosial berkaitan rapat dengan


sejauh mana family dapat
melindungi anak-anak daripada
pengaruh luar yang negatif

suria/2003

18

1.Persekitaran kelas
bawahan

a) kawasan miskin di bandar

Kurang pengawasan ibu bapa anak-anak melibatkan


diri dengan budaya jalanan.
Ibu bapa tidak berupaya melindungi anak-anak dari
gejala luar.
Di kawasan yang merbahaya (dadah, pelacuran,
jenayah)

Hanya famili yang sentiasa berjga-jaga boleh melindungi


anak mereka

suria/2003

19

proses sosialisasi dalam persekitaran


seperti ini akan menggagalkan anak-anak di
sekolah
yg paling cepat menghancurkan diri ialah
mereka yang cerdik ketua geng yang
cepat faham hidup mereka tidak bermakna.

suria/2003

20

b) kemiskinan luar bandar

Kurang dorongan & stimuli untuk berjaya


Kurang pendedahan kepada kemajuan
Extended famili melindungi/mengongkong pelajar
daripada mempelajari dunia luar

suria/2003

21

2. Persekitaran kelas
menengah

Ibu bapa child centered- banyak peluang


diberikan kepada anak pengetahuan
meluas.
Memberi kebebasan memilih dan mengalami.
Disediakan dengan baik untuk berjaya di
sekolah.

suria/2003

22

Masalah:

Terlalu banyak pengalaman & pengetahuan


sukar bagi anak-anak membentuknya
kepada satu nilai yang unggul.
Orr & Nichelson radical suburb yang
menekankan keterbukaan, pengalamanpengalman baru, mencuba daripada
menerima nilai-nilai tradisional.

suria/2003

23

Kesan

Kurang ditekankan kualiti pengalaman

a bad trip may be better than no trip at all

Tiada identiti yang tetap sentiasa mencari


identiti

Kebosanan, budaya rakan sebaya, dadah, tidak


seronok ke sekolah.

suria/2003

24

Implikasi terhadap
pendidikan

A- sekolah kawasan kelas bawahan

Persekitaran pelajar pincang


Mereka tidak menguasai kemahiran asas
* perlu bimbingan yang rapi daripada orang dewasa
dalam persekitaran yang ada struktur (teratur) &
konsisten (stabil)

suria/2003

25

Strategi

penyampaian P&P yang sistematik dan teratur


dengan cara yang menarik dan melibatkan murid.
Bukan pengajaran yang rigid, strategi busy work
Ibu bapa dan pelajar dibantu menghadapi
persekitaran yang tidak kondusif
Mendedahkan pelajar kepada dunia luar
Mengawal sendiri persekitaran (ibu bapa, sekolah,
komuniti) PIBG, program sukarelawan

suria/2003

26

B. sekolah-sekolah kelas
menengah

Perlu diadakan program yang melibatkan pelajar


dengan masyarakat yang berbilang latar belakang.
Diberi peluang melakukan aktiviti sosial yang
membina sahsiah/kepekaan terhadap kehidupan
orang lain yang kurang beruntung.
Kawalan perlu sesuai dengan cara dididik di rumahself directed learning

suria/2003

27

Pengaruh persekitaran &


perkembangan kanak-kanak

Ibu tunggal (bapa tiada)

Terpulang kepada keadaan


Tetapii kajian menunjukkan anak lelaki
membohong, tidak dengan kata, dan murung

Ibu tunggal terlalu awal memberi kebebasan


kepada anak-anak
Saiz famili

Kecil lebih tinggi perkembangan kognitif

suria/2003

28

Ras

Sukar ditentukan sebab dipengaruhi oleh SES

Pemakanan dan stimulus sosial

Malnutrition yang serius 6 bulan pertama kesan


kepada perkembangan otak.
Kekurangan stimuli sosial dan mental boleh
diatasi dengan pemakanan dan stimuli sosial &
mental

suria/2003

29

Latch key children

Penakut
Merayau
Berdikari

Television

Pasif dari segi intelek & fizikal


Jika menonton 6 jam sehari lemah penguasaan
membaca.
Lemah dari segi hubungan sosial & rakan sebaya.
suria/2003

30

c. media massa

Berperanan sebagai agen sosialisasi


Penyelesai kepada masalah pendidikan
Menyebarkan maklumat dan mendidik
seluruh masyarakat di dunia

suria/2003

31

Kesan negatif

Menonton tv boleh memberi kesan negative


kepada pelajar
Terpengaruh dengan maklumat yang
diputarbelitkan
Bersikap negatif (agresif, anti sosial dan
cubaan membunuh diri)

suria/2003

32

Langkah pengawalan

Penglibatan ibu bapa


Penglibatan pihak berkuasa
Penglibatan pihak sekolah, mendidik tentang
kesan baik dan menjadi penonton yang
sofistikated

suria/2003

33

Mengikut Smith ( 1993)

The aggressor Effect meniru apa yang


dilihat
The victim effect mengaitkan diri dengan
mangsa
The bystander effect suka keganasan dan
tidak peka dari segi akhlak.
d.Rakan sebaya
suria/2003

34

Rakan Setara

Ciri-ciri

Berbagai bentuk informal


- formal (gang)
Ada peraturan, organisasi sosial
Tidak melibatkan orang dewasa
Ada yang mempunyai nilai-nilai yang
bertentangan dengan orang dewasa, ada
yang selaras (kump. Dibentuk oleh dewasa)
Tidak diiktiraf sebagai institusi oleh
masyarakat
suria/2003

35

Fungsi
Proses pemasyarakatan (mengajar budaya)

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Nilai-nilai orang dewasa


Peranan jantina
Pendidikan sex
Memberi pengalaman praktikal

Memberi identiti sosial


Bebas daripada pengaruh ibu bapa/guru
Memperkenalkan kuasa impersonal
Memberi peluang memainkan berbagai rol
Menimbulkan perasaan kekitaan
suria/2003

36

Fenomena yang berubah

7.

Memberi peluang kanak-kanak memberi pendapat,


pertimbangan menyatakan perasaan
Perhubungan yang tidak berkekalan
Kepentingan R.S. meningkat pada peringkat umur yg
tinggi

Rakan sebaya sebagai rakan kelompok rujukan


mula penting umur 7 atau 8, meningkat
kepentingan semasa remaja dan 15 20 tahun

8.

Kepentingan

Parker & Asher: Kanak-kanak yang tidak ada R.S., cicir


2, 3 8 kali ganda berbanding kanak-kanak biasa
suria/2003

37

Menjadi shock absorber dalam hubungan


remaja dan orang dewasa

10.

Mencerminkan kelas sosial


Kajian Neugarten
Kawan paling karib
Ke-2 paling karib
Last (tidak selalu dipilih)-

tinggi kelas sosial


sama kelas sosial
rendah kelas sosial

Kanak-kanak SES menengah, kump. Rujukan lebih ibu


bapa daripada R.S.

suria/2003

38

R.S. remaja dan tingkah laku bermasalah

11.

Kajian Jessor & Jessor


Perlakuan bermasalah berkaitan dengan
keinginan mendapat approval daripada R.S.
bukan ibu bapa

R.S. dan famili

12.

Kajian Condry & Simon (1974)

Kanak-kanak berorientasikan R.S. lebih melakukan


tingkah laku yang tidak baik

suria/2003

39

R.Setara dan sekolah

13.

Kanak-kanak yang tidak diterima adalah mereka


yang agresif dan tidak pandai bekerjasama
Kanak-kanak yang membuli menjadi dewasa
yang bermasalah

Kajian National School Safety Council

suria/2003

40

R.S. di sekolah menengah

14.

kajian Coleman 1961 pelajar lelaki,


perempuan, SES & sekolah yg berbeza

Menilai pencapaian pendidikan lebih rendah


daripada kebolehan yang lain bersukan,
ketua aktiviti dsb.

suria/2003

41