Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN TAHUNAN PENGURUSAN DIRI (PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN)

TAHUN 2

MINGGU

TEMA / UNIT

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

1. Urus Diri

1.1 Bahagian-bahagian anggota badan

1.1.1 Mengenal bahagian-bahagian


kepala

1. Urus Diri

1.1 Bahagian-bahagian anggota badan

1.1.2 Mengenal bahagian-bahagian


badan

1. Urus Diri

1.1. Bahagian-bahagian anggota badan 1.1.3 Mengenal bahagian-bahagian


kaki

1. Urus Diri

1.1 Bahagian-bahagian anggota badan

1.1.4 Menyatakan fungsi bahagianbahagian kepala

1. Urus Diri

1.1 Bahagian-bahagian anggota badan

1.1.5 Menyatakan fungsi bahagianbahagian badan

1. Urus Diri

1.1 Bahagian-bahagian anggota badan

1.1.6 Menyatakan fungsi bahagianbahagian kaki

CATATAN

1. Urus Diri

1.2 Cara makan dan minum yang betul

1.2.1 Menamakan peralatan yang


digunakan untuk makan
1.2.2 Menamakan peralatan yang
digunakan untuk minum

1. Urus Diri

1.2 Cara makan dan minum yang betul

1.2.3 Menunjukkan cara makan yang


betul
1.2.4 Menunjukkan cara minum yang
betul

1. Urus Diri

1.3 Cara berpakaian yang betul

1.3.1 Menamakan jenis-jenis pakaian


1.3.2 Membezakan jenis-jenis pakaian

10

1. Urus Diri

1.3 Cara berpakaian yang betul

1.3.3 Membezakan pakaian mengikut


jantina

11

1. Urus Diri

1.3 Cara berpakaian yang betul

1.3.4 Menunjukkan cara memakai


jenis-jenis pakaian

12

2. Kebersihan dan kesihatan

2.1 Penjagaan kebersihan diri

2.1.1 Menyatakan cara-cara penjagaan


kebersihan diri

13

2. Kebersihan dan kesihatan

2.1 Mengamalkan penjagaan


kebersihan diri

2.1.2 Melakukan langkah-langkah


penjagaan kebersihan diri

14

2. Kebersihan dan kesihatan

2.1 Mengamalkan penjagaan


kebersihan diri

2.1.3 Mengamalkan penjagaan


kebersihan diri

15

2. Kebersihan dan kesihatan

2.1 Mengamalkan penjagaan


kebersihan diri

2.1.3 Mengamalkan penjagaan


kebersihan diri

16

2. Kebersihan diri

2.2 Penjagaan kebersihan pakaian

2.2.1 Menyatakan cara-cara penjagaan


kebersihan diri

17

2. Kebersihan diri

2.2 Penjagaan kebersihan pakaian

2.2.2 Menunjukkan cara-cara


menggunakan peralatan
membersihkan pakaian

18

2. Kebersihan diri

2.3. Alatan kebersihan diri

2.3.1 Menamakan peralatan kebersihan


diri

19

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

20

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

21

2. Kebersihan diri

2.3. Alatan kebersihan diri

2.3.2 Menyatakan fungsi alatan


kebersihan diri

22

2. Kebersihan diri

2.3. Alatan kebersihan diri

2.3.3 Menyatakan cara menggunakan


alatan kebersihan diri

23

2. Kebersihan diri

2.3. Alatan kebersihan diri

2.3.4 Menunjukkan cara membersihkan


anggota badan menggunakan
alatan kebersihan diri

24

2. Kebersihan diri

2.3. Alatan kebersihan diri

2.3.5 Amali menggunakan alatan


kebersihan diri

25

3. Penggunaan tandas dan bilik


air

3.1 Peraturan menggunakan tandas


dan bilik air

3.1.1 Mengenal jenis-jenis tandas dan


bilik air

26

3. Penggunaan tandas dan bilik


air

3.1 Peraturan menggunakan tandas


dan bilik air

3.1.2 Menyatakan peraturan


menggunakan tandas dan bilik air

27

3. Penggunaan tandas dan bilik


air

3.1 Peraturan menggunakan tandas


dan bilik air

3.1.3 Amali menggunakan tandas


duduk dan tandas cangkung

28

3. Penggunaan tandas dan bilik


air

3.1 Peraturan menggunakan tandas


dan bilik air

3.1.4 Amali menggunakan bilik air

29

3. Penggunaan tandas dan bilik


air

3.2 Kebersihan tandas dan bilik air

3.2.1 Menamakan alatan untuk


membersihkan tandas dan bilik
air

30

3. Penggunaan tandas dan bilik


air

3.2 Kebersihan tandas dan bilik air

3.2.2 Menyatakan fungsi alatan


kebersihan tandas dan bilik air

31

3. Penggunaan tandas dan bilik


air

3.2 Kebersihan tandas dan bilik air

3.2.3 Amali menjaga kebersihan tandas


dan bilik air

30

4. Pengurusan dalam dan luar


bilik darjah

4.1 Kebersihan dalam bilik darjah

4.1.1 Menamakan alatan kebersihan


dalam bilik darjah

31

4. Pengurusan dalam dan luar

4.1 Kebersihan dalam bilik darjah

4.1.2 Menyatakan fungsi alatan


kebersihan tandas dan bilik air

bilik darjah

32

4. Pengurusan dalam dan luar


bilik darjah

4.1 Kebersihan dalam bilik darjah

4.1.3 Amali menjaga kebersihan tandas


dan bilik air

33

4. Pengurusan dalam dan luar


bilik darjah

4.2 Kebersihan luar bilik darjah

4.2.1 Menamakan alatan kebersihan


luar bilik darjah

34

4. Pengurusan dalam dan luar


bilik darjah

4.2 Kebersihan luar bilik darjah

4.2.2 Menyatakan fungsi alatan


kebersihan luar bilik darjah

35

4. Pengurusan dalam dan luar


bilik darjah

4.2 Kebersihan luar bilik darjah

4.2.3 Latihan amali membersihan luar


bilik darjah

36

5. Pengurusan tempat tinggal

5.1 Ruang atau bilik dalam rumah

5.1.1 Menyebut ruang atau bilik dalam


rumah

37

5. Pengurusan tempat tinggal

5.1 Ruang atau bilik dalam rumah

5.1.2 Menamakan perabot di bilik tidur

38

5. Pengurusan tempat tinggal

5.1 Ruang atau bilik dalam rumah

5.1.3 Menamakan perabot di ruang


tamu

39

5. Pengurusan tempat tinggal

5.1 Ruang atau bilik dalam rumah

5.1.4 Menamakan alatan di bilik tidur

40

5. Pengurusan tempat tinggal

5.1 Ruang atau bilik dalam rumah

5.1.5 Menamakan alatan di ruang tamu

41

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

42

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN