Anda di halaman 1dari 28

SOALAN TEKNIKAL CHARGEMAN DAN WIREMAN

1. Anda bekerja sebagai penjaga jentera disebuah kilang yang terletak jauh dari
kilang-kilang lain. Tiba-tiba seluruh kilang tidak dapat mendapat bekalan elektrik.
Bagaimana cara anda mengenalpasti punca kerosakkan dan terangkan bagaimana
anda hendak mencari kerosakkan dan membaik pulih semula bekalan.
Jawapan
Tatacara mengikut turutan.
i.
Pergi ke bilik papan suis utama
ii.
Kenalpasti samaada bekalan TNB terputus atau pemutus litar yang terpelantik
iii. Sekiranya pemutus litar yang terpelantik, kenal pasti kerosakkan disebabkan oleh
lebihan beban arus atau arus bocor ke bumi
iv.
Sekiranya pemutus litar terpelantik disebabkan oleh arus bocor ke bumi kenal
pasti punca kerosakkan buat ujian rintangan penebatan pada papan suis itu dan
juga di setiap punca beban keluar. Kemudian asingkan litar yang menyebabkan
kerosakkan. Reset Earth Faulty Relay dan berikan bekalan ke beban yang lain
v.
Membaiki kerosakkan tersebut
2. A. Apakah dia sistem grid
B. Mengapa sistem grid digunakan
C. Sebutkan dua tempat yang menggunakan sistem penghantaran jejari
D. Terangkan mengapa sistem ini digunakan
Jawapan
A. Sistem grid ialah sistem penghantaran yang menyambungkan beberapa buah
sistem penjana atau beberapa buah pengubah penghantar dalam litar grid
B. Tujuan sistem ini digunakan ialah
i. mengurangkan kawasan penjanaan supaya penjana itu boleh membekalkan
kuasa yang tinggi
ii. mendapatkan frekuensi yang seimbang
C.
Dua tempat yang menggunakan sistem penghantaran jejari ialah
dikawasan rumah berderet dan di tepi jalan
D.
Sistem ini digunakan kerana cara ini merupakan cara yang paling
menjimatkan

dino_batman@yahoo.com

3. Apakah langkah-langkah keselamatan yang harus diambil sebelum dan semasa


kerja rombak rawat ke atas sesebuah motor 3 fasa
Jawapan
Sebelum kerja rombak rawat ke atas sesebuah motor 3 fasa ialah:
i.
Mengasingkan bekalan
- Pastikan bekalan mati, keluarkan pemutus litar dan kunci shutter
- Keluarkan fius kawalan dan kuasa penghidup motor
ii.
Gantungkan tanda amaran ORANG SEDANG BEKERJA di tempat kerja.
iii.
Gunakan peralatan yang sesuai
iv.
Pakai pakai keselamatan
Semasa rombak rawat motor 3 fasa
i.
Ujian penebatan sebelum dan sesudah rombak rawat. Bacaan hendaklah
melebihi 2 Megaohm
ii.
Bekalan seketika untuk memastikan pusingan motor
iii.
Bekalan sepenuhnya untuk memastikan
- Bunyi normal
- Getaran
- Selepas tiga jam periksa suhu pada setiap bahagian motor
4. a. Apakah feature yang biasa di dapati di dalam beban induktive dan mengapakah
kuasa reaktif (KVAr) diperlukan
b. Mengapakah automatik power faktor dipasang di dalam pepasangan elektrik
pengguna
c. Apakah yang dimaksudkan dengan C/K setting dan apakah kepentingannya
dalam sistem pembaikan angkadar kuasa
d. Apakah kesannya kepada pepasangan elektrik jika jangka angkadar kuasa
menunjukkan bacaan 0.5
Jawapan
a. Feature yang biasa didapati di dalam beban inductice ialah fasa diantara voltan
dengan arus terpisah atau tidak sama fasa dimana arus litar mengekor atau
tertinggal di belakang voltan bekalan, kuasa reaktif (KVAr) diperlukan bagi
mengurangkan kuasa beban induktive yang mengebabkan arus litar terpisah
dengan voltan dengan tidak menggunakan kuasa beban sebenar (KW)
b. Automatik power faktor regulator dipasang di dalam pepasangan elektrik
pengguna kerana digunakan bersama-sama dengan unit simpanan pemuat
(capasitor bank) untuk menghidupkan simpanan pemuat (capasitor bank) dari satu
unit ke satu unit yang berikutnya sekiranya faktor kuasa mengekor (mengusul)
c. C/K setting bermaksud nisbah diantara saiz keseluruhan pemuat KVAr dengan
nisbah arus pengubah (current transfomer) diantara utama dan sekunder.
Kepentingan dalam sistem pembaikan angkadar kuasa ialah geganti boleh diset
agar operasi selaras dengan arus.
d. i. Kecekapan alat itu berkurangan
iii. Perbelanjaan penjanaan lebih
iv. Penurunan keberkesanan kabel, susut voltan pada kabel akan bertambah dan
kehilangan kuasa yang berlebihan di dalam kabel

dino_batman@yahoo.com

5. a. Apakah tiga (3) jenis sistem penghantaran bekalan yang biasa ditemui
b. Berikan satu kebaikan sistem penghantaran grid
c. Apakah erti kabel perkhidmatan
Jawapan.
i.
Sistem grid
ii.
sistem jejari
iv.
sistem grid
b. Voltannya sentiasa seimbang, menjimatkan perbelanjaan dan penjanaan kecil
c. Kabel yang membekalkan tenaga elektrik kepada pengguna-pengguna
6. Sebutkan lima (5) jenis elektrod yang diperakui untuk tujuan pembumian
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Batang kuprum
Paip galvani
Pita/jalur kuprum
Plat galvani/besi
Struktur kerja keluli

7. a. Apakah tujuan utama pemutus litar udara (ACB) di dalam sistem pembekalan
kuasa
b. Sesentuh utama dalam pemutus litar udara dibahagikan kepada dua bahagian,
namakan 2 (dua) jenis penyentuh tersebut
Jawapan
a. Tujuan utama pemutus litar udara (ACB) di dalam sistem pembekalan kuasa ialah
jika digunakan bersendirian ianya hanya berfungsi sebagai pengasing. Tetapi
apabila ianya dilengkapkan dengan komponen perlindungan seperti alat ubah
arus,geganti(relay),shunt trip coil ianya dapat memberi perlindungan yang
diperlukan secara automatik. Perlindungan yang boleh diberikan oleh ACB ialah
arus lebih, beban lebih dan rosak ke bumi.
b. 2 bahagian sesentuh utama di dalam pemutus litar udara ialah penyentuh bergerak
(moving contact) dan penyentuh tetap (fixed contact)
8. Apakah yang dimaksudkan dengan inching atau jogging untuk motor dan
dimanakah kebiasaannya ia digunakan
Jawapan
Inching atau jogging untuk motor bermaksud motor dihidupkan berulang-ulang kali
dalam suatu masa yang singkat. Ini bertujuan untuk meletakkan sesuatu kepada satu
tempat yang tersedia. Kebiasaannya ia digunakan pada mesin pencetakan,kren,mesin
angkat dan sistem conveyor.

dino_batman@yahoo.com

9. Apakah yang dimaksudkan dengan kadar voltan (rated voltage) untuk kabel?
Kebiasaan ianya dikadarkan sebagai 2 voltan AC Uo/U seperti 600/1000 volt.
Apakah maksud kadaran-kadaran Uo dan U itu
Jawapan
Kadar voltan (rated voltage) utnuk kabel bermaksud kadar keupayaan menempung
voltan bagi kabel tersebut. Maksud kadaran Uo ialah kadar ketahanan maksima voltan
diantara pengalir fasa dengan bumi. Manakala U pula bermaksud kadar ketahanan
maksima voltan diantara pengalir fasa dengan pengalir fasa
10. Apakah perbezaan di antara pemutus litar dengan load break switch
Jawapan
Pemutus litara adalah suatu peranti yang memeutuskan atau mengasingkan litar daripada
bekalan apabila berlakunya arus lebihan. Manakala load break switch pula suatu peranti
yang pada kebiasaannya kendalian insani dan mempunyai mekanisma quick-make,quick
break biasa ianya digunakan sebagai peranti untuk memutuskan dan melindungi
pengubah dan otor pam voltan sederhana
11. Apakah yang dimaksudkan dengan burden alatubah dan apakah kepentingannya
dalam litar
Jawapan
Burden alatubah arus bermaksud beban atau nilai tanggungan beban atau nilai
tanggungan alatubah arus yang akan digunakan dan kepentingannya dalam litar ialah
ianya merangkumi segala galangan dalam litar termasuklah galangan pada
busbar,galangan pembumian,galangan geganti ata kelengkapan dan sebagainya.
12. a. Apakah fungsi atau kegunaan utama penghidup dalam litar motor. Senaraikan 3
fungsi sahaja
b.Namakan 3 jenis penghidup motor yang selalu digunakan dalam pemasangan
elektrik
Jawapan
a. Fungsi atau kegunaan utama penghidup motor dalam litar motor ialah
i.
menghidupkan dan memberhentikan motor
ii.
melindungi motor apabila berlaku arus lebih atau beban lampau
iii.
melindungi motor dari hidup sendiri setelah berlaku gangguan bekalan
elektrik
b. 3 jenis penghidup motor yang selalu digunakan dalam pemasangan elektrik
ialah
i.
Penghidup talian terus (D.O.L)
ii.
Penghidup bintang delta (star-delta)
iii.
Penghidup alat ubah auto (auto transfomer)

dino_batman@yahoo.com

13. Apakah langkah-langkah keselamatan yang harus diambil sebelum dan semasa
kerja rombak rawat ke atas sesebuah motor tiga (3) fasa
Jawapan
Langkah keselamatan yang diambil sebelum kerja rombak rawat ke atas sesebuah
motor tiga fasa ialah;
i.
Mengasingkan bekalan
- Pastikan bekalan mati, keluarkan pemutus litar dan kunci shutter
- Keluarkan fius kawalan dan kuasa penghidup motor
ii. Gantungkan tanda amaran ORANG SEDANG BEKERJA ditempat kerja
iii.Gunakan peralatan yang sesuai dan betul
iv. Pakai pakaian keselamatan
Langkah-langkah keselamatan yang diambil sebelum kerja rombak rawat ke atas
motor tiga fasa ialah:
i. Ujian rintangan penebatan sebelum dan sesudah rombak rawat. Bacaan hendaklah
melebihi 2 Megaohm
ii. Bekalan seketika untuk memastikan pusingan motor
iii. Bekalan sepenuhnya untuk memastikan
- bunyi normal
- getaran
- selepas tiga jam periksa suhu pada setiap bahagian motor
14. Berikan 2 jenis pemula (starter) dan terangkan 4 kegunaan pemula tersebut bagi
sebuah motor elektrik
Jawapan
Dua jenis pemula
i.
Pemula terus pada talian (D.O.L)
ii.
Pemula bintang-delta
Empat kegunaan pemula tersebut bagi sebuah motor ialah:
i.
Menghidupkan atau memberhentikan motor
ii.
Untuk membolehkan motor hidup tanpa arus penghidup yang tinggi
iii.
Untuk menghalang motor daripada hidup semula selepas terhenti
iv.
Mengurangkan voltan permulaan

dino_batman@yahoo.com

15. Bekalan 3 fasa yang disambungkan dalam bentuk bintang mengeluarkan arus
150Amp dimana voltannya 0.415kv dan faktor kuasanya ialah 0.75 mengekor.
Kirakan
i.
Voltan terminal
ii.
Kuasa ketara
iii.
Kuasa sebenar
Jawapan
i.

ii.

iii.

Voltan terminal = voltan talian


__________
3
= 415
___
1.73
= 239.88, = 240v
Kuasa Ketara = V x I
= 415 x 150
= 62250VA
= 62.25KVA
Kuasa Sebanar = V x I x kos
= 415 x 150 x 0.75
= 46687.50watt
= 46.69kw

16. Berikan istilah berikut pada motor


a. Pelindung beban lampau
b. Pemutar belit (rotor winding)
c. Pemutar arus lebih
d. Perlindungan tanpa voltan
Jawapan
a. Pelindungan beban lampau
- Akan memutuskan litar motor apabila berlaku beban lampau (arus meningkat
lebih daripada hadnya)
b. Pemutar belit
- Bahagian yang berpusing dalam motor atau mesin arus ulang-alik. Biasanya
terdapat pada motor aruhan pemutar berlilit dan tujuan pemutar dibelitkan ialah
untuk mengawal kelajuan motor tersebut
c. Pelindungan arus lebih
- Akan memutuskan litar apabila berlaku arus lebih akibat litar pintas atau
pertambahan beban
d. Perlindungan tanpa voltan
- Akan memutuskan litar motor apabila bekalan tergendala dan motor itu tidak
dapat hidup sendiri setelah bekalan diberikan semula sebelum dihidupkan dengan
menggunakan pemula

dino_batman@yahoo.com

17. Berikut adalah pemula yang biasa digunakan untuk motor tiga fasa arus ulangalik. Terangkan kegunaan dan kendalian setiap pemula tersebut
i.
Pemula terus pada talian (talian terus)
ii.
Pemula bintang-delta
Jawapan
i.
Pemula terus pada talian (talian terus)
Kegunaan- Untuk motor yang kecil
Kendalian- pemula ini dipasang terus kebekalan tanpa mengurangkan voltan talian.
Apabila berlaku beban lampau, ia akan memutuskan litar kawalan pemula dan
seterusnya bekalan pun akan terputus
ii.
Pemula bintang delta (star delta)
Kegunaan- utuk motor yang sederhana
Kendalian- motor ini dihidupkan dengan litar bintang (star) dan akan bertukar
menjadi litar delta. Apabila motor ini mula berputar, voltan setiap fasa direndahkan
jika berlaku beban lampau, ia kan memutuskan semua litar bekalan.
18. Nyatakan 3 jenis kabel yang boleh digunakan untuk pendawaian elektrik bawah
tanah
Jawapan
3 jenis kabel yang boleh digunakan untuk pendawaian elektrik bawah tanah ialah:
i. kabel bertebatkan pvk, berperisai dan bersarungkan pvk (pvc/swa/pvc) cable
ii. kabel yang bertebatkan kertas dan bersung plumbum (PILC Cable)
iii. kabel yang bertebatkan kertas, bersarungkan plumbum dan berperisai
(PILCDSTAS Cable)
19. Berikan kebaikan dan keburukan sistem penghantaran talian rentang atas dan
dalam tanah
Kebaikan penghantaran talian rentang atas ialah
i.
Kerja pemasangan cepat
ii.
Perbelanjaan kurang
iii.
Mudah membaiki kerosakkanya
iv.
Perubahan mudah dijalankan
Keburukan penghantar talian rentang atas ialah:
i.
Tidak kemas
ii.
Mudah putus
iii.
Memerlukan tiang
iv.
Barbahaya jika putus
Kebaikan penghantaran dalam tanah ialah:
i.
Tidak memerlukan tiang
ii.
Kemas dan cantik
iii.
Sukar putus

dino_batman@yahoo.com

Keburukan penghantaran dalam tanah ialah


i.
Kerja pemasangan lambat
ii.
Perbelanjaan lebih
iii.
Sukar membaiki kerosakkan
iv.
Perubahan dan tambahan merumitkan
20. Berikan istilah dengan jelas mengenai perkara-perkara yang terdapat pada plat
sesebuah motor elektrik arus ulang-alik tiga fasa berikut:
i.
Duty
ii.
Rpm
iii.
Volts
iv.
Amps
v.
Insulation
vi.
KVA
vii.
DBA/Noise
viii. SV factor
ix.
Serial no.
DUTY
Adalah jangkamasa keupayaan kendalian bagi motor tersebut. Biasanya terdapat dua
jenis duty iaitu
- Continuous
Bermakna motor tersebut boleh dikendalikan tanpa henti atau tiada had masa untuk
memberhentikan motor tersebut
- Short time
Bermakna motor tersebut memerlukan had masa untuk dikendalikan
RPM
Adalah menerangkan kelajuan sebenar (kelajuan rotor) bagi motor tersebut- pusingan
seminit (PSM)
VOLTS
Menerangkan ketahanan voltan yang boleh diterima per fasa bagi motor
AMPS
Menerangkan tentang arus maksima yang boleh diterima oleh motor dalam tempoh
tiada had
INSULATION
Menerangkan tentang kelas-kelas penebatan yang digunakan oleh motor tersebut
(contohnya kelas C suhu maksima adalah lebih tinggi daripada 180c)
KVA
Kuasa ketara motor tersebut
DBA/Noise
Tahap bunyi motor tersebut

dino_batman@yahoo.com

SV Factor
Service factor 1.0 bermakna motor tersebut tidak boleh digunakan melebihi kuasa
yang tercatat. Jika motor tersebut dikendalikan lebih dari kuasa yang tercatat ini akan
menyebabkan penebatan motor tersebut cepat rosak. Service faktor yang biasa
digunakan ialah antara 1.0 sehingga 1.5
Serial No.
Nombor siri pengenalan motor berkenaan. Ini adalah menyatakan nombor individu
motor tersebut
21. a. Mengapa voltan dari penjana dinaikkan dahulu nilainya sebelum diagihkan
b.Berikan dua sebab bekalan arus terus tidak banyak digunakan sekarang dan
berikan juga dua contoh penggunaan ini
Jawapan
a. mengatasi susut voltan, mengurangkan saiz kabel
b. dua sebab bekalan arus terus tidak banyak digunakan sekarang ialah voltan tidak
boleh dikawal dan perbelanjaan bagi membaiki susut voltan pada sistem
penghantaran mahal. Manakala dua contoh penggunaan bekalan ini ialah
pengecas bateri dan lampu kecemasan
22. Nyatakan lima kaedah bagi mengurangkan nilai rintangan elektrod bumi
Jawapan
Lima kaedah bagi mengurangkan nilai rintangan elektrod bumi
i.
Menambahakan panjang atau luas keratan rentas elektrod
ii.
Memasang beberapa batang elektrod bumi secara selari di luar kawasan
elektrod bumi tersebut (6 meter atau 2 kali ganda panjang elektrod yang telah
ditanam
iii.
Mengisi garam di sekeliling elektrod (8 bulan sekali)
iv.
Menanam bahan kimia seperti magnesium kuprum atau garam batu
23.a. Namakan tiga cara bagi mendapatkan sudut pisahan antara watt (w) dan voltampere
(VA) menjadi sekecil yang mungkin
b. Terangkan bagaimana sebuah motor segerak boleh digunakan sebagai pembaik
faktor kuasa dalam sebuah pepasangan yang besar
Jawapan.
a. Tiga cara bagi mendapatkan sudut pisahan antara watt dan voltampere menjadi
sekecil yang mungkin ialah dengan
i.
memasang kapasitor selari
ii.
memasang motor segerak
iii.
memasang pemaju fasa
b. Motor segerak ini akan diberikan ujaan lebih daripada biasa. Oleh itu fasa voltan
dan fasa arus pada litar tersebut akan dapat disamakan. Motor ini boleh dipasang
pada beban atau dibiarkan berjalan tanpa beban, tetapi lazimnya ia digunakan
untuk melakukan kerja-kerja yang tertentu seperti menjalankan unit penyaman
udara, pemampat udara dan sebagainya.

dino_batman@yahoo.com

24.a. Nyatakan tiga jenis kerosakkan yang biasa berlaku terhadap motor aruhan sangkar
tupai tiga fasa
b. Terangkan tiga sebab mengapakah diadakan senggaraan pada sesebuah motor arus
ulang-alik
Jawapan
a. Tiga jenis kerosakkan yang biasa berlaku terhadap motor elektrik 3 fasa
aruhan sangkar tupai ialah
i.
Motor tidak dapat dihidupkan
ii.
Bunyi bising dan gegaran yang kuat
iii.
Motor menjadi panas bila beroperasi dan mungkin berasap
b. Tujuan senggaraan diadakan pada motor elektrik 3 fasa ialah
i.
Untuk keselamatan
ii.
Mengelakkan kerosakan yang tidak diduga
iii.
Menentukan motor tersebut beroperasi dengan cekap
25. Jelaskan dengan ringkas tujuan dan cara-cara ujian penebatan yang dilakukan ke atas
kabel bawah tanah semasa kerja-kerja analisa kerosakkan
Jawapan
Tujuan ujian penebatan dilakukan ke atas kabel bawah tanah adalah untuk
i.
Menguji ketahanan penebatan kabel
ii.
Memastikan tiada litar pintas diantara pengalir-pengalir dalam kabel
iii.
Memastikan tiada kerosakkan ke bumi
Cara-cara ujian penebatan yang dilakukan ke atas kabel bawah tanah semasa kerja-kerja
analisa kerosakkan dengan menggunakan jangka penguji rintangan penebatan adalah
seperti berikut:
i.
Ujian 1 ujian di antara pengalir hidup iaitu diantara pengalir fasa dengan
fasa dan pengalir fasa dengan neutral
Merah-Kuning Merah-Neutral
Kuning-Biru
Kuning-Neutral
Biru-Merah
Biru-Neutral
ii.

Ujian 2- ujian diantara punca/pengalir bumi dengan semua pengalir yang


membawa arus
Merah-Bumi
Kuning-Bumi
Biru-Bumi
iii.

Bacaan jangka penguji mestilah tidak kurang dari 1Megaohm

dino_batman@yahoo.com

26. Nyatakan 5 perkara yang mesti dinyatakan sebagai pengenalan untuk memilih sesuatu
jenis kabel
Jawapan
5 perkara yang mesti dinyatakan sebagai pengenalan untuk memilih sesuatu jenis
kabel ialah
i. Luas keratan rentas atau lembar,contohnya- garis pusat 6mm atau 7/1.04
ii. Bahan pengalir, contohnya kuprum
iii. Kod warna, contohnya- merah
iv. Kadaran voltan, contohnya- 600/1000v
v. Bilangan teras,contohnya 3 teras atau 4 teras
27. Nyatakan bentuk-bentuk perlindungan yang perlu ada pada motor arus ulang-alik
Jawapan
Bentuk-bentuk perlindungan yang perlu ada pada motor arus ulang-alik ialah
i.
Perlindungan litar pintas (short circuit)
ii.
Perlindungan beban lebihan (over load)
iii.
Perlindungan voltan rendah (under voltage)
iv.
Perlindungan haba lampau (overheating protective device)
28. Pertimbangan dalam pemilihan kabel diasaskan kepada beberapa factor yang akan
memberi kesan kepada factor saiz kabel dan jenis kabel bersesuaian dengan kendalian
dan keperluan system. Apakah factor-faktor itu?
Jawapan
Faktor-faktor itu ialah
i.
Jenis kabel
ii.
Keupayaan kabel membawa arus
iii.
Susutan voltan
iv.
Voltan bekalan
v.
Suhu ambien

dino_batman@yahoo.com

29. Kecekapan beban penuh sebuah motor 3 fasa 415v, 22kw ialah 85%. Jika arus ke
motor tersebut menyusul 30 darjah kirakan
i. Nilai arus beban penuh
ii. Nilai arus jika faktor kuasanya ditingkatkan kepada 0.95
Jawapan
= 30
Kos 30 = 0.87
i. Nilai arus beban penuh: I =

P
_________________
3 x V x Kos x eff
22 x 1000
____________________
1.732 x 415 x 0.87 x 0.85

= 22000
_____
530.92
= 41.44A
ii. Nilai arus jika faktor kuasanya ditingkatkan kepada 0.95
I=

P
____________
3 x Vx kos

I = 22 x 1000
_______________
1.732 x 415 x 0.95
I = 22000
_____
610.29
I= 32.26Amp

dino_batman@yahoo.com

30. Senaraikan langkah-langkah segera jika berlaku renjatan elektrik


Jawapan
Langkah-langkah segera jika berlaku renjatan elektrik ialah orang yang menyaksikannya
hendaklah bertenang dan lakukan perkara-perkara yang berikut
i.
Putuskan bekalan dengan menutup suis utama atau melitar pintaskan litar agar
pemutus litar atau fius bekalan itu terputus
ii.
Jangan sentuh mangsa itu atau mengangkatnya dari tempat kejadian tanpa
mempunyai cukup penebatan
iii.
Jika pernafasan terhenti mulakan proses pemulihan pernafasan dengan
seberapa segera yang boleh
iv.
Buat panggilan kecemasan ke pusat pertolongan cemas atau hospital untuk
mendapatkan rawatan lanjut
v.
Rawat jika ia mengalami luka atau kecederaan
vi.
Sentiasa hangat tubuh mangsa itu dengan memicit-micit tubuhnya atau dengan
sebarang cara lain dan hindarkan orang ramai dari mengerumuni mangsa itu
31. Sekiranya sebuah motor digunakan untuk intermittent duty dan sentiasa dihidupkan
dan dimatikan dengan kerap, mengapakah faktor 1.4 x arus beban penuh digunakan untuk
memilih luas keratan rentas kabel yang patut digunakan
Jawapan
Bagi sebuah motor yang digunakan untuk intermittent duty dan sentiasa dihidupkan dan
dimatikan dengan kerap, faktor 1.4 x arus beban penuh digunakan untuk memilih luas
keratan kabel kerana bagi mengurangkan kenaikan suhu pengalir dan sesuai untuk
menanggung arus permulaan yang tinggi
32. Sebuah motor nameplate; bertanda 6 kutub, 60hz, 1150 rpm pada beban penuh.
Kirakan kegelinciran motor (slip).
Jawapan
S = NS NR
________
NS
S = 1200 1150
_________ =
1200

NS = 120 x f 120 x 50
______ = ______ = 1200RPM
P
6
50
____ = 0.0416 x 100 = 4.16%
1200

* cari nilai kelajuan rotor dahulu (tanpa beban)

dino_batman@yahoo.com

33. a. Senaraikan lima(5) tujuan perlindungan motor perlu diadakan


b. Kirakan kelajuan rotor bagi motor sangkar tupai yang mempunyai 6 kutub,
beroperasi pada frekuensi 50hz dengan kadaran kegelinciran 7%
Jawapan
a. Lima tujuan perlindungan motor perlu diadakan ialah
i.
mengurangkan kerosakkan
ii.
mengelakkan gangguan perkhidmatan
iii.
mengurangkan / mengelakkan kerugian
iv.
meningkatkan hayat motor
v.
mengelakkan bahaya
b. NS = 120 x f
_____
P

120 x 50
6000
_______ = ____ = 1000RPM
6
5

NS = NS (1-0.07) = 7%
= 1000 (1-0.07)
= 1000 x 0.93
= 930RPM (dengan kadar kegelinciran 7%)
34.a. Nyatakan tiga (3) jenis kaedah penyejukan pengubah
b. Terangkan empat (4) jenis kehilangan yang terdapat pada pengubah
Jawapan
a. Tiga jenis penyejukkan pengubah ialah;
i.
Udara
ii.
Air
iii.
Minyak
b. Empat jenis kehilangan yang terdapat pada pengubah ialah
i.
Arus pusar
ii.
Kehilangan besi
iii.
Kehilangan kuprum
iv.
Kehilangan histerisis

dino_batman@yahoo.com

35. a) Terdapat lima jenis sistem pembumian iaitu IT, TT, TN-C, TN-S dan TN-C-S.
Anda dikehendaki menerangkan makna
i.
ii.
iii.

Huruf pertama
Huruf kedua
Huruf ketiga dan keempat

b). Lukiskan gambarajah sistem pembumian TN-S


Jawapan
a) Huruf pertama
T = Penyambungan terus satu atau lebih titik bumi
I = Semua bahagian hidup yang diasingkan daripada bumi atau satu titik
disambungkan pada bumi melalui galangan
b) Huruf kedua
T = Penyambungan terus elektrik ke bahagian-bahagian beraliran yang terdedah ke
bumi dengan tidak bersandar pada pembumian mana-mana titik sumber tenaga
N = Penyambungan terus elektrik ke bahagian-bahagian beraliran yang terdedah ke
titik sumber tenaga yang di bumikan
c) Huruf ketiga dan keempat
S = Fungsi neutral dan perlindungan yang disediakan oleh pengalir yang berasingan
C = Fungsi neutral dan pelindung yang digabungkan dalam satu pengalir
Gambarajah sistem pembumian TN-S

dino_batman@yahoo.com

36. a) Lukiskan sebuah peranti arus baki (RCCB) dan terangkan bahagian-bahagiannya
b) Dengan berpandukan gambarajah yang telah dilukis dalam soalan (a) terangkan
operasi peranti tersebut
c) Jika sebuah pepasangan baru memrlukan penggunaan RCCB yang mempunyai
kepekaan seperti di bawah kirakan impendan gelung bumi yang diperlukan
i) 100mA
ii) 30mA
Jawapan
Rajah RCCB 1 fasa

dino_batman@yahoo.com

b) Operasi RCCB
- Semasa keadaan normal (tiada kebocoran arus) PLAB adalah seimbang antara gelung
primer dan sekunder, dimana pemotongan fluks berlakau dalam arah yang bertentangan
dan keseimbangan arus dalam gelung mengalir terus kebeban untuk membekalkan arus,
gelung pengesan tidak mengesan adanya arus bocor dan litar menjadi lengkap.
- Semasa keadaan tidak seimbang PLAB tidak seimbang kerana arus yang sepatutnya
berada dalam litar lengkap melalui pengalir fasa dan neutral telah mengalir masuk
kepengalir pelindung, ini mengakibatkan pada gelung neutral tidak berlaku pemotongan
fluks dan keadaan ini akan dikesan oleh gelung pengesan, isyarat akan dihantar ke gelung
pelantik dan akan memutuskan litar apabila tahap kepekaan mencapai kadarannya.
c)
i. Z = 50 / 0.1 = 500
ii. Z = 50 / 0.03 = 1666.6
37. a) Kirakan impendan gelung bumi yang diperlukan sekiranya sebuah pepasangan
elektrik yang baru memerlukan pepasangan RCCB yang mempunyai kepekaan seperti
berikut
i.
500mA
ii.
300mA
iii.
100mA
iv.
30mA
v.
10mA
b) Di dalam sesuatu pendawaian elektrik faktor yang penting diambil kira ialah
perlindungan terhadap pepasangan tersebut. Sila nyatakan empat jenis perlindungan yang
diperlukan bagi pepasangan yang dimaksudkan
Jawapan
i.

RCCB 500mA (0.5)


Z = V / 10 (arus kepekaan)
Z = 50/0.5
Z = 100ohm

ii.

RCCB 300mA (0.3)


Z = V / 10
Z = 50/0.3
Z = 166.7ohm

iii.

RCCB 100mA (0.1)


Z = V / 10
Z = 50 / 0.1
Z = 500ohm

iv.

RCCB 30mA (0.03)


Z = V/ 10
Z = 50 / 0.03
Z = 1666.7ohm

dino_batman@yahoo.com

V. RCCB 10mA (0.01)


Z = V / 10
Z = 50 / 0.01
Z = 5000ohm

b) Jenis perlindungan yang diperlukan di dalam sesuatu pepasangan ialah


-. Perlindungan terhadap renjatan elektrik samaada secara langsung atau tidak langsung
- Perlindungan dari bahaya kebakaran
- Perlindungan dari arus lebihan (arus beban lampau dan litar pintas)
-Perlindungan dari arus bocor ke bumi dan kerosakkan ke bumi (earth leakage dan earth
fault)
38. Berikan maksud istilah berikut
i) Elemen fius
ii) Arus kadaran
iii) Arus fiusan
iv) Faktor fiusan
Jawapan
i)
Elemen fius
Adalah pengalir dengan pelbagai saiz yang akan cair apabila arus yang berlebihan
mengalir melaluinya
ii)
Arus kadaran
Ialah arus maksima yang boleh melalui kabel atau fius pada jangka masa yang tidak
terhad tanpa mencairkan elemen fius
iii)
Arus fiusan
Ialah arus minimum yang boleh mencairkan elemen fius
iv)
Faktor fiusan
Ialah nisbah arus fiusan dan kadaran fius

dino_batman@yahoo.com

39. Selain daripada ujian rintangan penebatan (instulation and resistance tester) dan
ujian keselanjaran pelindung keterusan pengalir, (protective conductor contunity),
senaraikan (5) turutan ujian yang perlu dibuat sebelum bekalan elektrik
disambungkan se suatu pepasangan elektrik yang baru. Bekalan adalah 415v,50hz.
Berikan sebab-sebab mengapa ujian tersebut perlu dibuat dan apakah alt uji yang
digunakan bagi tiap-tiap ujian tersebut.
Jawapan
1.

Ujian keterusan
Tujuan ini adalah untuk memastikan kedudukan terminal alat/bahan supaya
apabila alat/bahan ini disambung kepada bekalania tidak tersalah kutub.
Dengan ertikata lain, ia menetukan konduktor hidup disambng terus kepada:
i.
Terminal kanan pada suis satu kutub, terminal common pada suis dua
hala
ii.
Wayar hidup disabung kepada terminal L di sebelah kanan bagi soket
alir keluar suis utama, suis dua kutub dan 3 kutub
iii.
Terminal tengah bagi pemegang lampu jenis skru edison
Alat uji seperti loceng, multimeter

2. Ujian keberkesanan alat pemutus litar bocor ke bumi


Menentukan RCCB beroperasi dalam masa yang ditetapkan jika berlaku arus bocor
Alat uji-alat ubah dua lilitan
- lampu penguji 100watt
- Tekan butang penguji di RCCB/ELCB
3. Mengukur rintangan elektrod bumi
i)
Menentukan keberkesanan elektrod bumi
Alat ujian- penguji bumi (earth tester)
4.

Penguji galangan bumi

Menentukan impendan bumi (rintangan) rendah supaya mempunyai mengalir arus bocor
dengan dengan elektrod dan memutuskan bekalan litar
i)

Dua ujian iaitu melalui talian hidup dan melalui talian neutral. Dengan nilai
impendan yang diperolehi (ohm)pengiraan boleh dibuat samaada alat
perlindungan bocor ke bumi akan beroperasi atau sebaliknya.
Alat uji penguji galangan ke bumi (earth loop impendance tester)
5.

Ujian keterusan litar gelang

Memastikan kabel yang keluar dari fius kawalan disambung di terminal soket alir keluar
ke terminal soket alir keluar yang lain dan akhirnyadisambung di fius kawalan yang
sama. Begitu juga keadaanya dengan penyambungan kabel neutral dan bumi
Alat ujian - multimeter, loceng

dino_batman@yahoo.com

6.

Pemeriksaan bagi pengghalang dan penutup

Menentukan semua penghalang dan penutup diikat dengan kemas dan kuat
Alat ujian penglihatan sendiri
7.

Pemeriksaan rintangan lantai dan dinding

Memastikan rintangan bagi lantai dan dinding bukan pengalir dan ini akan
menyelamatkan pengguna dari terkena arus bocor
Alat ujian pengliahatan
Ujian-ujian tersebut dibuat di bawah keloloan perunding elektrik yang berdaftar
8.

Pressure test

Menentukan ketahanan busbar, ia tidak membengkok dan berubah warna


Alat ujian Pressure test set
9.

Calibration test

Ujian ini dilakukan untuk memastikan agar OCR,EFR berfungsi dengan efektif
Alat ujian calibration test set
40. a) Mengapakah pemeriksaan dan pengujian perlu dilakukan pada setiap pepasangan
elektrik
b) Apakah ujian-ujian yang dicadangkan oleh IEE bagi sesuatu pepasangan mengikut
turutan
c) Mengapakah ujian-ujian pemasangan ini diperlukan dilakukan secara berturutan.
Jawapan
a) Tujuan pemeriksaan dan pengujian dijalankan ke atas pepasangan adalah untuk
memastikan keselamatan sesuatu pepasangan telah terlaksana mengikut peraturan
IEE, ST atau JKR agar berfungsi dengan betul serta selamat digunakan
b) Ujian-ujian yang dicadangkan untuk sebuah pepasangan mestilah dilakukan
mengikut turutan seperti berikut
i.
Ujian keterusan litar akhir gelang
ii.
Ujian keterusan pengalir pelindung termasuk pengalir ikatan utama dan
tambahan
iii.
Ujian rintangan elektrod bumi
iv.
Ujian rintangan penebatan
v.
Ujian kekutuban
vi.
Ujian galangan gelung rosak bumi
vii.
Ujian kendalian pemutus litar arus baki
c) Ujian dilakukan secara berturutan bertujuan bagi mengelakkan sebarang bahaya pada
orang yang menguji dan untuk keselamatan pepasangan serta alat penguji.

dino_batman@yahoo.com

41. a) Sebutkan unit bagi tenaga elektrik dan apakah alat yang digunakan untuk
menyukat tenaga elektrik tersebut
b) sebuah rumah banglo dua tingkat mempunyai perkakas elektrik dan penggunaannya
adalah seperti berikut
kirakan jumlah unit tenaga yang digunakan bagi tempoh satu bulan
Bil
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

beban
10 x lampu pendaflour
1 x cerek elektrik
1 x vakum
1 x peti sejuk
2 x penyaman udara
1 x mesin basuh
1 x jam elektrik
2 x kipas siling
2 x pemanas air
1 x set televisyen
2 x komputer peribadi
1 x set radio
1 x seterika elektrik

kuasa
36w setiap satu
1000w
800w
800w
1hp setiap satu
400w
20w
85w setiap satu
3kw setiap satu
50w
40w setiap satu
1000w setiap satu
1000w

penggunaan
6jam sehari
2 jam sehari
3 jam sehari
24jam sehari
3jam sehari
1jam sehari
24jam sehari
3 jam sehari
1 jam sehari
8jam sehari
4jam sehari
4jam sehari
jam sehari

Berdasarkan maklumat di atas anda dikehendaki mengira penggunaan kadar


tenaga jika ia digunakan selama sebulan. Berapakah bayaran yang dikenakan
jika tarifnya 0.20sen bagi setiap 200unit pertama dan 0.23sen bagi unit-unit
selebihnya
Jawapan
a) Unit bagi tenaga ialah killowattjam (kwj)/watt jam (wj)/joules
b)
Bil beban
Tenaga (masa dan hari)
Unit
1
10 x lampu pendaflour 10 x 36 x 6 x 30 / 1000
64.80
2
1 x cerek elektrik
1000 x 2 x 30 / 1000
60.00
3
1 x vakum
800 x 3 x 30 / 1000
72.00
4
1 x peti sejuk
800 x 24 x 30 / 1000
576.00
5
2 x penyaman udara
2hp x 746 x 3 x 30 / 1000
134.00
6
1 x mesin basuh
400 x 1 x 30
120.00
7
1 x jam elektrik
20 x 24 x 30 / 1000
14.40
8
2 x kipas siling
2 x 85 x 3 x 30 / 1000
15.30
9
2 x pemanas air
2 x3000 x 1 x 30 / 1000
180.00
10 1 x set televisyen
50 x 8 x 30 / 1000
12.00
11 2 x komputer peribadi 2 x 40 x 4 x 30 / 1000
9.60
12 1 x set radio
1000 x 4 x 30 / 1000
120.00
13 1 x seterika elektrik
1000 x x 30 / 1000
15.00
Jumlah
1393.38

dino_batman@yahoo.com

42. Apakah yang dimaksudkan dengan keamatan kilauan (liminous intersity)


dan urat daya (liminous flux) nyatakan juga unit dan unit simbol bagi keduaduanya.
Jawapan
Ianya ialah kekuatan punca cahaya contohnya kekuatan pancaran cahaya
lampu yang memancarkan cahaya ke satu arah
-simbol yang digunakan ialah I (intensity)
- Unitnya adalah cendela (kuasa lilin)
Urat daya kilauan (luminous flux)
Ianya ialah jumlah cahaya yang terkena pada satu tempat atau kawalan
- simbol yang digunakan ialah dan unit kiraannya hanya dalam lumen
Formula I
E pengiraan (lumination)
E 1/d2
Dimana, E = lumination / pengiraan
I = punca cahaya dalam cendela
43. a) Tuliskan empat (4) tujuan perlindungan motor perlu diadakan
b) Kirakan kelajuan rotor bagi motor sangkar tupai yang mempunyai 6 kutub
beroperasi pada frekuensi 50hz dengan kadar kegelinciran 7%.
Jawapan
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Mengurangkan kerosakkan
Mengelakkan gangguan perkhidmatan
Mengurangkan / mengelakkan kerugian
Meningkatkan jangka hayat motor
Mengelakkan bahaya

c) Ns = (120 x frekuensi) / pole


= 120 x 50 / 6
= 1000rpm
Nr = Ns (1-s)
= 1000 (1-0.07)
= 930rpm

dino_batman@yahoo.com

43.a) Nyatakan 3 jenis kerosakkan yang biasa berlaku terhadap motor aruhan sangkar
tupai tiga fasa
b) Terangkan 3 sebab mengapakah diadakan senggaraan pada sesebuah motor arus
ulang alik tiga fasa
Jawapan
a) 3 jenis kerosakkan yang biasa berlaku terhadap motor elektrik 3 fasa
aruhan sangkar tupai ialah:
i.
Motor tidak dapat dihidupkan
ii.
Bunyi bising dan gegaran yang kuat
iii.
Motor tidak mencapai kelajuan yang ditetapkan
iv.
Motor menjadi panas bila beroperasi dan mungkin berasap
v.
Pemutus litar terpelantik atau fius terputus sebaik sahaja dihidupkan
b) Tujuan senggaraan diadakan pada motor elektrik tiga fasa
i.
ii.
iii.

Untuk keselamatan
Mengelakkan kerosakkan yang tidak diduga
Menentukan motor tersebut beroperasi dengan cekap

44. a) Nyatakan tiga perbezaan antara penukaran tap berbeban dengan tap tanpa beban
b) Nyatakan (4) jenis sistem penyejukan yang terdapat dalam pengubah kuasa
Jawapan
a) 3 perbezaan penukaran tap berbeban dengan penukaran tap tanpa beban
bil
1
2
3

Off tap
Voltan rendah / sederhana
manual
Rekabentuk suis agak mudah / ringkas

On tap
Voltan tinggi
Automatik
Reka bentuk suis agak
kompleks

b) 4 jenis sistem penyejukan


i.
ii.
iii.
iv.

ONAN
ONAF
OFAF
OFWF

A= Penyejukan oleh udara sekeliling untuk alat ubah kering


N= Penyejukan semulajadi oleh pengaliran udara.
B= Penyejukan secara tiupan angin (dengan bantuan radiator dan kipas)
0= Direndam di dalam minyak
W= Disejukan oleh air
F= Peredaran udara dengan bantuan pam

dino_batman@yahoo.com

45. a) Nyatakan tiga jenis teras bagi pengubah


b) Pengubah 3 fasa berkadaran 660 kvA disambung dalam bentuk bintang/bintang setiap
lilitan primer mengandungi 6500 lilitan dan dibekalkan dengan voltan talian 11kv, lilitan
sekunder menghasilkan voltan talian 415v,kirakan
i. Voltan fasa pada primer dan sekunder
ii. Bilangan lilitan sekunder
iii. Arus beban penuh pada primer dan sekunder
Jawapan
i.
ii.
iii.
iv.

shed
core
ring
tirodial

a) 3 jenis teras bagi pengubah

b) i. Voltan fasa primer


Vp = VL / 1.732
= 11000 / 1.732
= 6351V
iii.

Bilangan lilitan sekunder


VP / VS = NP / NS
NS = (NP X VS) / VP
= (6500 X 415) / 11000
= 245 lilitan
iv. Arus beban penuh (IFL) primer
IL1 = P / (1.732 X VL)
= 660000 / (1.732 X 11000)
= 34.64Amp
Arus sekunder
IL2 = P / (1.732 X VL)
= 660000 / ( 1.732 X 415)
= 918Amp

dino_batman@yahoo.com

Voltan fasa sekunder


Vp = VL / 1.732
= 415 / 1.732
= 240V

46. a) Berikan tiga (3) jenis kaedah penyejukan pengubah


b) Terangkan empat (4) jenis kehilangan yang terdapat pada pengubah
c) Sesebuah pengubah tiga fasa 2 MVA yang disambungkan secara bintang delta dan
mempunyai nisbah lilitan 173 :50. Gegelung primer dibekalkan dengan bekalan 66kv,
kirakan
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Voltan fasa primer


Voltan talian sekunder
Arus beban penuh primer
Arus beban penuh sekunder
Arus fasa sekunder pada setiap gegelung

Jawapan
a) Tiga jenis penyejukan pengubah
i.
Udara
ii.
Air
iii.
Minyak
b) Empat jenis kehilangan pada pengubah
i. Arus pusar
- Arus pusar atau eddy current berlaku kerana aruhan dalam teras apabila bekalan
A.U dibekalkan ke dalam teras. Jika arus pusar tidak dikawal ia akan menyebabkan
haba terhadap teras
ii. Kehilangan histerisis
- Kehilangan ini berlaku atas geseran antara molekul-molekul logam apabila A.U
dibekalkan dalam teras pengubah A.U berubah berkali-ali kekutubannya dalam
sesaat
ii. Kehilangan besi atau teras
- Kehilangan arus pusar dan histerisis boleh diketahui sebagai kehilangan besi atau
teras untuk sebuah pengubah
iii. Kehilangan kuprum
- Kehilangan ini adalah disebabkan arus yang mengalir ke dalam lilitan primer dan
sekunder dengan menghasilkan kesan haba.
c) i. Voltan fasa primer
VPP = VLP / 3
= 66kv / 1.732
= 38.12kv
ii. Voltan talian sekunder
talian
VLS = (VLP X N2) / (173 X 3)
= (66KV X 50) / (173 X 3)
= 11KV
iii. Arus beban penuh sekunder
ILP = VA / (3 X VLP)
= 2 MVA / (3 X 66KV)
= 17.5Amp

dino_batman@yahoo.com

iv. Arus beban penuh sekunder


ILS = VA / (3 X VLS)
= 2MVA / (3 X 11KV)
= 104.9Amp
v. Arus fasa sekunder pada setiap
IPS = ILS / 3
= 104.9 / 1.73
= 60.56Amp

47. a) Nyatakan dua (2) jenis geganti utama yang dipasang dalam satu-satu papan
suis,serta terangkan secara ringkas salah satu daripadanyabagaiman ia bertindak
b) Tuliskan lima (5) ujian yang diperlu dilakukan ke atas satu-satu papan suis utama
c) Nyatakan lima (5) keperluan yang perlu ada di dalam bilik papan suis utama
Jawapan
a) Dua jenis geganti
i.
Serta merta
ii.
Lewat masa
iii.
Serta merta dan lewat masa
Serta merta
Digunakan untuk memutuskan bekalan elektrik sebaik sahaja nilai kerosakkan
telah mencapai tahap yang ditentukan. Selalunya jenis gegelung. Apabila
gegelung tadi mempunyai kekuatan medan magnet tertentu ia akan bertindak
untuk membuka pemutus litar geganti jenis gegelung, induction cup, solid
state (electronic relay) adalah dari jenis serta merta.
Lewat masa
Digunakan apabila nilai arus biasa atau arus kerosakkan walaupun telah
mencapai tahap yang ditentukan tetapi masih boleh berada dalam keadaan
tersebut pada satu jangka masa tertentu yang tidak merosakkan pemasangan
atau peralatan. Jangka masa tersebut boleh jadi beberapa saat sehingga ke
beberapa minit, jenis time lag fuse, oil dash pot, induction disc dan geganti
solid state adalah geganti lewat masa
b) 5 jenis ujian ke atas papan suis
i.
Ujian penebatan
ii.
Ujian tekanan
iii.
Ujian suntikan primer
iv.
Ujian suntikan sekunder
v.
Ujian tatahan (calibration test)
c) 5 keperluan bilik suis
i.
Alat pemadam api
ii.
Alas getah
iii.
Rajah satu garisan
iv.
Carta pertolongan cemas
v.
Anti-vermin netting
vi.
Peredaran udara yang baik
vii.
Keluaran dan kemasukkan kabel yang mencukupi
viii. Lampu dan soket alir keluar dengan jumlah yang mencukupi
ix.
Ruang kosong berukuran minimum 2.5kaki dibahagian belakang dan
minimum 4.5kaki dibahagian hadapan PSU untuk kerja-kerja
penyenggaraan

dino_batman@yahoo.com

48. a) Sebutkan tiga jenis papan suis utama yang biasa digunakan
b) senaraikan ciri-ciri lokasi penempatan papan suis utama
c) sebutkan keperluan-keperluan bilik suis utama
Jawapan
a) 3 jenis PSU
i.
Jenis cubicle
ii. Jenis pedestal
iii. Jenis melekat di dinding (wall mounted)
b) Ciri-ciri lokasi PSU
i.
Berhampiran dengan penempatan beban yang tinggi bagi
mengurangkan perbelanjaan submain kabel
ii. Terhindar dari banjir atau dekat dengan punca-punca air
iii. Tidak terlindung atau terhalang oleh sesuatu supaya kerja-kerja
operasi dan senggaraan mudah dijalankan
iv. Di tempatkan di dalam bilik khas dan mempunyai pintu yang
berkunci
c) Keperluan bilik suis
- Alat pemadam api
- Alas getah
- Rajah satu garisan
- Carta pertolongan cemas
- Anti-vermin netting
- Peredaran udara yang baik
- Keluaran dan kemasukkan kabel yang mencukupi
- Lampu dan soket alir keluar dengan jumlah yang mencukupi
- Ruang kosong berukuran minimum 2.5kaki dibahagian belakang dan
minimum 4.5kaki dibahagian hadapan PSU untuk kerja-kerja
penyenggaraan

dino_batman@yahoo.com

49. Berpandukan kepada rajah di bawah kirakan nilai


a) Kuasa reaktif (KVAR)
b) Faktor kuasa
S = 20KVA
P = 12KW
sesendeng

tentangan

Q=?
bersebelahan
c) Berikan definisi faktor kuasa dengan jelas
d) Nyatakan 5 (lima) kesan faktor kuasa rendah di dalam sesuatu pepasangan
Jawapan
a) Kuasa reaktif
Q = (S2 P2)
= (202 122)
= 16KVAR
b) Faktor kuasa
Cos = 12 / 20
= 0.6

Guna formula untuk mencari kuasa reaktif


KVAR1 = KVA2 KW2

KW / KVA

c) Faktor kuasa adalah perbezaan sudut diantara arus (I) dan voltan (V) dalam litar serta
nisbah diantara kuasa sebenar dengan kuasa ketara
Faktor kuasa = nisbah kuasa sebenar (W) (KW) / kuasa ketara (VA)(KVA)
d) Kesan kesan faktor kuasa rendah di dalam sesuatu pepasangan elektrik
- Cas penalti dalam bil elektrik
- Susunan voltan yang tinggi di dalam kabel
- Kehilangan kuasa yang berlebihan di dalam kabel
- penguranagn keupayaan membawa arus bagi kabel
- kuasa yang diperolehi pada pengubah akan berkurangan

dino_batman@yahoo.com