Anda di halaman 1dari 8

BAHASA

DISEDIAKAN OLEH:
PN SALMA CHE HASSAN

SMK KAMIL, P.PUTEH

BAHASA MARI BERBAHASA SEBAIKNYA BAHASA ADALAH PENGATUR JIKA TANPA BAHASA PUCUK FIKIRAN YANG BERTABUR BAGAIMANA AKAN KITA SETUJIU BAHASA ADALAH PELENTUR PERJANJIAN INI? RANTING PERASAAN YANG BERSIUR MARI KITA BERBAHASA SEBAIKNYA DENGAN BAHASA TERLIHAT FAKTA PADU TERLIHAT SINAR ILMU TERLIHAT CINTA BIRU DENGAN BAHASA PEMIMPIN MEMAPARKAN ARAH DI PENTAS SIASAH DENGAN BAHASA ORANG BERIMAN MENIKMATI IBADAH KHUSYUK DAN PASRAH MARI KITA BERBAHASA SEBAIKNYA DENGAN BAHASA BUDI DIPERTINGGI MESRA DIPERLEBAR DENGAN BAHASA KITA MENJADI KITA BERSAMA .

TEMA  DIGUNAKAN SEBAGAI WAHANA PENTING UNTUK MEMBENTUK SAHSIAH MANUSIA SAMA ADA SEBAGAI PEMIMPIN MAHUPUN RAKYAT .

 Sebagai alat perhubungan antara manusia dengan tuhan. .  Digunakan untuk pemerintahan.PERSOALAN  Alat untuk menyampaikan buah fikiran danperasaan.

UNSUR-UNSUR BAHASA  ANAFORA  METFORA  REPITISI .

UNSUR-UNSUR BUNYI  ASONASI  ALITERASI  RIMA AKHIR BEBAS .

NILAI  BERSATUPADU  RAJIN DAN GIGIH BEREUSAHA .

PENGAJARAN  PERLU MENGGUNAKAN BAHASA DENGAN BETUL  PURLU DIJADIKAN ALAT UNTUK PERPADUAN .